Bør vi frykte fugleinfluensa i Norge?

Preben Aavistsland er overlege, avdelingsdirektør og beredskapsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Denne uken er det dødelige fugleinfluensaviruset oppdaget i Tyskland, bare 50 mil fra Norges grenser. Beredsskapsplanen er satt i verk i Norge, og Mattilsynet har innført forbud mot frittgående fjærfe i deler av landet.

Torsdag klokken 12.30 svarer Aavistsland på VG Nett-lesernes spørsmål om eventuell fugleinfluensa-smitte hos mennsker.
117 Liker

Fuselt oplegg

Innsendt av:

Hallo. Viss denj dær fuselinfluensan kjæm hit te trøndelagen, så kjæm mi itj te å frykten i de hele tatt. Å hvis mi dør, ja da dør mi. Men mi rekne itj me at denj kjæm. Bærre unngå å åttå fuggel de da... Dæm hi nå hermetikk på samvirke da så... Mi låvvå nå åver..

Ikke i de hele tatt bekymra for denj då fuselinfluensan.
Det er bra, Stian. Og så vil vel Rosenborg få lett match mot Kanarifulgene på Lillestrøm. (Men mot Start taper de uansett.)

Hilsen preben aavitsland
108 Liker

Høns i barnehage

Innsendt av:

Barnehagen til toåringen min holder høns. Stort sett til stor glede for alle. Fuglene har et lite hus med luftegård i netting. Er nå engstelig mht. toåring som elsker høns og gjerne står klistret til nettingen med både hender og munn. Kunne tenkt meg at barnehagen fikk plassert fuglene en annen plass inntil situasjon er vurdert. Mitt spørsmål blir derfor som følger - Er det forsvarlig at barnehagen holder utegående høns i dagens situasjon?
Dette synes jeg du skal ta opp med Mattilsynet på 06040. Dersom villfugl smittes i Norge, må vi hindre at tamme fugler, som i denne barnehagen, smittes.

Hilsen preben aavitsland
114 Liker

VETERINÆRSTUDENT: H5N1 farlig for personer med NORMALT IMMUNFORSVAR?

Innsendt av:

Hei, jeg er en veterinærstudent som akkurat nå leser virologi og immunologi. Kjenner nok derfor mer til fugleinfluensas historiske utvikling og aspekter enn 'mannen i gata'. For å snakke om 'human' influensa, så kommer denne jo igjen år etter år i 'modifiserte' stammer hvilket gjør at den gjennomsnittlige person påny er mottakelig. Men ut i fra det vi kjenner om influensaen, så er det stort sett bare eldre mennesker eller dem med svekket immunforsvar som har noe å frykte ved sykdom. Skrekkscenarioet ved fugleinfluensaen er som kjent at H5N1 skal mutere, så dette kan overføres mellom mennesker og dermed skape en pandemi. Mine spørsmål blir så: 1) Vil det ikke ved ovennevnte scenario fortsatt være dem med svekket immunforsvar som står i fare for å 'miste livet'? Eller risikerer vi alle dette, da H5 (hemagglutinin-proteiner) er helt nytt for det humane immunsystem? 2) Og er det ikke sånn at etter en eventuell H5N1 pandemi har gått jorden rundt, så vil H5N1 gå over på en endemisk form (da den enkelte persons immunsystem nå har innstilt seg på H5N1) og man vil kunne forvente at fugleinfluensaen etter første kontakt ikke vil være farligere enn en human influensa? 3) Hvis null kontakt mellom mennesker og smittede fugler er den beste måten å forhindre mutering til en humant tilpasset fugleinfluensa, vil det ikke på mange måter bare være en utsettelse av det uendelige?

Håper du kan ta deg tid til å svare, jeg har tro på at mine spørsmål kan hjelpe fler enn bare meg :)
1) Dersom H5N1-viruset endrer seg slik at det smitter mellom mennesker, vil vi ha et helt nytt virus. Alle kan være utsatt for å bli smittet, og det er umulig å forutsi hvem som er mest utsatt. Men det er rimelig å regne med at det er de yngste og eldste som er mest utsatt for å bli alvorlig syke.
2) Stemmer.
3) Det er et interessant spørsmål. Vi mener at vi skal klare å hindre at H5N1-viruset endrer seg fra et fuglevirus til et menneskevirus.

Hilsen preben aavitsland
115 Liker

er det dødelig

Innsendt av:

er det fare for at fuglene kan smitte over til menneskene med den eneste lille berøring?
Nei, det skal nok mer til.

Hilsen preben aavitsland
114 Liker

REDD

Innsendt av:

smitter fugleinfluensa mellom mennesker? kan jeg dø?
pliz svar....
Nei, fugleinfluensa smitter ikke mellom mennesker. Og nesten ikke fra fugler til mennesker heller. Du kan dø av mye, men jeg er heilt sikker på at du ikke får fugleinfluensa iallfall.

Hilsen preben aavitsland
105 Liker

fuggel

Innsendt av:

Hvorfor er ikke lageret av tamiflu til for alle? når vi har hatt så god tid og få dette til.Er det kun pga penger det bare er utvalgte som får medisin.
Lageret av Tamiflu er så stort at det vil rekke til alle som trenger det under en eventuell framtidig influensapandemi.

Hilsen preben aavitsland
115 Liker

fuglevirus

Innsendt av:

er det kun regjering og utvalgte helsepersonell som får tak i tamiflu no .
Ingen får Tamiflu nå. Myndighetene har et lager på behandling til 1,4 millioner mennesker. Det regner vi med er nok i massevis dersom det skulle oppstå et nytt virus som smitter lett mellom mennesker.

Hilsen preben aavitsland
106 Liker

Katt og fugl

Innsendt av:

Viss katten spiser en fugl , og kommer inn igjen kosete og kjælen... Kan det da smitte oss...?
Hei. Les mer om katter og fugler på www.fhi.no/influensa. Der finner du oså mye annen nyttig informasjon om influensa.

Hilsen preben aavitsland
111 Liker

Innsendt av:

hva gjør jeg om barnet mitt har tatt i fugleavføring el død fugl?
Vask barnets hender grundig.

Hilsen preben aavitsland
99 Liker

Mange døde duer..

Innsendt av:

Broen min fant mange døde spurver utenfor huset vårt i går... Ca 15-20 stk.. kan han kaste de med bare henda eller bør han bruke pose eller liknende på henda???
Han bør ringe Mattilsynet på 06040 og be om råd.

Hilsen preben aavitsland
104 Liker

Vaksine og panedemi

Innsendt av:

Blir det en panedemi og en ikke greir å produsere vaksine fort nok er du blant dem som er høgt oppe på prioritetslista. Din familie og barn vil kanskje ikke få vaksine i tide. Hvordan føles det?
Dersom det blir en pandemi, vil vaksinen når den kommer blit gitt først til helsepersonell som skal ta seg av de syke. Deretter kommer de som er i risiko for å få komplikasjoner, altså folk med kroniske sykdommer. jeg er frisk og rask og kommer langt ned på lista. Jeg bekymrer meg ikke så veldig over det.

