Spør om skatten!

Det nærmer seg fristen for innlevering av selvangivelsen og spørsmålene er sikkert mange.
Har du rett til fradrag? Hvordan finner du ligningsverdien på hytta eller huset? Lønner det seg å levere felles selvangivelse?
Fredag 21. april kunne du få svar på dine spørsmål rundt skatten for 2005.
Da stilte skatteeksperter fra Dine Penger og Skattebetalerforeningen opp for å svare deg på det du måtte lure på.
96 Liker

Fradrag for ny takst på hus

Innsendt av: Kenneth

Kan takstutgifter trekkes fra på skatten hvis hensikten er å få lavere rente ? Hvor føres dette hvis det er fradragsberettiget ?
Takstutgifter for refinansiering av boliglån er fradragsberettiget. De skal føres i post 3.3.1.

Hilsen Carsten Pihl, Dine Penger
104 Liker

Vedlegg

Innsendt av: Forvirret!

Hvis man har fått restskatt, men har vedlegg som vil endre ligningen. Da vil ikke renten begynne å løpe håper jeg.....
Det blir jo sendt med selvangivelsen, og den blir jo ikke behandlet før etter 30 april.
Hei;

Har du fortsatt restskatt etter endringene, vil det påløpe renter på dette beløpet, ikke ellers. I tilfelle kan du jo betale inn dette beløpet.

Hilsen VGs ekspertpanel
103 Liker

Attføring

Innsendt av: Hege Elvevoll

Er det ne man har fradrag på når man er på attføring? Har hørt at man kan skrive av 18ooo,-. Stemmer dette? Jeg går ikke til behandlig eller bruker medisiner. Klarer meg sjøl.
Kan man skrive av kjøring til barnehage?
Det du tenker på er nok særfradrag for alder og uførhet. Det er dessverre ikke slikt fradrag for de som går på attføring.

Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen
93 Liker

Dårlig betaler??

Innsendt av: Rune M.

Har man rett til fradrag for inkassogebyrer o.l. man har måttet betale?
Dessverre, det er ikke fradragsrett for inkassogebyr og andre omkostninger i forbindelse med inkasso. Unntak for renteomkostninger; disse er fradragsberettiget på vanlig måte.

Hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
100 Liker

Skattefradrag for barnebidrag.

Innsendt av: Frank

Jeg gir månedlig bidrag for ett barn, kan jeg få skattefradrag for det?
Nei, barnebidrag er det nå ikke fradrag for. Det forsvant med de nye bidragsreglene som kom for noen år side. Bidrag man mottar skal heller ikke føres i selvangivelsen.

Hilsen Carsten Pihl, Dine Penger
99 Liker

Eget fradrag

Innsendt av: Lisa

Hur eller var förer jag posten "Eget fradrag 15%" i selvangivelsen
Før "standardfradrag for utlendinger med midlertidig opphold i Norge" i post 3.3.7 "andre fradrag"

Hilsen Øyvind Røst, Dine Penger, VGs ekspertpanel
92 Liker

Tilsynsreiser ved utleie av bolig.

Innsendt av: B

Jeg bor i Sørreisa, men leier ut en leilighet på Stjørdal. Kan jeg skrive av tilsynsreiser ved hjelp av kilometersats på 3kr?
Utgifter til visningsreiser er fradragsberettiget ved av utleie av leilighet. Hvis du totalt ikke har mer enn 10 reiser dit i løpet av året, kan du bruke satsen på 3 kroner per km.

Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen
97 Liker

Advokat

Innsendt av: Tove Anita

Hadde advokat i fjor i forhold til forsikringsselskapet mitt,i en ulykkessak,er det fradragsberettiget?
Advokatutgifter er kun fradragsberettiget dersom de har sammenheng med skattepliktig inntekt. Det er altså kun aktuelt med fradrag dersom en eventuell erstatning er skattepliktig.

Hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
78 Liker

reise fradrag

Innsendt av:

har jeg rett til og skrive kjørefradrag til og fra jobb hvis jeg sitter på med en kompis og ikke eier bil selv?
Ja! Fyll ut i post 3.2.8!

Hilsen Carsten Pihl, Dine Penger
108 Liker

Realisasjon av aksjer

Innsendt av: Arild

Hei,
Jeg har realisert aksjer eiet av både meg personlig, og andre aksjer eiet av mitt enkeltpersonsforetak. Kan jeg føre opp begge disse realisasjonstypene på samme realisasjonsskjema?
Takk.
Ja.

Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen
92 Liker

FRADRAG

Innsendt av: Roger

Hvis man får bilgodtgjørelse etter statens satser på bil og fast månedssum i tillegg.får man trekt ifra reprasjonskostnader på bil ved fks motorhavari?
Nei, desverre!

Hilsen VGs ekspertpanel
103 Liker

Fradrag

Innsendt av: merete.spro@chello.no

Kan jeg trekke fra gebyrer som vises på kontoutdraget mitt, bruk av kort etc?
Nei, utgifter for bruk av konto er desverre ikke fradragsberettiget.

Hilsen Øyvind Røst, Dine Penger, VGs ekspertpanel
105 Liker

Fradrag for ekstra stor slitasje på arbeidstøy

Innsendt av: Anders

Hei,

Jeg er i en jobb som gjør at jeg har ekstra stor slitasje på arbeidstøy jeg selv må kjøpe. Hvor i selvangivelsen skal jeg føre opp dette?
Du kan trekke fra arbeidstøy i post 3.2.2. Denne posten kommer i stedet for minstefradraget i post 3.2.1, så du må klare å finne fradrag i post 3.2.2 som går over fradraget du har i post 3.2.1.

Se rettledningen for eksempler på fradrag til post 3.2.2. For mange vil det nok være like greit med minstefradraget i post 3.2.1. Da slipper du blant annet dokumentasjon.

Hilsen Carsten Pihl, Dine Penger
100 Liker

ungdom på skole hjemmefra

Innsendt av: vestlending

Har en datterpå 16 år som går på hotell og næring 18 mil hjemmefra.Ho får bostipend(ca 3000 i mnd)som går til mat reise osv.Vi betaler for hybel og strøm,har vi da rett til noe i fradrag for dette?
Nei, desverre!

Hilsen VGs ekspertpanel
101 Liker

særfradrag ved sykdomsutgifter; km-sats?

Innsendt av: Bente Hansen

I forb med særfradrag for utgifter ved sykdom: hvilken kilometersats skal brukes ved beregning av kjøring til/fra lege og behandling? Har lett på nettet og funnet både kr 1,95 og kr 1,40. Hva er riktig?
1,40 er den riktige satsen

Hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
108 Liker

Barnebidrag

Innsendt av: St.John

Betaler ned på gammel gjeld opparbeidet da bidrag var fradragsberettiget. Bidraget var høyere den gang pga fradragsretten. Er denne nedbetalingen fradragsberettiget i dag?
Nei, departementet har uttalt at det ikke gis fradrag for barnebidrag som er betalt etter endringen av reglene, som såvidt jeg husker var oktober 2003. Så kan man være enig eller uenig i dette...

Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen
95 Liker

Firmabilskatt

Innsendt av: Lars

Er det riktig at man i år kan skrive av kjøring hjem-jobb selv om man har firmabil?
Ja, det kan du. Satsen er 1,40 pr km (0,70 for samlet reiselengde over 35 000 km).

Hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
90 Liker

Innsendt av: j

hvor mange reisedager er det normalt i et år
230

Hilsen Therese, Skattebetalerforeningen, VGs ekspertpanel
101 Liker

Opplysningsplikt osv...

Innsendt av: Olav Andreas.

Hei.
Grunnet feil ved innrapportering fra en organisasjon jeg har støttet er beløpet oppført i "fradrag for gav til frivillige organisasjoner" lavere enn hva jeg faktisk har gitt.
Jeg har dokumentasjon på hva jeg har gitt, og kan greit nok rette opp dette og sende inn selvangivelsen som brev og legge ved dokumentasjon.

MEN: da jeg ikke har så voldsom inntekt, (student, deltidsjobb osv...), betaler jeg uanset kun folketrygd, og endring av posten vil ikke påvirke min skatt hverken opp eller ned.

