Spør Dine Penger om skatt: Jobb

Torsdag 27. april svarte Dine Pengers journalister og rådgivere på lesernes spørsmål om selvangivelsen.

Selvangivelsen fra ligningskontoret er bare delvis ferdig. Du må selv sørge for at du får med alle fradragene du har krav på og at skattefrie inntekter ikke blir beskattet.

Her kan du svar på spørsmål om jobb, pendling, bil, student etc.


For spørsmål om bolig - klikk her

For spørsmål om lån - klikk her

For spørsmål om familie - klikk her

For spørsmål om aksjer - klikk her

For andre skattespørsmål - klikk her
124 Liker

Kokemulighet.

Innsendt av: Stig

Bor på brakkerigg, dokumentert uten kjøkken. Vil gjerne bruke satsen på kr 251 for kost, men likningsvesenet mener jeg har kokemulighet så lenge jeg har strøm på brakka. Rommet er ca 10 m3, og matos ville skape ubehag. Når kan man da bruke denne satsen? Satt på spissen kan man sitte på sengekanten å smøre brødmat, og da har man etter teksten i veiledning til selvangivelse, kokemulighet.
Her synes jeg ligningskontoret er veldig strenge i forhold til regelverket. Det er sagt at kokemulighetene må sees opp mot hva som er hensiktsmessig, bl.a sett opp mot hygiene. Det at man rent praktisk kan sette opp en kokeplate er ikke holdbart argument, mener vi. Før opp 251!

Hilsen Dine Penger
110 Liker

Utdanning

Innsendt av: Anonym

Jeg er så heldig at jeg som deltidsstudent får dekket min utdanning med full lønn. Er dette noe jeg skal føre opp som en frynsegode?
Nei, så lenge utdannelsen er betalt av arbeidsgiveren din etter en avtale mellom dere, og er jobbrelatert, så er dette skattefritt. Kanskje Norges beste frynsegode!

Hilsen Dine Penger
102 Liker

renhold

Innsendt av:

Jeg vasker flere private legekontorerog får lønn hos hvær av de.men jeg vasker moppene jeg bruker hjemme og det har jeg ikke betaling for.det er ca.30 35 i uken kan jeg trekke fra på skatten for vaskingen av disse?Er vanlig lønsmotaker.driver ikke renholdsbyrå.
Du kan trekke fra dette i post 3.2.2 - reelle utgifter til arbeidet. Men for å kunne bruke post 3.2.2 i stedet for minstefradraget må du ha andre fradrag i post 3.2.2 som gjør at du får mer der enn i minstefradraget i post 3.2.1. Dermed er det antaglig lite å hente.

Hilsen Dine Penger
120 Liker

Fagforeningskontingent

Innsendt av: Kari

Kan en trekke fra hele bøløpet en har betalt inn til fagforeningen, eller er det noe tak her? TAkknemlig for svar.
Du kan trekke fra 1800 kr i fagforeningskontingent. Ikke mer hvis du har betalt mer.

Hilsen Dine Penger
118 Liker

fradrag for videreutdanning

Innsendt av: Marita

Dere opplyser om at man kan trekke fra utgifter til videre-/etterutdanning. Jeg snakket med mitt lokale skattekontor i fjor om dette, og de opplyste om at det kun gjelder hvis utdanningen blir finansiert av jobben. Stemmer dette? Jeg jobber redusert (50%) for tiden pga videre studier. Kan jeg likevel trekke fra utgifter til bøker osv? Arbeidsgiver dekker ingen utgifter eller redusert arbeidsinntekt.

Hva kan andre fradrag i post 3.2.2 være (for å komme over minstefradraget i 3.2.1)?
Det stemmer ikke at utdanningen må være finansiert av jobben. Det holder at utdanningen er nødvendig for å fortsette i stillingen (vedlikehold/ajourhold).

Du kan altså trekke fra utgifter til skolepenger el, bøker ol. Andre fradrag i post 3.2.2 kan være utgifter til pc (som brukes jobbrelatert), reiser, bøker ol. Se også rettledningen.

Hilsen Dine Penger
109 Liker

Kjøring i jobben!

Innsendt av: Jos

Hei! Leser her flere svar ang kjøring til og fra jobb. Kan dere gi en kort innføring i hvilke fradrag man får for kjøring med egen privat bil i firmaets tjeneste?

Takk
Kort forklart:

Kjører du for jobben uten å få det dekket av arbeidsgiver, kan du kreve fradrag etter de vanlige satsene for kjøregodtgjørelse.