Hilsen preben aavitsland
112 Liker

Forsvaret

Innsendt av:

Vil det ikke være stor smittefare i forsvaret med store mengder folk samlet i mange av de områdene med stor smittefare. Har forsvaret tilgang til vaksine før andre i et slikt tilfelle?
Nei, det er ikke stor smittefare for Forsvaret. Det er ikke stor smtitefare for noen mennesker. Det finnes ikke vaksine tilgjengelig for mennesker mot fugleviruset H5N1.

Hilsen preben aavitsland
106 Liker

sånn generelt lissom

Innsendt av:

heisann!!! er bio student og sliter med å komme over noe ordentlig stoff om fugleinfluensaen. ekke akkurat så mange aviser som opplyser om ting som hvorvidt det er DNA eller RNA virus og hvordan det dreper mennesker. så at fugler fikk multiorgan svikt innen et døgn og døde, gjelder dette også mennesker? føler media blåser ting litt opp her, men er jo greit og vite hva det dreier seg om.
Fjørfe dør rast av fugleviruset. Halvparten av de 169 menneskene som er smittet, har dødd. De får også multiorgansvikt. Du kan jo starte jakten på stoff på www.fhi.no/influensa eller www.who.int/influenza.

Hilsen preben aavitsland
106 Liker

Oppfølging kyllingspørsmål

Innsendt av:

Hvordan vet man at alle kyllinger som spises er friske? Hvor stor andel av kyllinger som går til matproduksjon mener du testes for sykdommen? Det er vel neppe samtlige...
Kyllinger som får fugleviruset, blir syke og dør ganske fort. Da blir det ikke laget mat fra dette hønsehuset og noen av hønsehusene i nærheten. Men selv om en syk fugl skulle komme igjen og bli spist, så gjør ikke det noe. hbvis det er noen virusrester på fuglen, så dør de ved steking eller koking. Og skulle et virus overleve, så gjør heller ikke det noe, for man må puste inn viruset for å bli syk, ikke spise det.

Hilsen preben aavitsland
113 Liker

øivind sønnen til fetter finn

Innsendt av:

hei husker du meg jeg er sønnen til fetter finn du møtte meg i sommer på hytta di jeg lurer på en ting er det gøy å jobbe med fugleinfluensaen ? og er det stor sjanse for at alle folk kommer til å få det en gang

Hei, Øivind.

Ja, det er morro å snakke med folk om fugleinfluensa. Jeg tror ikke mange mennesker kommer til å få fugleinfluensa. Det er jo en fuglesykdom, ikke sant? Så hvis du ikke er en kylling, behøver du ikke være redd.

Fint hvis dere kommer på hytta til sommeren også, så skal vi voksne slå dere i fotball igjen.

Hilsen preben aavitsland
112 Liker

Fugl

Innsendt av:

Jeg har en lillebror på 7 år. bør jeg snakke med ham om å holde seg unna fugler?
Be ham holde seg unna døde fugler.

Hilsen preben aavitsland
107 Liker

skoleprosjekt

Innsendt av:

hei!

jobber med et prosjekt om fugleinfluensa på skolen (i mikrobiologi faget), og lurte derfor på om du har noen relevante linker å anbefale?
Ja, du kan starte på www.fhi.no/influensa. Der er det mye stoff, og mange lenker til andre steder.

Hilsen preben aavitsland
107 Liker

Ingen vaksine?

Innsendt av:

Du skriver at "Det fins ikke noe noen vaksine mot dette viruset". Og da snakker vi om det viruset som finnes i dag, som har tatt livet av litt under 100 mennesker. Men hvis det ikke finnes noen vaksine, hva er da poenget med å dele ut Tamiflu?
Vi deler ikke ut Tamiflu. Tamiflu er en tablett mot influensa, en slags "antibiotika mot influensa". den skal vi bruke når vi skal behandle folk som er blitt syke.

Hilsen preben aavitsland
105 Liker

Hvordan spres smitte

Innsendt av:

Hei! Kan man bli smittet ved å spise kylling fra EU land (f eks Sverige)?
Nei. Syke kyllinger blir ikke brukt til mat. og viruset er ikke noe man spiser på seg. (Dessuten vet ikke kyllingene om de er i EU eller ikke.)

Hilsen preben aavitsland
103 Liker

Dyresykdom...?

Innsendt av:

Fugleinfluensa er noe som primært smitter fra fugl til fugl, såpass har jeg fått med meg. Utviklingen til en pandemi, som smitter fra menneske til menneske, er noe vi alle frykter og kanskje av god grunn. På verdensbasis er det ca 100 mennesker som er smittet og alle gjennom kontakt med fugl. Er det slik at jo flere mennesker som blir smittet gjennom kontakt med fugl, jo større er sansynligheten for en mutasjon?
Dvs at en eller annen gang i nær fremtid vil dette skje fordi det har liten eller ingen betydning hva vi gjør her i vesten sålenge kulturen med "å leve tett sammen med fugl" i fjerne østen opprettholdes. Synsynligheten vil da være stor for at mutasjon skjer en eller annen plass i østen og vi får utvikling av en pandemi. Hvis mine antagelser er riktige så er jeg ikke veldig bekymret for at viruset nå står på vår egen dørterskel fordi vi har gode rutiner på hvordsn vi skal isolere vår fjærkrebestand. Jeg er mye mer bekymret for hvordan de skal unngå å bli smittet i fjerne østen.

Korriger meg hvis jeg tar feil!

Riktig.

Hilsen preben aavitsland
102 Liker

Jeg lurer...

Innsendt av:

er det ikke stor grunn til å tro om dette var en epidemi at det da ville vært det allerede, pga mennesker allerede er smittet. Det er jo fugler og ikke mennesker som dør av dette viruset. Vi må selvfølgelig ta forhåndsregler da det gjelder eventuell smitte da det har skjedd tidligere i andre land. Jeg studerer medisin i ungarn, vi hadde en lang samtale med en god del av professorene her ang dette, de mener det er oppskryt og at media tjener penger på dette. Jeg regner med at de vet litt om hva de prater om... Mitt spørsmål er vel om dette er så ille som media skal ha det til?? Vi bor jo mellom alle land der det er påvisst viruset, og her tar de det mer eller mindre temmlig med ro... Sant nok så er det ikke påvist her enda!
Hei

Vi må holde fast på at fugleinfluensa er en fuglesykdom. Så fuglene har grunn til engstelse. For mennesker er det liten grunn til uro; viruset smitter kanpt til mennesker.

Hilsen preben aavitsland
107 Liker

Mate fugler

Innsendt av:

Mater fugler fra vinduet. Slutte med det nå?
Nei.

