Spør Dine Pengers eksperter om selvangivelsen

Dine Pengers skatteeksperter svarer på dine spørsmål om selvangivelsen. Mangler du noen fradrag, er det regler du ikke skjønner, har du fått for mye inntekt på selvangivelsen?

Dine Pengers journalister og rådgivere hjelper deg i fradragsjungelen slik at du kan få lavest mulig skatt: Barn - Bolig - Bil - Reise - Inntekt - Fradrag - Aksjer og fond.

Fra Dine penger svar blant andre (fra venstre): Øyvind Røst, Gűnther Bache og Geir Ormseth.
66 Liker

Skattesmell

Innsendt av: Maria

Hei!
Jeg har fått skattesmell på 10000. Har gjort noen endringer som fører til at beløpet blir mindre. Må jeg betale 10000 innen fristen likevel?
Nei, du trenger ikke betale inn mer enn det skatteberegningen nå viser at du skal betale. (I allefall hvis du er sikker på fradragene. Er de "litt for å prøve seg", kan det jo være greit å betale nå, og heller få igjen penger senere...)

Hilsen DINE PENGER
62 Liker

underholdnings bidrag

Innsendt av: G

Hei.

Skal ikke barne bidrag føres på selvanggivelsen?
Jeg har betalt inn ca. 25000.- men har ikke fått noe pappir der det står. Og ev.hvilken post skal det skrives inn på.
På forhånd takk.
Barnebidrag er ikke lenger fradragsberettiget for den som betaler, eller skattepliktig for den som mottar. Skal ikke føres noe sted.

Hilsen DINE PENGER
66 Liker

Vedlegg til selvangivelsen

Innsendt av: Vattis

Jeg skal levere selvangivelsen til meg og min kone på nett.
Men i begge selvangivelsene manglet det noen opplysninger som jeg tror jeg må dokumentere ved og legge ved bevis.
Må jeg da sende den i posten?
Såvidt jeg kunne se er det ikke mulig og legge ved dokumenter elektronisk når jeg leverer på nett...
Du kan ettersende dokumentasjon når du leverer elektronisk. Husk å skrive navn og fødselsnummer på alle arkene som ettersendes. Legg gjerne med følgebrev som forklarer.

Skriv også inn i kommentarfeltet i den elektroniske selvangivelsen at du ettersender.

Husk at du ikke trenger å sende med den minste kvittering i første omgang. Ofte holder det å sende en oversikt over utgifter (f.eks ved sykdomsfradrag eller foreldrefradrag), og si at kvitteringer kan ettersendes.

Husk alltid å sende kopier, ikke send originaler!

Hilsen DINE PENGER
75 Liker

utgifter til nødvendig vedlikehold og oppussing av hus

Innsendt av: kjell

-kan man trekke det fra på skatten?
Nei, etter at inntektsskatten på bolig ble fjernet, får man heller ikke noe fradrag for oppussing/vedlikehold. (Ei heller i kommuner der det er innført eiendomsskatt.)

Hilsen DINE PENGER
75 Liker

Oppført med for mye inntekt

Innsendt av: EMILIE

Jeg står oppført med ALT for mye inntekt. derfor har jeg fått baksmell. hvordan finner jeg ut hva jeg faktisk har tjent? og hvordan retter jeg dette?
Bruk lønns- og trekkoppgavene fra arbeidsgiveren(e) dine. Sjekk disse mot de månedlige lønnsoppgavene.

Sjekk at kjøre- og reisegodtgjørelse er ført opp som skattepliktig inntekt. Dette er stort sett skattefrie godtgjørelser.

Stryk tall i selvangivelsen, skriv evt forklaring i post 5.0. Eller på eget ark. Ettersend lønns- og trekkoppgaver hvis ligningskontoret ber om det.

Hilsen DINE PENGER
75 Liker

utgift til tannlege

Innsendt av: Anne B Hansen

Hei, jeg har hatt tannlege utgifter på ca. 25.000,- ved årsskifte 2006/2007som ikke gjelder sykdom, men ødelagte tenner. Er det riktig at man kan få fradrag for over 7.000,- når man legger med kvitteringer ?
Nei, tannbehandling kan du dessverre ikke få fradrag for. Derimot kan man få fradrag for tannkjøttbehandlinger, fordi dette regnes som sykdom.

Utgiftene må være over 9.180. Da får du fradrag for hele beløpet.
Man må kunne dokumentere utgiftene f.eks med kvitteringer eller bankutskrifter. Det holder ofte å sette opp en oversikt som sendes med selvangivelsen, og si fra at kvitteringer kan ettersendes hvis de ønsker det.

Hilsen DINE PENGER
72 Liker

Bil

Innsendt av: Beate Narvik

jeg blir skattet ihjel på firmabil, kan jeg trekke fra kjøring til og fra jobb når jeg har fri bil?
JA! Dette er et fradrag man må huske på når man har firmabil.

For firmabilen blir beskattet, dermed har man også rett på fradrag. Fyll ut i post 3.2.8 for å beregne ditt reisefradrag. (For å komme over bunnbeløpet på 12.800 kr i reisefradraget, må man i praksis bo 19 km fra jobben sin for å få fradraget.)

Hilsen DINE PENGER
75 Liker

barnehage fradrag

Innsendt av: Hege

På selvangivelsen er barnehageutgiftene delt mellom oss. (vi er gift) Er det noen fordel å kun sette dem opp på min mann. (han tjener mer enn meg)
Neppe, foreldrefradraget (post 3.2.10) reduserer den alminnelige inntekten (nettoinntekten) i post 3.4 i selvangivelsen. Skattesatsen på alminnelig inntekt er 28 %. Det er bare når en av dere får så lav inntekt at dere ikke får utnyttet personfradraget på 35.400 kroner, at fordelingen av foreldrefradaget er viktig for hustandens skatt. Personfradraget får dere automatisk i skatteberegningen. PS: Den som får foreldrefradraget får selvfølgelig lavere skatt, men for hustanden blir skatten den samme uavhengig av hvem fradraget føres på.

Hilsen DINE PENGER
70 Liker

Reisefradrag - Nesodden

Innsendt av: Baksmella

Nesoddfergen går rett over fjorden. Hvor går grensen for når du kan trekke reisefradrag på Nesodden? Det er jo ikke så lett å måle denne avstanden dersom den skal regnes etter kollektivtrafikken.
Du skal trekke fra korteste reisevei med offentlig transport. Dermed vil de fleste på Nesodden måtte trekke fra fergestrekningen. Sjekk med rederiet om de kan distansen fra kai til kai, eller mål på kartet!

Hilsen DINE PENGER
67 Liker

Dødsbo

Innsendt av: Bente Isaksen

Hei
Min far døde i mars 2006. Mor lever.
Hva gjør jeg med inntekt som far har i dødsmnd er det skattefritt. Legger jeg alt til mors inntekt? Legger jeg kun til skattepliktig inntekt? Det er ikke kommet egen selvangivelse til far.
Dødsboet skal også sende inn sin egen selvangivelse, og der skal inntektene føres. Sjekk med ligningskontoret hvorfor det ikke har kommet selvangivelse.

Be evt om utsettelse for å rekke å fylle ut selvangivelsen.

Hilsen DINE PENGER
69 Liker

firma bil

Innsendt av: kalle navn

jeg jobber i en frivillig organisasjon, hvor vi har en bil som er leaset igjennom organisasjonen. Denne har jeg også brukt noen ganger privat, men jeg har en egen bil som jeg vanligvis buker. Skal dette oppgis? Evt hva vil det ha og si om jeg har brukt bilen til å kjøre 100 mil privat?
Sporadisk og sjelden bruk skal du ikke skattlegges for. Typisk at du låner varebilen til å flytte, eller direksjonsbilen til datteren dins bryllup.

100 mil er nok i grenseland i forhold til om du skal skattlegges.

Hilsen DINE PENGER
69 Liker

aleneforsørger, ny samboer

Innsendt av: ole

har 2 særkullsbarn og ny samboer som jeg har fått 1 fellesbarn med. Samboer er student, dårlig råd, slik at i praksis er det jeg som forsørger familien inklusive mine særkullsbarn. mister jeg likevel skatteklasse 2?
Ja, du mister skatteklasse 2 som enslig forsørger fordi du har felles barn med ny samboer. Om dere gifter dere, kan du få skatteklasse 2 fordi du forsørger ektefellen.

Hilsen DINE PENGER
76 Liker

BARNS FORMUE

Innsendt av: Milla

Er det riktig at et barns formue på over 2 mill. kroner blir lagt til i morens selvangivelse, slik at hun må betale formueskatt av disse pengene. Barnet er født i 1999 og har arvet sin far, som døde i 2006. Foreldrene var ikke gift, ei heller samboere, og mor har/hadde hovedomsorgen for barnet.
Ja, det er riktig. Foreldrene skal skatte for barnets formue inntil barnet er 16. Først når barnet fyller 17. (Født 31.des 1989 eller tidligere for årets selvangivelse) skal barnet føre formuen i egen selvangivelse.