Fradraget føres i post 3.2.2. Merk at dette fradraget kommer i stedet for minstefradraget i post 3.2.1. Dermed må du finne andre fradrag i post 3.2.2 som gjør at du kommer over minstefradraget ditt i post 3.2.1.

Satsene som skal brukes er 3 kr pr km opp til 9000km i året, 2,40 kr for de som er over 9000 km i året.

Hilsen Dine Penger
119 Liker

Kostpenger

Innsendt av: JT Kuntze

Jeg jobber 12-timers skift og kvalifiserer av den grunn til kostpenger, tror jeg. Jeg har fått med meg at man gjerne skriver 230 dager for 100 prosent jobb. Jeg jobber 100%, men annenhver uke. Det skulle bli 182,5 dager i året. Med litt overtid blir det nok opp mot 220 dager, men skal jeg skrive 230? Og til slutt, hva slags dokumentasjon kan jeg regne med å måtte fremvise? Holder det med turnusplan?
Kostpenger (75 kr pr dag du i jobbsammenheng er borte fra jobben mer enn 12 t) skal føres i post 3.2.2. (Se under.)

For kostpenger skal du føre opp de dagene du faktisk var borte hjemmefra mer enn 12 timer. Hvis det er 220 dager skal du bruke 220. Turnusplan er nok en god dokumentasjon.

Hilsen Dine Penger
125 Liker

Reisefradrag

Innsendt av: Terje Svensen

Kan jeg få reisefradrag selvom jeg har firmabil?
Ja! Husk at du får reisefradraget uansett hvordan du kommer deg på jobb, enten det er med buss, bil, firmabil, eller du sitter på med en kompis. Det er distansen til jobben som teller!Hilsen Dine Penger
115 Liker

Bompenger

Innsendt av: Tor

Det koster kr.15,- i bompenger hver vei til jobb, men jeg kan kjøre rundt bommen og skrive km isteden. (6 km hver vei) Hva lønner seg ?
I forhold til reisefradraget er det korteste vei med offentlig kommunikasjon som gjelder. Derfor har det lite å si hvilken vei du kjører, eller om du kjører gjennom en bom.

Merk at du kan få ekstra for bommen hvis du med det sparer to timer reisetid hver dag i forhold til offentlig kommunikasjon. Utgiftene må da være over 3.300 kr. (Men er de over 3.300 kr får du fradrag for alle. Disse utgiftene skal også fylles inn i regnestykket på selvangivelsens side 2.

Hilsen Dine Penger
128 Liker

KJØRING til å fra jobb

Innsendt av: trond

Begynte i jobb i mars 2005
skal jeg alikevel bruke 230 dager
Nei, nå skal du bruke det faktiske antall dager du har reist frem og tilbake i jobben. Fyll inn i regnestykket for reisefradraget på selvangivelsens side 2.

Hilsen Dine Penger
112 Liker

merkostnader

Innsendt av: Monica :)

Hei!
I lignings- ABC 2004 står det under 3.3 "...Spesielt for studenter, vernepliktige mv.
At studenter som .feks i sommerferien tar heltidsarbeid på studiestedet og derfor bor utenfor hjemmet på grunn av arbeidet, vil imidlertid ha krav på fradag for merkostander ved opphold utenfor hjemmet i denne perioden." Det jeg lurer på er hva kommer under merkostader? Og hvor på selvangivelsen skal dette føres ned? Og hvilke dokumenter er lurt å legge ved? Og gjelder dette alle ferier under et skoleår? På forhånd tusen takk.
Dette er lignings-abc-ens kryptiske måte å si at du har rett på pendlerfradrag i disse sommerjobbmånedene! Du har krav på fradrag for:

- kost: Bruk 166 kr døgnet for vanlig hybelopphold, post 3.2.7
- losji: Faktiske utgifter til husleie, post 3.2.7
- reise: faktiske reiseutgifter, post 3.2.9. Her får du fradrag bare for utgifter over minstebeløpet på 12.800 kr (se regnestykket på selvangivelsens side 2).


Hilsen Dine Penger
115 Liker

Fradrag for Matpenger utover 12 timer ?

Innsendt av: R.H.Solheim

Man har krav på å trekke fra utgifter til overtidsmat (75 kr)hvis man har vert borte minst 12 timer fra hjemmet. Men hva med de som har skiftplan som er satt opp med 12,5 timers ordinære vakter vakter gjelder det samme her ?
Fradraget om ekstrautgifter for mat får man når man er borte mer enn 12 timer fra hjemmet. Om det er overtid eller skift skal ikke spille noen rolle.