Hilsen preben aavitsland
117 Liker

Mutering

Innsendt av:

Det virker i følge avisene som at man bare går og venter på at fugleinfluensaviruset skal mutere og smitte mellom mennesker og skape en epidemi vi ikke har sett maken til siden svartedøden.

Men er det ikke minst like sannsynlig at den neste store epidemien f.eks. kommer fra en mutert variant av et helt vanlig influensavirus som allerede smitter mellom mennesker?
Ingen vet hvilket virus somj vil gi opphav til det neste pandemiviruset, altså en alvorlig verdensomspennende influensaepidemi. Noen tror at fugleviruset H5N1 skal endre seg så mye at det begynner å smitte mellom mennesker.

Men, det kan også være et helt annet virus. Og da er det gjerne ved en blanding av arvestoff mellom et fuglevirus og et menneskevirus (eller grisevirus).

Hilsen preben aavitsland
116 Liker

Skolene?

Innsendt av:

Hvis det f.eks. blir oppdaget h5n1 virus i en by i nordland, kommer da skolene til å bli stengt? Eller annet offentlige plasser?
Nei. H5N1-fugleviruset er jo en fuglesykdom, så det er ikke noen grunn for menneskene til å endre sine vaner.

Hilsen preben aavitsland
119 Liker

Fugleinfluensavirus

Innsendt av:

Hei Preben,
Da vi studerte medisin hevdet du at virus sannsynligvis var alt for små til å kunne forårsake sykdom. Har du endret mening?
Hei, Jon

Gjorde jeg virkelig det? Jaja, man blir da litt klokere med alderen.

Hilsen preben aavitsland
111 Liker

Norge i 1918

Innsendt av:

Ca 1.2 % av befolkningen dode av spanske syken i Norge i 1918-1920. 40% av befolkningen var smittet.
Vi kan vel regne med omtrent det samme for den neste fugleinfluensa pandemien. Jeg tror det er feil aa si at man har en 50% sjanse for aa do hvis man blir smittet. Dette har ikke grunnlag i realiteten. Man finner naa at mange, mange kinesere spesielt har antistoffer mot denne sykdommen og mange blir smittet, men faa doer. Det er likt pandemier generelt. Jeg regner ikke med aa faa dette inn i avisen, men det er et viktig poeng! Sjansene for aa bli syk er hoy, men sjansen for aa do er lav. Ca. 1.2-3% av befolkingen vil do basert paa statistikk saa langt. Sjansene for en pandemi er hoye.
Hei

Dersom det utvikles et nytt virus som kan gi en pandemi, slik som Spanskesyken, tror jeg også at kanskje et sted mellom 1 av 1000 og 5 av 1000 av de smittede vil dø.

Hilsen preben aavitsland
123 Liker

Vaksine/Dødlighet

Innsendt av:

Er det noen vaksine som virker, hørte tidligere i uken at amerikanerne hadde utviklet en vaksine, stemmer dette?

Hva er sjansen for å overleve for en frisk person (barn/voksen) hvis man blir smittet?
Det er noen firmaer rundt i verden som arbeider for å lage en vaksine for mennesker mot fugleviruset H5N1. Så lenge dette er en fuglesykdom, er det ikke noe poenger for mennesker å vaksinere seg.

Havlparten av de 169 som er blitt smittet med viruset H5N1, har overlevd.

Hilsen preben aavitsland
111 Liker

Fare?

Innsendt av:

Ok, så vidt jeg har forstått er ikke denne type fugleinfluensa farlig for mennesker hvis vi tar visse forholdsregler osv.

Så hva er vitsen med å blåse opp denne greia til noe så digert det har blitt til? Ja, influensaviruset dreper fugler, so what? Det er ikke kommet til Norge, så hvorfor bre ut et ikke veldig stort problem til et enormt?

Er det virkelig så farlig for alle som media vil ha det til?? Eller overdriver de til de grader i et forsøk på å skremme det norske folk.
Ok, så er jeg enig med deg. Fugleviruset går normalt ikke på mennesker. Det hører hjemme blant fugler. Men når det en ytterst sjelden gang smitter et menneske, så får det mennesket en alvorlig sykdom.

Det er først og fremst fuglene som bør være bekymret.

Hilsen preben aavitsland
115 Liker

Influensa og H5N1

Innsendt av:

Er ikke den vanlige influensaen mer farlig enn fugleinfluensaen? Så vidt jeg vet så er det ca. 0,00000000133333 promille av verdens befolkning som er smittet. Og det etter nær kontakt med fugler. Nå må det offentlige gå kraftig ut mot den skremselspropagandaen som mediene sprer. Den dagen H5N1 smitter fra menneske til menneske kan vi kanskje begynne å bekymre oss litt.
Vel talt. Vi prøver.

Hilsen preben aavitsland
104 Liker

Innsendt av:

Hvor lenge vil en slik fugleinfluensa "herje" blant fugler i Norge ??
Godt spørsmål. Dersom fugleviruset kommer til fugler i Norge, vil det kanskje være der for alltid. Det blir iallfall veldig vanskelig å stoppe spredningen mellom ville fugler. Spredningen til fjørfe kan enklere stoppes.

Hilsen preben aavitsland
114 Liker

Legemiddelindustriens lakeier?

Innsendt av:

For meg synes faren fugleinfluensaen utgjør for mennesker å være i stor, stor grad overdrevet. Jeg kan kanskje komme på andre tanker hvis du klarer å overbevise meg om at:

- fuglene som har dødd i det siste har dødd av viruset som er identifisert i Asia. Selv om mange av de døde fuglene er infisert med viruset H5N1, hvordan vet man at det er dette viruset som var dødsårsaken? (antistoffer er ikke godt nok)
- at det er gode holdepunkter for at influensavaksinen som er utviklet vil være effektiv mot akkurat den influensatypen som KANSKJE vil overføres til mennesker. Og hvor effektiv vil den være?
- at mutasjoner i fugleviruset ikke vil gjøre vaksinen lite virkningsfull


Ja, mange overdirver faren for at fugleinfluensa skal smitte til mennesker. Det skjer jo så å si aldri. Dette er et fuglevirus.

Fugleviruset H5N1 påvises nå i en del svaner og andre døde fugler i Europa (med PCR-metoden). Det er liten tvil om at det er dødsårsaken. Så svanene har grunn til å være redde.

Foreløpig er det ikke tilgjengelig noen vaksine mot dette fugleviruset. Dersom det oppstår et nytt virus som smitter mellom mennesker, vil det bli laget vaksine mot det. Hvor effektiv den vaksinen blir, vet vi først når den tas i bruk.

Hilsen preben aavitsland
107 Liker

Pusen min!

Innsendt av:

Mora mi sier at hvis fugleinfluensaen kommer til Norge så må vi avlive Pus. Er det sant? Er det noe vi kan gjøre for at Pus unngår å fange/spise fugler?
Ikke hør på mora di, Linn. Ikke hør på mora di, Linn. Ikke hør på mora di, Linn. Ikke la Pus ta med seg døde fugler inn i huset. Og du må ikke røre de døde fuglene.

