Alt du lurer på om biobiler og biofyring

De tidligere skiløperne på langrennslandslaget Gudmund Skjeldal og Vegard Ulvang har lansert klimakampanjen "Hvit vinter", og oppfordrer folk til å kjøpe biler som bruker bio-drivstoff, og å fyre riktig hjemme.

Bioetanol-biler slipper ut nesten bare ren CO2, fordi de ikke kjører på fossilt, men biobasert drivstoff. Bilene kan kjøre på vanlig bensin, men da har de ingen miljøfordel.

Sverige har i dag 623 bioetanol-pumper, og over 50 000 biler i Sverige kjører på bioetanol.
I Norge finnes det kun én pumpe med bioetanol.

Gudmund Skjeldal, mannen bak klimakampanjen "Hvit vinter", daglig leder i Zero, Einar Håndlykken og nestleder i Bellona, Marius Holm svarte VG Netts lesere.
77 Liker

Hvilke land produserer bioetanol?

Innsendt av: Ikke helt overbevist

Hvilket land produserer bioetanolen som selges på stasjonen i Oslo? Hvilke land er de viktigste produsentene på verdensbasis?

Jeg har lest at produksjon av store mengder bioetanol krever enorme jordbruksarealer (f.eks. for dyrking av sukkerrør). Hvis dette stemmer, så vil vel en overgang fra fossilt drivstoff til bioetanol være skadelig for plante- og dyrelivet i produsentlandene?
Vet ikke nøyaktig hvilket land akkurat den bioetanolen kommer fra, dte må du spørre Statoil om. Men det er stor sannsynlighet for at den kommer fra Brasil. USA er også en stor produsent av bioetanol, men USA eksporterer ikke så mye, de bruker mesteparten av produksjonen selv.

Etanol fra sukkerør er pr i dag den mest miljøvennlige etanolen som blir produsert. Dette fordi den gir svært stor avling og fordi prosessen er selvforsynt med energi. I USA benytter man for eksempel naturgass for å destillere etanolen. Dette reduserer klimagevinsten ved bruk av slik etanol. Når etanol produseres far sukkerør benyttes restene, den såkalte bagassen, som energikilde i destilleringsprosessen. Ved de største anleggene i Brasil produseres det i tilegg elektrisitet fra denne prosessen.


Hilsen - Einar Håndlykken ZERO
72 Liker

Biodrivstoff og EU

Innsendt av: Kirsti

Hei hei
glimrende tiltak dere.

jeg lurer på forholdet mellom Norge og EU når det gjelder Biodrivstoff. EU har jo en mer ambisiøs målsetning(5,75%) enn Norge når det gjelder biodrivstoff. Hvilke andre tiltak fra EU kunne gjort klima bedre(miljøtiltak i hjemmet, utslipp av NOX osv) som Norge kunne benyttet seg av?

Jeg føler nemlig at Norge hindres alt for ofte av politikere med et ambivalent forhold til EU, som hindrer oss i å ta til oss bra lovgivning fra EU, slik som feks med Kvotehandelen hvor vi lenge ikke ønsket å være med.

Supert om dere kan svare på dette.
Hei, EUs ambisjon om 5,75 prosent biodrivstoff er fin, men bare en såkallt indikativ målsetning. Det er noe helt annet enn et omsetningspåbud som vi nå diskuterer i Norge som altså påbyr bensinstasjonskjedene salg av biodrivstoff...

I ZERO jobber vi for at Norge skal innføre et omsetningspåbud på 5,75 prosent. det ville kunne gitt lavinnblanding av biodrivstoff på de fleste bensinstasjonene i Norge, og en god del pumper hvor man kan fylle "rent" biodrivstoff, altså biodiesel eller E85 (85 prosent bioetanol, 15 prosent bensin).

Einar, ZERO
71 Liker

Brennstoff

Innsendt av:

Hei

Hvorfor roper alle om etanol nå? Meste parten av etanolen som selges på markedet stammer fra land som Brazil der det dyrkes sukker som det lages etanol av. DVS
De brenner regnskogen for å dyrke sukker!. Er det kun i danmark de har sett dette?


1. NEBA (Net benefit analyse av dette er negativ) av å bruke denne etanolen istedet for vanlig drivstoff. Dette vil endre seg drastisk når men kan benytte 2. genrasjons bio drivstoff fra foreksempel søppel. Hvorfor ikke presse på for at etanolen som brukes må ha en positiv NBVA?

MVH

Tore
Da Brasil startet sitt etanolprogram på midten av 70-tallet ble det hugget en del kystregnskog. Dette er ikke tilfellet i dag. Ekspansjonen i etanolproduksjonen foregår ikke i områder der det er konflikt med regnskog.


I fjor viste NRK2 en finskprodusert dokumentar om arbeidsforholdene til de som jobbet på sukkerørplantasjene i Brasil. Her kom det frem at mange jobbet under tilnærmet slavelignende forhold. Denne dokumentaren var fra Nord-Brasil der dessverre dette delvis er tilfellet. Noe som selvsagt er helt uakseptabelt. Norske selskaper bør forsikre seg om de ikke kjøper produkter som er produsert under slike forhold. Men dette er ikke et representativt bilde av hvordan sukkerproduksjon foregår i Brasil i dag. I Sao Paulo-distriktet som er det viktigste sukkerdistriktet i Brasil, foregår mye av høstingen maskinelt. Etanolindustrien sysselsetter i dag trolig over en million brasilianere og gjennomsnittsintekten er høyere enn i landet for øvrig. Studier utført av Nederlandske myndigheter viser at dagens etanolproduksjon i Brasil i all hovedsak foregår på en etisk og miljømessig forsvarlig måte.

Det betyr ikke alt alt er greit. men sånn er det med det meste. At noen produserer klær med barnearbeid betyr ikke at vi skal være mot klær... På samme måte må vi tenke ift biodrivstoff. Biodrivstoff KAN produseres på en dårlig måte. Svaret er at det må vi slutte med, og beholde den fornuftige produksjonen.
Einar, ZERO
78 Liker

Kan alle biler kjøre på bio?