Hvordan barnas formue har oppstått (arv fra foreldre, besteforeldre, gaver el) spiller ingen rolle.

Dette kan som du skriver føre til at foreldren(e) må betale formuesskatt for barnas formue.

Hilsen DINE PENGER
64 Liker

Skjema RF-1189B/avskriving av innbo

Innsendt av: Liss

Hei jeg holder på å fylle ut dette skemaet og lurer på om jeg kan kreve 15% fradrag av hele leiesummen eller bare av det møblene er verdt? (Det står 15% av brutto leieinntek)
Ja, når du leier ut en bolig midlertidig, kan du få fradag for møbelslitasje med 15 % av brutto husleie.

Hilsen DINE PENGER
65 Liker

Overføring mellom ektefeller

Innsendt av: Magne O. Pedersen

Jeg realiserte aksjefond med fortjeneste. Kan jeg overføre deler av fortjenesten til min kones selvangivelse, da hun var student i 2006? Hennes inntekt (ca 25.000,-) var under minstefradrag på 31.100,- (Vi er i skatteklasse 2). Går dette, kommer jo vi utav det med litt mindre skatt.
Man kan overføre kapitalutgifter (gjeldsrenter) og kapitalinntekter (renteinntekt, aksjefondsgevinst, osv) fritt mellom ektefellene.

Men i og med at dere er lignet i skatteklasse 2, det vil si at dere lignes felles, har det ingen praktisk eller økonomisk betydning hvem aksjefondsgevinsten står oppført på.

Hilsen DINE PENGER
75 Liker

Overføre Gaver til frivillig organisasjon mellom ektefeller

Innsendt av: Dagfinn

Vi har gitt gaver til frivillige organisasjoner i min kones navn, men jeg har langt høyere skatteprosent enn henne. Kan vi sette beløpet på min selvangivelse?
Fradrag for gaver må stå på den som har betalt, og som fradraget er rapportert til.

Husk at du får 28 % fradrag av fradragssummen uavhengig av hvilken skatteprosent du har. Derfor vil det i dette tilfellet ikke være noe å hente på å flytte fradraget.

Hilsen DINE PENGER
75 Liker

skatteklasse

Innsendt av: pekka

hei.
jeg er samboer og har to barn med forloveden min,vi er begge lignet i skatteklasse 1,er det muligheter
for at jeg kan få skatteklasse 2 da jeg tjener mest og er hoved forsørger?hun hadde en inntekt på under 50000?
Nei, samboere med felles barn kan ikke få skatteklasse 2. Om dere gifter dere og du forsørger ektefellen din kan du få skatteklasse 2.

Hilsen DINE PENGER
63 Liker

Kjørebok

Innsendt av: Ruffen Gassen

Hvilke opplysninger skal være med i forbindelse med kjørebok? Jeg kjører firmabil og har fått baksmell på ca 9000.- kr Jeg kan dokumentere at jeg har kjørt 41276 i jobb. Vil jeg gå i null?
Her er det viktig å vite om dette er firmabil eller om du kjører egen bil som du får kjøregodtgjørelse for.

Fordi:
1) Firmabil beskattes nå ikke etter kjørt distanse, men etter bilens verdi. Dermed har kjøreboken ikke betydning for firmabilskatten.

2) Har du derimot fått kjøregodtgjørelse for kjøring med din private bil, må du ha levert kjørebok for at arbeidsgiveren kan rapportere kjøregodtgjørelsen som skattefri. Uten riktig kjørebok, må kjøregodtgjørelsen rapporteres som lønn i post 2.1.4.

Hva som må inn i en kjørebok, ser du ut av Dine Pengers kjørebokmal som du finner under www.dinepenger.no/dittfirma. Rapporteringskravene til kjøreboken er de samme for deg som er lønnsmottager og de som eier eget firma.

Hilsen DINE PENGER
71 Liker

Privat lån

Innsendt av: Aleksander

Dersom det ikke beregnes og betales renter på private lån vil man da kunne bli beskattet for fordelen?
Ja. Dette regnes som en fordel. Dersom det ikke skal regnes som fordel må du betale en rente som ikke er lavere enn den såkalte "normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver". Denne finner du ved å søke på ordet "normrente" på skatteetaten.no. Er den lavere, regnes sifferansen mellom din rente og normrenten dom fordel.

Hilsen DINE PENGER
71 Liker

Feriepenger

Innsendt av: LM

Hei, i fjor var inntekta mi sykepenger og fødselspenger. Fikk kun utbetalt feriepenger fra arbeidsgiver. Feriepengene er oppført som inntekt på selvangivelsen. Er det riktig at de skal stå som lønn og skattes av på selvangivelsen?
Ja, feriepenger er skattepliktig lønn. Det er bare når feriepengene utbetales at du slipper å betale forskuddskatt av feriepengene.

Hilsen DINE PENGER
80 Liker

Personlig lån

Innsendt av: Hansen

Jeg har lånt 40.000,- av min mor. Har også fått kr.10.000,- av min far Bør jeg oppgi dette på selvangivelsen?Får jeg fradrag eller må jeg betale skatt eller er det bare for å opplyse??
Lån fra familiemedlemmer skal føres opp i din selvangivelse som gjeld (post 4.8.1) og rente utgifter (post 3.3.1), og i utlåners selvangivelse (i dette tilfellet din mor) sin selvangivelse som renteinntekter/utestående gjeld i post 3.1.2/4.1.6).

Gave fra din far skal rapporteres i post 1.5.3 (siste side på selvangivelsen.). Dette er en opplysningspost for å angi formuesforflytning.

Hilsen DINE PENGER
67 Liker

nødt til å pendle pga arbeidssituasjon

Innsendt av: wenke

derfor er familien nødt til å ha 2 biler. - kan man trekke fra nytt billån på skatten?
Du får kun fradrag for renteutgifter på lån.

Hilsen DINE PENGER
72 Liker

Aksjer

Innsendt av: MArtin Pedersen

Dere skriver følgende...: Samlebeløpene fra aksjeoppgaven må imidlertid overføres til selvangivelsen før du sender denne. Dette skjer nemlig ikke automatisk.
Kan dere gi en kort beskrivelse av hvordan dette gøres ?? Har prøvet men får det ikke til...
Du må overføre dem selv ved å føre det opp i post 3.1.8 (gevinst)eller post 3.3.8 (tap). Husk også å føre opp eventuelt utbytte i post 3.1.5, og formuesverdien i post 4.1.8.

Hilsen DINE PENGER
59 Liker

Lån og skatt

Innsendt av: Eva

I mai i fjor kjøpte jeg ny leilighet og økte lånet mitt med ca.400.000. Jeg fortsatte med samme skattekort i stedet for å sette ned skatten. Regnet da med å få igjen på skatten i år, men det gjorde jeg ikke. Hvorfor ikke?
Dette er det vansklig å gi noe svar på uten å vite mer om din økonomi. I utgangspunktet medfører økt lån økte renteutgifter som igjen er fradragsberettiget. Dermed burde du, som du nevner, fått mindre skatt, alt annet likt.

Hilsen DINE PENGER
68 Liker

fradrag for barnehageplass

Innsendt av: Thomas R

Hei,

har en liten tass i barnehagen. Er det slik at vi kan føre opp noe fradrag for dette? Og evt hvem skal det føres på; min samboer eller meg selv?
Barnehageutgifter gir rett på foreldrefradrag. For faktiske utgifter inntil 25.000 kr for ett barn. Kan føres på deg eller samboeren eller deles. Det velger dere selv.

Se andre svar om foreldrefradrag for ekstra detaljer.

Hilsen DINE PENGER
66 Liker

feriepenger v konkurs

Innsendt av: christina bj

hei!
min forrige jobb gikk konkurs ifjor,14.3.advokatfirmaet som betalte ut alt vi hadde til gode,sa at feriepengene for 2006,jan-mai,ble det ikke trukket skatt av!er det fritak,eller skulle jeg ordnet det selv?!
Feriepenger som betales ut i året du skal ha ferie, skal det ikke trekkes skatt av ved utbetaling. Grunnen er at skattetrekket i de andre månedene er justert litt opp for å sørge for at skatten for feriepengene blir tatt inn.

Så lenge feriepengene er med i lønnssummen din i post 2.1.1, så er skatten for feriepengene trukket og beregnet i skatteberegningen fra ligningskontoret. Da trenger ikke du gjøre noe.

Hilsen DINE PENGER
73 Liker

Skjermingsfradrag II

Innsendt av: Frode

Får man ikke skjermingsfradrag for aksjer med anskaffelse FØR 1.1.2003? Jeg har 2 like store poster (fra 2002 og 2003), på den nye posten (den står som "kjøp") er det fra likningsmyndighetene fylt ut skjermingsfradrag, men ikke på den eldste (den står som "init beholdning").
Skjermingsfradrag er nytt av året og ble beregnet første gang for skatteåret 2006. Dersom du har sittet på begge aksjepostene gjennom hele 2006, skulle du også fått skjermingsfradrag for begge postene for 2006.