Hilsen preben aavitsland
115 Liker

Pandeflu

Innsendt av:

Har det noen virkning å ta det forebyggende legemiddelet pandeflu og er det fortsatt mulig å få kjøpt dette? Kan det gis til barn?
Jeg kjenner ikke dette legemidlet. Jeg kjenner Tamiflu, som myndighetyene har svært mye av på lager. Det skal brukes til behandling av dem som blir syke dersom det oppstår et nytt alvorlig infleunsavirus. Det finnes ikke nå. Men det finnes fuglesykdommen fugleinfluensa, ogswå kalt hønsepest.

Hilsen preben aavitsland
117 Liker

døde fugler

Innsendt av:

Jeg har fortalt barna mine at de må holde seg langt borte hvis de ser døde fugler. Barn har jo en vane med å ville begrave dem, osv.. Vi kommer heller ikke til å gå og mate endene i parken. Er dette hysterisk?
Det første er bra. Barn skal ikke leke med døde fugler. Og ikke berøre dem.

men jeg synes dere kan fortsette å mate fuglene. Vask hendene godt etterpå.

Hilsen preben aavitsland
111 Liker

jakt??

Innsendt av:

bør jeg droppe den planlagte rypejakta til helga pga av dette her?
Nei.

Hilsen preben aavitsland
107 Liker

Sydentur med små barn

Innsendt av:

Vi det være større risiko for smitte i land som hellas og Tyrkia enn det er i Norge. Vil det være like trygt å reise til disse landene som å oppholde seg i Norge i månedene framover? Bør vi avlyse sydenturen i mai?
Smitterisikoen er knyttet til kontakt med syke eller døde fugler. Det behløver ikke være noe større risiko i Hellas eller Tyrkia enn i Norge dersom viruset kommer hit. Og smitterisikoen for mennesker er altså svært svært liten. Derfor synes jeg dere fint kan dra til Syden i mai.

Hilsen preben aavitsland
117 Liker

Korleis?

Innsendt av:

Blir det større smittefare no når trekkfuglane kjem tilbake frå dei varme strøka?
Ja. Veterinærinstituttet meiner at fuglane i løpet av våren kan bringe med seg viruset til Noreg. Då kan ender, gjess, svaner, måker og andre fugler i Norge bli smitta. Men faren er liten for at norsk fjørfe skal bli smitta.

Hilsen preben aavitsland
109 Liker

va skal vi gjøre??

Innsendt av:

jeg er en 12 årig jente.
skal jeg drukne undulaten min? tror den har influensa... Jeg er veldig redd og tør ikke røre den.
Nei, behold undulaten din. Det er vanskelig å tenke seg at undulaten kan få fugleinfluensa. Den er jo ikke ute blant ville fugler som kan smitte den. hvis undulaten blir syk, kan du rigne veterinæren din.

Hilsen preben aavitsland
117 Liker

katt

Innsendt av:

er det noen fare for at katten kan være smittebærer mellom fugl og menneske? Si at en katt f.eks fanger en fugl som er smittet, kan dette føre smitten til mennesker?
Hei. Velig mange har spurt om katter. For dere siterer jeg hva vi nå skriver på våre nettsider www.fhi.no:

"I forbindelse med utbruddet av fugleinfluensa er det gjennomført eksperimenter som viser at huskatter kan bli smittet av fugleinfluensa-viruset. Disse eksprimentene har vist at kattene da kan bli syke og smitte andre katter. Undersøkelser i Thailand har også kunne påvise enkelttilfeller hvor katter er smittet naturlig med viruset. I Thailand lever katter og fjørfe tett på hverandre. Det er ikke vist at viruset har smittet fra katter til mennesker.

I Norge vil katter normalt komme i kontakt med småfugl og risikoen for at småfugler i Norge skulle være infisert med viruset anses som liten. Risikoen for at personer i Norge skulle bli smitte av katter anses derfor som svært liten. Som en generell forholdsregel anbefales det at man alltid har en god håndhygiene etter kontakt med katteavføring eller spytt fra katter. Dersom katten bringer inn døde fugler, bør disse kastes på vanlig måte i søppelet. Bruk da evt. et papirhåndkle, plastpose eller liknede når du håndterer den døde fuglen, og vask hendene godt etterpå."

Så være så snill, ikke ta livet av kattene deres.

Hilsen preben aavitsland
108 Liker

Innsendt av:

Har viruset kommet til Australia?
Hilsen en jente på 12 år
Nei. Du kan følge med på www.fhi.no/influensa.

Hilsen preben aavitsland
113 Liker

svenske

Innsendt av:

du er ful!
Tjänare! Du er kul.

Hilsen preben aavitsland
113 Liker

Fugleinfluensafare

Innsendt av:

Hei! Jeg er en kvinne på snart 24, som har fulgt fugleinfluensasaken de siste månedene. Jeg vet at man må finne en slags balansegang i denne saken - all den tid mediene av og til hausser opp situasjonen og bedriver krisemaksimering. MEN, og det er et stort men: De dikter jo ikke opp alt de skriver, så jeg må jo innrømme at jeg er litt urolig nå. Vi vet jo hva det farlige viruset har gjort i Asiatiske land. Jeg er ikke bekymret hele døgnet, men det er klart jeg er engstelig for hva dette vil få å si i Norge hvis den fryktede epidemien slår til. Jeg er også bekymret mht at det i min familie er en del diagnoser, nemlig astma og hydrocephalus. (Det er ikke samme person som har begge diagnosene, men to forskjellige med en diagnose hver.) Har vi egentlig noe seriøst alvorlig å være redd for?
Fugleviruset H5N1 har tatt livet av millioner av fjørfe i Asia, men bare 169 mennesker er smittet de siste tre årene. (I samme periode har tusener av mennesker blitt smittet og dødd av rabies for eksempel.) Selv om fugleinfluensa kommer til Norge, er det fremdeles bare en fuglesykdom.

Hvis det oppstår et helt nytt virus som smitter mellom mennesker, vil myndighetene gjøre hva vi kan for å begrense spredningen. Personer med underliggende sykdom kan ha økt risiko for komplikasjoner. Derfor vil de personene stå først i køen til behandling og vaksiner.

Hilsen preben aavitsland
110 Liker

Lurer

Innsendt av:

Hei.
Kan skogflått være en mulig overfører av viruset, eller er det kun direkte kontakt med fugl og smitte via luftveiene som kan overføre dette pr. i dag ?
Nei, flåtten kan ikke overføre dette viruset.

Hilsen preben aavitsland
107 Liker

død

Innsendt av:

kommer alle i hele verden til og dø???
Ja, før eller seinere, men ikke av fugleinfluensa.