Fradraget føres i post 3.2.2. Merk at dette fradraget kommer i stedet for minstefradraget i post 3.2.1. Dermed må du finne andre fradrag i post 3.2.2 som gjør at du kommer over minstefradraget ditt i post 3.2.1.


Hilsen Dine Penger
111 Liker

fattig student i australia

Innsendt av: crocodile dundee

hei.
er det mulig å trekke fra reisekostnader fra brisbane til oslo på selvangivelsen? trenger litt mer penger i kassa for den begynner å skrante på...
Dessverre reiseutgifter for studier er ikke fradragsberettiget.

Hilsen Dine Penger
110 Liker

Reisefradag

Innsendt av: Kristin V.

Hei.
Jeg skal regne ut reisefradrag hjem til jobb. Jeg tok buss i 2005. Skal jeg regne ut km der bussen kjører? Selv om jeg vet at det ikke er den kortesete veien. Det er ingen busser som kjører den korteste veien for å si det slik..
Det er korteste veien med offentlig transport. Dermed den veien bussen kjører. Du får måle på kartet, på www.visveg.no, eller henge over skulderen på bussjåfføren og se på km-telleren!

Hilsen Dine Penger
118 Liker

Reiseoppdrag i forbindelse med jobb

Innsendt av: Martin

Jeg leste i fjor i skattenummeret av "Dine Penger" at man kan trekke fra differansen mellom reiseregning betalt av arbeidsgiver og tilsvarende reise med gjeldende satser fra staten i post 3.2.7.

Ifølge denne tankegangen vil f.eks. en overnatting på hotell i London som faktisk koster kroner 800,- gi et underskudd som kan brukes som skattefradrag på 550,- siden statens satser for ulegitimert overnatting i London er 1350,- Dette fradraget gjelder selv om arbeidsgiver faktisk dekket hele den faktiske hotellregningen på 800,-

Mitt spørsmål er derimot om dette er et fradrag man kan kreve i tillegg til minstefradraget? Jeg har ringt til likningskontoret i Halden og i Oslo, men ingen av de funksjonærene jeg snakket med kunne gi et klart svar på dette. Kan dere?
Mulig vi har skrevet litt forvirrende. Men her er uansett svaret:

Når arbeidsgiveren betaler regningen for hotellet direkte (det som ofte heter "etter regning" kommer, kan du ikke trekke fra noe hos deg.

Hvis du har fått utbetalt nattillegget på 1350, og selv fått hotell til 800 kr, har du et overskudd på 550 kr, dette skal skattlegges i post 2.1.4.

Hvis du har fått f.eks 500 kr, og måttet betale 800 kr for hotellet, har du hatt ekstrautgifter på 300 kr pr natt. Disse kan du trekke fra i post 3.2.2.
Dette fradraget går i stedet for minstefradraget.

Så svaret på ditt konkrete spørsmål - om noe går i tillegg til minstefradraget er altså: Nei.

Beklager evt forvirring.

Hilsen Dine Penger
122 Liker

Kan jeg regnes som pendler?

Innsendt av: Torun

1. nov 2004 var jeg folkeregistrert i min hjemkommune. I august 2005 flyttet jeg imidlertid til Oslo for å jobbe.

Stemmer det da at jeg kan regnes som pendler ettersom jeg nå leier en leilighet som er mindre enn halvparten så stor som boligen i min hjemkommune?
Og kan jeg da skrive av leieutgifter for perioden jeg har bodd i Oslo? Og 166 kr dagen for kost?

Blir svært takknemmelig for svar.
Hei. Så lenge du har bodd i hjemkommunen i mer enn tre år før du begynte å pendle, så går dette greit.

Hvis du har bodd der kortere, er kravet til størrelsen på boligen at den er maks 30 m2.

166 kr pr døgn er greit å føre opp.

(Jeg antar at du er "enslig pendler". Hvis du er gift, og pendler fra og til familien, er det ikke noe krav om størrelse på boligen.)

Hilsen Dine Penger
114 Liker

Studietur til London

Innsendt av: MLJ

Lurer på om jeg får fratrekk for utgifter til klær, bane- og tog-utgifter i London og hva er kost-fradraget for reise til London pr døgn?
Jeg har dokumentasjon fra arb.giver på dresskode, kostutg. og at det er en studietur med faglig innhold.
Kost, losji og reise kan du trekke fra i post 3.2.2. Statens standardsats for London er på 1.350 i nattillegg og 1010 i kostgodtjørelse.