Og det er mye lettere å levere på nett. Vet jeg kan endre der også, men da får jeg ikke sendt vedleggene.

Spørsmålet er: må jeg endre? det frister å bare la posten stå slik den gjør og bli "ferdig med det" og levere kjapt og enkelt på nettet uten endring. Er jeg pliktig til å endre?

Dersom jeg endrer og sender inn papir m. vedlegg, vil da skattepengene (jeg får tilbake) komme i juni eller vil dette medføre at jeg må vente?
Du er forsåvidt ikke pliktig til å endre et fradrag som gir deg lavere skatt. Derimot er du selvfølgelig pliktig til å endre inntektsposter som er gale.

Når det gjelder leveringen, så går det an å levere på nett, og sende vedlegget på papir. Husk å merke med fødselsnummer.

Hilsen Carsten Pihl, Dine Penger
99 Liker

HASTER

Innsendt av: Helge

Hei..
Jeg driver et lite firma og vil levere inn regnskapet for det, men har ingen firma som kan gjøre det...jeg fikk et brev hvor det sto må leveres før 30 mars...jeg så ikke det brever før fredagen før Påske, jeg har prøvd å ringe ligningskontoret flere ganger men kommer aldri frem!Hva skal jeg gjøre?? Er det for sent å levere det nå??Svar er du snill!!
Hvis du leverer elektronisk (via altinn.no), er fristen for næringsdrivende 31. mai. Du har altså fremdeles mulighet til å få tak i en regnskapsfører.

Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen
105 Liker

salg av aksjer

Innsendt av: Heidi

I forbindelse med at min far døde i fjor, så solgte jeg aksjene hans. Dette ble oppgjort i dødsboet hans i 2005. Skal jeg da i tillegg betale skatt av fortjenesten på salget i min selvangivelse?
Du bør føre gevinstberegningen i fars (dødsboet) sin selvangivelse. Skatten skal betales av dødsboet etter far. Det reduserer arven fra deg og dermed arveavgiften.

Hilsen Øyvind Røst, Dine Penger
97 Liker

Ligningsverdi på leilighet i utlandet?

Innsendt av: Brasil-farer

Dersom man har kjøpt en leilighet i utlandet for la oss si 200.000,- (NOK) og den er rapportert inn til myndighetene i det landet til en verdi av 150.000,- hvordan skal denne formuen spesifiseres? Skal man ta hele kjøpssummen som ligningsverdi, eller bare 30%? Er det kjøpssummen eller den rapporterte 'kjøpssummen' som skal benyttes?
Ligningsverdien skal fastsettes etter norske regler, og den skal tilsvare ligningsverdien på sammenlignbare eiendommer i eierens bostedkommune i Norge. MAKSIMALT er dette 30 prosent av eiendommens omsetningsverdi, ofte mye lavere.
Ligningsverdier er ikke offentlige og det er derfor vanskelig å vite hva nivået ligger på i kommunen. Jeg anbefaler at dere i selvangivelsen foreslår en ligningsverdi på omtrent 15 prosent av omsetningsverdien. Før verdien opp i selvangivelsens post 4.6.1.

Hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
90 Liker

Salg av bolig

Innsendt av: Kjell

Hva er fradragsberettiget ved salg av egen bolig. Bruk av takstmann, meglerprovisjon,tinglysingsgebyr osv. ?
Hei;

Utgifter som du nevner er kun fradragsberettiget dersom gevinst ved salget er skattepliktig, eller tapet er fradragsberettiget - dvs. dersom du ikke oppfyller vilkårene til bo- og eiertid for skattefritt salg.

Hilsen Therese, Skattebetalerforeningen, VGs ekspertpanel
92 Liker

Oppussing etter lekkasje

Innsendt av: Per S

Har pusset opp badet etter at det ble avdekket lekkasje i rør i veggen. Plater, isolasjon og reisverk var morkent, og alt måtte skiftes. Det kostet ca. 50.000,- for å utbedre skadene. Vil dette være fradragsberettiget i selvangivelsen?
Dessverre. Det gis nå ikke fradrag for slike skader. (Man kunne få fradrag for dette til og med 2004).

I boliger som leies ut, kan man trekke fra vedlikeholdskostnader, det gjøres i utleieskjemaet RF-1189.

Hilsen Carsten Pihl, Dine Penger
96 Liker

Hytte

Innsendt av: Geir Knarvik

Har bygd ny hytte, hvordan få denne med på selvangivelsen?
Skal denne føres på begge ektefeller?
Hei;

Hytta kan føres på hvem av ektefellene dere ønsker i selvangivelsen, eventuelt delt på begge. Det må fastsettes en ligningsverdi. Den kan maksimalt være 30 % av omsetningsverdien av hytta, men skal ligge på samme nivå som tilsvarende eiendommer i samme kommune. Dette kan være litt av en detektivjobb! Du kan f. eks. høre med en lokal eiendomsmegler? Opplys om hyttas verdi, og anslå en verdi. Ligningsverdien er ofte høyere på nyere enn på eldre bygg. Å legge seg på ca 15-20 % bør være trygt. Det benyttes ofte på fritidsboliger i utlandet.

Hilsen Therese, Skattebetalerforeningen, VGs ekspertpanel
114 Liker

pendler

Innsendt av: Linda

Hvordan skal jeg føre på for pendling med hurtigbåt? Noen sier at det også skal regnes km allikevel. Har jo mnd kort....
Når jeg fører på noe,så jeg skal få tilbake f.eks for pendlingen. Får jeg pengene i juni el. oktober??
Du skal bruke kilometerene som utgangspunkt for beregningen. Det er distansen som teller, ikke kostnaden for å reise. Du fører kostnadene opp i regnestykket i post 3.2.9 på selvangivelsens side 2.

Du får mest sannsynlig skatteoppgjøret (og penger tilbake) i juni når du endrer reisefradraget. Dette er et enkelt fradrag som fort blir beregnet.

Hilsen Carsten Pihl, Dine Penger
97 Liker

To jobber

Innsendt av: Jane

Hvis du jobber som visningsassistent i helgene kan du da trekke fra reise til og fra arbeid for flere enn 230 dager pr år? Er det eventuelt andre fradrag man kan få i forbindelse med Ekstra jobb/helge arbeid?
Ja, jobber du 365 dager i året, kan du trekke fra for 365 dager! Det er ingen spesielle fradrag knyttet til helgearbeid.

Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen :smil:
100 Liker

Fradrag for drenering

Innsendt av: Tor Helge

Enebolig bygd i 1952.
Fuktskader i kjeller samt vanninntrenging i gulv medførte at vi måtte legge ny drenering samt platonplater på grunnmur under terreng. Kan utgifter i forbindelse med graving, legging av drens etc. føres som fradrag ?
Når du bor i boligen selv, er det ikke noe fradrag for slike utbedringer.

(Til og med 2004 kunne du få fradrag for ekstraordinære skader, men dette fradraget er nå borte.)

Du kan få fradrag for vedlikehold når du leier ut boligen, da skal det trekkes fra i skjemaet RF-1189.

Hilsen Carsten Pihl, Dine Penger
96 Liker

Fond- innløsning

Innsendt av: Tutta

I des 2oo5 innløste jeg Fond i Avanse Norden for kr 15 000. Skal dette føres opp i selvangivelsen? Mener det er slik at man skal betale skatt av utbytte.... Hvordan gjør jeg i tilfelle dette?

Takk for hjelp!
Gevinst ved salg av fondsandeler er skattepliktig. Gevinsten er differansen mellom det du kjøpte for og det du solgte for - etter fradrag for gebyrer. Normalt er gevinsten ved salg av fondsandeler forhåndsutfylt i selvangivelsen. Hvis ikke må du selv føre det opp under "Beløp som ikke er forhåndsutfylt", post 3.1.5.

Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen
90 Liker

Trygd

Innsendt av: Harald Gjessing

Trygdekontoret gjorde en feil i fjor slik at trygd til min kone(attføringspenger)ikke ble utbetalt siste halvår 2005.
Disse ble utbetalt(etterbetalt) i
februar iår,2006. Skal det tas noe hensyn til dette? Det vil vel bli høyere skatt i 2006, enn en har"spart" i 2005.
Dere kan i selvangivelsen eller i et vedlegg be ligningskontoret om å føre inntekten på det riktige skatteåret og beregne skatten på nytt. Om det får noen skattemessig betydning skal ligningskontoret gjøre dette. Legg ved en forklaring på den forsinkede utbetalingen og kopi av dokumentasjon fra trygdekontoret.

