Hva skal regjeringen gjøre for å hjelpe prostituerte når sexkjøp blir forbudt?

Fra 1. januar 2009 vil regjeringen innføre forbud mot sexkjøp.

Flere hjelpetiltak etterlyser et bedre tilbud til kvinner og menn som ønsker seg vekk fra prostitusjon. Justisdepartementet og statssekretær Astri Aas-Hansen (Ap) svarer deg om hva norske myndigheter vil gjøre for å hjelpe tidligere prostituerte når sex-kjøp forbys.

MERK: Justisminister Knut Storberget (Ap) skulle egentlig svare leserne, men måtte reise til Froland på grunn av skogbrannene.
99 Liker

Sexkjøp og sexhandel.

Innsendt av: Knut Arild Johansen Dyb

Hva får deg og regjeringen til å tro at dere kan få bort dette problemet? Problemet har eksistert i alle tider. Det kommer det til å gjøre så lenge det er et behov. Når det er et behov vil også noen finne på å dekke dette behovet. Det er store penger å tjene på dette, og det vil være bakmenn som tjener grovt. Ofte har dette en sammenheng med annen kriminalitet. De vi kan stenge ute er personer fra ikke Shengenland. Hva tenker du og regjeringen å gjøre med dette?
Det er litt rart at mange mener et forbud ikke har mening fordi problemet ikke vil bli helt borte. Det er jo ganske mye som er forbudt selv om vi vet at de ulovlige handlingene ikke vil bli helt borte. Tyveri for eksempel.Ingen sier at det bør bli tillatt fordi folk alltid vil stjele. Her vi fokusere på om vi vil motvirke noe, ikke bare på om vi helt kan stoppe noe.

Vennlig hilsen Astri Aas-Hansen
113 Liker

Hvorfor ikke i Oslo

Innsendt av: Rune B

Statsadvokat Kaia Strandjord har gjort det før. Hun rullet opp en estnisk prostitusjonsorganisasjon i Trondheim for noen år siden. Det er kriminelle organisasjoner som står bak prostitusjonen også i Oslo. Hvorfor gjør ikke Oslo-politiet den samme jobben? Hvorfor driver ikke justisministeren på for at den jobben Strandjord gjør, kan bli standard for hele landet?
Hei Rune B,
Jeg har stor respekt for den jobben Kaia Strandjord og hennes kolleger i Sør-Trøndelag har gjort og gjør! Deres erfaringer har kommet de andre politidistriktene til gode, slik at vi nå også har domfellelser i bl.a. Oslo og Bergen.
Vennlig hilsen Astri Aas-Hansen
109 Liker

Menneskehandel

Innsendt av: Tommy

Hei!
Hva kan vi gjøre for prostituerte som er offer for grov menneskehandel, og som ikke har kunnskap om sostialt nettverk her i Norge? Det må være mange som er tvangssendt hit, under total kontroll av kriminelle, redde for sine liv etter hjemsendelse ol. Hvordan kan vi hjelpe de?
Takk!
Hei Tommy,
Fremfor alt må vi identifisere ofrene. De kommer nemlig sjelden uoppfordret og forteller om utnyttingen de er i. En rekke opplæringstiltak er truffet for å gi politiet og andre myndigheter mer kunnskap om identifisering. Enkeltpersoner må også melde fra til politiet dersom de har viktige opplysninger.Vi har også et samarbeid med myndigheter i andre land for å iverksette beskyttelsestiltak for de som vil reise hjem. Vår refleksjonsperiode, der ofre kan få være i Norge i minst seks måneder er til hjelp for ofrene ved at de får tid til å vurdere sin situasjon og få råd om fremtiden.

Vennlig hilsen Astri Aas-Hansen
116 Liker

HORENE

Innsendt av: EtrenereOslo

Hadde det ikke bare vert bedre å fjerne horene fra gata og landet? Hvordan er det mulig att alle desse får innpass til Norge?
Hei,
Mange av de utenlandske prostituerte har lovlig opphold i Norge, fordi de kommer fra et EØS-land.
Vennlig hilsen Astri Aas-Hansen
98 Liker

Forakt

Innsendt av: Joar

Årets politiske blogg i Sverige 2007 tilhører den prostituerte samfunnsrefseren Isabella Lund, som svarte VGs lesere tidligere i dag.

Hun kan fortelle deg ganske mye om hvordan svenske prostituerte etter sexkjøploven blir undertrykket, oversett, umyndiggjort og MARGINALISERT. Hun kan fortelle deg at det verste ikke er å selge sex, men å bli stemplet og stigmatisert fra storsamfunnet, som SPESIELT etter loven forakter sexsalg mer enn noen gang.