Når det gjelder klærne er det mer tvilsomt om du får fradrag for disse, fordi de antagelig kan brukes privat også. Men er det spesielle type klær man ikke bruker privat, er det bare å føre dem opp!

Fradraget føres i post 3.2.2 - reelle utgifter i arbeidet. Merk at dette fradraget kommer i stedet for minstefradraget i post 3.2.1. Dermed må du finne andre fradrag i post 3.2.2 som gjør at du kommer over minstefradraget ditt i post 3.2.1.


Hilsen Dine Penger
110 Liker

fradrag bil

Innsendt av: janson

jeg reiser mye til og fra møter i løpet av arbeidsdagen.... kan dette skrives som frdrag?
Utgifter til møtereiser (i arbeidsforholdet) som ikke dekkes av arbeidsgiveren kan du trekke fra på skatten i post 3.2.2. Bruk 3 kr pr km.

Merk at dette fradraget kommer i stedet for minstefradraget i post 3.2.1. Dermed må du finne andre fradrag i post 3.2.2 som gjør at du kommer over minstefradraget ditt i post 3.2.1.


NB: Fradraget gir bare 28 % effekt som andre fradrag. Du bør derfor forsøke å få arbeidsgiveren til å dekke kostnadene - da får du "dekket alt".

Hilsen Dine Penger
109 Liker

Pendler på anlegg.

Innsendt av: Jan S.

Jeg arbeider på anlegg. jeg bor på hybel/brakke uten kokemuligheter og kjøleskap. Kan jeg kreve fradrag etter pensjonat-satsen på 251 kr per.døgn?
Ja! Husk også fradrag for losji og reise!

Hilsen Dine Penger
112 Liker

Vedr Advokatutgifter

Innsendt av: Line Enge

Jeg hadde utgifter knyttet til en sak mot tidligere arbeidsgiver i 2005, vedr å beholde min stilling/ utbetaling av lønn. Jeg lurer på om jeg har 100% fradragsrettigheter på dette, og hvilken post dette skal føres under i selvangivelsen?
Du kan trekke fra advokatutgifter til opprettholdelse av inntekt (som dette er) i post 3.2.2. Fradraget kommer i stede for minstefradraget, slik at du i tillegg må finne andre fradrag i post 3.2.2 som du kan trekke fra, slik at fradraget blir høyere enn minstefradraget ditt i post 3.2.1.

Hilsen Dine Penger
108 Liker

pendlerstatus

Innsendt av: Marit Aars

Flott at det kan spørres om selvangivelsen
Min datter, født i 1984, hadde en jobb i fjor fra 1.mai til 31.august som kokk på et hotell. Kan vi føre opp kr 166 pr dag som kostfradrag i denne perioden, eller er det bare for de som har godkjent pendlerstatus fra før? Hun arbeidet 6 dager i uken, og reiste hjem (foreldrehjem) minst en gang i uken. Det er ca 6mil tur/retur pluss en ferje. Hun hadde vår campingvogn til å overnatte i på arbeidsstedet.
Eller er det lurest å føre opp reise til og fra jobb hver dag? De jobbet ofte lange dager, men det var mulig å gjennomføre. Kan hun da føre ekstra utgifter til kost?
På forhånd takk
Marit
Her er det grunnlag for pendlerfradrag! Pendlerfradraget skal gis for faktisk pendling, selv om man ikke har fått godkjent pendlerstatusen fra folkeregisteret. (Selv om det jo selvsagt er en fordel.)

Overnatting i campingvogn som skissert gir 166 kr i kostfradrag. I tillegg kan hun trekke fra 45 kr pr dag i losji for å bo i campingvognen. Både kost og losji føres i post 3.2.7. Ingen minstesummer!

Reise føres i post 3.2.9, etter reelle reiser. Her får hun fradrag for utgifter utover minstesummen på 12.800 kr.

Hilsen Dine Penger
116 Liker

Kjøring til og fra

Innsendt av: Nina

Jeg jobbet 3 mnd langt unna mitt bosted i fjor og var helt avhengig av bil pga offentlig hadde jeg brukt min 4 timer hver dag. Totale kostnader på kjøring og bom ca 7000,- Er dette noe jeg kan trekke fra. Blir det for lite beløp?
Du kan i utgangspunktet få dekket ekstrautgifter til bom hvis du sparer to timer reisetid hver dag i forhold til offentlig transport.