Hilsen Øyvind Røst, Dine Penger, VGs ekspertpanel
102 Liker

Psykolog

Innsendt av: SH

har i løpet av 2006 hatt utgifter til psykolog på ca 8900 kr (har ikke fått noe dekket). Dette har vært helt nødvendig for meg. Kan jeg kreve fratrekk for dette?
Du må ha utgifter til over 9.180 kr for å få fradrag for sykdomsutgifter i post 3.2.4. Dermed får du uansett ikke fradrag.

Det kommer litt an på hva grunnen til psykologutiftene er. Utgifter i forbindelse med depresjoner eller angst gir normalt ikke rett til fradrag. Behandling som skyldes sykdom eller varig svakhet. Dette er tilstander som har vart i monst to år. Du må ha legeattest for å kunne få fradraget. (Men utgiftene må altså være over 9.180 kr.)


Hilsen Carsten Pihl, Dine Penger
106 Liker

er selvangivelsen korrekt?

Innsendt av: catrine

jeg eier ingen ting og var deltidsansatt i 2005. jeg er 19 år og er som sagt ikke helt inn i dette. jeg sjekker den bare opp mot årsoppgjøret jeg har fått fra jobben? det stemmer i hvertfall. da kan jeg bare sende den inn?

Hei;

Dersom alt du har av inntekter og formue er med på selvangivelsen er det bare å levere. Har du ingen endringer kan du lever på sms - det er veldig enkelt og fort gjort!

Hilsen Therese, Skattebetalerforeningen, VGs ekspertpanel
104 Liker

Ferie penger

Innsendt av: Hans

skal feriepengene regnes med som skattbar inntekt det året de blir utbetalt? Arbeidsgiver har inkludert disse i inntekter på lønns og trekkoppgaven.
Ja, feriepengene er skattepliktige det året de blir utbetalt, og beløpet skal derfor være med i lønns- og trekkoppgaven.

Hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
109 Liker

Forskuddsarv ?

Innsendt av: Ellen

Mor har flyttet på sykehjem, hennes leilighet er solgt. Pengene for salget er delt mellom 2 søsken, hvordan føres dette ?
Før beløpet opp i post 1.5.3. Formuesforøkelse ved arv eller gave er ikke skattepliktig inntekt, men det skal oppgis i selvangivelsen fordi det tjener som en forklaring på at din formue har økt mer enn din skattepliktige inntekt tilsier. Beløpet er imidlertid arveavgiftspliktig og må derfor meldes til skattefogdkontoret i fylket ditt.

Hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
109 Liker

Pendling

Innsendt av: Trond

Hei

Jeg pendler fra Trondheim til Romsdalen på jobb hver uke, og vil gjerne ha bekreftet eller avkreftet følgende:
- Jeg bor på en hybel (under 30 kvm) og er dermed pendler selv om jeg har hatt tilgang på boligen et helt år
- Jeg kan trekke fra kr 166 for hver dag jeg ikke har vært i Trondheim (3.2.7)
- Jeg kan skrive på kjøring til fra pendlerbolig i Romsdalen + kjøring til og fra Trondheim + ferge + bomutgifter minus kr 12800
- Jeg kan i tillegg trekke fra hybelleie i Romsdalen
Ja du har forstått reglene riktig. Kostfradraget gjelder for de dagene du er i Romsdalen. Ved vanlig 5 dagers uke, uten noe spesielt fravær, kan du bruke 240 dager.

Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen
98 Liker

hei

Innsendt av: elisabeth

kan jeg få kjøregodtgjørelse når jeg kjører barnet mitt i barnehagen 4km en vei hver dag?
Du kan få fradrag for kjøring til barnehage med 1,4 kr/km i Foreldrefradraget i post 3.2.10 i tillegg til utgiftene til barnahagen. Men foreldrefradraget er maks 25.000 kroner for et barn, 30.000 for to barn, 35.000 for tre barn osv.

Hilsen Øyvind Røst, Dine Penger, VGs ekspertpanel
114 Liker

Ekstraordinære kostnader

Innsendt av: Anita

Vi har i flere år vært plaget med taklekasje, dette skyldes antageligvis is som er trenger opp under singel, da problemet kun har vært om vinteren. Vi har nå lagt nytt tak (dekra). Finns det mulighet for å trekke fra disse kostnadene på selvangivelsen (ca. kr 140.000)
Dette gjelder enebolig.
Hei;

Nei, desverre. Fra og med inntektsåret 2005 er det ikke fradragsrett for utgifter til ekstraordinært vedlikehold på fritakslignet bolig.

Hilsen Therese, Skattebetalerforeningen, VGs ekspertpanel
95 Liker

likningsverdi på eindom

Innsendt av: orek@frisurf.no

Hvordan blir størrelsen på likningsverdi av bolig og eindom beregnet?
Dette er et meget godt spørsmål, for det er nok litt vilkårlig. Ligningsverdien på boligen skal settes som en prosent av markedsverdien. Den kan ikke være over 30 % av markedsverdien, men skal samtidig ikke være høyere enn sammenlignbare boliger i samme område.

Innenfor disse reglene er det litt opp til det enkelte ligningskontor og de lokale sedvanene.

(Merk at ligningsverdi i forbindelse med boligskatten ikke er det samme som skattetakst ved eiendomsskatt.)

Hilsen Carsten Pihl, Dine Penger
108 Liker

ARV

Innsendt av: IHA

Arvet ifjor og arveoppgjøret var iår med innbetaling av arveavgift. Når skal vi føre dette opp på selvangivelsen. Den vi har nå eller den vi får neste år? har vi noen egne fratrekk vi bør huske å ta med??
Hei;

Opplysninger om mottatt arv/gave på over 10.000 kroner skal gis på selvangivelsen det året man mottar arven, altså i 2005. Grunnen til at ligningskontoret vil ha disse opplysningene er for å få en forklaring på evt. bevegelser i formuesmassen. Husk at skyldig arveavgift kan føre som en gjeldspost.

Hilsen Therese, Skattebetalerforeningen, VGs ekspertpanel
106 Liker

Tannbehandling

Innsendt av: Per

I 2005 hadde jeg problemer med tennene (pyriondontitt). Den totale regningen fra tannlegen var på 61000 kr. Jeg fikk med et skriv som jeg har sendt til ligningsmyndighetene og lurer på hvordan dette egentlig virker. Er hele summen fradragsberittiget og hvordan løser skattemyndighetene denne problemstillingen. Får jeg lavere skattetabell eller penger tilbake eller finnes det andre muligheter? Vil jeg motta svar fra ligningsmyndighetene?
Særfradrag for store sykdomsutgifter forutsetter at du har hatt utgifter pga sykdom eller varig svakhet, og at utgiftene overstiger 9.180 kroner. Hvis du ikke har hatt andre sykdomsutgifter enn behandling av tannkjøttbetennelsen har du altså ikke krav på fradrag. Du bør tenke igjennom om du eller barna har hatt andre utgifter, slik at dere kommer over grensen. Fradraget føres opp under "Beløp som ikke er forhåndsutfylt", i post 3.5.4. Husk å legge ved attest fra tannlegen og kvitteringer!

Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen
96 Liker

barn

Innsendt av:

er det å ha barn gradragsberretiget eller må man ha faktiske utgifter
Du kan få Foreldrefradrag i post 3.2.10 for utgifter til pass og stell av barn. F eks utgifter til barnehage, dagmamma eller SFO. Du må kunne dokumentere utgiftene noe som kan være problematisk med svart dagmamma.

Hilsen Øyvind Røst, Dine Penger, VGs ekspertpanel
102 Liker

rentefradrag

Innsendt av: S.E.L

Skatteetaten har ført alle gjeldsrenter på min kone. Vil det ikke være lurere at det blir ført på meg, slik at min inntekt blir lavere. Ergo lavere toppskatt etc.. Fruen har 300.000 kr og jeg 710.000 i lønn for 2005. Vil ikke vi tjene på det?
Rentefradraget gis kun i alminnelig inntekt, dvs at det har en verdi på 28 prosent, uavhengig av hvor høy lønnsinntekten deres er. Fradraget påvirker altså ikke toppskatten. Det har derfor ingen betydning hvem av dere som fører renteutgiftene til fradrag.

Hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
109 Liker

Endringer.

Innsendt av: Tutti

Hei.
Jeg skal levere selvangivelse, og lurte på : når jeg har rettelser vil det da si at jeg ikke får skatteoppgjøret før i oktober.
Nei, mest sannsynlig får du skatteoppgjøret (og dermed penger tilbake) til St.Hans.

Det er først og fremst selvstendig næringsdrivende, ektefeller til selvstendig næringsdrivende, og de med mange endringer eller kompliserte selvangivelser som får oppgjøret til høsten.

Ca 85 % får oppgjøret i sommer. Gjør du en liten endring, for eksempel på et fradrag får du nok oppgjøret til sommeren.

Hilsen Carsten Pihl, Dine Penger
106 Liker

Bompenger

Innsendt av: Langpendler

Jeg pendler 26mil til og fra jobb, mener jeg har lest at om reise veien overstiger 2 timer med offentlig transport, kan man skrive av hele bompenge beløpet?
Hei;

Det er nesten riktig - sparer du minst 2 timer på å bruke bil fremfor å reise med offentlig transport for hver gang du reiser hjemmefra til du kommer hjem igjen, kan du kreve fradrag for bompengene.

Hilsen Therese, Skattebetalerforeningen, VGs ekspertpanel
101 Liker

Fradrag for selvstendig næringsdrivende

Innsendt av: Molly

Hei

Ett spørsmål: Som selvstendig næringsdrivende vil jeg kun har rett til enten minstefradrag eller fradrag knyttet til utgifter som klær, tlf osv knyttet til driften?

Takk
Det gis ikke minstefradrag i næringsinntekt, kun fradrag for faktiske utgifter tilknyttet næringen. Minstefradrag gis i lønnsinntekt og pensjon.

Hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
100 Liker

Negativt saldo fra tidligere år

Innsendt av: Hamri Majoa

Hei, jeg hadde en negativt saldo på selvangivelsen ifjor pga store aksjetap. Kan jeg trekke denne fra selvangivelsen nå? Hvilke post skal jeg da bruke?
Negativ alminnelig inntekt fra tidligere år kan føres til fradrag i år. Før opp beløpet i post 3.3.9.

Hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
106 Liker

Fradrag for medisin

Innsendt av: Amer

Hei. Jeg har en mor som har astma, dårlig hjerte, diabetes og mer. Pga dette, bruker hun en del penger på medisiner også. Er det noe hun kan skrive på selvangivelsen? Hva er minstegrensen for å kunne skrive det i så fall?
Mor kan få særfradrag for sykdom i post 3.5.4 i selvangivelsen dersom hennes faktiske sykdomsutgifter er 9.180 kroner eller høyere.

Øyvind Røst, Dine Penger, Hilsen VGs ekspertpanel
111 Liker

Penger...

Innsendt av: MaGnUs

hei, jeg er 15 år og har, 2000 i banken nå. Hvor mye har jeg når 1 måned har gått?, kan du være så snill og svare meg på det=), synes jeg sendte et godt spørsmål jeg;D.
Det er et godt spørsmål, selv om det egentlig ikke har så mye med skatten å gjøre! Hvis du har 2.000 kroner i banken, og får en rente på 2 %, har innskuddet ditt vokst til 2.040 kroner i løpet av et år.

Hilsen VGs ekspertpanel :smil:
92 Liker

diett

Innsendt av: gunn loe

må man virkelig skatte for diett(iht statens regulativer) i forbindelse med reiser?
Når du har fått diettgodtgjørelse etter statens satser, skal du skatte av overskuddet du har hatt. Med andre ord ikke for de pengene som har gått med til mat, men de pengene du eventuelt har kunnet putte i lommen.

En av grunnene til at det kan være ført opp for mye i selvangivelsen, er at arbeidsgiveren har strenge regler for rapportering av diettgodtgjørelse. Arbeidsgiverene må rapportere dette som lønn hvis reiseregningene ikke er pinlig riktig fyllt ut. Men kan du sannsynliggjøre at du har spist for pengene, kan du stryke beløpene. Forklar på side to i selvangivelsen, eller skriv et eget ark.

Hilsen Carsten Pihl, Dine Penger
109 Liker

Diabetes?

Innsendt av: Dia Betiker

Er det fortsatt mulig for diabetikere å få fradrag for økte utgifter til mat o.l?
Hei;

Ja det er det, men nytt fra 2005 er at også diabetikere må sannsynliggjøre at man har utgifter på minst 9.180 kroner for å få fradrag.

Hilsen Therese, Skattebetalerforeningen, VGs ekspertpanel
85 Liker

Bankboks

Innsendt av: Geir L

Kan man trekke fra utgifter il bankboks på skatten?

I så fall, hvor mye?
Du kan trekke i fra utgiftene dersom de har tilknytning til skattepliktig inntekt. Dette er ofte ikke tilfelle, men kan være aktuelt dersom du f.eks oppbevarer verdipapirer i bankboksen. Du fører i så fall faktiske utgifter opp i post 3.3.7.

Hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
98 Liker

tannlege

Innsendt av: snart tannl

Om man må ha krone hos tannlegen, kan man skrive det av?
krone er jo veldig dyrt.
Hei;

Desverre. Det er kun utgifter til tann- og tannkjøttsykdommer som kan gi fradragsrett dersom vilkårene for fradrag for store sykdomsutgifter er tilstede (minst to års varighet på sykdom/skade og minimum 9.180 kroner i utgifter).

Hilsen Therese, Skattebetalerforeningen, VGs ekspertpanel
112 Liker

overkurs til bank

Innsendt av: nina evans

hvis du har betalt overkurs til en
bank for å få billigere lån kan dette trekkes fra på skatten og vil banken sende automatisk opplysninger om dette til ligningskontoret?
Innfris lån før forfall, likestilles tilbakebetaling av lånet med beløp utover lånets pålydende (overkurs) med renter. Banken skal innberette dette sammen med de andre renteutgiftene dine.

Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen
107 Liker

Lån/fradrag

Innsendt av: Britt

Hei
Jeg har studert i utlandet og har derfor et stort privat studielån som det har løpt renter på under studietiden. Totale renteutgifter beløper seg til ca 120 000 kr. Da jeg ikke har hatt inntekt under studiene, ahr jeg heller ikke fått noe fradrag på skatt for disse renteutgiftene. Det jeg lurer på er om jeg kan trekke 28% av disse 120 000 fra på skatten for neste lligning (06), da jeg nå har full skattbar inntekt? Hvilken dokumentasjon må i så fall legges ved?
Håper på svar, da dette dreier seg om store beløp!
Hei;

Du får kun fradrag i det året rentene faktisk er betalt, men har du ikke inntekt et år slik at renteutgiftene fører til et underskudd, kan dette underskuddet fremføres til senere år. Du bør derfor føre opp rentene for hvert år selv om du ikke har noe inntekt!

Hilsen Therese, Skattebetalerforeningen, VGs ekspertpanel
99 Liker

Endring etter levering!!!

Innsendt av: David

Hei,
Vi har levert selvangivelsen, men vi glemte å forandre noe. Hvordan kan vi endre dette nå etter at vi har levert den?
Hilsen
Har dere levert elektronisk, er det bare å gå inn på nytt og endre. Du kan endre helt frem til 30. april, (men bare ni ganger, fordi du ikke har flere pin-koder).

Har du levert på papir, må du sende inn et eget brev. Fortell om de nye opplysningene og hva som skal endres. Husk å merke brevet tydelig med fødselsnummer. Pass også på at endringene har kommet med når du får tilbake skatteoppgjøret senere i år.

Hilsen Carsten Pihl, Dine Penger
93 Liker

Reisefradrag

Innsendt av: Hannah

Jeg har føtt meg sommerjobb, og jeg må ta bussen. Hele reisen er på ca 90 km tur/retur. Vil jeg få skattefradrag, og hvor mye?