Innsendt av: Roy Selis

Hei,Jeg lurte på et par ting og håper dere kunne hjelpe meg med det..¨
1) Kan alle biler bruke bio eller KUN spesial biler?
2) er det KUN besnin biler som kan kjøre på bio eller kan også diesel biler kjøre på dette produktet?

Mvh
Roy Selis
Stavanger
I teorien mulig på de aller fleste eldre dieselkjøretøy (frem til 2005) selv om det er ikke alle som er godkjent fra leverandøren. Biler som er eldre en 1995 kan ha behov for å skifte slanger og pakninger. I tilegg må man være påpasselig med å skifte dieselfilter etter man har kjørt de to første tankene med biodiesel. Dette fordi biodiesel skyller ut slaggstoffer og avleiringer i tanksystemet.

For å finne ut om bilen er godkjent for biodiesel fra fabrikk, kan man enten sjekke instruksjonsboka som fulgte med bilen. Hvis det under drivstoff står enten EN 14214 eller DIN 51 606 (koder for biodrivstoff) er bilen fabrikkgodkjent. Sjekk også denne lista: http://www.zero.no/transport/bio/200511151629

Alle bensinbiler kan uten problemer benytte bensin med 5-10% etanol. Dette forbedrer faktisk kvaliteten på bensinen. I dag er det ikke tillatt å blande inne mer enn 5% i europa, men enkelte delstater i USA har påbudt å blande inne 10%. Skal man kjøre på noe særlig høyere innblanding må benytte en bensinbil med spesialbygget drivstoffsystem slik som E85 bilene fra Ford, SAAB og Volvo. Det er også mulig å gjøre de nødvendige modifikasjonene på en eldre bensinbil. Dette koster noen tusen og er mulig å få gjort i Sverige.Hilsen - Einar, ZERO
70 Liker

e85 Trondheim

Innsendt av: Ole Mobeck

Når kan vi forvente å få E85 til Trondheim?
Det må du spørre oljeselskapene om. Men vet at Estra selger biodiesel i Trondheim, hvertfall.

Hilsen - Einar
71 Liker

Spørsmål

Innsendt av: Isis

Flere store bilprodusenter advarer mot å bruke norskprodusert biodrivstoff fremstilt av lakseolje, fiskeavfall og frityrolje. Motoren vil bli ødelagt, hevder de.

Biodisel fremstilt av råvarer fra lakseolje, fiskeavfall og frityrolje inneholder for mye jod. Dette fører igjen til at det danner seg mer sot i avgassene og et belegg som kan ødelegge filtre, rør og pakninger i motoren, sier informasjonssjef Endre Johansen i Peugeot Norge.

Det er foreløpig utelukkende biodiesel utviklet av raps/nepe som tilfredsstiller de internasjonale kravene i den såkalte Europeiske CEN-standarden EN 14214. Standarden er basert på 25 strenge kvalitetskrav.

Og da blir dette med biodiesel ikke så veldig interessant lenger her til lands, eller?
Joda, det er produsenter i Norge som oppfyller EN14214-standarden, og flere pumper, blant annet i Stavanger og Oslo.

I tillegg jobber Hydro og Norske Skog med neste generasjons biodiesel, såkallt syntetisk biodiesel, som vil kunne brukes i alle dieselmotorer uten videre. Dette er en diesel som vil bli bedre for motoren enn dagens diesel, den vil ha lavere utslipp av partikler og NOx og den vil kunne produseres fra norske skogsressurser. Dersom en slik fabrikk blir realisert, vil det kunne gi biodrivstoff nok til opp mot 100 000 bilers årlige forbruk. Dette vil i tilfelle være kanskje det mest virkningsfulle klimatiltaket i norsk transportsektor gjennom tidene. I tillegg representerer dette åpenbart en stor mulighet for norsk skogbruk. Shell og Volkswagen er involvert i lignende prosjekter i Tyskland. Superinteressant!

Hvis du vil vite mer om syntetsik biodiesel, finner du mer her:
http://www.zero.no/transport/bio/hva-er-syntetisk-biodiesel

Hilsen Einar Håndlykken, ZERO
73 Liker

ombygning av dieselbil til bio diesel

Innsendt av: Alf

Kan en ordinær dieselbil ombygges til bio diesel ?

I teorien mulig på de aller fleste eldre dieselkjøretøy (frem til 2005) selv om det er ikke alle som er godkjent fra leverandøren. Biler som er eldre en 1995 kan ha behov for å skifte slanger og pakninger. I tilegg må man være påpasselig med å skifte dieselfilter etter man har kjørt de to første tankene med biodiesel. Dette fordi biodiesel skyller ut slaggstoffer og avleiringer i tanksystemet.


For å finne ut om bilen er godkjent for biodiesel fra fabrikk, kan man enten sjekke instruksjonsboka som fulgte med bilen. Hvis det under drivstoff står enten EN 14214 eller DIN 51 606 (koder for biodrivstoff) er bilen fabrikkgodkjent. Sjekk også listene du finner her:
http://www.zero.no/transport/bio/200511151629


Hilsen - Einar, ZERO
63 Liker

bytte til biodiesel

Innsendt av: franken

hei.
kan jeg som kjører en golf tdi bytte fra diesel til biodiesel uten å å måtte gjøre noe med bilen?

Sjekk lista her:
http://www.zero.no/transport/bio/200511151629

Hilsen Einar, ZERO
73 Liker

Forskjellen!

Innsendt av: @striX

Hei!

Jeg lurte på hva som er hovedforskjellen på disel, bensin og biofuel?
Er ikke alle tre drivstoff typene ett produkt av biologiske produkter funnet i jorda?
Den store forskjellen er om drivstoffet er produsert fra biomasse eller fra fossil energi. Fossil energi gir utslipp av klimagasser som bidrar til økt konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren hvilket igjen gir klimaendringer.