Men som du antyder har du jobbet litt for kort tid. Du får nemlig bare fradrag for utgifter over minstesummen på 12.800 kr (post 3.2.8), så her er det dessverre lite å hente for deg.

Hilsen Dine Penger
126 Liker

Bil

Innsendt av: Kristin

Hei!
Det er oppført feil årsmodell på bilen min i selvangivelsen. Kan jeg bare endre selv? Blir den den nye listeprisen endret automatisk?
Du må endre årsmodellen, stryk opplysningen i post 4.2.5 der den står nå, og før opp ny under post 5.0. Hvis listeprisen er feil, bør du endre denne også. Du finner link til Skatteetatens store verdiliste på forsiden av www.skatteetaten.no.


Hilsen Dine Penger
107 Liker

pendlerfradrag som student

Innsendt av: Tore

Jeg er student og tjente 272000kr ifjor. Har registrert adresse i stavanger og studerer og jobber i oslo. Jeg mottok støtte fra lånekassen kun våren ifjor, men ikke høsten. Kan jeg kreve pendlerfradrag og borteboerfradrag i de månedene jeg ikke mottok studiestøtte fra lånekassen?
Ja, i og med at du har så høye inntekter, bør du kunne kreve pendlerfradrag (reise, kost og losji).

Hilsen Dine Penger
107 Liker

Pendling

Innsendt av: Janita

Hei.
Jeg jobber på color Fantasy, og pendler dermed fra Vestfold hver 14 dag.Skal jeg alikevel beregne utfra 230 dagers regelen eller ?Det er ca.270 km tur/retur.
På forhånd takk.
Nei, dette er nok pendlerutgifter som du fører i post 3.2.9 (og ikke i reisefradraget post 3.2.8). Dermed skal du føre faktiske antall reiser, og ikke 230 dager.

Hilsen Dine Penger
111 Liker

doktorgrad

Innsendt av: Liv Torunn

Jeg vet at man kan få skattefradrag for utgifter i forbindelse med disputas når man avlegger doktorgraden ved norske universiteter (§ 6-43). Men hvor og hvordan skal dette føres?
Gratulerer med doktorgraden! Dette fradraget er et av de mer morsomme i skatteretten vår! Du skal føre utgiftene under post 3.3.7 - andre fradrag.

Du kan føre utgiftene du har hatt - f.eks trykking av doktorgraden, reiseutgifter for å forsvare den, og utgifter du har hatt til doktorgradsmiddagen for veilledere, opponenter ol. (For doktorgradsmiddagen får du maks 880 kr pr kuvert, maks 17.600 kr.) De andre utgiftene kan du trekke fra fullt ut.


Hilsen Dine Penger
114 Liker

Hva må ligningskontoret bevise.

Innsendt av: Tore Michaelsen

Jeg fikk nylig brev fra ligningskontoret der de har tillagt meg privat bruk av arbeidsgivers bil (13000 x 6,30). Hvordan kan de helt sånn uten videre gjøre dette???

Det må da være dokumentasjon fra myndighetenes side for at dette skal kunne være riktig. "Min" firmabil står parkert på arbeidsstedet etter arbeidstid og jeg skal følgelig IKKE beskattes for dette.

Normalt er jo kravene til dokumentasjon store hvis det er oss sakattebetalere som vil endre noe. Hvordan er det med kravene motsatt vei?? Hva må de dokumentere?
Dessverre er det nok slik i praksis at din og min plikt til dokumentasjon er høyere enn ligningskontorets. Men uansett synes jeg dette hørtes underlig ut. Ligningskontore må kunne vise til hvorfor de har gjort dette. Noe grunnlag må de ha.

I tillegg råder vi deg til å for eksempel få en uttalelse fra arbeidsgiver om at bilen ikke brukes av deg utenom arbeidstid, og at den står på arbeidsplassen. Dette ser for oss ut som en sak du bør forfølge. Hvis ikke ligningskontoret gir deg medhold, bør du klage til lignignsnemnden og eventuelt overligningsnemnden.

Hilsen Dine Penger
115 Liker

feriepenger

Innsendt av: Chris som sp

Fikk utbetalt feriepenger i fjor fra arbeidsgiver jeg både jobbet for og sluttet hos i 2004. Feriepengene er ført på klasse 111-A. Er det riktig at jeg skal skatte av feriepengene?
Ja. Feriepenger er skattepliktige som annen lønn, og skal stå i selvangivelsen.