Under en interpellasjon i den svenske riksdagen i oktober sa din kollega justisminister Beatrice Ask følgende i innlegg nr. 123 om Europarådskonvensjonen om menneskehandel:
«Däremot är det mer kontroversiellt att parlamentet rekommenderar medlemsstaterna att formulera en uttalad policy som innebär att medlemsstaterna ska respektera de prostituerades rätt att fritt välja att arbeta som just prostituerade och att låta dem komma till tals i alla frågor som rör dem.»

I klartekst: Det er kontroversielt å respektere de prostituertes rett til fritt å velge å jobbe nettopp som prostituerte og å la dem få uttale seg i alle spørsmål som berører dem (...)

Det er denne totale umyndiggjøringena voksne kvinner som er det virkelige overgrepet.
Vi er opptatt av hvilke utilsiktede konsekvenser en ny lov vil få. Derfor har vi igangsatt et forskningsprosjekt som blant annet vil vurdere hvordan prostituerte i dag oppfatter sin hverdag. Om noen år vil prosjektet gjentas for å se om situasjonen er blitt vanskeligere for de som er i prostitusjon. Så må vi vurdere tiltak for eventuelt å bedre situasjonen.

Vennlig hilsen Astri Aas-Hansen
114 Liker

Prostitusjon og tigging

Innsendt av: Robert Larsen

Hva er forskjellen på argumentasjonen mellom å forby kjøp av sex av hensyn til de prostituerte, og å tillate tigging også av hensyn til personen bak. Ofte er det samme miljø, samme mennesker, samme bakmenn, samme organisasjon og samme illegale innvandring som ligger bak.
Virker som dobbeltmoral
Hei Robert,
Vi foreslår ikke å kriminalisere dem som selger sex. Der er parallellen til opphevingen av forbudet mot tigging. Dersom tiggingen er organisert av bakmenn, vil bakmennen kunne dømmes for menneskehandel.
Vennlig hilsen Astri Aas-Hansen
115 Liker

Hva kan gjøres?

Innsendt av: Frustert

Bortsett fra å gjøre sexkjøp ulovlig, hva konkret vil regjeringen gjøre for å hjelpe dem som har havnet i dette helvettet? Om dere bare forbyr dette vil bakmennene antakelig bare reallokere de prostituerte til andre land. Dette kan da ikke være noe bedre? Jeg skjønner og at om man er for "snill" med dem som er i denne situasjonen og gir dem opphold osv vil man åpne for at folk kommer hit som falske prostituerte. Dette er vel Norges vanskligste og styggeste problem idag. Vi ser dem i gatene og vet hva de gjør og at mange av dem er tvunget til dette, men for lenge har vi unlatt å ta dette problemet seriøst. Husk, dette gjelder faktisk mennesker, ikke horer.
Takk for godt innspill - du peker på noen av dilemmaene vi står overfor. Vi må følge opp våre hjelpetiltak for å hindre misbruk. At enkelte kvinner risikerer å bli flyttet til andre land er det vanskelig å gjøre noe med, men vi kan ikke av den grunn tillate at de utnyttes her.

Vennlig hilsen Astri Aas-Hansen
116 Liker

Transittland

Innsendt av: Rolf

Nå ble det hevdet at Norge ønsker å forby sexkjøp for å hindre menneskehandel og for at Norge kan bli et transittland med for liberale lover. Meg bekjent virker det ikke som at så mange andre forbyr sexkjøp (Sverige og noen andre land som ikke i praksis håndhever lovene), så hvordan i all verden kom man frem til denne konklusjonen? Var det forøvrig lov å drive kidnapping og hallikvirksomhet før Nei til sexkjøp loven ble tenkt ut?
Hei Rolf,
Det er mange land som nå diskuterer tiltak for å redusere sexkjøp. Jeg vet at bl.a. Tyskland vurderer å innføre et forbud lik det en har i Finland, der det er forbudt å kjøpe sex av personer som er utsatt for menneskehandel.
Vennlig hilsen Astri Aas-Hansen
Hilsen knut storberget
113 Liker

Selge sex...

Innsendt av: Hurmulhei

Hvorfor skal det bli ulovlig å kjøpe sex, men ikke å selge det?
Hadde det ikke vært enklere å forby begge tingene isåfall?
Godt spørsmål, siden de fleste land som innfører forbud forbyr både kjøp og salg. Problemet er blant annet at all erfaring viser at slike lover slår meget negativt ut overfor de som selger,ikke overfor kundene.