Biodrivstoff og annen bioenergi gir null utslipp av klimagasser fordi ny biomasse binder opp like mye CO2 som det som slippes ut under forbrenningen. Det hele forutsetter at det plantes like mye eller mer biomasse enn vi høster. Det nye treet som vokser opp binder altså opp like mye CO2 som det som slippes ut når vi forbrenner det andre.

Så selv om biodrivstoff slipper ut CO2, er dette altså fornybar CO2 som ikke øker CO2-konsentrasjonen i atmosfæren.

For at vi ikke skal få ødeleggende klimaendringer, må vi slutte å bruke fossil energi (hvertfall uten CO2-fangst og deponering) og gå over til fornybar energi som biomasse. Det er derfor vi er så opptatt av biodrivstoff!

Hilsen - Einar, ZERO
75 Liker

Er biodrivtoff egentlig så miljøvennlig?

Innsendt av: J

Jeg så en finsk dokumentar på TV for noen uker siden som fortalte hvordan Etanol i Brasil produseres fra sukerrør. Dette har enormt negative konsekvenser for skogene langs Atlanterhavskysten. I tillegg er jo sprit produksjon veldig energi krevende, hvor kommer denne energien fra? Er disse typene drivstoff så bra for miljøet totalt sett?
Det finnes problematisk produksjon i visse deler av Brasil. Men dette gjelder sukkerprod generelt, og ikke biodrivstoff spesielt. Vi må ikke importere drivstoff fra slaveaktig produksjon.


Hilsen - Gudmund
69 Liker

KAn alle bruke biodiesel?

Innsendt av:

God ettermiddag!
Er det riktig at det er kun SAAB 93, Volvo V50 pluss et par andre merker som kan kjøre på biodiesel fordi disse har motorer som er forberedt for denne type drivstoff.
Det særlig motorpakningene som merker den nye drivstofftypen.Kun Saab, Ford, Volvo har drivstoff-fleksible biler - for bioetanol. Når det gjelder biodiesel, kan ganske mange brukte bruke hundre prosent. Se f.eks www.hvitvinter.no for Volkswagen.
GudmundHilsen - Alle kan gjøre litt
73 Liker

hvorfor kan jeg ikke fylle bio på min dieselbil?

Innsendt av: Sidensvans

Kjører en 2005-modell 1,4 TDI (skoda fabia), og det står i tanklokket at jeg ikke kan benytte biodiesel på denne. Hvorfor ikke? Er det noe jeg kan foreta meg / bytte ut på bilen for å kunne benytte bio på den?
Ring Harald Møller AS og spør. Jeg veit at de jobber ut liste for Audi og Skoda, og har alt laget for Volkswagen, se www.hvitvinter.no


Hilsen - Gudmund
72 Liker

E85

Innsendt av: Gunnar S

Jeg kjøpte meg en Saab 9-5 Biopower i desember 2006 (før prisstigningen på 90.000,-), men det finnes bare en pumpe for E85 i dette landet. Når blir det mulig å fylle E85 på en stasjon i nærheten?
(Karmøy/Haugesund). Føler at Norge ligger veldig langt bak på dette området.
Forhåpentligvis i løpet av et par år. Statoil lanserte nå før helga at de skal sette opp fem pumper til, og en av disse skal visstnok settes opp i Stavanger. Så du får noe i nærheten av deg, hvertfall. Selv om det fortsatt er et stykke.

Hilsen - Einar, ZERO
73 Liker

Hvor raskt ?

Innsendt av: Kristian L-G

Hvis vår rød-grønne (burde vært rød-bonde) regjeringen innførte plikt for bensinstasjonene til å selge ethanol/biodiesel, hvor fort kunne dette la seg gjøre tror du ?
Sverige har klart ganske mye på 10 år.
Vi kan lære av dem, og gjøre det enda raskere, hvis vi vil.
Det dreier seg mer om iver enn om mot, nå!
G


Hilsen - Gudmund
80 Liker

Hva er bioetanol?

Innsendt av: Kirsti

Er biotanol noe annet enn etanol? Fremstilles det for eksempel på annen måte, eller brukes navnet for å markere at det er biodrivstoff?
Kjemisk sett er det det samme, ja. Men som du sier, å sette bio foran, markerer at det er biobasert etanol. På samme måte som vi har bioolje og vanlig fossil olje, eller naturgass (fossil) og biogass.

Hilsen - Einar, ZERO
72 Liker

Fra Brasil?

Innsendt av: Christian

Så på TV at bøndene i Brasil blir jagd fra jorda si, for så å måtte jobbe tilnærmet som slaver med å høste sukkerrør, for kompaniene som produserer sukkerrør som skal tilvirke til Bioetanol. Dyrkbar mark blir stort sett bare dyrket med sukkerrør, til tross for sult i landet. Brasil har de billigste sukkerrørene i verden. Kommer vi til å kjøre bilene våre på bioetanol som stammer fra sukkerrør produsert under verste forhold i Brasil? I tilfelle synes jeg Miljøvernministeren bør tenke seg om en gang til før dette blir påbudt.. Sats på hydrogen.
Hei!

Det finnes eksempler på svært uheldig sukkerproduksjon, akkurat som det finnes svært grove tilfeller av oljeproduksjon, f.eks i Nigeria. Derfor er det viktig å utvikle systemer som sertifiserer og kvalitetssikrer at produksjonen skjer på en miljøvennlig måte, og en etisk forsvarlig måte.

Hilsen Marius, Bellona
71 Liker

Ikke løs dette på "norsk" vis

Innsendt av: step

Typisk norsk ville vært å sette prisen på bioetanol lik bensinprisen i dag, og i tillegg doble bensinprisen.

Vær så snill, eksperter, gjør det dere kan for å få bioetanolen billigere enn dagens bensinpriser. To-tre kroner billigere vil utgjøre store forskjeller for de fleste av oss.
Enig!
Du kan påvirke selv også - det er faktisk mulig å ringe eller maile f.eks finanskomiteen på Stortinget.