Hilsen DINE PENGER
75 Liker

selvangivelsen

Innsendt av: june

hei er alene mor til 2 gutter å lurte på hva jeg kunne skrive av på skatten ? om det er noe hverdagslie ting eller noe. Min sønn på 6 år bruker bleier om natta ennå. er i en 30 prosent stilling or resten får jeg hos nav som yrkes rettig attføring, så går på ett førerkort kl c kurs som nav dekker(kan jeg trekke i fra reise vei på det kurset neste år 3 mil hver vei?
I forhold til barna, kan du trekke fra utgifter til pass og stell av barn. (Barnehage, SFO - se andre svar for detaljer.)

Sengevæting gir ikke ekstra fradragsmulighet.

Reiseutgifter til kurs som er yrkesrettet attføring gir ikke fradragsmulighet med mindre det er i "samme område" som din tidliger jobb, og dermed kan regnes som viderutdanning. Uansett skal slike reiseutgifter da føres i post 3.2.2. Dette kommer istedet for post 3.2.1, og du må da klare å finne flere fradrag i post 3.2.2, enn fradraget du har i post 3.2.2. Det kan være vanskelig for mange.


Hilsen DINE PENGER
79 Liker

årsoppgjør fra bankene.

Innsendt av: Daniel

Jeg har fått årsoppgjør dra dnb på noen lån og forbrukslån som jeg har. Hvofor stemmer ikke årsoppgjørene i forhold til det som står i selvangivelsen og skal jeg endre det som står i selvangivelsen på rentefradrag hvis det er lavere rentefradrag på i brevet enn i selvangivelsen?Blir ikke heilt klok på det der.
Hvis du vet at årsoppgaven er korrekt (noe den sannsynligvis er), kan du rette beløpene i selvangivelsen. Du skal alltid rette til det som er korrekt - uansett om det fører til høyere eller lavere skatt for deg.

Hilsen DINE PENGER
73 Liker

Mobil

Innsendt av: Lena Fredriksen

Hei!
I jobben er jeg pålagt å være tilgjengelig på mobil og fasttelefon 24t i døgnet. Ser at jeg blir trukket kr 500 i måneden. Jeg har ikke internett hjemme. Må jeg allikevel betale kr 6000.- i året selv om jeg ikke har internett? Alle kollegene har internett men ikke jeg.
Hvis du får dekket både mobil- og fasttelefon, så er 6000 kr riktig. Årsaken er at du skal skattlegges for det antallet "elektroniske kommunikasjonstjenester" som du får betalt.

Mobiltelefon, fasttelefon og internett regnes hver for seg. Mobil- og fasttelefon regnes dermed som to.

Reglene er slik at hvis du får dekket én tjeneste (for eksempel mobil) så skal du skattlegges for 4000 kr. Får du dekket to eller mer, skal du skattlegges for 6000 kr. (En fordel for de som får både mobil, fasttelefon og internett).Hilsen DINE PENGER
73 Liker

aksjer

Innsendt av: Kjelleren

Hvilket skjema bruker jeg når jeg har tap på aksjer.
Kan dere også gi ett eksempel på oppstlling.
Dersom du solgte aksjer (med tap eller gevinst) i 2006, skal dette komme frem av "Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis" som du skal ha fått tilsendt av ligningskontoret. Her skal både anskaffelsesverdi og realisasjonsverdi være forhåndsutfylt. Dersom opplysningene ikke stemmer, må du rette dem i selve skjemaet.

Dersom du solgte aksjer i 2006 som ikke fremkommer av oppgaven fra ligningskontoret, må du selv fylle ut skjemaet RF-1061 som du kan laste ned fra Skatteetatens hjemmesider: www.skatteetaten.no/aksjer
Her kan du også finne eksempler på oppstilling.

Hilsen DINE PENGER
69 Liker

Utleie

Innsendt av: Tine

Hei!

Leier ut delvis møblert leilighet. Veit at jeg kan skrive fra 15%, men er det noe annet jeg kan få fradrag for også? Som f.eks. felleskostnader?

Mvh Tine
Når du fører opp leieinntekter i selvangivelsen skal du føre opp netto leieinntekt. Det betyr at du først skal trekke fra felleskostnader og andre kostander du har i.f.m utleien. Husk at du samtidig allerede har fått fradrag for renteutgifter borettslaget/sameiet har hatt (og som du har betalt gjennom husleie). Dette kan du ikke trekke fra to ganger. Du må altså justere for dette når du beregner netto leieinntekter.

Hilsen DINE PENGER
86 Liker

Tinglysningsgebyr.

Innsendt av: Turid Wilhelmsen

Hei er det slik at man kan trekke fra tinglysningsgebyr på skatten?
Tinglysningsgebyr kan trekkes fra når du har refinansiert boligen. Da kan du trekke fra utgiftene til refinansiering, som tinglysning, takstmann mm.

Men dette kan du ikke gjøre når du har kjøpt og solgt bolig.

Fradraget føres i post 3.3.1.

Hilsen DINE PENGER
79 Liker

fradrag etter samlivsbrudd

Innsendt av: sten roger

Hei, lurer på om de er noe smutthull i systemet for oss som er rammet av et samlivsbrudd med unger innblandet, det har seg med ettablering på ny? ellers, hvordan skal det skrives?
Har dere flere barn kan dere ha foreldransvaret for minst ett barn hver. Da kan begge få glede av Skatteklasse 2. Det betyr at personfradraget dobles fra 35.400 kroner til 70.800 kroner. Personfradraget er et bunnfradrag som kommer automatisk i skatteberegningen når dere er registrert som enslige forsørgere.

Hilsen DINE PENGER
74 Liker

Hjemme boende sønn på 24 år

Innsendt av: Skattebetaler

Vi har en hjemme boende sønn på 24 år som ikke har jobb (null inntekt) har vi rett på foreldre fradrag? Eventuelt hvor mye?
Dessverre. Foreldrefradraget går bare frem til barnet fyller 12 år. (Over 12 hvis barnet har spesielle omsorgsbehov.)

Hilsen DINE PENGER
75 Liker

Fond og omkostninger

Innsendt av: essenze

Hei. Jeg har investert i div. fond i 2006 og har i denne forbindelse betalt en god del i etableringsgebyr / provisjon. Kan dette trekkes fra på skatten?
Dette skal forvalteren automatisk trekke fra den dagen du selger fondene dine, men ikke før.

Hilsen DINE PENGER
81 Liker

hobbyinntekt

Innsendt av: Ola Dunk

Jeg har hatt diverse hobbyinntekter ved bruk av kompostkvern(aparat som maler opp kvister/hageavfall for å øke forråtningsprosessen og til å redusere kvistenes volum). Det er veldig sporadisk bruk.
Ifjor tjente jeg 4800kr på dette.
Førere jeg dette kun i post 5 eller må jeg også legge dette til selv under posten for inntekt?
Som du skriver er dette en hobbyinntekt. Og hobbyinntekter er i utgangspunktet skattefrie. Det vil si at du ikke trenger å føre dem opp.

Det er først når slike inntekter er egnet til å skape et overskudd at du trenger å oppgi inntektene. Overskuddet må beregnes ut fra kostnadene du har til kompostkvern, vedlikehold, transport, lønn til deg selv mm. I dette tilfellet mener vi at det ikke er noe overskuddspotensiale - iallefall ikke for inntektene du hadde i fjor. Du trenger da ikke å føre opp inntektene.

(De som er usikre bør sende inn et eget ark med forklaring på utgiftene, men ikke føre dem inn i selvangivelsen. Skriv hva du har hatt av inntekter, og at du mener at de er skattefrie. Nå er det opp til Ligningskontoret å føre inntektene inn i selvangivelsen. Fører du inntektene inn, vil du fort risikere at ligningsfunksjonæren ikke tar en vurdering av skattefrihet, bare skattlegger inntektene.)

Hilsen DINE PENGER
70 Liker

Gaver til menigheten

Innsendt av:

Hei!

Er det mulig å trekke av gaver som er gitt til menigheten eller er det kun til organisasjoner som driver med hjelpearbeid osv? Har det noe å se at en ikke er fast giver (har gitt mye i løpet av året, men har ikke tegnet en avtale som forplikter oss til det)?
Du kan kreve fradrag for gaver til frivillige organisasjoner dersom summen overstiger 500 kr i løpet av inntektsåret. Totalt kan du kreve fradrag for 12000 kroner, noe som utgjør hele 3360 kroner i mindre skatt. For å få godkjent fradraget må mottaker av gaven ha navn, adresse og personnummer som de kan oppgi til skattemyndighetene.
Det har ikke noe å si om du er fast giver eller ei, så lenge du oppfyller kravene ovenfor.