PS: Jeg kommer til å jobbe 4 til 5 dager i uken.
Det gis normalt fradrag med kr 1,40 pr km, men kun for den delen av kostnaden som overstiger kr 12 800. Dette betyr at du i din situasjon ikke vil kunne kreve fradrag, fordi samlede utgifter er under 12 800 kr. Dette er en lite rimelig regel for dere som arbeider kun deler av året.

Hilsen Skattebetalerforeningen, Rolf Lothe
116 Liker

Fradrag, barnepass

Innsendt av: Kurt

Man kan trekke fra inntil 25000.- for utgifter til barnehage. Er dette inkludert henting/bringen, eller kommer det utenom?
Hei;

Merkjøring i forbindelse med henting/bringing i barnehage etter km-sats inngår i de 25.000 kronene, og kan desverre ikke fradragsføres i tillegg.

Hilsen Therese, Skattebetalerforeningen, VGs ekspertpanel
112 Liker

lottogevinst

Innsendt av: Lars Hanssen (hanssenlars@hotmail.com

Vant 36 000 kr, men er ikke disse skattefrie? Må jeg da føre dem opp og hvorfor. Takk :)
Lottogevinster og andre gevinster fra Norsk Tipping er skattefrie.

Hilsen Øyvind Røst, Dine Penger, VGs ekspertpanel
86 Liker

Gravferd

Innsendt av: Kurt Karlsen

Kan en enke trekke gravferdsutgifter fra på skatten?
Begravelsesutgifter trekkes fra i grunnlaget for arveavgift, som beregnes av Skattefogden.

Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen
118 Liker

BSU-konto

Innsendt av: bj

Jeg har BSU konto, og har hørt at man får da skattefradrag for det. Må jeg melde ifra om dette selv? Eller skjer det automatisk?
Hei;

Man får fradrag for årlig sparing på BSU-konto under forutsetning av at sparebeløpet står på konto over et inntektsår. Normalt vil banken innberette fradraget slik at det fremgår av den foreløpige beregningen av skatter og avgifter. Hvis ikke, kontakt banken og gi opplysninger i selvangivelsen.

Hilsen Therese, Skattebetalerforeningen, VGs ekspertpanel
105 Liker

Reisefradrag

Innsendt av:

Jeg har byttet arbeid i løpet av året. Hvordan skal reisefradraget beregnes?
Du deler opp året i 2: Regn først ut fradraget for reise frem til du skiftet jobb, og deretter resten av året. Fradraget beregnes slik: Daglig reiseavstand x antall dager x kr 1,40. Etter at du har summert summene, må du trekke fra egenandelen på 12.800 kroner.

Hilsen Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen
81 Liker

Fradrag

Innsendt av: St

Hei.
Jeg har fått restskatt på 23000 men jeg lurer på om ikke jeg får noen flere fradrag. jeg har ikke fått fradrag for barn. vi er et gift ektepar der min kone ikke har noen inntekt, hun er marokansk av opprinnelse. Vi har et felles barn men ser ikke at det er ført noen steder på selvangivelsen hennes, kan det førres på min? Har en datter til, henne er det delt omsorg for, bor annenhvær uke til oss finnes det noen fradragsmulligheter i forhold til henne?
Som sakt har min kone 0 inntekt så det er bare jeg som har inntekt hos oss.
Dere bør levere hver deres selvangivelse, da skal dere automatisk få den skatteklassen som gir dere lavest skatt. Men pass på at dere får skatteklasse 2 i skatteoppgjøret.

Hilsen Øyvind Røst, Dine Penger og VGs ekspertpanel
98 Liker

heisann!

Innsendt av: Anders Gammels

Får man fradrag for abonnement på fagrelaterte tidsskrifter? Jeg Har hørt rykter om det.. Om du da studerer til siviløkonom, er det fradrag på et Dagens Næringsliv abonnement?
Takk=)
De som er i arbeid, og får fagtidsskrifter tilsendt på jobben (og betalt av arbeidsgiver) slipper å skatte av dette.

Aviser og blader som sendes hjem gir stort sett skatt. Merk: Får du mer enn ett avidabonnent dekket av arbeidsgiver, skal du stort sett bare betale skatt av et abonnement.

Når det gjelder studenter, får man nok ikke fradrag for tidsskrifter og aviser som sendes hjem. Dermed er det neppe fradrag for ditt Dagens Næringsliv.Hilsen VGs ekspertpanel
114 Liker

Utland og fratrekk for gjeldsrenter boliglån

Innsendt av: Per

Jeg jobbet i England i 9 mnd i 2005, og var utflyttet i denne tiden. Vil jeg kunne få fratrekk for gjeldsrenter for boliglånet på leiligheten min i Norge for hele året eller bare for den tiden jeg var bosatt i Norge?
Hei;

Hele året! Merk at lønn opptjent i utlandet også skal med på selvangivelsen i Norge. Det er ulike metoder for å unngå dobbeltbeskatning i Norge og i UK - i ditt tilfelle vil vel kreditfradrag for skatt betalt i UK være det aktuelle, om ikke oppholdet også varte inn i 2006. Dette bør i tilfelle undersøkes nærmere.

Hilsen Therese, Skattebetalerforeningen, VGs ekspertpanel
89 Liker

gjeld utland

Innsendt av: roger nilsen

har lån på 12000 euro i spansk bank,er dette fradagsberettiget på selvangivelsen?
Ja, gjeld (og gjeldsrenter) er fradragsberettiget, uansett om gjelden er tatt opp i norsk eller utenlandsk bank. Vær imidlertid oppmnerksom på at fradraget begrenses dersom en har formue i utlandet som ikke er skattepliktig til Norge.

Med hilsen, Skattebetalerforeningen, Rolf Lothe
109 Liker

Gjeld til privatpersoner.

Innsendt av:

Er det mulig å skrive ned gjeld som jeg har til venner? Og tilfellet hvordan fyller jeg det ut?
I selvangivelsen finner du feltet "Beløp som ikke er forhåndsutfylt". Der fører du opp betalte renter og restgjeld per 31.12. Postene er 4.8.1 og 3.3.1.

Skattebetalerforeningen, gry Nilsen
88 Liker

Har jeg rett til mer?

Innsendt av: hr. Grisk

Singel mann 30. Bor alene. Gjeld på ca halv mill. Hadde ingen spesielle reiseutgifter å snakke om i fjor.

Har jeg rett til å trekke fra noenting som helst på skatten? Er det noen smutthull jeg kan benytte meg av?
Rentene på gjelden må du jo passe på å få trukket fra - de er nok rapportert, men sjekk at beløpene stemmer. Bor du i borettslag, må du sjekke at rentene på fellesgjelden også er kommet opp.

Når det gjelder reising til og fra arbeid, er det ikke kostnadene til reisen, men distansen til arbeidstedet som er avgjørende. Du får fradrag for kostnader over 12.800 kr, noe som i praksis betyr at du må bo ca 19,8 km fra jobben for å få fradrag.

Utover det er det ikke så mye jeg klarer å finne til det ut fra de opplysningene du har gitt.

Hilsen Carsten Pihl, Dine Penger
111 Liker

inkasso

Innsendt av: Nina

Hei!

lurer på om man kan trekke fra renter på betalte inkassosaker?
Det er ingen spesielle regler som gjelder renter i inkassosaker, slik at disse er fradragsberettiget på lik linje med andre renter.

Med hilsen Skattebetalerforeningen, Rolf Lothe


106 Liker

Adopsjon

Innsendt av: Helge

Har blitt foreldre til ein gut i oktober i fjor. Hadde ein del utgifter i forbindelse med adopsjonen, Er det mulighet for fradrag for utgiftene?
Hei;

Desverre er dette å anse som en privatutgift som ikke gir fradragsrett.

Hilsen Therese, Skattebetalerforeningen, VGs ekspertpanel
90 Liker

Delt bosted

Innsendt av: enslig

Hei! I oktober i fjor opphørte mitt samboerskap. Vi har et felles barn som vi har avtalt delt bosted etter barneloven § 36 for. Kan vi da lignes i skatteklasse 2? Og i så fall, hvordan skriver vi dette inn i selvangivelsen?
Den som barnet har bodd hos mesteparten av året skal få skatteklasse 2. Om dere faktisk har like mye omsorg for barnet, bør dere bli ansett som enslige forsørgere annethvert år og dermed få skatteklasse 2 annethvert år.