Hilsen - Gudmund
77 Liker

Matmangel?

Innsendt av: P

Noen "andre" eksperter sier at man må dyrke "7 jordkloder" med bioorganisk materiale for å mette ett år forbruk bare for biler. Stemmer dette? Og i så fall, er det noen som ikke har gjort leksen sin her?
Hei!

Det er ikke realistisk å erstatte alt fossilt brensel med bioenergi. Derfor arbeider vi for mer effektiv energibruk, økt produksjon av fornybare energi (vind, bio, sol osv) og renere fossil energi.

Bio kan gi et vesentlig bidrag uten at det går på bekostning av matproduksjon.
I Europa ligger store arealer brakk. Dessuten kan vi utnytte biomasse fra avfall og fra skogen.

Verden sløser med biomasseressurser og mat. Hvis ressursene blir effektivt utnyttet og riktig fordelt, har vi mer til overs!Hilsen Marius, Bellona
72 Liker

Produksjon over tid mm.

Innsendt av: Jens Helland

Hei! Bra med miljøengasjement, men lurer på et par ting. Hvor stor del av vestens store bilpark er det realisk at det er mulig å framskaffe biodrivstoff til? Kan denne produksjonen opprettholdes og gi energioverskudd over tid? Hindrer optimismen rundt biodrivstoff økt fokus på mer energieffektive kollektive transportmiddel som buss,trikk og tog? Husk at 80-90% av befolkningen bor i tettbebygde områder der det er utviklingspotensiale for dette.
Takk for oppmuntring. Du har rett i at det ikke er nok biomass til hele verdens bilpark, hvertfall dersom alle skal kjøre like mye bil som vi gjør i Norge. Derfor trenger vi også å effektivisere reisevanene våre, for eksempel gjennom kollektivtrafikk. At vi ikke har nok biomasse er også årsaken til at vi i ZERO jobber med hydrogenbiler og batterielektrikse biler. "Drivstoffet" her kan produseres av andre fornybare energikilder som sol, vind og bølger, og fra fossil energi med CO2-deponering. Det fins ikke en enkelt løsning som kan løse alt alene, men kombinasjonen av biodrivstoff, hydrogenbiler og elbiler kan tilsammen dekke det meste. Men ingenting er selvfølgelig bedre enn trikk og tog. Det passer bare ikke for alle, alltid...

Hilsen - Alle kan gjøre litt
75 Liker

E85

Innsendt av: Jonk

Kan man f. eks. kjøre på 30% 95 blyfri og 70 % etanol uten å få problemer på kalde vintere?
Ja - hvis du har bil som kan bruke bioetanol (Ford, Volvo, Saab)

Hilsen - Gudmund
83 Liker

Avgifter

Innsendt av: Radiv

Nordmenn er ganske konservative når det gjelder bil.

Skal man får til noe her må det satses, og da ma man virkelig gjøre noe med avgiftene både på biler og drivstoff.

Tror man må helt ned på avgiftsgruppe b og c som har 22% av normal engangsavgift, eller få til en liknende ordning som elbiler, med totalt fritak. Det må ihvertfall være noe som monner !
Det samme med avgifter på drivstoffet. En multifuelmotor på E85 bruker ca 30% mer drivstoff pr mil, så man må også her sørge for at det lønner seg skikkelig å kjøpe en E85.
Biodiesel som mange dieselbiler kan kjøre på i dag må også satses på siden 80% av nybilene pr idag er Dieselbiler.

Gjør det skikkelig og kom opp med en plan som monner - ellers vil ikke nordmenn kjøpe det - de må være vesentlig billigere, både i innkjøp og bruk !!!

Hva er planen deres pr nå - kort og langsiktig ?
Vi prøver på mange nivå, og på mange plan å få avgiftene ned. Jeg er helt enig i tankegangen din. Stortinget har lovet å justere bioetanolvariantene ned i revidert budsjett. Gjennom Hvit Vinter har vi fått journalister til å ringe stortingspolitikerne ned. Vi har foreslått redusert pris til Stoltenberg på direkten (Tabloid). Vi har inspirert bilkjedene til å sette ned prisene, i påvente av revidert budsjett.
Jo flere som spør, jo bedre. Du kan faktisk ringe til politikerne!Hilsen -Gudmund
72 Liker

fiko_tech@hotmail.com

Innsendt av: Yunus Elmas

Hva er forskjellen mellom vanlig bensin og biobensin.
Forskjellen ligger blant annet i ressursmateriale; vanlig benin er fossilbasert, biobensin hentes fra planteriket. Dermed går karbondioksydregneskapet i null - når nye planter binder karbon i fotosyntesen!


Hilsen - Gudmund
80 Liker

Diesel + Bio

Innsendt av: Esposito

Hei! Kan man blande vanlig diesel med alt annet av biovarianter i alle forholdstall?
Ikke alle biler tåler alle slags prosentinnblandinger. Møller i Norge har gitt ut en liste for Volkswagen, se www.hvitvinter.no.
Generelt: alle dieselbiler, nye eller gamle tåler 5 % innblanding. Men det er for lite - for klimaet!
GHilsen - Gudmund S
74 Liker

Konvertering av bensinmotor

Innsendt av: step

Er det mulig å konvertere en bensinmotor til bioetanol? Vil en slik operasjon gi økonomisk gevinst, og i så fall over hvor lang tid?
Alle bensinbiler kan uten problemer benytte bensin med 5-10% etanol. Dette forbedrer faktisk kvaliteten på bensinen. I dag er det ikke tillatt å blande inn mer enn 5% i europa, men enkelte delstater i USA har påbudt å blande inne 10%. Skal man kjøre på noe særlig høyere innblanding må benytte en bensinbil med spesialbygget drivstoffsystem slik som E85 bilene fra Ford, SAAB og Volvo. Det er også mulig å gjøre de nødvendige modifikasjonene på en eldre bensinbil. Dette koster noen tusen og er mulig å få gjort i Sverige.