Vennlig hilsen Astri Aas-Hansen
104 Liker

Forbud mot sexkjøp, tja..

Innsendt av: Trond

Tror du dette vil ha en effekt, da norsk politi er så nedbemannet som de er? Fakta tallene tilsier at politiet går på lavgir!
Hei Trond,
Ja, vi tror lovforbudet vil ha en effekt, og at politiet vil følge opp forbudet. Politiet i Oslo har gjentatte ganger siste årene tatt til ordet for et forbud mot kjøp av seksuelle tjenester, særlig for bedre å kunne bekjempe menneskehandelen.
Vennlig hilsen Astri Aas-Hansen
113 Liker

Hvordan hjelpe de prostituerte?

Innsendt av: Fridaa.

Jeg synes det er kjempebra at man skal forby sexkjøp!Men hva planlegger regjeringen å gjøre for å hjelpe de prostituerte etter dette. Da blir det jo vanskelig for dem å tjene penger på denne måten som de er vant til.
Hei,
Vi må gi tilbud om arbeidstrening og utdanning for dem som ønsker det.

Vennlig hilsen Astri Aas-Hansen
106 Liker

Skal dere hjelpe?

Innsendt av: Leah

Hva er det som faktisk skjer når det blir forbudt? Kommer dere til å hjelpe de prostituerte med jobb eller skole gang?
Det er en rekke tiltak i dag for de som ønsker å bryte ut av prostitusjonen. . Mange vil kunne nyttiggjøre seg eksisterende ordninger som blant annet Pro Sentret i Oslo og andre organisasjoner kan gi råd om.Så må ordninger bygges ut etter behov, men ingen vet foreløpig hvor mange som ønsker bistand til å bryte ut.Husk hvor mangfoldig bakgrunnen til de prostituerte er.

Vennlig hilsen Astri Aas Hansen
104 Liker

Menn som kjøper sex

Innsendt av: R

Hva kan politiet gjøre for menn som kjøper sex, annet enn å arrestere de? De trenger hjelp!
Noen av dem kan trenge hjelp, og det finnes tilbud til dem, men det er ikke politiets oppgave.

Vennlig hilsen Astri Aas Hansen
118 Liker

Hva er sexkjøp?

Innsendt av: Monica

I andre land bla. storbritania er det forbudt å kjøpe sex av prostituerte.
Det er derimot ikke forbudt å kjøpe seg tjenester av "mistresser" som har spesialisert seg på dominans o.l.
Vil dette bli forbudt i norge? Eller er det bare ren sex med berøring som blir forbudt?
Hei Monica, også det vil bli forbudt å kjøpe om lovforslaget vedtas av Stortinget.

Vennlig hilsen Astri Aas-Hansen
103 Liker

Innsendt av: Katinka

Hvordan skal loven hindre at norske menn kjøper sex i utlandet?
Hei Katinka,
Vårt forslag er at loven også skal gjelde kjøp i utlandet. Erfaringene fra Sverige viser at deres lovforbud har hatt en holdningsskapende effekt; at den har ført til at færre kjøper sex.
Vennlig hilsen Astri Aas-Hansen
103 Liker

prostitusjons trafikk bak blokka

Innsendt av: anonym

Forleden dag kom vi over en bil rett bak blokka vår der en eldre herremann gjorde sitt fornødne med en prostituert. Vi jagde dem bort og ringte politiet. Jeg syns det er uhørt at det har gått så langt at dem har seg der barna i området leker og jeg kan ikke akkurat si det var behagelig å komme over dem. Dere burde gjøre noe med dette umiddelbart! Men vi blir ikke kvitt dette selv om det blir forbudt, hvorfor ikke gjøre som nederland, bordell der man må vise helseattest så slipper vi folk ravende etter gaten. Blir flau av å tenke på hva turistene som kommer hit må se. Ingen kjøper på gata visst man kan gjøre det på bordell og der man vet at det ikke er noen smitte fare og heller ingen ufrivillige kvinner som blir smuglet inn. Det lønner seg ikke å skyve alt under teppet!
Erfaringene fra Nederland er ganske sammensatte, og mange mener at loven som tillater bordelldrift ikke har greid å hindre utnytting innen prostitusjon. Mange kvinner som arbeider lovlig på bordellene må gi fra seg inntektene til halliker etterpå.Det er ganske mange turister i Nederland som reagerer negativt på hva de ser i områdene med vindusprostitusjon.

107 Liker

Beskyttelse.