Hilsen Øyvind Røst, Dine Penger
102 Liker

Vannskader

Innsendt av: Terje

Hei!
Jeg har hatt vannskade i kjeller. Forsikringen dekket mye men ikke alt. Kan jeg trekke noe av utgiftene på skatten?
Dessverre, fra og med inntektsåret 2005 er det ikke fradragsrett for slike utgifter (ekstraordinær skade). Jeg legger da til grunn at vannskaden gjelder egen bolig.

Med hilsen Skattebetalerforeningen, Rolf Lothe
112 Liker

Pendlerfradrag

Innsendt av:

Jeg er lærling innenfor helse og sosial og mottok i fjor 30 prosent av full lønn for arbeidet.
Jeg har rett på lån fra statens lånekasse.
Jeg bodde på hybel ca 15 kvm borte fra hjemstedet mitt.
Har jeg rett på pendlerfradrag, med kr 166 pr døgn for den tiden jeg bodde borte, samt fradrag for besøksutgifter i hjemmet.
Hei;

Enhver som må bo utenfor sitt hjem på grunn av sitt arbeid kan på visse vilkår kreve fradrag for utgifter til reise (etter km-sats), kost (etter sats) og losji (faktiske utgifter). Dersom du ikke er gift, stilles det strenge krav til boligsituasjonen din i forhold til om du oppfyller pendlervilkårene eller ikke. I et nøtteskall går disse reglene ut på at din bolig på hjemstedet må være på mer enn 30 kvm og boligen på arbeidsstedet må være på under 30 kvm, forutsatt at begge boligene har innlagt vann mv. Dette er veldig forenklet, så du bør undersøke vilkårene litt nærmere. Merk at dersom du er under 22 år, kan det gjelde noen andre regler, f.eks. ved pendling fra foreldrehjemmet. Er du medlem i Skattebetalerforeningen får du en grei gjennomgang av regler og satser på våre medlemssider på www.skatt.no. Jeg vil uansett anbefale deg å redegjøre for din situasjon i vedlegg til selvangivelsen slik at ligningskontoret får det fulle bildet for å vurdere fradragsretten.


Hilsen Therese, Skattebetalerforeningen, VGs ekspertpanel
85 Liker

Foreldrefradrag/forsikringspremie

Innsendt av:

Når man er samboere, kan man da trekke fra for et barn hver? Altså hver av oss trekker fra 25.000,-?Vi har to felles barn vi får fradrag for.

Vi har tegnet livsforsikringer. Kan vi trekke fra noe av premien?

Samboere med felles barn får bare "et" foreldrefradrag. Med to felles barn kan dere altså trekke fra 30.000 kr.

Hadde dere hatt hvert deres barn fra andre forhold, ville dere kunne trukket fra hvert deres fradrag når dere er samboere. (Men ikke hvis dere hadde vært gift.)

Livsforsikringspremier gir ikke fradrag.

Hilsen Carsten Pihl, Dine Penger
101 Liker

Likningsverdi garasjeplass

Innsendt av: Garasjegutten

Hei!
Har kjøpt en garasjeplass i et garasjeanlegg i Oslo, plassen er en ideell andel av garasjeseksjonen, som igjen er en av flere seksjoner i et sameie. Hva bør likningsverdien for dette være i forhold til "reell" (salgs)verdi? Kjøpte plassen for 75000,- for et år siden og likningsverdien jeg har fått oppgitt i selvangivelsen er 60000,-, dvs 80% av dette. Er det for høyt, eller må jeg bare tåle den?
For boliger og fritidsboliger skal ligningsverdien ligge på maksimalt 30 % av markedsverdi. Det er ikke noen tilsvarende begrensning for andre typer fast eiendom. Ligningsverdien på forretningseiendommer, gårdsbruk, garasjeanlegg osv varierer veldig, men ligger vanligvis en god del under markedsverdi. Du må nok tåle denne verdien ja.

Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen
106 Liker

Naturaliaytelser

Innsendt av: Erik

Har fått en post på naturaliaytelser og så vidt jeg forstår er dette det samme som frynsegoder. Jeg lurer derfor på hva som definerer dette?
Går f.eks. sosiale arrangement og turer under dette?
Naturalytelser omtales ofte som frynsegoder, og kan for eksempel være fri telefon, fri avis mm. De skal stort sett føres i post 2.1.1.

Men pass på at det ikke er ført opp frynsegoder som er skattefrie. Disse skal ikke føres i selvangivelsen. For eksempel kan du skattefritt få dekket telefon for inntil 3200 kr i 2005. (Fra og med 2006 er mobilskatten innført med andre regler.).

Firmabil er et annet frynsegode, det samme er arbeidstøy som også kan brukes privat. Slikt arbeidstøy skal skattlegges med 60 % av verdien.

Sjekk selvangivelsen hva naturalytelsene dine er, og finn ut om de er skattefrie eller ikke. Hvis det ikke er spesifisert i selvangivelsen, kan du sjekke lønns- og trekkoppgaven.

Hilsen Carsten Pihl, Dine Penger
104 Liker

dagmamma

Innsendt av: henry.

jeg er arbeidledig og får dagpenger fra aetaten,samtidig passer jeg på barnet mitt. har jeg krav på fradrag til å passer på barna?
Foreldrefradrag gis for utgifter til pass og stell av barn. Fradraget gis med inntil kr 25 000 for ett barn. For hvert ytterligere barn gis fradrag med inntill kr 5 000. Fradraget gis bare for faktiske utgifter, og du vil ikke ha fradragsberettigede utgifter når du passer barnet selv.

Med hilsen Skattebetalerforeningen, Rolf Lothe
110 Liker

barn!

Innsendt av: Kreshnik Dajaku

Hei!
I sommer 2005 har vi fått et barn. Finnes det noen fradrag på barneutgifter etc?
Hei;

Man kan få fradrag for dokumenterte utgifter til pass og stell av barn, f. eks. barnehage eller dagmamma. Det er ikke sikkert dere har slike utgifter i barnets første leveår, men det kan komme godt med senere. Fradraget utgjør inntil 25.000 kroner for ett barn, og deretter 5.000 kroner til for hvert barn utover ett.

Hilsen Therese, Skattebetalerforeningen, VGs ekspertpanel
101 Liker

Hei!

Innsendt av: Anonym

Er det slik at det går an å trekke fra en brystforstørrelse på selvangivelsen?
Utgiftene kan trekkes fra dersom de har sammenheng med skattepliktig inntekt. For lønnsinntekter vil de inngå i minstefradraget.

Med hilsen Skattebetalerforeningen, Rolf Lothe
99 Liker

Lønnen kom ikke med

Innsendt av: Agnete

Ingenting av lønnen fra min fulltidsjobb er kommet med på selvangivelsen! Jeg er redd arbeidsgiver har unnlatt å betale inn skatten (som er trukket av lønnen min). Hvilke konsekvenser vil dette få for meg dersom jeg melder i fra om feilen?
Hei;

Her vil jeg på det sterkeste anbefale deg å føre opp lønnen i selvangivelsen, og dermed rette opp i den feilen arbeidsgiver har gjort ved å ikke innberette. Gjør du ikke det risikerer du tilleggsskatt på "undratt" skatt. Du har sannsynligvis lønns og trekkoppgaver gjennom året som viser at arbeidsgiver har trukket skatt. Du bør fremlegge disse for kemnerkontoret for å få godskrevet skatten.

Hilsen Therese, Skattebetalerforeningen, VGs ekspertpanel
96 Liker

Flytting

Innsendt av: G

Jeg har flytta dette året fra Oslo til Tromsø, og lurer på om flyttinga gir rett til fradrag? Og i såfall hvordan gjør jeg det?
Du kan få fradrag for flytteutgifter hvis du har flyttet for å begynne i ny jobb. Det er ikke noe krav om beordring.