Prisene ved en slik konvertering må du nesten sjekke selv.

Hilsen Einar, ZERO
74 Liker

PRODUKSJON

Innsendt av: Odd M

Jeg eier en gård. Grasproduksjon er ikke lenger aktuelt her, fordi dyrene er borte, i mils omkrets. Hva bør jeg dyrke for bioenergi-samfunnet og hvor kan jeg henvende meg for råd? Landbrukskontoret her vet ikke noe nyttig!
Hei!

Det kommer jo an på hvor du bor, men hvis arealet ditt er egnet for Raps, kan denne brukes til dieselproduksjon. Snakk med energigarden på Hadeland, de kan hjelpe deg. www.energigarden.no

Hilsen Marius, Bellona
70 Liker

Utslipp av Nox

Innsendt av: O.W Matsson

Hei!

Synes dette med biodrivstoff er kjempeinteressant, og tror vi i Norge må satse mye mer slik de gjør (og har gjort) i Europa. Men; er det slik at en motor på biodrivstoff slipper ut mye mer NOx enn selv dieselmotorer? I så fall vil vi vel igjen få sur nedbør osv?
De lokale utslippene er noe høyrere enn på vanlig diesel, derfor anbefaler en del (Møller AS) å ikke bruke biodiesel i byområder. Faren for sur nedbør er ikke stor med det første. Målet på sikt er at vi får i gang produksjon av andre generasjons biodiesel, basert på skog. Da vil lokale utslippe være minimale. Men først må vi få opp etterspørselen, i alle ledd!


Hilsen - Gudmund S
79 Liker

Hvor ?

Innsendt av: Eddie Kristiansen

Jeg ønsker å kjøre min VW 2006 transporter, på biodiesel. Finner ingen slike pumper i Vestfold. Har blitt fortalt at det skal være ei pumpe ved Stavanger og noe i Oslo. Biodiesel er både billiger og bedre, både for natur og ei trygde lommebok.
Hvis du ser her, vil du finne ut om din VW kan bruke biodiesel:
http://www.zero.no/transport/bio/200511151629

Du kan også sjekke i instruksjonsboka på bilen.
Det fins ingen pumper i vestfold, men flere i oslo og også en i Porsgrunn. Men husk at ikke alle disse biodieselpumpene har biodiesel som følger standarden, og som fx VW dermed opprettholder garantien på.

Ellers har BV energi etablert biodieselproduksjon på Hurum, og Oleon planlegger det samme i Sandefjord. Foreslår at du kontakter disse og spør om de ikke vil sette opp en pumpe i nærheten av deg...

Hilsen Einar i ZERO

73 Liker

Vet ikke

Innsendt av: MrHaMMEr

hvrofro har det ikke blitt påbudt i Norge å bruke biodrivstoff? (istedenfor diesel og bensin)?
Det har med sløvskap og uvitenhet å gjøre. Blant annet. Men i bunn: Norge er et oljeland. Dermed ligger det en del hindringer i systemet som Sverige slipper lettere unna.
G


Hilsen Gudmund
82 Liker

Hva med Gass?

Innsendt av: Gunnar

Hva med bilser osm er ombygd fra bensin til gass? hvordan er dette i forhold til bioetanol, Siden alle sverger sånn til bioetanol nå, burde nok ikke staten heller sponse halve bilen istedenfor å ha like mye avgifter som en bensiner.
Hei!

Overgang fra bensin til gass gir ingen miljøgevinst i forhold til klima.
Dessverre er det likevel avgiftsfritak på gass, slik at Hummere som går på gass er subsidiert med 5 kroner mila, selv om de forurenser like mye som en bensin-hummer.


Hilsen Marius, Bellona
71 Liker

biodisel

Innsendt av: gido

Hvor kan jeg kjøpe biodisel,jeg kjører en golf 2001 atomat, denne bil er etter hva jeg har hørt er ganske ren i utslippet avren gas
Alna i Oslo har ei pumpe, blant annet.
Du kan sjekke om bilen din kan fylles med hundre prosent på www.hvitvinter.no!
Lokale avgasser er en ting, klimagasser er en annen, kunne man si.Hilsen - G
68 Liker

samma lyd fra motoren og fungerer det til alle biler?

Innsendt av: rune hill

hei, vil det bli samma lyd på motoren når man kjører med biodrivstoff? og fungerer det til alle biler?
Lyden er den samme, men lukten kan være annerledes hvis dieselen er produsert på frityroljer (som ikke anbefales av bilimportørene).
Hundre prosent kan gå på ganske mange brukte biler, blant annet Volkswagen, se www.hvitvinter.no. I den andre enden av skalaen kan alle dieselbiler fylles minst 5 prosent.

Hilsen - Alle kan gjøre litt
67 Liker

BIODRIVSTOFF GIR NORSKE SKOGEIERE MONOPOL

Innsendt av: Bj

Begynnende fristende i pris, men så etter fristelsen har mange gått over og monopolsituasjoner kan lett skapes i vårt lille Norge.
Er ikke dette trusselen vi nå står overfor ?
Jeg tror det kan bli sunn konkurranse på bio-markedet, med en blanding av flere norske og utenlandske aktører.

Hilsen Marius, Bellona
72 Liker

Biodiesel!

Innsendt av: Thomas Antonsen

Statoil skal nå på mange av sine stasjoner lansere Biodiesel, og i løpet av året kun kjøre på dette. Ergo den vanlige dieselen skal bort!
Jeg kjører en 2006-mod passat 2.0TDI, hvor det på den står ganske klart fra fabrikk "Nicht biodiesel"!

Må jeg "parkere" bilen min??
Hei!
Statoil skal selge diesel med 5 prosent biodiesel innblandet i vanlig diesel, ikke ren biodiesel.
Dette kan alle dieselbiler kjøre på!