Over 350 organisasjoner er godkjent som fradragsberettigede. Hvilke dette er kan du sjekke på Skatteetatens hjemmesider, http://www.skatteetaten.no/Templates/Artikkel.aspx?id=8742&epslanguage=NO.

Hilsen DINE PENGER
72 Liker

Fradrag ved refinansiering av boliglån

Innsendt av: luringen

Kan vi trekke fra utgifter til takstmann og tinglysning? og skal det envt. føres i post 3.3.7 Andre fradrag<<<+
Hei. Dette har vi nylig skrevet om på våre nettsider. Sjekk her: http://www1.vg.no/pub/vgart.php?artid=158103

Hilsen DINE PENGER
68 Liker

Alenemor

Innsendt av: Alenemor

Hei. Er en alenemor med en sønn i barneskolealder. Jeg går skole og jobber litt ved siden av. Var i fjor samboer (ikke med guttens far) og hadde felles gjeld med 50% ansvar gjennom en samboeravtale men min tidligere samboer sto som ansvarlig alene. Jeg står oppført med skatteklasse 2. Vil det gi noe fordel eller ulempe å føre opp felles gjeld/renteutgifter? Hvilke andre fradrag har men som eneforsørger/student? Gir SFO noe fradrag?
Du beholder skatteklasse 2 så lenge dere ikke får felles barn eller gifter dere. Fradrag for SFO kan føres i Foreldrefradrag i post 3.2.10 i selvangivelsen. Fordelingen av gjeld og renter med din nye samboer berører ikke retten til skatteklasse 2.

Hilsen DINE PENGER
59 Liker

Innsendt av: Maria N.

jeg fikk regning på 18850kr. på oppvarming i januar i år 2007 .Kan skrive det i selvangivelse.Maria N.
Det kan du dessverre ikke.

Hilsen DINE PENGER
77 Liker

Dokumentasjon

Innsendt av: Mikke

Hei. Ser flere har spurt om hva man kan føre opp av barnehageutgifter. Men må man sende dem noen dokumentasjon på reisevei eller innbetalte beløp?
Du må kunne dokumentere utgiftene, men du trenger ikke sende inn dokumentasjonen i første omgang.

Skriv inn barnehagens navn, adresse og penger som er betalt inn pr mnd og totalt. Skriv at kvitteringer el kan ettersendes. Så kan de spørre hvis de trenger dette.

Reisedistanse kan du enten skrive er lest av trip-teller i bilen, eller f.eks målt ut via www.visveg.no.

Hilsen DINE PENGER
82 Liker

Utgifter kjøring til barnepasser

Innsendt av: sas

Hei
Vi har et barn hos sin mormor som passer barnet gratis. Kan vi likevel trekke fra ekstra reiselengde til og fra henne?
Ja, det kan dere. Post 3.2.10. 1,40 kr pr km "omvei" dere må kjøre i forhold til reisevei til jobben.

Hilsen DINE PENGER
67 Liker

Hvem bør fradragene stå på?

Innsendt av: Hans Fredrik

Vi er samboere med to felles barn. Inntekten er 200.000/30.000. Vi har felles lån på 1.500.000 (hus og bil) + et studielån på 250.000. Et barn går i barnehage. Bør huset, bilen, lånet og fradraget for barnepass settes på den med høyest inntekt alltid for å få mest ut av alt?
Rentefradraget reduserer alminnelig inntekt (nettoinntekten) og dermed skatten med 28 %. Samboere skal føre opp sine respektive eiendeler, renteutgifter og gjeld i hver sin selvangivelse. Det dere eier i fellesskap og de lån dere har i felleskap kan dere føre opp 50/50. Men legg ved en «låneavtale for samboere» som forklarer det i selvangivelsen.

Hilsen DINE PENGER
75 Liker

Fradrag ved salg av hytte

Innsendt av: Inga -- Gjerdrum

Jeg overtok en hytte for et par år siden i et skilsmisse oppgjør. Jeg har solgt hytten for samme sum som jeg betalte min eksmann for. Salget kostet meg 5000 i eierskifte forsikring, 5000 i taktst, 30 000 til megler, og 20 000 for annonsering, tilretteleggingsgebyr, og div. annet. Kan jeg trekke fra noe av dette på selvangivelsen?
Gevinst ved salg av fritidsbolig er skattefritt hvis du har eiet den i minst 5 år og brukt den som din egen fritidsbolig i minst fem av de siste åtte årene før salget. Det er viktig å merke seg at ektefeller godskrives hverandres eier- og brukstid. Du må derfor ta med eier- og brukstid som du eller din tidligere ektefelle opparbeidet før skilsmissen. Dersom total eier- og brukstid ikke når opp til grensen, betyr det at eventuell gevinst er skattepliktig og dermed også tap fradragsberettiget. Du kan trekke fra meglerutgifter osv (det betyr altså at tapet ditt blir større).

Hilsen DINE PENGER
62 Liker

Levere elektronisk selv om jeg har aksjer

Innsendt av: ABU

Har fått (fra Skatteetaten) eget skjema der jeg kan melde inn tap/gevinst ved aksjesalg. Dette kan leveres elektronisk. Kan jeg levere selve selvang. elektronisk også, uten å endre den. Beløpene er ikke overført fra tap/gevinst skjema
Både selvangivelsen og Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis kan sendes elektronisk.

Samlebeløpene fra aksjeoppgaven må imidlertid overføres til selvangivelsen før du sender denne. Dette skjer nemlig ikke automatisk.

Hilsen DINE PENGER
75 Liker

Innsendt av: Kjell

Hei, jeg eier bolig i et borettslag. skattekontoret har klart å få med seg alle tall fra ligningsoppgaven bortsett fra ligningsverdi. Den må vel føres opp den?
Ligningsverdien for borettslagsleiligheter skal føres opp i post 4.3.1 «Andelshavers andel av boligselskapets ligningsverdi». Om du ikke fører opp ligningsverdien risikerer du forsinkelsesrente og tilleggskatt om (når) ligningskontoret oppdager det.

Hilsen DINE PENGER
70 Liker

Pendler

Innsendt av: Siri Nordbakk

Heisann:-)
Jeg jobber i en kommune ca to timer unna min bostedadresse. Her har jeg en liten leilighet og bor fra mandag til fredag.
Leil. er over 30m2. Kan jeg trekke fra 169 pr dag, eller er det bare kosten?? Har ikke tatt vare på kvitteringer for matkjøp o.l. Lurer på hvor mye jeg kan skrive opp per dag. Betaler 2500,- i mnd på leiligheten.
Du kan bruke 169 kr dagen som utgangspunkt.
Leien for leiligheten kan også trekkes fra.
Førs i post 3.2.7.

Pass på at du må kunne regnes som pendler for å få fradraget. Det gjelder for det første de som pendler fra familien sin.

Er du single, kan du regnes som pendler hvis boligen du pendler til er halvparten av boligen på hjemstedet, eller under 30m2.

Hilsen DINE PENGER
74 Liker

Fradrag på utleie bolig

Innsendt av: Jan karlsen

Hei.
jeg leier ut en leilighet og det er med alle hvitevarer. Kan jeg trekke fra slitasje av disse, eventuelt hvor mye
Antar at du betaler skatt på alle leieinntektene. I så fall får du fradrag for kostnader til hvitevarer og møbler etter vanlige regler for driftsmidler. Disse reglene blir komplisert å forklare her, men du kan sjekke det i lignings-ABC på skatteetaten.no.

Hilsen DINE PENGER
81 Liker

Tap på salg av aksjer

Innsendt av: bd - nyskjerrig

Jeg har tapt ca. 50.000,- ved salg av aksjer i 2006. Bekreftet på melding fra ligningskontoret.
Hvordan påvirker dette skatte min?
Aksjetap er fradragsberettiget på samme måte som aksjegevinst er skattepliktig. I praksis vil du få 28 % av tapet, det vil si 14 000 kroner, i lavere skatt.

Hilsen DINE PENGER
76 Liker

Advokatutgifter

Innsendt av: Ane

Hei!

I forbindelse med et brudd hadde jeg i 2006 advokatutgifter på ca 50.000 kr for å få til ett rettferdig oppgjør med min eks. Kan jeg trekke disse avdokatutgiftene fra på selvangivelsen?
Man kan få fradrag for advokatutgifter som går med til å sikre inntekt. Det vil si at hvis det i oppgjøret var snakk om underholdsbidrag (ikke barnebidrag), så kan du få fradrag for dette. Hvis det bare var til bodelingen, får du ikke fradrag.

Fradraget føres eventuelt i post 3.3.7.