Grunnen til at du stusser, er kanskje at feriepenger er unntatt for skattetrekk når de betales ut i mai/juni. Men skatten for feriepengene trekkes de andre månedene i året. (Tilsvarende med den "halve skatten" i desember som også er et halvt skattetrekk).


Hilsen Dine Penger
114 Liker

Trainee

Innsendt av: Alexander

Hei.

Jeg er Trainee i et stort internasjonalt firma. Jeg eier ikke bolig. Er 28 år gammel. Blir "trainee" sett på som "lærling"? Hvis ja, kan jeg da føre fradrag for tiden jeg bor borte fra foreldrehjemmet?
Som trainee regnes du som ansatt. Dermed kan du få pendlerfradrag etter de vanlige reglene om pendlerfradrag. Se om de ulike kravene i artikkelen som ligger på www.dinepenger.no under "skatt".

Hilsen Dine Penger
120 Liker

Hjemmekontor og telefon/ADSL

Innsendt av: Frank

I 2005 hadde jeg kun hjemmekontor da bedriften jeg jobbet for lå i en annen by. Arbeidsgiver dekket telefon(ISDN), ADSL og mobil da disse var strengt nødvendig for at jeg skulle kunne utføre min jobb. Arbeidsgiver har ført opp en ekstra inntekt 4.000,- pga dette. Jeg trodde ikke de nye reglenefor skatt på mobil/ADSL gjaldt før i 2006. Er det korrekt at jeg skal få påplusset inntekten med 4.000,- pga dette ?
For 2005 gjelder helt riktig de gamle reglene om telefongodtgjørelse. Dvs at du skattefritt kunne få betalt inntil statens satser hvis du hadde jobbmessig bruk for telefon.

Statens satser var på 3200 kr i året for mobil, 3200 kr 3200 kr for fast/isdn. Når det gjelder ADSL, så er dette skattefritt i sin helhet så lenge arbeidsgiveren får regningen tilsendt til seg og regner alt som jobbrelatert.

Når du har fått ført opp 4.000 kr, er nok det enten fordi arbeidsgiveren regnet at du hadde noe privat nytte av Adsl-abonnementet, eller at du har hatt utgifter over 3200 kr for enten mobilen eller fasttelefonen.

(Men pass på at når det gjelder utgifter ut over de 3.200 kr, så skal du bare skattlegges for det som er privatutgiftene, ikke jobbutgiftene.)

Mener du at det er feiloppført i selvangivelsen, kan du stryke hele/deler av beløpet, og forklare hvorfor på eget ark. Det hjelper med en uttalelse fra arbeidsgiveren om at de har tatt feil (hvis de har det).

Hilsen Dine Penger
111 Liker

Fradrag reiseutgifter student

Innsendt av: Gerd

Student 24 år, i Folkeregisteret fremdeles registrert bosatt sammen med foreldre 10 mil fra studiestedet, bor hele året på studiestedet i leilighet sammen med 3 andre. Pendler 10 mil hver vei til hjemstedskommunen for å jobbe annenhver helg. Kan det gis fradrag for reiseutgifter?
Nei, utgifter til studier gir ikke rett til fradrag. (Det er bare til etter-/viderutdanning mens du er i jobb som gir fradrag). Dermed får du ikke fradrag for pendlerutgifter til studier heller.

Men: Hvis du i sommerferien har bodd på studiestedet og hatt heltidssommerjobb (og fortsatt pendlet) så har du rett på pendlerfradrag for reise (post 3.2.9), kost og losji (post 3.2.7).

Hilsen Dine Penger
115 Liker

3.2.8: Fradrag med firmabil?

Innsendt av: Anonym

Jeg har firmabil og skattelegges for dette igjennom påslag på inntekten. Kan jeg alikevel kreve fradrag for reisevegen hjem - arbeidsplass i 3.2.8?
Ja! Reisefradraget gis uansett hvordan du kommer deg til jobb; bil, firmabil, buss, ski, båt, sitte på med en kamerat ol. Før opp i post 3.2.8!

Hilsen Dine Penger
125 Liker

Bilutgifter

Innsendt av: Tom A. Skallerud

Hei.