Hilsen preben aavitsland
112 Liker

Pandemi

Innsendt av:

Er det tilfeldig hvor i verden en pandemi kan oppstå?
Ja. Men så vil det nye viruset spre seg raskt over heile verden.

Hilsen preben aavitsland
119 Liker

Jeg har ennå ikke skjønt:

Innsendt av:

* Smitter dette viruset per dags dato fra fugl til menneske?

* Kan man bli syk av å spise kjøtt fra syke fugler dersom kjøttet er gjennomstekt/kokt?

* Hvis man skulle bli smittet av viruset, hvor stor er dødeligheten da?
* Ja, men bare såvidt. Dette er et virus som nesten ikke går på mennesker. Derfor er det ove rhundre millioner fugler og bare 169 mennesker som er smittet.

* Nei.

* Ca 50% prosent.

Hilsen preben aavitsland
110 Liker

Mating av fugler

Innsendt av:

Jeg er veldig glad i å gi småfuglene mat. Må jeg ta forholdsregler når jeg tømmer fuglemateren for bøss eller fyller på ny mat?
ja, du bør vaksine hdene godt etterpå. eller allerhelst bruke hansker når du tømmer fuglemateren og så vaksie hendene i tillegg etterpå.

Hilsen preben aavitsland
116 Liker

Folk må ta det med ro

Innsendt av:

Jeg er den typiske mannen i gata, og er ikke redd for fugleinfluensa, så er det sagt.
Spørsmplet mitt:
Kan syke fugler smitte over på feks frukt-trær, kildevann og annet som vi mennesker kommer i kontakt med?
Nei. Fuglenes avføring kan komme i vann, men viruset dør snart der. Og drikking er ikke noen smittemåte for mennesker.

Hilsen preben aavitsland
110 Liker

Was macht Norwegen dagegen?Hallo

Innsendt av:

Hallo
Was gedenkt denn die norwegische Regierung gegen die Vogelgrippe als präventive Schutzmaßnahmen zu unternehmen?
Hier in Deutschland gibt es ab heute wieder eine Stallpflicht für Nutzgeflügel.
Besten Dank im Voraus
Volker Labes, Berlin
Wir haben dieselbe Massnahmen wie in Deutschland und EU.

Hilsen preben aavitsland
112 Liker

Hva skjer

Innsendt av:

Hei.Som bamsefar til 3 prinsesser,hvilke forhåndsregler skal vi ta?Føler nå at jeg er redd for mine,og at "døden"puster oss i nakken,er det riktig og tenke slik?
Jeg synes du skal ta det med ro. Fugleinfluensa er en fuglesykdom og vil ikke plage deg eller barnebarna dine.


Hilsen preben aavitsland
123 Liker

Forhåndsregler ved reise i Kina

Innsendt av:

Er for tiden i Kina, og jeg reiser en del rundt på lokale steder utenfor de store byene og spiser på lokale spisesteder. Dersom jeg skulle unngå å spise fjærkre ville jeg sannsynligvis sulte i hjel.... Er det noe jeg må ta hensyn til i denne sammenheng?
Hva spiser kineserne rundt deg? Blir de syke? Fugleinfluensa er ikke en sykdom man spiser på seg. Fortsett å spise fjørfe.

Hilsen preben aavitsland
106 Liker

Drikkevann

Innsendt av:

Hva med drikkevannkildene våre? Er det fare for å bli smittet gjennom vannet dersom det kommer avføring fra syke fulger i vannet.
Nei. Dette er ikke en sykdom man drikker på seg. Man må puste inn forstøvet fugleavføring med virus.

Hilsen preben aavitsland
106 Liker

Hvem vil stryke med av viruset?

Innsendt av:

Det sies at 1/3 av befolkningen kan bli smittet av viruset om det skulle mutere og at 10 000 - 20 000 kan dø.

Hvem vil egentlig dø? Er ikke det først og fremst personer med i utgangspunktet svak helse? F.eks små barn, eldre, syke..etc. Friske personer med god helse har vel ikke så mye å bekymre seg for uansett?
Så lenge det nye viruset ikke finnes ennå, vet vi ikke hvem som vil bli hardest rammet. Antakelig blir det de eldste og de yngste, slik vi kjenner det fra den vanlige influensaen hver vinter.

Hilsen preben aavitsland
106 Liker

Sprøyte

Innsendt av:

Kan jeg få sprøyte? Blir det sånn at bare norske statsborgere få spøryte eller hele Norge?
Dere kommer ikke til å ta hensyn til om man er kristen eller muslim?
Dersom det oppstår et nytt infleunsavirus som smitter lett mellom mennesker, vil det bli laget vaksine mot dette. Når vaksinen kommer, vil den bli tilbudt alle som oppholder seg i Norge, uansett status, kjønn, hudfarge og religion.

Hilsen preben aavitsland
101 Liker

Hei!

Innsendt av:

Sikkert eg som ikkje har fulgt med i timen i det siste,men må berre spørre.....kva er en pandemi?? :)
en pandemi er en verdensomspennende epidemi, altså en smittsom sykdom som farer gjennom hele verdens befolkning. Vi bruker gjerne begrepet om influensa når det oppstår et helt nytt influensavirus som ingen er immune mot og som smtiter lett mellom mennesker. akkurat nå finnes det ikke noe slikt virus.

Hilsen preben aavitsland
101 Liker

Fremtidig koking av vann på fjelltur

Innsendt av:

I forbindelse med at det står at fugleinfluensa smitter fugler ofte gjennom vannveier, betyr dette at vi som benytter skog og fjell til rekreasjon med tiden må belage oss på å koke vannet før det drikkes?
Drikker du virkelig vann rett fra bekken på fjellet? Det bør du slutte med. Vannet inneholdet bakterier fra avføring til sauer, fugler og andre dyr. Du kan få for eksempel campylobacteriose, som er en kraftig diaresykdom. Men fugleinfleunsa behøver du ikke være redd for; det er ikke en sykdom man drikker på seg.

Hilsen preben aavitsland
106 Liker

Hei

Innsendt av:

Kan man få fugleinfluensa av å spise kylling kjøtt...??
Nei.

Hilsen preben aavitsland
103 Liker

Medisin

Innsendt av:

Har du kjøpt Tamiflu til deg og din familie?
Nei.

Hilsen preben aavitsland
118 Liker

Mediejippo

Innsendt av:

Er denne influensaen stort sett et mediejippo som er så godt som helt ufarlig og lite vits i å uroe seg for, så lenge den ikke muterer til menneskesmittelig versjon?
Jeg synes du har rett. Fugleinfluensaen er først og fremst en bekyrming for de ville fuglene og for fjørfeindustrien, som kan risikere å miste alle fuglene sine.