Hilsen DINE PENGER
73 Liker

fradrag ved flytting grunnet ny jobb

Innsendt av: Fredrik

Jeg leste at om man har hatt utgifter ved flytting pga ny jobb kunne føre dette opp som fradrag. Hva legges til grunn for utgifter ved flytting? Er det leie av flyttebil etc eller hva menes?
Det er alle utgiftene i flytteprosessen!
- Flyttebil
- Flyttemenn (eller -damer), hvis du har leid dem
- Vasking av boligen hvis du leier byrå
- Forsikring
- mm

Trekkes fra i post 3.2.2. Merk at dette fradraget kommer i stedet for minstefradraget i post 3.2.1. Dermed må du finne andre fradrag i post 3.2.2 som gjør at du kommer over minstefradraget ditt i post 3.2.1.

Hilsen DINE PENGER
84 Liker

Boligrenter

Innsendt av: Bodilih

Hei
Vi er et samboerpar hvor han er uføretrygdet og hun tjener ca 300000. Hun er alenforsørger for ett barn. Rentene på boliglånet er ført til fratrekk på han. Vil det lønne seg å dele rentene? Han har fått tilbake all skatt innbetalt i fjor. Hva er grensen for skattefritak på trygdede?
Samboere skal føre opp gjelden og rentefradraget på den som er ansvarlig og som har betalt på lånet. Er dere begge ansvarlig og har betalt på lånet bør dere skrive en «låneavtale mellom samboere» som dere legger ved selvangivelsen. Rentefradraget redusere normalt skatten med 28%, men har han lav eller ingen alminnelig inntekt å trekke fra renteutgiftene i, får han ingen glede av rentefradraget. Dere bør derfor legge ved en avtale som sier at hun betaler hoveddelen av renteutgiftene.

Hilsen DINE PENGER
72 Liker

Barn

Innsendt av: Vibeke

Vi fikk vårt første barn i fjor, er det noe som må gjøres da? Registrering, eller noe annet?
Regner med at dere har fått og returnert skjema om folkeregistrering, slik at barnet har fått personnummer mv. Ut over det er det ikke noe skattemessig dere trenger å gjøre.

Hvis dere har hatt utgifter til pass av barn i forbindelse med deres jobb (dagmamma eller lignende), kan dere trekke fra disse utgiftene i post 3.2.10.

Hilsen DINE PENGER
71 Liker

Pendlerfradrag

Innsendt av: Cathrin

Har man fortsatt krav på penlerfradrag, når man flytter fra en kommune til en annen, men fortsetter og pendle til en 3.kommunesom man har hatt sitt arbeid i gjennom de siste 8 årene?

Så lenge man faktisk pendler, så har man krav på fradrag. Om man har flyttet til en ny kommune betyr ikke noe i praksis. Bor jobber man i en tredje kommune og ukependler, så skal man ha pendlerfradrag.Hilsen DINE PENGER
67 Liker

Såkalt "fri mobil"

Innsendt av: Anne Lene, Porsgrunn

Hei!
Vi er over 100 terapeuter som jobber i det statlige barnevernet, BUFetat. Vi har 24 timers tilgjengelighet 7 dager i uka, bortsett fra ferier. Alle familier vi jobber med skal når som helst kunne få tak i oss. Vi har derfor mobil gjennom jobben, men må på hver eneste regning trekke fra og betale det vi ringer privat.
Likevel blir vi skattet som om vi har fri mobil gjennom jobben. Andre tiltak i BUF etat har mulighet til å legge igjen sin jobbmobil på kontoret kl 16 og slipper å bli beskattet, men denne muligheten har jo ikke vi med 24 timers tilgjengelighet.

Jeg blir derfor skattet ekstra med 2.500 kr for denne "fordelen" - altså at jeg gjør jobben min med jobbens mobil! Det oppleves frustrerende å måtte betale av egne penger for å utføre jobben min.

Hvordan kommenterer jeg denne beskatningen i selvangivelsen min? Hvordan anbefaler dere å løse dette framover?
Dessverre er nok reglene slik. Man blir beskattet for bruk av jobbens telefon.

Men husk at egenbetalingen skal være trukket fra før det skattepliktige beløpet beregnes. Dette er blant annet beskrevet i veiledningen til selvangivelsen på side 36.

Beregningen er slik:
Utgiftene til mobil (mao hele mobilregningen)
- Skattefritt bunnbeløp på 1000 kr
= Beregnet fordel.
Denne fordelen kan maks være på 4000 kr hvis du bare får mobiltelefon, men skal være på 6000 kroner hvis du har fått mobiltelefon og bredbånd.

Så skal egenbetalingen trekkes fra:
Beregnet fordel (se over)
- Egenbetaling
= Skattepliktig fordel

Det er dette siste tallet som skal være rapportert i post 2.1.1.


Hilsen DINE PENGER
79 Liker

hired help for a canadian

Innsendt av: chris ashby

Hi,
Learning all these rules, I give up. can you recommend a person or company that can assist someone to do their taxes. I have permanent status in Norway, wife 2 kids, house, shares, car, fonds, just no dog.
Key reason is i have a loss of kr. 200k on a company I invested in, 4years ago and I'm not certain how much I can deduct from capital gains loss.
I listed that on my taxes last year, but I don't think I got the full deduction? therefore paying for help may be a good investment
Thanks in advance.
In Norway you get 28 % deduction of capital losses (and 28 % tax on gains). Use the RF-1061 form (can be downloaded from www.skatteetaten.no).

Hilsen DINE PENGER
64 Liker

boliglån

Innsendt av: marthe

hei!
jeg og min samboer har tatt opp 1,5 mill i boliglån sammen. På selvangivelsen står lånet kun oppført på min samboer. Dermed har han fått mye fratrekk på skatten og penger tilbake. Jeg fikk nesten ingenting. Hva er mest gunstig med tanke på fratrek på skatten? At lånet er oppført i begges selvangivelse eller kun i den enes? Vi tok opp lånet sammen og begge eier like mye av leiligheten. Lurer på hvorfor det ikke kommer frem i min selvangivelse at jeg har lån på bolig..
Legg ved en egen "låneavtale mellom samboere". I den bør det stå hvordan dere er ansvarlige for og hvordan dere betaler lån og renter. Foreslår at dere bruker en 50/50 avtale. Før opp halvparten av gjelden og halvparten av rentefradragene på hver.

Hilsen DINE PENGER
79 Liker

Foreldrefradrag

Innsendt av: Aleks06

Vi hadde ett barn i barnehage og ett spedbarn som mor har hatt fødselspermisjon med fra mai 2006.Vi betalte 21000,- for barnehage og vi har ca.2000,- i kjørefradrag.Kan det føres noe mer fradrag for det hjemmeværende barnet? Hva trengs evt. for dokumentasjon?
Med to barn kan dere i utgangspunktet trekke fra 30.000 kr i foreldrefradrag. Men her har dere nok ikke mer utgifter enn 23.000 kr som dere kan trekke fra.

Føres i post 3.2.10. Enten hos én av foreldrene, eller splittes mellom foreldrene. Det kan dere velge.

Hilsen DINE PENGER
73 Liker

aksjer

Innsendt av: daffy

Må jeg levere alle realisjonsoppgaver eller er det nok med det tilsendte smleskjemaet?
Dersom du har mottatt "Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis" for 2006, og opplysningene stemmer, sender du kun tilbake samleskjemaet og overfører totalbeløpene herfra til selvangivelsen.

Realisasjonsoppgavene bruker du til å kontrollere at opplysningene i samleoppgaven stemmer.

Dersom du har sittet på aksjer i løpet av 2006, og disse ikke fremkommer av samleoppgaven , må du fylle ut skjema RF-1059.

Dersom du har solgt aksjer i 2006, og disse ikke fremkommer av samleoppgaven, må du fylle ut skjema RF-1061.

Skjemaene kan du laste ned på Skatteetatens hjemmesider: www.skatteetaten.no/aksjer

Hilsen DINE PENGER
76 Liker

Leger uten grenser

Innsendt av: Rogalandsjente

Jeg er fast giver månedlig til Leger uten grenser. Kan jeg føre noe til fradrag i selvangivelsen?
Ja, det kan du. Du kan trekke fra inntil 12.000 kroner totalt, så lenge du har gitt minst 500 kroner til en og samme organisasjon. Fradraget føres i post 3.3.7. Det er et vilkår at gaven er elektronisk innberettet fra organisasjonen for å få fradrag. Fristen er 20. januar dette år, men ligningsmyndighetene skal godta rapportering som kommer innen 20. oktober 2007 (for gaver gitt i 2006).


Hilsen DINE PENGER
70 Liker

rf-1059

Innsendt av: Viggo H

Hei, jeg har aksjer i Frontline og har fått i utbytte aksjer i Ship Int. LTD. Hvordan skrives dette inn i rf-1059 og hvilken pris settes på aksjene. Jeg har også fått utbytte på aksjene i Ship Int.ltd, hvordan settes skjermingsfradraget på aksjer jeg ikke har betalt noe for ?
Dette blir omfattende å svare på her. Jeg råder deg til å se i siste nummer av Dine Penger - der er føring av selvangivelse og aksjeskatt nøye beskrevet.