Hilsen Marius, Bellona
72 Liker

Manglende kunnskap

Innsendt av: Tor Simonsen

Hei! Jeg jobber selv i bilbransjen, og synes kampanjen deres er bra. Men, jeg har ved to anledninger kontaktet bilimportører for å spørre om to konkrete bilmodeller, som begge har vanlig dieselmotor, kunne kjøre med biodiesel på tanken, og evnt. hvor mange prosent biodiesel i forhold til vanlig diesel. I begge tilfellene kunne ikke importørene svare på dette. Det betyr at de som ønsker å bruke biodiesel i stor grad ikke vil tørre fordi importørene har for lite kunnskap, og følgelig ikke kan garantere at drivstoffsystemet vil tåle det. Jeg mener derfor at det på en, eller annen måte burde opprettes et "opplysningsråd" med eksperter som har kunnskap, og som kan skaffe kunnskap fra den enkelte bilprodusent, og som kan opplyse om hvilke bilmodeller som vil tåle biodiesel. Dersom myndighetene virkelig ønsker å satse på biodiesel, og andre miljøtiltak burde nødvendige midler til et slikt "opplysningsråd" være overkommelig. Mitt spørsmål er derfor om det finnes virksomheter som kan besvare slike spørsmål, eller om "dere" har tenkt over behovet for et slikt "opplysningsråd"?
Gode ide om et opplysningsråd, og enig om at det er stor mangel på kunnskap, også i bransjen. Selv om jeg vet at flere av bilimportørene nå er i gang med å skolere sine folk.

Vi i ZERO prøver å være et slags slikt opplysningsråd som du etterlyser. Hvis du går inn på www.zero.no vil du finne masse info om blant annet biodrivstoff. Vi har blant annet publisert en tysk liste over kjøretøy som kan bruke biodrivstoff, og en helt ny liste om Volkswagen har frigitt over alle modellende de har som kan gå på biodrivstoff. Her er link direkte til denne infoen finner du her:

http://www.zero.no/transport/bio/200511151629

Hilsen Einar Håndlykken, ZERO
69 Liker

hva er bio drivstoff

Innsendt av: diesel

kan jeg med dieselmotor kjøremed det eller må man en annen type motot.
Bidrivstoff er enten biodiesel, bioetanol, eller biogass. Drivstoffene henter energi fra planteriket, og plantene binder karbondioksydet når de vokser opp igjen. Dermed er klimaregneskapet nesten null!
Du kan sjekke nettsidene til www.hvitvinter.no hvis du har en Volkswagen. ZERO har lister fra Tyskland og England som tar for seg andre merker også. Generelt vil forhandlere nøle, hvis du spør. Men kunnskapsnivået kommer seg!


Hilsen - Gudmund
76 Liker

CO2 utslipp

Innsendt av: Underdog

Filosofien med at biobrensel ikke bidrar med CO2 utslipp er vel at plantene forbruker denne klimagassen. At CO2en som frigjøres ved forbrenningen allerede er trukket ut av atmosfæren hele den tiden planten gjennom sin livssyklus har pustet. Men hvis man gjør et tankeekspriment om å plante f.eks raps for å fremstille biodiesel. Man pløyer opp et jordstykke for å lage en åker. Dette jordstykket er overgrodd av det man kan kalle ugress. Man fjerner ugresset for å erstatte det med rapsplanter. Senere fremstilles drivstoffet. Når man så forbrenner dette drivstoffet slippes CO2en som rapsen har trukket ut av atmosfæren ut. Men denne CO2en ville jo allikevel blitt trukket ut av atmosfæren. Av nettopp ugresset. For at filosofien med nullutslipp skal holde stikk må vel rapsåkeren anlegges på et sted uten allerede eksisterende vegetasjon. Eller hur? Således vil vel prosjekter som f.eks skogplanting i deler av India og Nepal eller tiltak for å motvirke ørkenspredning være av de mest hensiktsmessige miljøtiltak. Man burde muligens sørge for at et tre som felles i f.eks Norge bør erstattes med å plante et nytt tre, f.eks i et afrikansk land.
Hei!
Både ugress, raps og andre planter slipper ut CO2 når de dør og brytes ned, men de tar opp akkurat like mye CO2 gjennom fotosyntesen. Utslippet øker ikke av at vi låner karbonet, og utnytter energien som ligger der før karbonet slipper ut!

Hilsen Marius, Bellona
70 Liker

Biodiesel blandet i vanlig diesel.

Innsendt av: PAJERO

En bekjent som driver en bensinstason i nærheten har fått et skriv fra sin levrandør som sier at inblanding av biodisel i vanlig diesel skader motor og diesel pumpe. Kan vi sende regninga på ny motor / diselpumpe til dere?
Ha ha...
Det er mye behov for kunnskap om innblanding og bruk av biodiesel, på mange nivå. Men det kommer seg! Harald Møller AS har gitt fri en liste over bilmodeller som kan fylle hundre prosent. Kanskje kommer flere importører etter. Se hvitvinter.no og zero.no

Hilsen - Gudmund
70 Liker

Saab

Innsendt av: Jonk

Hei! Kommer man til å sette ned avgiftene på biler med biopower? F. Eks. Saab 95 2,0 biopower..?
Ja, etter påtrykk fra blant annet oss i ZERO har regjeringen nå lovet å redusere avgiftene for biler som kan kjøre på bioetanol (E85). Men spørsmålet er om de setter dem den noki til at det monner. Og med monner mener jeg så mye at det faktisk blir mer attraktivt å velge en bli som kan kjøre på biodrivstoff enn en som er bundet til fossil bensin.

Hilsen - Einar Håndlykken, ZERO
65 Liker

Hva er galt med LPG?