Hilsen preben aavitsland
109 Liker

Lungesyke

Innsendt av:

Hei.
Jeg har en bestefar på 71 år med Kols, og lurer derfor på om han bør vaksineres mot fugleinfluensavirus?
Hei. Det finnes ingen vaksine tilgjengelig mot fugleinfleunsaviruset. Og det er ikke nødvendig heller, for dette er en sykdom som nesten aldri smitter til mennesker.

Din bestefar bør vaksinere seg hver høst mot den vanlige influensaen.

Hilsen preben aavitsland
117 Liker

Fugleinfluensa i Cardiff?

Innsendt av:

Er det fortsatt liv i Cardiffgutta?? Hvis ja, har Cardiffgutta en egen beredskapsplan for å sanere pubene i Cardiff for infiserte løse fugler?
Hei, Geir

Cardiffgutta gjør sitt beste med løse fugler i Cardigg og andre steder. Vi tar også hensyn til kanarifulgene i gruvene i Cardiff. De skal ikke få fugleinfluensa, iallfall.

Hilsen preben aavitsland
111 Liker

Dødelig?

Innsendt av:

Hei!
Jeg er veldig redd!
Hvordan kan fugleinfluensa smitte til mennesker? Er det slik at alle som blir smittet kommer til å dø? Hva er symptomene? Er det noe man kan gjøre for å ikke bli smittet?
Det er ingen grunn til å være redd. Fugleinfluensaen er en fuglesykdom. Det skal veldig mye til for mennesker å bli smittet. Man må ha så nær kontakt med en syk eller død fulg at man puster inn forstøvet avføring fra fuglen.

Aymptomene er akuttt feber og hoste (altså som førkjølelse) i begynnelsen og deretter dramatisk forverring.

et beste du kan gjøre er å holde deg unna syke og døde fugler.

Hilsen preben aavitsland
116 Liker

Pandemiforberedelser

Innsendt av:

Hei!

Jeg to spørsmål:

1) Amerikanske helsemyndigheter anbefaler innkjøp av ekstra mat, personlige medisiner ol. i tilfelle en pandemisk influensa oppstår. Hva er ditt syn på dette?

http://www.birdflu.gov/plan/tab3.html

2) Som lege, hva vil du anbefale privatpersoner å ha tilgjengelig i hjemmet ved en eventuell pandemisituasjon (ekstra mat? beskyttelsesmasker? reseptfri slimløsende medisin?)?

Vennlig hilsen,

"Dr. Stockmann"
hei

1) Jeg synes det er litt overdrevet. Vi ser ikke for oss det blir mangel på mat eller noe annet bare fordi vi får en pandemi. Samfunnet vil ikke stoppe opp.

2) Helsemyndighetene vil gi råd til befolkningen dersom det oppstår en pandemi, altså et nytt alvorlig influensavirus som smitter lett mellom mennesker. Antakelig vil vi ikke råde til noen som helst slik hamstring.

Hilsen preben aavitsland
118 Liker

Fugledansen

Innsendt av:

Kan man få fugleinfluensa av å danse fugledansen ?
bare hvis du danser inni et hønsehus der alle hønsene har dødd av fugleinfluena.

Hilsen preben aavitsland
112 Liker

Vaksine?

Innsendt av:

Hvordan kan det påstås at det finnes vaksine mot fugleinluensa som smitter mellom mennesker, når sykdom ennå ikke eksistere?
Det finnes ingen tilgjengelig vaksine mot fugleinfluensaviruset. Men viruset er jo kjent, så det går an å lage en vaksine. Men siden dette er en fuglesykdom, er det ikke så aktuelt for mennesker å vaksinere seg.

Men, dersom viruset skulle endre seg og bli et virus som smitter mellom mennesker, ja,. da har vi et nytt virus. og da må det lages en vaksine mot det virusdet. det vil ta minst et halvt år etter at viruset har oppstått.

Hilsen preben aavitsland
113 Liker

kyllingkjøtt...

Innsendt av:

Je bruker en del kyllingkjøtt i matstellet.
Bør man, og i tilfelle når, slutte å spise kyllingkjøtt hvis vi får påvist viruset i Norge?
Nei.

Hilsen preben aavitsland
117 Liker

Fugleinfluensa

Innsendt av:

Vet du om det er noen butikker i Nedre Eiker som har fått inn kjøtt som kan inneholde virus.
Har skoleoppgave på skolen og skal skrive om dette innen klokken 18:00. Håper på raskt svar!
Nei, det er det ikke. Ingen syke fugler blir brukt til å produsere mat, og viruset smitter ikke til mennesker gjennom kjøttet.

Hilsen preben aavitsland
110 Liker

høns i barnehage

Innsendt av:

Barnehagen til min datter har de høner 6 stk. Ungene er med på mating og stell. Utgjør dette en fare ?????
Bare hvis hønene blir syke. barna bør ikke ha for nær kontakt med fuglene. Jeg synes barnehagen skal rådføre seg med det lokale Mattilsynet om dette.

Hilsen preben aavitsland
118 Liker

65% sjanse for panedemic

Innsendt av:

WHO har gått ut med påstanden om at det er 65% sjanse for en panedemic influensa innen 3 år og 90% innen 8-10 år. Er du enig i denne påstanden?
Nei. Det er tulete å spå om framtida på denne måten. Ingen vet når den neste pandemien kommer. Jeg har vondt for å tro at WHO har sagt dette.

Hilsen preben aavitsland
117 Liker

h5i2

Innsendt av:

hvaer h5i2?
Du tenker sikkert på H5N1, som er betegnelsen på det nåværende fugleinfluensaviruset. H'en og N'en er to overlfatestrukturer på viruset og tallene indikerer hvilken vairant av disse strukturene. Det finnes mange varianter og dermed mange ulike influensavirus. Noen av dem går bare på fugler, mnens andre er menneskevirus. H5N1 er et fuglevirus.

Hilsen preben aavitsland
107 Liker

Klassetur

Innsendt av:

Vi skal på klassetur til Roma. Er smittefaren stor der? Kan vi ta livet med ro, eller finnes det matretter, eventuelt områder vi bør holde oss unna?
God tur! smittefaren til mennesker fra fugler er svært liten, uansett hvor man er i verden. Hold dere unna fuglemarkeder. spis det dere hjadde tenkt å spise. Fuglevriuset er ikke noe man spiser på seg.

Hilsen preben aavitsland
107 Liker

Beredskap

Innsendt av:

Er det ikke naivt å legge til grunn at det, i tilfelle pandemi, ikke vil bli nødvendig f.eks. å stenge arbeidsplasser? Det kan vel tenkes at folk bør rådes til å holde barna sine hjemme fra skole og barnehage, at folk faktisk kommer til å hamstre osv. Er det forståelig at det er egnet til å skape bekymring hos folk at myndighetenes beredskap på dette punkt er knyttet til en tro på at det ikke vil skje ?
Hei

Myndighetene kan og vil stenge skoler og arbeidsplasser dersom vi tror det er fornuftig og kan bremse spredningen av et pandemisk influensavirus. Erfaringen fra tidligere influensapandemier er at slike tiltak ikke virker. På www.odin.no kan du lese mer detaljert om de planer som foreligger for å håndtere "en ny spanskesyke".