Jeg kjører ca. 15.000,- i hvert år og mottar kjøre godtgjørelse fra jobben for dette. Hvis jeg bulker i jobben, eller får ekstra store verkstedutgifter som følge av dette kan dette trekkes fra på skatten.

Vennlig hilsen

Tom A. Skallerud
Nei, bulking og verkstedsutgifter er privatutgifter som ikke gir fradrag.

Hilsen Dine Penger
111 Liker

3.2.7

Innsendt av: Flyvertinne

Hei, begynte i ny jobb i høst som innebærer en del pendling. Jobben har betalt flyreise til og fra, så mine utlegg har vært taxi, kost og losji. Hva kan jeg evt føre på og er det et "minstebeløp" for at det skal være noen vits?
Når du pendler kan du få fradrag for de ekstra utgiftene til kost, losji og reise.

Kost føres i post 3.2.7. Bor du i hybel, brakke el, kan du føre opp 166 kr pr dag. Det er ingen minstesum!

Losji føres opp i post 3.2.7. Du får fradrag for dine reelle utgifter, for eksempel til husleie. Ingen minstesum!

Reise føres i post 3.2.9 - i utgangspunktet med kilometerene du har reist. Minstesummen her regnes sammen med reisefradraget i post 3.2.8 - 12.800 kr.

Iom at arbeidsgiveren har betalt flyturene, får du neppe noe for reise, men kost og losji skal du få fradrag for.

Før opp fradragssummene. Som for alle fradrag reduseres skatte med 28 % av fradragsssummen.

Hilsen Dine Penger
124 Liker

Firmabil

Innsendt av: Jan-Sverre Nylund

Hei!

Er det fradrag på kjøring til og fra arbeid med firmabil.jeg må også kjøre totalt 18 km inntil barnehagen for å levere barn, er det fradrag på de kilometrene som jeg må kjør ekstra.
Ja, du får reisefradrag selv om du kjører firmabil! Fyll ut regnestykket på selvangivelsens side 2 for å se om du kommer over minstesummen på 12.800 kr som du må dekke selv.

Kjøringen til barnehagen - "omveien" - skal trekkes fra i post 3.2.10 - foreldrefradraget. 1,40 kr pr km. Men iom at mange betaler over foreldrefradraget i barnehageutgifter, er det ikke sikkert du får godtgjort dette fradraget.

Hilsen Dine Penger
114 Liker

Flyttefradrag

Innsendt av: Mona L

Jeg ble nødt til å flytte fra en by til en annen, for å få jobb, da mitt vikariat opphørte i desember 2005. Vet det er noe som heter "flyttefradrag", men hva innebærer dette?
Du kan få utgifter hvis du må flytte for å bytte jobb. Det er ingen krav om beordring, bare at flyttingen skjer pga jobbskifte.

Utgiftene (flyttebil, flyttefolk, vasking, forsikring ol) føres i post 3.2.2.

Merk at dette fradraget kommer i stedet for minstefradraget i post 3.2.1. Dermed må du finne andre fradrag i post 3.2.2 som gjør at du kommer over minstefradraget ditt i post 3.2.1.


Hilsen Dine Penger
119 Liker

Skole og jobb

Innsendt av: Oggy

Jeg er en familiefar med fast jobb innenfor helsesektoren. De siste to årene har jeg i tillegg til jobb, gått desentralisert vernepleie. Dette har ført til at jeg har måttet reise og bo borte de ukene vi har samling. Hva kan jeg skrive av på skatten i forhold til dette? Reise? Kostnader? Tapt arbeids fortjeneste?
Utgifter til vedlikehold av utdannelse/videreutdannelse ifbm jobb, kan trekkes fra i post 3.2.2. Du kan trekke fra direkte utifter (reise, opphold, bøker ol), men ikke tapt arbeidsfortjeneste.

Merk at dette fradraget kommer i stedet for minstefradraget i post 3.2.1. Dermed må du finne andre fradrag i post 3.2.2 som gjør at du kommer over minstefradraget ditt i post 3.2.1.


Hilsen Dine Penger
112 Liker

pendling

Innsendt av: noreen hayat

jg har vært på kurs to ganger til utlandet i 2005, der arbeidgiveren har dekket kurset og jg har betalt for reisen. kan jg kreve fradrag for kun reisen som pendling?
Denne reisen kan du ikke trekke fra som pendling, men du skal kunne trekke den fra som utgift til arbeid, post 3.2.2.

Merk at dette fradraget kommer i stedet for minstefradraget i post 3.2.1. Dermed må du finne andre fradrag i post 3.2.2 som gjør at du kommer over minstefradraget ditt i post 3.2.1.