Fradraget skal føres i post 3.2.2, reelle utgifter i forbindelse med arbeid. Dette fradraget kommer i stedet for minstefradraget i post 3.2.1. Det vil si at du i post 3.2.2 må kunne føre fradrag som er høyere enn minstefradraget ditt i post 3.2.1.

I post 3.2.2 kan du blant annet trekke fra arbeidsklær, faglitteratur, hjemmekontor, kost ved arbeidsfravær fra hjemmet over 12 timer, litteratur mm. Se rettledningen for detaljer.

Hilsen Carsten Pihl, Dine Penger
121 Liker

Pengegave.

Innsendt av: Rita

Skal det skattes av en pengegaves på kr.100,000 som jeg har fåttt av min gamle mor?
Nei, gaver er skattefrie, men du skal derimot sende "melding om gave" til Skattefogden for gaver. Om du ikke har fått gaver/arveforskudd fra mor før, er de første 250.000 kronene i gave fra en person arveavgiftsfrie.

Hilsen VGs ekspertpanel
97 Liker

Skatt på jobb mobiltelefon

Innsendt av: Jan

Jeg har jobb mobiltelefon som jeg også bruker privat. Hvordan skal dette føres på ligningen? Bedriften jeg jobber i førte det opp som inntekt, stemmer dette?!? For var vel skatte fritt i fjord?
I 2005 skulle arbeidsgiver vurdere konkret hvor mye du brukte mobiltelefonen privat, og føre opp et skattepliktig beløp ut fra det, for eksempel 2.000 eller 3.000 kroner. Hvis du mener at beløpet på selvangivelsen er altfor høyt, må du altså kontakte arbeidsgiver!

Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen
95 Liker

BSU

Innsendt av:

Hvilket punkt skal BRU plasseres på ligningen
BSU fremkommer ikke i selvangivelsen, men kun på skatteavregningen som ligger ved selvangivelsen. Dersom fradragsbeløpet ikke fremkommer der, må du kontakte din bank.

Med hilsen Skattebetalerforeningen, Rolf Lothe
95 Liker

automater

Innsendt av: frode

Hei lurte på om det går å trekke fra spill på gevinstautomater har spilt bort 200 tusen.Kan jeg trekke av på skatten under gaver til veldighet??
Tap på spilleautomater får du dessverre ikke trukket fra.

Når det gjelder gaver til veldedige organisasjoner, så må de være betalt inn til organisasjonen slik at organisasjonen kan rapportere det tilbake. Typisk månedlige innbetalinger.

Derimot er det ikke fradrag for betaling på spilleautomater, penger du putter i bøssene til Frelsesarmeen mm.

Hilsen Carsten Pihl, Dine Penger
102 Liker

Aksje Gave

Innsendt av: Taste

Jeg har mottatt aksjer i gave fra en av eierene som driver aksjeselskapet jeg jobber i. (ca 20% av aksjene i selskapet) Hvordan vil dette bli beskattet ?
Hei;

Gaver i arbeidsforhold er som hovedregel skattepliktig som lønn. Har du ikke betalt noe for aksjene skal du lønnsbeskattes for markedsverdien av aksjene på gavetidspunktet. Det du blir skattlagt for blir din inngangsverdi, som igjen vil få betydning for gevinst/tapsberegningen ved senere salg.

Hilsen Therese, Skattebetalerforeningen, VGs ekspertpanel
84 Liker

Dele restskatt?

Innsendt av: Camilla

Hvis man får et ganske betydelig beløp i restskatt, og ikke har noen mulighet til å betale beløpet i de vanlige to delene, kan man da forespørre å få de spredd utover via å trekke mer i skatt av lønn? Er det noen grense på hvor lang tid man kan tilbakebetale?
Ta kontakt med kemneren for å få en nedbetalingsavtale. Men husk at kemneren krever en høy rente på skyldig skatt, så nedbetal restskatten så raskt du kan. Om mulig bør du heller låne pengene i banken.

Hilsen VGs ekspertpanel
92 Liker

Hobby-inntekter

Innsendt av: Tore Fredrikstad

Har hørt at hobby-inntekter er skattefrie opptil et visst nivå, hvor ligger dette nivået?. Har hørt at det kan ligge på hundretusener av kroner. Har startet et enkeltmannsforetak for også å trekke fra utgifter osv. Men visst grensen er veldig høy og inntektene på dette øker vil det være lurt å se på dette som en hobby igjen. Dette gjelder salg av egenprodusert kunst og trykk av disse.
Det er en uklar grense mellom hobby- og næringsvirksomhet, men det er nok dessverre slik at dersom virksomheten går med vedvarende overskudd vil det være vanskelig på få ligningsmyndighetene med på at dette er en hobby.

Med hilsen Skattebetalerforeningen, Rolf Lothe
113 Liker

Operasjoner på private klinikker

Innsendt av: TB

Pga lang ventetid på enkelte operasjoner er det mange som velger å betale for dette selv på private klinikker,er det mulig å få skrevet av noe av dette?
Vanligvis gis det bare fradrag for behandling av det offentlige helsevesen. I visse tilfelle kan du likevel få fradrag for behandling ved private klinikker. Det gjelder hvis ventetiden har vært urimelig lang i forhold til hvor alvorlig sykdommen din er, og dette har ført til store lidelser eller betydelig forverring i ventetiden.

Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen
96 Liker

Skatt på pokergevinster

Innsendt av: Thomas

Hei,

Det har vært mye snakk om poker og skatt i det siste. Etter at skatteetaten kom med sin tolkning av reglene så sitter flere igjen med spørsmålet - må man oppgi gevinster under 10,000 kr på selvangivelsen?
Du skal oppgi gevinster fra utlandet på over 10.000 kr til skatteetaten. De skal oppgis i post 1.5.2. Gevinster fra tippe- og lottogevinster fra Norge og EØS er uansett ikke skattepliktige.

Når det gjelder poker, er reglene litt tekniske:
- Ved turneringsspill er det gevinsten for turneringen som gjelder, ikke de enkelte gevinster gjennom turneringen.
- For enkeltpotter (cashgame) er det gevinsten pr hånd som skal telle.

Innsatsen til gevinstpotten, samt startkontingenter ol kan du trekke fra før 10.000 krgrensen vurderes. (Men altså ikke alle innsatser gjennom året.)

Når gevinsten er over 10.000 kr, skal hele gevinsten rapporteres (ikke bare det overskytende).Hilsen Carsten Pihl, Dine Penger
114 Liker

Kiropraktor?

Innsendt av: Hanne Mie

Hei!
Jeg er rekvirert til kiropraktor gjennom legen. Der betaler jeg selv. har jeg krav på å trekke av dette på skatten?
Før opp utgiftene som Særfradrag for sykdom i post 3.5.4 i selvangivelsen. Legg ved en legeerklæring og en oppstilling over utgiftene. Du må ha sykdomsutgifter for minst 9.180 kroner for å få særfradrag, men om du har det kan du kreve særfradrag for de faktiske kostnadene.

Hilsen VGs ekspertpanel
100 Liker

lønnstaker eller næringsdrivende

Innsendt av: Anette

Jeg er en student som har vanlig lønn og i tillegg inntekter gjennom enkeltmannsforetak (ca 20000). Bør jeg sende inn selvangivelse for lønnstakere og næringsopgave som vedlegg eller sende inn selvangivelse for næringsdrivende?
Du må sende inn den selvangivelsestypen du har mottatt fra ligningskontoret. Dersom du har mottatt selvangivelse for lønnstakere, er det altså denne du skal sende inn. Dersom du er næringsdrivende, må du sammen med selvangivelsen sende inn næringsoppgave.

Med hilsen Skattebetalerforeningen, Rolf Lothe
98 Liker

SÆRFRADRAG VED DIABETES !

Innsendt av: John Gunnar S

Jeg er diabetiker og har hatt automatisk halvt særfradrag noen år. Dette er det nå slutt på.
Etter hva jeg har funnet ut er det nå i følge lignings ABC 2005 pkt. 1,4 slik at det er nok å sansyneliggjøre ekstrakostnader ved sykdommen.
Jeg har funnet ut at jeg kan føre opp 25 kr pr dag i 365 dager = 9125,00 samt egenandelsutgiftene før frikortet på 1615 kr.
dette utgjør tilsammen kr. 10.740,00 som er mer enn det tidligere halve særfradraget. Jeg kan ikke se at jeg tar feil i min vurdering.Har jeg rett !!!!?????
Dersom ja, bør VG slå dette opp på førstesiden da mange diabetikere ellers blir snytt på ligningen for 2005.