Hilsen DINE PENGER
76 Liker

Aksje- og fondssparing

Innsendt av: Espen H.

Det er kommet meg for øre at hvis man har ressurser i aksje- og fondssparing, så kan man føre opp utgifter som er nødvendige for vedlikehold av denne interessen. Det være seg abonnement på Dine Penger og ..internett abonnement.. som faktisk da i større grad er nødvendighet for å kunne bedrive kjøp og salg.
Er du aktivt inne i aksjemarkedet kan du kreve fradrag for litteratur og andre hjelpemidler som trengs for å holde deg oppdatert. Du kan få fradrag for abonnement på økonomiske tidsskrifter (Dine Penger), utgifter til økonomisk litteratur, dataprogrammer og telefon.

For å få fradraget må det være et visst omfang av aksjehandler og formuen må være av en viss størrelse (for eksempel over 50 000 kroner). For verdipapirfond er nok kravene til størrelse på porteføljen høyere. Det er likevel ingen spesifikke beløpsgrenser for dette, så det kommer an på ditt ligningskontor og din evne til å argumentere for fradragene.

Fradraget føres i post 3.3.7 i selvangivelsen.

Hilsen DINE PENGER

Hilsen DINE PENGER
70 Liker

Glemte fradrag

Innsendt av: Aino

Hei lurer på hvordan jeg skal gå fram for å klage på at jeg ikke har fått med fradrag på bomringen. Jeg har selvfølgelig glemt å føre det på selv. Har også fått baksmell de gangene jeg har glemt å føre det på. Er det noen mulighet for meg til å klage og eventuellt få tilbake penger eller noe sånt. Hvor sender jeg klagen eventuellt?
Reisefradrag kan du rette ved å fylle ut riktig informasjon i punktet om reisefradrag i selvangivelsen (post 3.2.8).

Hilsen DINE PENGER
69 Liker

Arv

Innsendt av: Tom

Vår far gikk bort i aug 06. Jeg fører opp arv hos meg men hva med selvangivelsen hans?
Hvor fører jeg opp, eller trekker fra det beløpet som vi har arvet?

Mvh
Arv skal du ikke skatte av, du betaler kun arveavgift. Du skal likevel føre opp beløpet som er arvet. Dette er kun til info for ligningskontoret for å forklare formuesforflytning og medføre ingen ekstra skatt. Du må (dersom du ikke allerede har gjort det) sende inn arvemelding (finnes på skatteetaten.no) for å beregne arveavgift.

Det er forøvrig boet som skatter for din far for 2006.

Hilsen DINE PENGER
67 Liker

Innbetaling

Innsendt av: Danskstuderende

Jeg har i utgangspunktet fått baksmell, men det er poster som ikke er ført på selvangivelsen som gjør at jeg har penger til gode når alt er kommet med. Det følger med en bankgiro hvor fristen er 30 april. Skal jeg betale inn dette restbeløpet for så å få igjen, eller skal jeg vente til skatteoppgjøret kommer?
Hvis du er sikker på fradragene dine, behøver du ikke å betale inn.
Du får nå ikke renter så lenge fradragene godkjennes.

Hilsen DINE PENGER
60 Liker

Gjelds renter

Innsendt av: okle

Jobber i utlandet for utenlandsk arbeidsgiver, bor i Norge. Beskattes i henhold til fordelings metoden, kun folke trygd pliktig til Norge. Jeg får derfor ikke utnyttet rente fradraget, kan jeg overføre disse til min kone ? Hvis hun ikke har høy nok inntekt til å benytte hele fradraget vill det resterende da bli overført til neste års ligning ?
Ja, ektefeller kan velge hvem som skal ha rentefradraget. Om alminnelig inntekt (post 3.4 i selvangivelsen) blir negativ kan hun føre opp fremførbart underskudd i post 3.3.11 neste år. Men hun mister fordelen av personfradraget på 37.000 kroner i skatteberegningen dersom alminnelig inntekt er lavere enn dette 37.000 kroner.

Hilsen DINE PENGER
80 Liker

overkurs

Innsendt av: Nils T

kan det trekkes fra utgifter ved overkurs , oppløysing av fastrente lån ?
Ja, rentene som du betaler «ekstra» ved innløsning av fastrentelån, kan du trekke fra. Det er jo egentlig fremtidige renter, som du har betalt på forhånd. Legg ved en utregning, som du skal ha fått av banken.

Hilsen DINE PENGER
71 Liker

Kronisk sykdom

Innsendt av: Gedden

Min samboer har en kronisk sykdom som medfører ekstra kostnader i form av spesial kost , vitaminer , trening , behandlinger hos blandt annet homeopat. Hva kan vi ev trekke fra.
Store sykdomsutgifter til kroniske og "varige" sykdommer (min to år), kan trekkes fra i post 3.5.5.

Forutsetningen er at du har utgifter over 9.180 kr. Har du utgifter over dette, får du fradrag for alle utgiftene.

Du kan få fradrag for utgifter til medisiner, hjelpemidler, legebesøk, transport, dyrere kosthold og kostnader til tilsyn/pleie.

Du må kunne dokumentere utgiftene, for eksempel med kvitteringer, bankutskrifter el. Når du leverer selvangivelsen, foreslår vi at du lager en oversikt over utgiftene og sender med selvangivelsen. Skriv at ytterligere dokumentasjon kan ettersendes. Da får ligningskontoret spørre hvis de mener de trenger kvitteringer.


Hilsen DINE PENGER
66 Liker

BSU

Innsendt av: Linn Jeanette

Hei.
Jeg begynnte med boligsparing for ungdom høsten 2006. Den ble opprettet i DnBNor. Det står ikke oppført noe om at jeg har BSU på selvangivelsen, skal det stå og i så fall hvor skal jeg føre det på? Stemmer det ikke at jeg får skatefradrag når jeg har BSU?
Ja det skal stå, men det er bare selve fradraget som står der (20 % av sparesummen i 2006). Det står imidlertid ikke i selve selvangivelsen, men på den siden der skatten er utregnet. Det vil si side 3.

Hilsen DINE PENGER
74 Liker

Aksjefond

Innsendt av: Ellen

Har spart en del i Odin fond og vurderer å ta ut alt sammen innen sommeren. Hvor høy skatt er det på evt. overskudd? Og hvis jeg tar de ut med tap, får man også ført opp dette??
Du må betale 28 % av gevinsten (overskuddet) du har fått på fondsandelene. Dette skal automatisk komme på neste års selvangivelse. Har du tap, får du fradrag for 28 % av tapet.

Hilsen DINE PENGER
70 Liker

stoor baksmell

Innsendt av: tante monica

Hei.
mannen min har fått 10000 i baksmell,han har betalt det ligningskontoret har regnet ut+at han har trekt 2000,-ekstra i skatt hver lønn i nesten hele 2006.Hvorfor får han da baksmell? Har ikke ligningsmyndighetene "greie"på utregningene de gir til oss skattebetalere?Må vi regne ut vår egen skatt?
Håper på svar da vi er veldig frusterte,da vi så for oss å få tilbakebetalt pga at han har betalt såpass mye ekstra

Hei,
dere må nok regne ut riktig skatt selv! Det kan ofte være sterkt avvikende grunnlag for skattetrekket de enkelte år. Spesielt dersom ligningskontoret sitter på feil eller gamle opplsyninger, eller deres inntektsforhold har endret seg vesentlig. Gå nøye gjennom alle tall og oppføringer, bruk de fradragene dere har rett på (se i Dine Penger nr 4, eller på www.dinepenger.no) og forsøk så å regne ut riktig skatt. Det er kun dere som kjenner deres økonomi og skatteforhold 100%, så for at skatten skal bli riktig, må dere gjøre jobben med å sørge for riktige opplysninger på selvangivselen.

Hilsen DINE PENGER
75 Liker

Aksjer og skjermingsfradrag

Innsendt av: Sm

Hvor/hvordan kan man sjekke at opplysningene som er ført opp fra skatteetatens side er korrekte, og hvordan beregnes egentlig skjermingsfradrag?
Du må sjekke opplysningene med årsoppgavene du har fått fra aksjemegleren din, fondsforvalteren din eller gjennom VPS. Skjermingsrenten for 2006 er 2,1 %. Det betyr at skjermingsfradraget blir 2,1 % av din inngangsverdi (enkelt sagt det du betalte for aksjen(e) eller fondet(ene)).

Hilsen DINE PENGER
74 Liker

barn

Innsendt av: Ana Silva

jeg fikk barn i desember 2006,jeg lurer hvis jeg kan få fradrag 30000 fordi jeg har 2 barn.
Ja, det kan du faktisk! Så lenge barnet er født før 31.12, så skal det regnes med i beregning av foreldrefradraget. Også hvis utgiftene til barnepass bare relaterer seg til det andre barnet. Dette er en litt ukjent regel, men den er blant annet bekreftet i Lignings-ABC under kapittelet om Foreldrefradrag.