Innsendt av: M.R

Hei. Det er stort fokus på dette med biodrivstoff for tiden, og det er helt klart at å satse på alternative drivstoff er viktig for miljøet. Derfor undrer jeg litt på hvorfor det i denne debatten aldri nevnes noe om LPG (propan)? Mange biler og busser kjører per i dag på LPG. En LPG-dreven bil slipper kun ut ren damp
, og er følgelig svært miljøvennlig. I England og Nederland er Autogas mye brukt. På landsbasis er det per i dag over 100 fyllestasjoner for Autogas i Norge,og flere er på vei.
Stort sett alle biler nyere enn 1990mod kan lett konverteres til gassdrift, og kostnadene for dette er ikke store.
Jeg vil gjerne ha synspunkter fra dere på hvorfor det ikke fokuseres mer på LPG som drivstoff.
Hei!
Du har nok misforstått litt! Det er hydrogen som kun gir utslipp av ren vanndamp, og derfor jobber vi med å bringe fram Hydrogen som drivstoff. Den første fyllestasjonen åpnet i Stavanger i sommer, men det foreløpig bare noen få biler i prøvedrift. Hydrogen ligger derfor litt fram i tid, og i mellomtiden trenger vi noe som både er miljøvennlig og som er tilgjengelig i dag, og biodrivstoff er et slikt alternativ, sammen med for eksempel elbiler.
LPG i busser kan gi en viss forbedring i forhold til gamle dieselbusser, men gir ingen reduksjon i CO2-utslipp.


Hilsen Marius, Bellona
71 Liker

Bio Diesel

Innsendt av: Kjell Bekk

Hvorfor er kan biodiesel ikke benyttes på biler med avgass norm EU4?

Og hvis de da ikke overholder normen, hva er fordelen med biodiesel på biler med så strenge avgassnormer?
Måten filteret fungerer, går ikke i hop med biodrivstoffets egenskaper.
Når det gjelder avgassnormene, er det sagt fra flere hold at biodiesel har noe høyere partikkelutslipp, jf Hegna i Møller AS (se www.hvitvinter.no) Dermed anbefaler han å ikke bruke biodiesel i Oslo by. Gevinsten i biodrivstoff generelt ligger i klimaregnskapet, som går nesten i null.

Hilsen - Gudmund
69 Liker

Miljøvennlig

Innsendt av: Thomas

Hei
Jeg skjønner ikke at "bio-drivstoff" er så miljøvennlig som "alle" skal ha det til. Det er forbrenning av karbon dette også som resulterer i CO2 til atmosfæren. Forbrenning av biodrivstoff vil forgå langt hurtigere i en bilmotor enn om det ble nedbrutt i naturen - dermed vil det i sum bli et tilnærmet like stort bidrag til drivhuseffekten som forbrenning av fossilt brennstoff. Det høres bare så mye bedre ut fordekt som "bio"-drivstoff. Enig?

Hei!

Det er riktig at det er karbon i planter, og at dette slippes ut! Men karbon fra planter har vi bare "lånt" av naturen. Når plantene vokser, tar de opp CO2 gjennom fotosyntesen. Dette karbonet vil uansett frigjøres når planten brytes ned, slik at biomasse er CO2-nøytralt - Det tar opp like mye CO2 som det slipper ut.


Hilsen Marius, Bellona
74 Liker

scooter

Innsendt av: Simen

kan jeg som kjører scooter bruke bioetanol bensin istedet for 95 blyfri?
Jeg tror du skal spørre forhandleren, men jeg tviler.


Hilsen - Gudmund
73 Liker

Biodrivstoff gir nye problemer!

Innsendt av: Elkiv54

Hei,

Biodrivstoff lages av plantevekster som blir drevet frem med en mengde kjemikalier (kunstgjødsel og insektsmidler).

Dette er kunstige stoffer som hittil har holdt seg til stor del på og under bakken, et stort nok problem.

Tidligere har disse stoffene ikke vært kjørt gjennom bilmotorer.
I motorene blir disse kjemikaliene delvis omdannet gjennom høye temperaturer og trykk, og så slippes resultatet ut i atmosfæren.

Dette blir jo et nytt alvorlig miljøproblem ingen aner konsekvensene av etter noen år.

Det burde allerede nå fra starten settes krav til at Biodrivstoff skal være basert på Økologiske dyrkete plantervekster, dvs. Økologisk Biodrivstoff.

Hvor mye har denne siden av BioDrivstoff vært undersøkt og forsket på?

Mvh
Viggo
Hei!
Biodrivstoff kan lages av landbruksråvarer, og dermed blir det ønskelig å drive denne landbruksproduksjonen mest mulig miljøvennlig. Vi tror det er riktig å benytte mineralgjødsel til energiproduksjon, fordi du får mer energi ut enn det du putter inn.

Samtidig er vi opptatt av å utvikle effektiv industriell produksjon av biodrivstoff basert på avfall, kloakk og biomasse fra skogen.
Da kan vi også baserer oss på norsk råstoff!


Hilsen Marius, Bellona
73 Liker

Tilgjengelighet på pumper og biler.

Innsendt av:

Når biodrivstoff er så bra og egentlig så billig å produsere så skjønner jeg ikke hvorfor det er så få som tilbyr dette? Er det noe jeg ikke har skjønt? Det er veldig bra at Oslo kan skilte med salg av drivstoff av denne art,der er det mye tomgangskjøring i rørsjtraffikken. men skal en få folk til å kjøre med slike biler holder det ikke med at vi selger bilene billig, man må nok begynne i andre enden med å øke tilgjengeligheten over det hele land på drivstoffet. Hva skal til for at vi får flere utsalgsteder på biodrivstoff og kunne en ikke bruke lavere priser på biodrivstoffet som motivasjon eller gulerot for å få folk til å kjøre på dette produktet.
Hvorfor vi har så få biodrivstoffpumper i Norge er et godt spørsmål. Kanskje er det fordi vi er et oljeland at vi har kommet så kort? Og at oljeselskapene har fokusert på drivstoff som de produserer selv. Eller kanskje det er fordi politikerne vår har vært lite opptatt av det. Sverige har i hvert fall over 600 bioetanolpumper. Og har hatt politikere som har vært opptatt av redusksjon i klimautslippene og mulighetene biodrivstoff kan gi for det svenske landbruket. Og de er ikke noe oljeland.