Som diabetiker kan ha du krav på fradrag for store sykdomsutgifter. Du må kunne dokumentare eller sannsynliggjøre at merutgiftene dine på grunna va sykdommen overstiger 9.180 kroner. Det er dessverre ikke noe standardbeløp på 25 kroner per dag.

Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen
94 Liker

Tilbakebetaling av restskatt

Innsendt av: Hilde

Har fått 6000 kr i restskatt, men vet fra tidligere år at jeg egentlig har penger tilgode. Grunnen er jeg og min samboer har felles huslån, og hele lånet står oppført på han. Min samboer tjener ingenting, og vi overfører derfor hvert år hele lånet til meg. Skal jeg likevel betale inn restskatten innen 30. April? For så å få det tilbake i juni??
Hei;

Man plikter ikke å betalt inn restskatt innen 30.4 - det er kun dersom man får restskatt at det kan være lurt for å slippe renter. Vet du at restskatten vil falle bort ved at dere gjør endringer i selvangivelsen er det ingen vits i å betale noe inn før 30.4. Merk at samboere ikke kan fordele gjeld og gjeldsrenter fritt mellom seg - de må hver føre opp den delen av gjelden de hefter for og de gjeldsrentene hver har betalt på den delen av gjelden de hefter for.

Hilsen Therese, Skattebetalerforeningen, VGs ekspertpanel
113 Liker

Fradrag ved salg av bolig

Innsendt av: Bente Nilsen

Jeg kjøpte og solgte en bolig i løpet av en 6 mnd periode. Bodde ikke i boligen pga. mye råteskade. Kan jeg trekke fra utgifter til utbedring av skade, takstmann, megler osv?
Beregn tap eller gevinst på boligen. Kjøpesum + omkostningene ved kjøp + påkostninger (oppussing) = Inngangsverdi
Salgssum - omkostningene ved salget = Utgangsverdi
Inngangsverdi - utgangsverdi = tap som føres i post 3.3.6
Er utgangsverdien større enn inngangsverdien har du en skattepliktig gevinst som føres i post 2.8.4. Skatteeffekten av gevinst/tap på bolig er 28 %.

Hilsen Øyvind Røst, Dine Penger i VGs ekspertpanel
106 Liker

skatteklasse

Innsendt av: Torstein

Hei jeg har delt omsorg for 2 barn etter skilsmisse og har alle 3 årene siden skilsmisse blitt skattet i skatteklasse 1, men skal ikke jeg skattes i skatteklasse 2 annet hvert år eller noe sånt?
Hvis den delte omsorgen er slik at dere får barnetrygd ol annethvert år, så skal du skattes i skatteklasse 2 de årene du har omsorgen. Da nyter du blant annet godt av høyere pensjonsfradrag, på ca 10.000 i lavere skatt.

Husk at du etter å ha levert selvangivelsen for 2005 kan be om gjennopptagelse for tre år tilbake, hvis du mener du har fått feil ligning tidligere.

Hilsen VGs ekspertpanel
99 Liker

fritidshus

Innsendt av: elin garberg

hvor mye skatt er det på fritids hus som jeg selger nå? har hatt huset i 10 år..
Hvis du har brukt fritidsboligen som din egen, er salget skattefritt. Gevinst ved salg av fritidsboliger er skattefri ved salg etter 5 års eier- og brukstid. (Gjelder derimot salget en fritidsbolig som ikke har vært brukt av deg, men kun har vært brukt til utleie, er salget skattepliktig uansett eiertid.)

Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen
98 Liker

Skatte av gevinst på boligsalg

Innsendt av: S, Oslo

Hei
I fjor solgte jeg leiligheten min og skal skatte av det i år siden jeg ikke bodde i den siste året (leide den ut).
Jeg vet ikke hvor i selvangivelsen dette skal føres opp..Er det noen skjeamer man må fylle ut og legge ved?
Hvordan beregner jeg arbeid som jeg selv la inn i oppgraderingen av leiligeten (lagt fliser og parkett)...
Takk for svar
Gevinst ved salg av boligeiendom er skattepliktig dersom du har eid boligen i mindre enn ett år eller du har bodd der i mindre enn ett av de to siste årene før salget (før avtale om salg ble inngått). Skattepliktig gevinst føres i post 2.8.4. Det er ingen skjemaer som skal fylles ut i denne forbindelse, men du må gi opplysninger som viser hvordan gevinsten fremkommer (kjøps- og salgssum, omkostninger ved kjøp og salg, osv.)
Det er kun påkostninger - ikke vedlikehold - som gir fradragsrett i gevinstberegningen. Vedlikehold vil være å sette boligen tilbake i en stand den tidligere har vært - f.eks male et hus som tidligere har vært malt, bytte ut slitt gulvbelegg med nytt av samme kvalitet - og slike utgifter gir altså ikke fradragsrett i gevinstberegningen (de kan imidlertid trekkes i fra i løpende leieinntekter for regnskapslignet bolig). Påkostninger vil være arbeider som fører boligen til en bedre stand eller til en annen stand enn den tidligere har vært (påbygg, standardhevinger, osv. ). Verdien av eget arbeid (som gjelder påkostninger) føres opp med det beløp det ville kostet å få arbeidet utført av andre. Vær imidlertid oppmerksom på at slikt arbeid er skattepliktig dersom det ikke er fritidsarbeid på eiendom som benyttes som egen bolig.

Med hilsen Skattebetalerforeningen, Rolf Lothe
88 Liker

Innsendt av: Gaute

Hei.
Er det skatt på aksjeutbytte for 2005? Aksjeutbyttet mitt er tatt med i beregningen av inntektsskatt. Hvordan får jeg fjernet dette hvis det ikke er skattepliktig?
Hei;

2005 er siste år med godtgjørelsesmetode på aksjeutbytte for aksjer i norske selskaper og selskaper hjemmehørende i EØS. Det er riktig at aksjeutbyttet er tatt med i beregningen av inntektsskatt, men det skal gis et fradrag i skatteberegningen som heter godtgjørelsesfradrag - se på "Foreløpig beregning av skatter og avgifter". Står det ikke der, bør du gjøre oppmerksom på det under "Tilleggsopplysninger" på selvangivelsens side 2.

Hilsen Therese, Skattebetalerforeningen, VGs ekspertpanel
108 Liker

Lånte mer i banken Januar 2005.

Innsendt av: Leif Tore

Vi refinasierte boliglånet,kjøpte ny bil og bygget en garasje
i 2005.
Kan jeg trekke ifra noe i den forbindelsen?
Har lest en vei at du kan trekke ifra noe i forbindelse med tinglysnings gebyr og noe slikt.
Men jeg kan ikke finne det igjen.
Har du noen tips?
Du kan trekke fra utgiftene til refinansiering, det vil for eksempel si tinglysningsgebyr, takstmann, meglergebyr, porto og lignende. Fradraget føres i post 3.3.1 som "Utgifter til refinansiering av boliglån".

Den nye bilen får dere ikke noe fradrag for, men må huske på å føre den opp under formuespost 4.2.5. Bygging av garasje gir ikke noe rett til fradag.

Hilsen Carsten Pihl, Dine Penger
100 Liker

samboer, barn og skatteklasse

Innsendt av: NH

Jeg har vært enslig forsørger med skatteklasse 2 de siste årene. Vil en ny samboer gjøre at jeg skal lignes i skatteklasse 1? I tilfelle, etter hvor lang tid?
Nei, skattemessig er du fremdeles enslig forsørger selv om du får samboer. Men obs: Hvis dere får et barn sammen (fellesbarn) eller gifter dere, er du ikke lenger enslig forsørger, og da mister du skatteklasse 2.

Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen

Tidligere intervjuer

Uke 16: Eksperten svarer

Uke 16: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).
Uke 15: Eksperten svarer

Uke 15: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).
Uke 14: Eksperten svarer

Uke 14: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).

Faste spaltister