Hilsen DINE PENGER
72 Liker

skatteklasse

Innsendt av: H

Jeg har hørt att hvis kona har lav inntekt så skal du liknes i skatteklasse 2. Men hva er grensen for lav inntekt?
Det beregnes automatisk av Skattedirektoratets datamaskin. Dere trenger ikke gjøre noe. For å være sikre kan dere imidlertid skrive i selvangivelsene deres at dere ber om å bli lignet felles i skatteklasse 2 om det er mest gunstig for dere. Om din ektefelle får en alminnelig inntekt (nettoinntekt etter alle fradrag) under 35.400 kroner er det fordelaktig med skatteklasse 2 for dere samlet sett. Din ektefelle kan imidlertid personlig få litt høyere skatt om du får skatteklasse 2.

Hilsen DINE PENGER
64 Liker

Tapt investering.

Innsendt av: The Grouse.

Investert kapital i selskap som gikk konkurs i 2003. Fordringen er ført opp i selvangivelsene de senere år. Er tapet fradragsberettiget?
Ja. Alle slike tap på investeringer er fradragsberettiget.

Hilsen DINE PENGER
66 Liker

Bompenger

Innsendt av: Kari

Hei, jeg lurer på om utgifter til bompenger i forbindelse med kjøring til og fra jobb er fradragsberettiget? Hvordan skal dette evnt beregnes (mtp at summen varierer pga autopass) og hvilken post kommer dette evnt innunder?
Ja det kan du. Dette skal føres opp der det står om reisefradrag i selvangivelsen (post 3.2.8). Her er det en egen linje for bompenger. Du må forsøke beregne det ut i fra det du betaler pr passering. Forutsetningen for å få fradrag for bompenger er at du må spare minst to timer reisetid pr. dag ved å bruke bil. Videre er det et vilkår at du har kostnader til bompenger på over 3.300 kr i året. Fradrag for bompenger gis etter billigste passeringsalternativ.

Hilsen DINE PENGER
75 Liker

boligkjøp

Innsendt av: espen

Jeg kjøpte en bolig i oktober i fjor og lurer på om jeg kan trekke fra satsene til staten på 2,5 prosent av kjøpesummen? Synes hele avgiften er noe stort tull!
Du kan ikke trekke fra denne utgifter nå. Du kan kun fradragsføre dokumentavgiften dersom du en dag skulle selge boligen og gevinsten er skattepliktig/tap fradragsberettiget. Det betyr: Dersom du ikke oppfyller kravet om å bo der i minst 12 av de siste 24 mnd før salget, kan dette fradragsføres.

Hilsen DINE PENGER
65 Liker

Reisefradrag

Innsendt av: Chris

Er det mulig å trekke hjemreiser fra førstegangstjenesten av på skatten(altså de som man har betalt selv)?
Dessverre, det er det ikke. Militærtjeneste regnes ikke som jobb, så du får dessverre ikke fradrag.

Hilsen DINE PENGER
65 Liker

Foreldrefradrag

Innsendt av: Bod

Hei! Kan jeg som far men ikke har barnet fast også kreve foreldrefradrag? Hva skal evt til får å føre det opp?
Har du hatt faktiske kostnader til pass og stell av barn i forbindelse med jobben din så kan du få fradrag. Dette kan for eksempel være at du har betalt dagmammapass mens du har vært på jobb.

Fradraget skal da føres i post 3.2.10.

Hilsen DINE PENGER
72 Liker

Etableringsgebyr

Innsendt av: Elmer Middsen

Kan man trekke fra et etableringsgebyr på et billån?
Hei, ja det kan du. Reglene sier at du får fradrag for etableringsgebyr ved låneopptak. Det skilles ikke på forskjellige typer lån. Gebyret føres sammen med lånerentene. Sjekk om du har fått oppgitt dette av banken/lånegiveren på årsoppgaven.

Hilsen DINE PENGER
76 Liker

Tomt i Sverige

Innsendt av: J

Jeg har i flere år opplyst i selvangivelsen at jeg har en ubebygd hyttetomt i Sverige. Jeg har videre opplyst hva tomten kostet da jeg kjøpte den. Men etter hvert som årene har gått, er det blitt stadig større sprik mellom oppgitt kjøpspris og antatt markedsverdi. Jeg har imidlertid fortsatt å rapportere eiendommen på samme måte, dels fordi jeg mener å ha lest at man ikke skal forandre rapporteringen, og dels fordi jeg ikke vet hvilken verdi tomten har. Hva mener panelet: Hvordan skal slike eiendommer rapporteres i selvangivelsen? (Jeg betaler svensk fastighetsskatt av tomten i Sverige).
Ubebygde tomter skal i utgangspunktet settes til antatt salgsverdi, altså ikke en ligningsverdig slik som for eiendommer. Men en slik salgsverdi er svært vanskelig å fastslå. En edruelig vurdering fra din side kan være det beste anslaget

Hilsen DINE PENGER
69 Liker

fradrag for uniform/arb klær

Innsendt av: jarle s.


stemmer det at jeg som drosjesjåfør har rett på kr 2000 i skaffefradrag for uniform/arb antrekk uten at jeg trenger å ha kviteringer på det?? (stått på vg sine skatte tips)

Viss det stemmer, hvor (hvilken post) skal jeg isåfall skrive det og hvordan bør det noteres ??
Det stemmer. Dette er et uniforms-/klesfradrag som kan føres sammen med andre faktiske utgifter i yrket.

Merk at dette fradraget kommer i stedet for minstefradraget i post 3.2.1. Dermed må du finne andre fradrag i post 3.2.2 som gjør at du kommer over minstefradraget ditt i post 3.2.1.


Hilsen DINE PENGER
76 Liker

aksjeutbytte

Innsendt av: ole nicolaysen

er ikke lenger aksjeutbytte under 5000 kr. skattefritt ?

Nye skatteregler for for beskatning av aksjeutbytte og gevinst/tap på salg av aksjer trådte i kraft fra 1. januar 2006.

De nye reglene medfører en viss beskatning av aksjeutbytte og er derfor en skatteskjerpelse i forhold til tidligere regler. Utbytte og gevinst utover et såkalt skjermingsfradrag skal nå beskattes. Skjermingsfradraget beregnes ved følgende regnestykke: skjermingsgrunnlag x skjermingsrente = skjermingsfradrag.

Skjermingsgrunnlaget vil i utgangspunktet være det beløpet du i din tid ga for aksjen, altså anskaffelsesverdien, inklusive utgifter i forbindelse med anskaffelsen, typisk kurtasjeutgifter. Skjermingsrenten for 2006 ble satt til 2,1 %.

Skjermingsfradraget skal være forhåndsutfylt i "Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis for 2006" som alle aksjeeiere skal ha mottatt. Husk at det bare beregnes skjermingsfradrag for aksjer du eide pr 31. desember 2006.

Hilsen DINE PENGER
74 Liker

Gave fra besteforeldre

Innsendt av: Jesper Hansen

Jeg har fått 25 000,. av mine besteforldre i gave til utdanning. skal dette føres opp i selvangivelsen? evt hvor
Ja. Det er et spørsmål i selvangivelsen der du skal føre inn dette (på side 2). Dette medfører ingen skatt eller arveavgift. Det er kun info til ligningskontoret. Du skal også sende inn gavemelding som du kan laste ned fra www.skatteetaten.no. Gavemeldingen har forøvring ingenting med selvangivelsen å gjøre. Engangsgaver er arveavgiftspliktige, mens månedlige utbetalinger til utdannelse er arveavgiftsfitt. Dine Penger anbefaler den siste løsningen.

Hilsen DINE PENGER
66 Liker

inkasso

Innsendt av: anneberit

vi som har innkassoer betaler renter,men vi får ikke fradrag.er det annet vi da kan skrive.
Dessverre, det er det ikke.

Hilsen DINE PENGER
69 Liker

Ang skatt før Svenskar

Innsendt av: MVH Maria Ericson

Hej.
Vad gæller før oss Svenskar som jobbar i Norge? Har hørt att vi har en skattelættnad men jag skattar 36% hela tiden, vad gæller? MVH Maria Ericson
Utlendinger med midlertidig opphold i Norge kan kreve et eget fradrag på 10 % av lønnen. Fradraget kommer i stedet for de fleste andre fradrag, men du beholder minstefradraget. Se egen artikkel på www.dinepenger.no/selvangivelsen

Hilsen DINE PENGER
81 Liker

leie intekter

Innsendt av:

hei har 3 mannsbolig jeg leier ut to av dem tilsammen til 11 000kr må jeg betale skatt? hvor mye?
Det er full skatt på leieinntekter fra 3-mannsbolig. Trøsten er at du kan fradragføre driftskostnader som f.eks utgifter som strøm, vedlikehold, slitasje på møbler, annonse for utleien, osv. Du får imidlertid ikke fradrag for driftskostnader som knytter seg til den delen av boligen du selv bruker. Er du sikker på at du har en 3-mannsbolig? En 2-mannsbolig med en ekstra utleieenhet av enkel standard gir skattefrie leieinntekter.