Innsendt av: Anna - Stavanger

Noen ganger i livet må mennesker beskyttes mot andre eller seg selv. Dette viser særlig igjen i psykiatrien. Jeg mener at også prostituerte kommer innen denne kategorien. Dette er mennesker som ikke kan beskytte sin kropp og sin sjel for de sårene som oppstår under en slik livsførsel. Jeg skulle ønske at vi kunne gi dem alle beskyttelse og lære dem opp til den menneskeverd de fortjener. Lære dem å ta vare på seg selv og være glad i seg selv. Parallelt med dette, må vi straffe dem som elsker at andre kan utnyttes, elsker å ha makt over andre og elsker å krenke mennesker. Derfor ønsker jeg at det skal forbys både salg og kjøp av sex i Norge. Betyr ingenting at det alltid har vært et problem, betyr ingenting at Norge er de første som setter foten ned å krever likeverd. Det handler om å gå foran som et godt eksempel.

Vi må ta bort mulighetene. Forskning viser generelt at tilgjengelighet øker forbruk, jeg tror også dette gjelder i vårt tilfelle. Få bort tilgjengeligheten. Hjelp kvinnene og mennene å ta vare på egen kropp og helse. Invister i dette...la det bli en hjertesak å få gi akkurat disse menneskene menneskeverdet tilbake. Dersom de ønsker å selge seg selv, så la oss lære dem å ta vare på seg selv istedenfor. Ta vare på det innerste i et menneske som er utrolig verdifult.

Mitt håp er at dere kan se at beskyttelse mot seg selv og beskyttelse mot utnyttere er en av kjerne elementene i denne saken.

Jeg er glad dette blir tatt opp! Lykke til.
Hei Anna,
Takk for refleksjonene du gjør deg, vi vil ha med oss det i det videre arbeidet.

Vennlig hilsen Astri Aas-Hansen
118 Liker

Straff?

Innsendt av: stig arne

Dere sier alltid at dere skal forby kjøp av sex, men hvilken straff vil de som kjøper sex få?
Den nye loven som er foreslått har en strafferamme på bøter eller fengsel i inntil 6 måneder eller begge deler. Har handlingen skjedd på en særlig krenkende måte er strafferammen fengsel i ett år. Kanskje vil det bli reagert med bøter, kanskje med fengsel, dette må domstolene avgjøre når de får saker til avgjørelse

115 Liker

ordna forhold

Innsendt av: k

hei.eg lurte på en ting,kan vi heller ikke få sånn ordna forhold så de har i tyskland og amsterdam der de leier rom fra staten og papirer fra legen på vegen at de har testet seg.sånn som red ligt district i amsterdam,du vet ka eg meine.mye tryggere for de som selge og de som kjøpe-
Hei,
For oss er det avgjørende at mennesker ikke skal være til salgs.

Vennlig hilsen Astri Aas-Hansen
107 Liker

Innsendt av: Katinka

Synes du det er rettferdig at hallikene får bli i landet,mens kvinnene som vitner mot dem blir sendt tilbake til sitt hjemland uten noen form for beskyttelse? Og bør ikke strafferammene for bakmennene bli mye strengere enn i dag?
Utenlandske halliker og bakmenn som avsløres bør få sin straff først og fremst. Vi skal ikke sende ofre tilbake til sine hjemland dersom det er forbundet med livsfare. Grov menneskehandel straffes i dag med inntil 10 års fengsel - mer dersom det er ledd i organisert kriminalitet - og Høyesterett har understreket at straffene skal være strenge

110 Liker

hei

Innsendt av: baremeg

Ett tiltak for å gjøre loven kjønnsnøytral og lettere å håndheve må jo være at det blir ulovlig å SELGE også? Det er jo helt urimelig at bare kjøper (!) skal bli straffet. Kan ikke forstå at likestilling i lover bare skal gå en vei

hilsen ikke-kunde med synspunkt
Hei,
Loven er kjønnsnøytral, i den forstand at forbudet mot å kjøpe sex gjelder uavhengig av om kjøper er mann eller kvinne. Vi ønsker ikke å kriminalisere de prostituerte, dvs. vi vil ikke forby salg. Vi mener loven lar seg håndheve selv om det bare er kjøpet som er kriminalisert. Erfaringen fra Sverige viser oss det.

Vennlig hilsen Astri Aas-Hansen

Tidligere intervjuer

Uke 16: Eksperten svarer

Uke 16: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).
Uke 15: Eksperten svarer

Uke 15: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).
Uke 14: Eksperten svarer

Uke 14: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).

Faste spaltister