Hilsen Dine Penger
110 Liker

kJØRING TIL JOBBEN

Innsendt av: M. Johnsen

Jeg kjører daglig totalt 4 mil til og fra jobb (Stryn-Olden), da det er dårlig kollektiv transport tilbud her jeg bor. Kan jeg trekke dette av på skatten? Eventuelt hvor mye?
Du kan trekke fra kjøringen i post 3.2.8 - reisefradrag hjem arbeid. Fyll inn dine tall i regnestykket på selvangivelsens side 2. Du får dekket 1,40 kr pr km ut over minstesummen på 12.800 kr.

Husk at du får reisefradraget uansett hvordan du kommer deg på jobb, enten det er med buss, bil, firmabil, eller du sitter på med en kompis. Det er distansen til jobben som teller!

Hilsen Dine Penger
130 Liker

fagforeningskontingent

Innsendt av: student

Jeg lurer bare på om det er slik at man kan trekke fra fagforeningskontingent på selvangivelsen? Hvor skal dette evt. føres? Gjelder det også for studenter som betaler redusert kontingent?
Fagforeningskontingenten skal trekkes fra i post 3.2.11, med maks 1.800 kr.

Studenter som er i deltidsarbeid kan trekke fra fagforeningskontingent.

Hilsen Dine Penger
112 Liker

Standard fradrag småutg. kr 40,-??

Innsendt av: Marit

Hei! Er på reisejobb. Reise, kost og losji dekkes av arbeidsgiver. Mottar ikke diett ifm. med reisetid (12t.reise).
Kan jeg trekke av kr 40,- ifm. med småutgifter? Er det dette som tidligere var "avispenger"? Evt. hvordan føres dette 40 kroners fradraget?
Du kan helt riktig trekke fra 40 kr dagen for småutgifter som Farris og aviser. Dette skal trekkes fra i post 3.2.2 - reelle utgifter til arbeidet.

Merk at dette fradraget kommer i stedet for minstefradraget i post 3.2.1. Dermed må du finne andre fradrag i post 3.2.2 som gjør at du kommer over minstefradraget ditt i post 3.2.1.

Hilsen Dine Penger
109 Liker

Kjøring til og fra jobb.

Innsendt av: Anders Tagseth

Kan dere gi meg en enkel formel for kjøring til og fra jobb og antall arbeidsdager. Forstår at det er et hvis antall dager i året (maks) og kjøring også inkl kjøring til barnehage.
Du får reisefradrag for kjøring hjem-arbeid. Det føres i post 3.2.8. Bruk regnestykket på selvangivelsens side 2.

Du må sette inn reiseveien til og fra jobb (uten omvei for barnehage, se under). På grunn av en minstesum på 12.800 kr som du dekker selv, må du i praksis bo mer enn 19,8 km fra jobben.

Du skal regne 230 arbeidsdager som standard. Dette er uavhengig av ferie. Det er bare hvis du har vært mer enn 15 dager syk eller på firmareise at du skal regne med reelle antall dager.

Når det gjelder kjøring til barnehage, så kan du trekke fra kjøringen der også, men det skal gjøres i post 3.2.10 - foreldrefradraget. Du kan her trekke fra "omveien" til barnehagen. 1,40 pr km. Iom at de fleste betaler mer enn foreldrefradraget i barnehageutgifter, er det skjelden du får dekket noe.

Hilsen Dine Penger
113 Liker

Hjemmekontor

Innsendt av: Homer

Hei.
jeg har hjemmekontor i jobben min. Lurer på om det er noe fradragsmulighet forbunnet med dette?
Ja, du kan trekke fra 1350 kr i hjemmekontorhold i post 3.2.2.

Merk at dette fradraget kommer i stedet for minstefradraget i post 3.2.1. Dermed må du finne andre fradrag i post 3.2.2 som gjør at du kommer over minstefradraget ditt i post 3.2.1.

Hilsen Dine Penger

Tidligere intervjuer

Uke 15: Eksperten svarer

Uke 15: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).
Uke 14: Eksperten svarer

Uke 14: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).

Skattebetalerforeningen svarte om skattemeldingen

Onsdag morgen ble skattemeldingen tilgjengelig elektronisk. Har du spørsmål? Fagsjef Rolf Lothe og advokat Bård Erlend Hansen i Skattebetalerforeningen svarer.

Faste spaltister