Hilsen DINE PENGER
81 Liker

Skatteklasse

Innsendt av: LasseN

Jeg giftet meg i august i fjor, og min kone hadde kun 10.000 i inntekt. Kan jeg da be om skatteklasse 2, siden jeg sånn sett har vært forsørger for henne?
Og i såfall, hvordan skal jeg føre dette?
Ektefellen din kan og bør skrive et vedlegg til selvangivelsen der hun krever å bli lignet sammen med deg i skatteklasse 2. Dette skal innvilges når dere flyttet sammen i 2006. Skatteklasse 2 kan også innvilges om du forsørget ektefelle som bodde i utlandet i 2006, men ligningskontoret kan kreve dokumentasjon.

Hilsen DINE PENGER
79 Liker

Feriepenger

Innsendt av: kas

Hei.
Jeg var sykemeldt i hele fjor, men feriepengene mine står oppført som lønn. Er dette riktig?
Ja. Feriepengene er en del av lønnen. De betales jo ut for den måneden du ikke får lønn. Feriepengene betales riktignok ut uten skattetrekk, men det er fordi skatten for feriepengene kreves inn alle de andre månedene.

Hilsen DINE PENGER
74 Liker

Skatt på naturalytelser

Innsendt av: MalcolmXX

Hei. I fjor begynte jeg i ny jobb i ny by. I den forbindelse betalte arbeidsgiver for lagring av møbler i 2-3 måneder mens jeg ventet på å flytte inn i nytt hus. Av denne summen har jeg blitt fordelsbeskattet noe som jeg mener er rart. Aller helst ville jeg selvfølgelig flyttet inn med en gang og ike bodd i en koffert og bag, men dette lot seg ikke gjøre. Selve flyttingen ble også betalt av arbeidsgiver men her ble jeg ikke beskattet. Er det mulig å slette denne posten på selvangivelsen?
Dette bør i utgangspunktet regnes som flytteutgifter. Slett beløpet og forklar på eget ark.


Hilsen DINE PENGER
71 Liker

Fri Telefon

Innsendt av: stig

Når kan du si at du har fri telefon? Har telefon gjennom jobben men betaler alt som er over 300,- i måneden.
Er det da fri telefon?
Ja. Dersom disse pengene skal gå til dekning av telefon, må du følge reglene for den nye "mobilskatten". Det betyr at du skal skatte for (i ditt tilfelle 3600 kroner) minus 1000 kroner i bunnfradrag minus samlet verdi av det du selv betaler over 3 600 kroner.

Hilsen DINE PENGER
65 Liker

Foreldrefradrag!!

Innsendt av: Bernhard

Kan jeg trekke av 25000 for et barn uansett hvor lenge barnet har vært i barnehagen i 2006?
Kan foreldrefradag for 2005 som ikke er blitt ført opp, føres opp i år ellere må jeg klage senere?
Du kan føre opp det du har hatt utgifter for. Har barnet for eksempel vært i barnehagen halve året, så du har betalt 12.000-14.000 kr i utgifter, så kan du bare trekke fra dette, ikke 25.000 kr.

Husk at du også kan trekke fra kjøring. Da er det "omveien" du må kjøre i forhold til kjøring til jobben som kan føres opp. 1,40 kr pr km.

Hvis du ikke har fått fradraget i 2005, må du klage på dette i separat brev, og be om at Ligningskontoret gjenopptar ligningen din.

Hilsen DINE PENGER
72 Liker

Eiendom i utlandet

Innsendt av: BengtK

Dersom man eier en leilighet i utlandet og ikke har oppgitt den tidligere. Hvordan går man frem nå? Og hva slags takst benytter man eventuelt da det er vanskelig og få en slik på denne(i Spania)?
Du er pliktig til å oppgi om du har eiendom i utlandet til norske ligningsmyndigheter. Derfor må du også opplyse om hvor lenge du har eid den. Dersom du på ærlig og opplyser om dette, vil du kun få 1 % straffeskatt på eventuell norsk skatt på de tidligere år. Taksten skal tilsvare hva den ville blitt taksert til etter norske regler! Gjennomsnittlig takst i Norge er i underkant av 20 % av markedsverdi. Du kan benytte dette. Norske skattemyndigheter kan maskimalt sette ligningsverdien til 30 % av spansk markedsverdi.

Hilsen DINE PENGER
70 Liker

reise

Innsendt av:

hvorden skal man regne om pendler det er 48km tur retur på jobben mannen min har jobbet hele året kun fri de heldige dager sparte lang ferie for i år
Dette er reiseutgifter som skal føres i post 3.2.8. I utgangspunktet kan alle bruke 230 arbeidsdager som standard. Men hvis du ikke har hatt ferie, og jobbet flere dager enn 230 dager, kan du føre opp riktig antall dager. Lurt da å forklare under post 5.0 hvorfor han har ført flere dager.

Hilsen DINE PENGER
77 Liker

valuta tap

Innsendt av: Per Valuta

Har hatt et større valuta tap i 2006 som fører til at min kone og meg selv går i 0 i inntekt.Vil jeg da kunne føre en del at tapet over til 2007? Går jeg da gipp av minstefradraget i 2006 kr 122200? eks: lønn - minstefradrag - valutatap = 0 rest av fradrag føres over til 2007......
Dersom du har mer fradrag enn det du kan trekke fra i år, kan du fremføre resten av tapet til neste selvangivelse. Det kalles "fremføring av underskudd". Underskuddet fra ligningsåret 2006 skal føres opp i post 3.3.11 i neste års selvangivelse.

Hilsen DINE PENGER
69 Liker

Boliglån

Innsendt av: Alf Kyrre

Hei.
Min kone og jeg har lån på ett hus, sammen. Men hele lånebeløpet og rentefradraget kommer på min kones selvangivelse. Er dette det som er mest gunstig økonomisk for oss? Ingen av oss tjener så mye at vi får toppskatt.
Rentefradrag føres i post 3.3.1 og reduserer almminelig inntekt. Det betyr at skatten reduseres med 28 % av rentefradraget. Det er uavhengig av hvilken selvangivelse det føres i. Dere kan imidlertid føre rentefradraget på hvem dere vil. Det kan få betydning for hvor mye hver av dere betaler i skatt, baksmell eller penger tilbake på skatten. Ektefeller lignes felles for formue/gjeld så det spiller ingen rolle hvem som fører opp gjelden i selvangivelsen. Det har kun betydning for hvem som betaler formuesskatt i tilfele dere må betale formuesskatt.

Hilsen DINE PENGER
70 Liker

Opplysninger for selvangivelsen.

Innsendt av: jonas hoff

Er utenlandske aksjer med i "Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis 2006". ?
Utenlandske aksjer fremkommer ikke av aksjonærregisteret, og vil derfor ikke bli med i "Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis 2006".

Dersom du eide de utenlandske aksjene ved årskiftet, må du fylle ut skjemaet RF-1059. Solgte du dine utenlandske aksjer i 2006, må du fylle ut skjemaet RF-1061. Skjemaene kan lastes ned på Skatteetatens hjemmesider: http://www.skatteetaten.no/Templates/Skjema.aspx?id=46670&epslanguage=NO

Hilsen DINE PENGER
65 Liker

fradrag for skolepenger og bøker

Innsendt av: fradrag for etterutdanning

(se tidligere svar)Kan dette samles til etter at utdanningen er ferdig? hvis man feks har tatt 3år på skole. kan man få fradrag for alle årene når man begynner å jobbe igjen?
Nei, dessverre. Fradraget må føres det året man har utgiftene.

Hilsen DINE PENGER
60 Liker

Salg av leilighet

Innsendt av: Alf Steinar Eriksen

Selger leilighet med gevinst som ikke er skattepliktig. Kan jeg føre kjøps- og salgskostnader (tinglysning o.l.)som fradrag.
Skal salgs-, kjøpesum og renteutgifter oppgis eller har de det allerede?
Utgifter ved salg av leilighet kan fradragsfører mot en skattepliktig gevinst. Dersom gevinsten er skattefri, dvs du har bodd der i minst 12 mnd de siset 24 mnd før salget, kan du ikke fradragsføre dette. Renter skal du fradragsføre på vanlig måte. Rentene har banken rapportert til ligningskontoret, slik at du forhåpentligvis finner disse under post 3.3 i selvangivelsen din.
Hilsen DINE PENGER

Linker og aktuelle saker

Tidligere intervjuer

Skattebetalerforeningen svarte om skattemeldingen

Onsdag morgen ble skattemeldingen tilgjengelig elektronisk. Har du spørsmål? Fagsjef Rolf Lothe og advokat Bård Erlend Hansen i Skattebetalerforeningen svarer.
Uke 12: Eksperten svarer

Uke 12: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).
Uke 11: Eksperten svarer

Uke 11: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).

Faste spaltister