Hilsen preben aavitsland
115 Liker

jeg er redd...

Innsendt av:

Hei preben.
Jeg er redd for at vi nordmenn blir rammet av fugleinfluensa her i Norge. Burde jeg være redd for det?.
hei, simen

nei, du burde ikke være redd for det. Norske endrer og gjess kan være reddee, men ikke du. dette er en fuglesykdom.

Hilsen preben aavitsland
120 Liker

kjennetegn

Innsendt av:

hvordan vet jeg at jeg har fugleinfluensa og ikke en vanlig?
hva kjennetegner fugleinfluensa'n?

jeg er skikkelig redd for den ass...liker å spise kylling og har en kanarifugl hjemme...bør jeg drepe den?
Det er skikkelig liten risiko for at du skal få fugleinfluensa, ass. hvis ikke du har vedlig nær kontakt med syke eller døde fugler da. så hvis du får feber og hoste, er det nok vanlig influensa du har.

Ellers synes jeg du skal spise kylling og la kanarien leve, ass.

Hilsen preben aavitsland
112 Liker

Vaksine

Innsendt av:

Kan vi gå til legen å få vaksine nå? Virker den?
Det finnes ingen tilgjengelig vaksine mot fugleinfleunsaviruset. Men slik vaksinering er heller ikke nødvendig fordi dette først og fremst er en fuglesykdom, og den smitter ensten aldri til mennesker.

Hilsen preben aavitsland
124 Liker

infulensa

Innsendt av:

lurer på om det er veldig stor grunn til å engste seg for fugleinfulensaen om den kommer til norge.
Nei, det er nesten ikke grunn til å engste seg i det hele tatt. Dette er en fgulesykdom som nesten aldri smitter til mennesker..

Hilsen preben aavitsland
117 Liker

kyllinfilet

Innsendt av:

skal til danmark om 2 uker ville du fraråde å kjøpe med kyllingfilet med hjem?¨
hvor stor sjanse er det for at en dør hvis en får viruset?
Nei, kjøp kylling og det du ellers pleier å kjøpe i Danmark. Viruset smitter ikke med mat, og syke fugler blir ikke brukt i produksjonen av mat. av de 1609 kjente tilfellene av smitte til mennesker, har 91 dødd.

Hilsen preben aavitsland
92 Liker

Lite sansynlig

Innsendt av:

Ser utsom det kun er Tyrkia som har hatt dødsfall pga sykdomen. Så tror du dette er et av de få landene som kommer til å miste menneskeliv pga. dette?
91 mennesker i ca ti land er døde av fugleinfleunsaviruset. Og over hundre millioner fugler. Barna som døde i Tyrkia hadde hatt veldig nær kontakt med høns som var brakt inn i stua pga kulden ute.

Hilsen preben aavitsland
109 Liker

Kylling fjøs

Innsendt av:

Jeg har planer om å sette opp Kyllingfjøs i Nord Trøndelag for produksjon av 120000 kyllinger pr. år. Bør jeg avlyse disse planene eller ?Jeg synes ikke det. Men nå hatr du mulighet til å lage et fjøs som er godt beskyttet mot villfugler slik at fjørfeet ditt ikke blir smittet. ellers kan du søke råd hos Matitlsynet.

Hilsen preben aavitsland
113 Liker

smitte av huskatt

Innsendt av:

Kan huskatten vår bli smittet av viruset? Bør vi evt. avlive den?
Jeg vet ikke om at huskatter noe sted i verden er blitt smittet. Ikke avliv katten, den er jo så søt og har ikke gjort noe galt.

Hilsen preben aavitsland
110 Liker

Mating av ender

Innsendt av:

Jeg er veldig glad i å mate endene ved Akerselva - er det noe jeg bør være forsiktig med nå?
Dessuten - jeg er veldig engstelig av meg, men er en eventuell virussmitte mellom mennesker nødvendigvis farlig for meg som er ung (21), frisk og sunn?
Jeg synes du skal fortsette å mate disse endene. Vask hendene godt etterpå. si fra til mattilsynet hvis du ser mange døde fugler.

Et nytt virus som kan smitte mellom mennesker, kan ramme både gammel opg ung. Men unge, friske mennesker vil nok komme gjennom sykdommen mye greiere enn eldre og svake.

Hilsen preben aavitsland
116 Liker

Mating av ville fugler

Innsendt av:

Frittgående fjærkre skal nå holdes innendørs i visse deler av Norge. Dette bl.a. fordi fugler oppsøker foringsplassene deres og dermed overfører smitte. Bør en la være å fore vanlig 'villfugl', noe som er vanlig i vår landsdel (østlandet)? Dette for å minske 'nærkontakt' med fugler.
Nei, du kan fortsette å mate småfugler. Det er ikke farlig. Si fra til mattilsynet hvis du ser mange døde fugler.

Hilsen preben aavitsland
109 Liker

Innsendt av:

Kan fugleinfluensaen smitte over til katt hvis de fanger og spiser småfugl som er smittet? Og kan det evt.smitte videre over fra katt til menneske?
Dette tror jeg er ytterst lite sannsynlig. Katten blir nok ikke smittet, og smitte fra katt til menneske har jeg aldri hørt om.

Hilsen preben aavitsland
116 Liker

Mating av småfugler

Innsendt av:

Bør vi slutte å mate småfugler for å unngå smitte?
Nei, absolutt ikke. Men vask hendene godt etter at du har vært i kontakt med fuglebrettet.

Hilsen preben aavitsland
115 Liker

Hva med ferie

Innsendt av:

Nå som både påskeferie og sommerferie står for tur lurer jeg egentlig på om vi bør holde oss hjemme i stedet for å reise til sydlige breddegrader/Europa generelt? Eventuelt hvilke forhåndsregler bør man ta for barn og voksne hvis man drar feks. til Italia (hvor man vet at fugleviruset nå er )
Nei, reis hvor du vil, synes jeg. men hold deg unna fjørfegårder og fuglemarkeder.

Hilsen preben aavitsland
109 Liker

Foring av fugler

Innsendt av:

Hei-Lurer på om vi må slutte å fore fuglene våre?Er det nok å bruke engangshansker når vi rydder etter dem ute?Takk
Fortsett å fore fuglene dine. Bruk engangshansker når du skal komme borti fugleskitt. Og vaks hendene etterpå. Blir fuglene syke og dør, må du holde deg unna og melde fra til mattilsynet på telefopn 0640.

Hilsen preben aavitsland
117 Liker

Hei

Innsendt av:

Heisann.. Er det trygt og spise stekte egg?
Ja. Med ketchup.

Hilsen preben aavitsland
119 Liker

Armageddon?