Er enig i at biodrivstoff må bli billigere for at det skal bli noe som mange vil bruke. Hvis myndighetene fjerner alle avgiftene og bensinstasjonskjedene priser seg litt lavere enn vanlig, ville det vært en god start.

Hilsen - Einar Håndlykken, ZERO
66 Liker

Hvor kjøpe biodrivstoff i Stavanger?

Innsendt av: Viggo

Hei,

Jeg har en volvo xc90 diesel og lurer på om jeg kan kjøre på biodiesel? Vet dere om noen som selger i Stavanger?
Jeg er ikke helt sikker, og spør du forhandler, vil de som oftest si nei. Noen prøver likevel, for egen regning. Sjekk miljoparken.no! De har biodieselpumpe!


Hilsen - Gudmund
63 Liker

Hva med NOx utslippene??

Innsendt av: Teknisk utepile (@brandenbourger Tor)

Er ikke NOx-utslippene mye større ved bruk av biodrivstoff enn ved vanlig drivstoff??
Bioetanolbiler har ikke høyere NOx-utslipp enn bensinbiler. Når det gjelder diesel, vil biodiesel i likhet med vanlig diesel gi NOx-utslipp. Dette varierer med dieselkvaliteten og selvfølgelig med hvilken bil du har!

Hilsen Marius Holm, Bellona
78 Liker

flere biostasjoner

Innsendt av: shl

jeg lurer på om det blir flere stasjoner rundt omkring i det norske land hvor du kan fylle bio- drivstoff. det beste hadde jo vært hvis den norske befolkning fikk en bioetanol pumpe i hvert fylke.
Helt klart!
Statoil kommer med fem nye nå, en i Stavanger, de andre på det sentrale østlandet, hva gjelder E85. Med flere biler på vegene som kan fylle bio, jo større er sjansen. Og så må vi alle pusje på bensinstasjonkjedene.
Biodieselpumper har også stort marked blant bruktbiler. Se www.hvitvinter.no
Hilsen - Gudmund
73 Liker

forurensing

Innsendt av:

Har noen tenkt over hvor mye bil
fabrikanten forurenser for å få
lagd en bioetanol drevet bil?


Jan Elverum
Det forurenser ikke mer å produsere en bioetanolbil enn en vanlig bil!
Dessuten står produksjonen av en bil for rundt 5-10 prosent av forurensningen gjennom bilens livssyklus. Det er bruken av en bil som forurenser mest, derfor er det viktigst å erstatte fossilt drivstoff med rent drivstoff.

Hilsen Marius Holm, Bellona
71 Liker

Kan jeg bruke el. ikke

Innsendt av: Tore L.

Jeg har en TOYOTA COROLLA VERSO
diesel 2005 mod. 116 hk. Kan jeg kjøre på biodrivstoff?
Vil forbruke evnt. øke?
Bor i Grimstad, hvor kan jeg fylle?
Det må du sjekke din forhandler. Møller har gitt ut en liste for Volkswagen på www.hvitvinter.no.
Alle biler kan fylle minst 5 prosent, enten de er nye eller brukte. Men mange kan bruke mer, ganske mange også 100...
Forbruket øker noe, ikke mye.
Spør bensinstasjonene når pumpene kommer, i Grimstad!Hilsen - Gudmund
67 Liker

Bioetanol

Innsendt av: Arne

Det skulle ha vært en bioetanol-pumpe i Bergen også. Vet dere om det planlegges en her? Hvor mye koster en bil med bioetanol i forhånd til en uten?
Helt enig!
Statoil kommer med fem nye, den nærmeste deg er i Stavanger. Vi må bare presse selskapene!
Volvo, Ford, Saab har biler som kan fylle bioetanol. Saab og Ford har satt prisen ned, nå i forrige uke. De bør være billigere enn både diesel og bensin, Ford nærmer seg, i alle fall. Og så håper vi politikerne setter prisene kraftig ned i revidert budsjett!
Følg med!
Hilsen Gudmund


Hilsen - Gudmund
70 Liker

Dagens dieselbiler

Innsendt av: Trond

Hei

Kan man bruke biodiesel på dagens dieselbiler, eller er det mulig å bygge de om slik at de kan gå på biodiesel?
En hel del brukte dieselbiler kan gå på hundre prosent. Møller AS har gitt ut en liste for Volkswagen. Se www.hvitvinter.no


Hilsen - Gudmund
71 Liker

stiftelse er ikke bevegelse

Innsendt av: Nils Hansen, Rasta

No får dere slutte å omtale Bellona og Zero som miljøbevegelse. De er miljøkonsulentstiftelser.

Hvordan er kvaliteten på biodiesel fra lakseavfall?
Det viktigste her er at biodieselen tilsvarer EUs standard. I Aftenposten i går uttalte Peugot-sjefen av norskprodusert biodiesel inneholder for mye jod. Møller sier det samme. Men biodiesel fra raps er bra. Det produseres nå på Hurum!
Hilsen - Gudmund
71 Liker

"bare ren CO2"??

Innsendt av: Ballangrud

1. CO2 er CO2 om den er ren eller ei. Hva er det isåfall som "forurenser" CO2 som gjør biobrensel bedre?
2. Hva med å promotere hybridbiler overfor myndighetene?
Hei!
Drivstoff som henter energi fra planteriket, "låner" C02 fra naturens eget kretsløp. Det slippes ut karbondioksyd når bilen brukes, javisst. Men naturen/plantene tar drivhusgassen tilbake når de vokser opp (i fotosyntesen). Derfor snakker man om lukket kretsløp, "ren" C02, og klimanøytralt drivstoff.
2. Hybridbiler basert på biomotor er bra! (Saab har en slik på gang)


Hilsen - Gudmund

Tidligere intervjuer

Uke 16: Eksperten svarer

Uke 16: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).
Uke 15: Eksperten svarer

Uke 15: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).
Uke 14: Eksperten svarer

Uke 14: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).

Faste spaltister