Innsendt av:

Jeg er overhodet ikke beymret for dette her. Er det jeg eller tabloidene som har rett? Er vi ikke kommet en bit lengre når det gjelder smittevern og behandling siden spanskesyken?
Hei

Jo, vi kan mer nå enn da spanskesyken herjet i 1918. Men et nytt "spanseskyevirus" vil også smitte lett og ramme veldig mange. Noen tusen vil nok dø her i Norge.

Hilsen preben aavitsland
122 Liker

fuglegalskap

Innsendt av:

Bør vi virkelig frykte influensaen, eller er det bare media som blåser det hele opp?
Det kommer an på hvilken influensa du tenker på.

Sesonginfluensaen kommer hver vinter, og er jo ikke så farlig, unntatt for de gamle og hjerte og lungesyke. de bør vaksinere seg hver høst.

Fugleinflensaen er en fuglesykdom og kan nesten ikke smitte til mennesker. Den behøver du ikke frykte.

Pandemisk influensa, som kommer om ett eller femti år. Den kan ramme veldig mange og kanskje noen tusen nordmenn vil dø.

Preben

Hilsen preben aavitsland
103 Liker

I 30 år til

Innsendt av:

Hvis det tar 30 år til viruset muterer, ser du for deg 1'te-side oppslag på TV og i aviser om døde fugler hver eneste dag de neste 30 årene?
Det er fare for det. Men jeg tror folk etterhvert forstår at fguleinfluensa er en fuglesykdom og nesten bare det.

Hilsen preben aavitsland
105 Liker

Krisemaksimering?

Innsendt av:

hvor stor sjanse er det egentlig for at fugleinfluensaen utvikler seg til en pandemi som smitter fra menneske til menneske... I utgangspunktet er jeg ikke så engstelig for dette, men når avisene daglig poengterer at det kan bli en epidemi verre enn spanskesyken og at 20 mill mennesker kan dø, kan jo ethvert oppegående menneske bli litt redd.. Er det dårlig gjort av mediene å krisemaksimere dette allerede nå?
Ingen vet hvor stor risikoen er for at fugleviruset H5N1 skal endre seg og begynne å smitte mellom mennesker slik at vi kan få en pandemi. Vi planlegger for en pandemi, men vi vet ikke hvilket virus som vil forårsake den. Det er ikke sikkert at det er det nåværende fugleviruset H5N1. Jeg synes det er fint at mediene er opptatt av dette, men vi må skille mellom dagens fugleinfluensa og en fremtidig pandemi.

Hilsen preben aavitsland
103 Liker

Hei !

Innsendt av:

Vi bor på sotra hvor det er mange ferskvann med ender og svaner.
Ungene pleier å bade i disse vannene om sommeren. Det bør de kanskje unngå denne sommeren ?

Hilsen Sotra !
Nei, jeg synes ikke det. Men er det mange døde fugler der en dag, bør dere ringe Mattilsynet og søke råd.

Hilsen preben aavitsland
120 Liker

fugleinnfluensa

Innsendt av:

hvor mange % er det at det kommer fugleinnfluensa til Norge??
og vil vi komme til å dø da??
Ingen i Norge kommer til å få fugleinfluensa, tror jeg. Det er en fyuglesykdom som nesten aldri smitter til mennesker.

Hilsen preben aavitsland
110 Liker

Til legen

Innsendt av:

Hvor stor % av de som er smittet dør? Vet vi det?

Hilsen Ellinor
Om lag havlparten av de 169 som er smittet med fuglevruset rundt i veden, har dødd.

Hilsen preben aavitsland
105 Liker

Barn og snø

Innsendt av:

Jeg har små barn som er veldig glad i å spise snø. Dette er vanskelig å forhindre, da de bl.a. gjør det i barnehagen, o.l. Kan fugleavføring i snø innebære noen risiko for smitte?
Barn bør ikke spise snæø under fuglebrett av hensyn til risikoen for salmonella fra fugler. Risikoen fopr å spise snø med fuglevirus er neglisjerbar.

Hilsen preben aavitsland
108 Liker

Thailand...

Innsendt av:

Hei
Vi reiser til Thailand i påsken. Hva er det vi skal passe på vedr fugleinfluensaen der?
Holde dere unna fuglemarkeder og fjørfegårder. Ellers, kos dere.

Hilsen preben aavitsland
108 Liker

Tamiflu

Innsendt av:

Har tamiflu noen virkning eller ikke mot fugleviruset. Norge har lagre av denne vaksinen, samtidig blir det sagt at det ikke finnes noen effektiv vaksine. Må man isåfall ta Tamiflu før eller etter smitte. Har også hørt at det er store bivirkninger ved Tamiflu
Hei

Tamiflu er en tablett, ikke en vaksine. Tanmiflu er en slags antibiotika mot virus. Vi tror det vil hjelpe mot alle former for influensa. Det skal tas etter at man er smittet. Bivirkningdene er ikek store.

Hilsen preben aavitsland
115 Liker

Redd for å bli smittet!

Innsendt av:

Hva bør vi unngå av ting for å ikke bli smittet hvis det skulle komme til Norge?
Jeg er livredd!
Hei

Jeg er ikke redd, og jeg er au sørlending. De som har mest å fryktye om viruset kommer til Norge, er jo landets kyllinger. Vi mennesker kan kanpt smittes av dette vriuset. Og du har jo ikke tenkt å ha nærkontakt med døde fugler.

Hilsen preben aavitsland
108 Liker

Kylling?

Innsendt av:

Burde jeg for å være helt sikker holde meg unna kylling? I tillfelle det har sneket med seg en farlig fugl ved en feil i kontrollene?

Burde jeg spise kyllingkebab hos utenlandske sjapper i Oslo? Man vet aldri hvor de (useriøse) henter kjøttet sitt fra!
Nei, jeg synes ikke det. Dette er ikke en sykdom man spiser på seg. Jeg fortsetter å spise kylling.

Hilsen preben aavitsland
121 Liker

ingen

Innsendt av:

kommer vi til å dø????
Ja.

Hilsen preben aavitsland

Tidligere intervjuer

Spør Vektklubbs treningsekspert om motivasjon, trening og kosthold

Spør Vektklubbs treningsekspert om motivasjon, trening og kosthold

Ble det mye godteri og fråtsing i mat i påsken? Trenger du hjelp til å komme i gang med et sunnere liv? Vektklubb.nos motivator og treningsekspert, Camilla Lorentzen, gir deg tips og råd til hvordan du kan komme på rett kjøl før sommeren!

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) svarer om ledigheten

Fredag kommer de første ledighetstallene for 2017 fra NAV. Hauglie svarer på spørsmål fra leserne.

Spør om tips og råd til utdanning

Er du fortsatt usikker på hvilken utdanning det er lurt å søke før fristen går ut 15. april? Her får du rådene du trenger i innspurten.

Faste spaltister