Still spørsmål til barnepsykologen

Lurer du på hvordan du som forelder kan forberede deg på barnets skolestart. Send spørsmål til barnepsykolog Willy-Tore Mørch.
245 Liker

Første inntrykk

Innsendt av: Anonym

Hvordan unngår du å gjøre et feil første inntrykk?
Jeg er litt usikker på hva du mener. Er det førsteintrykket som barnet ditt eller ungdommen din gjør på skolen? Jeg tror det beste svaret er å være seg selv.
255 Liker

Slankepress

Innsendt av:

Hei. Nå for tiden er det mye slankepress blant gutter. Alle skal være godt trent...Har en gutt på 14 som plages med vekta og tenker kun for magen sin.Han er 170cm høy og veier 61kg.Hvordan kan vi hjelpe han med å forstå at vekta hans er normal? Det hjelper ikke uansett hva vi sier,han har store komplekser.
På forhånd takk!
Det er ikke sikkert du skal mase for mye om vekta hans. Det kan låse fast hans utholdenhet. Du bør kanskje arbeide indirekte. Lag fristende mat, inviter til gode lange måltidssunder, la han velge middag eller dessert. Gi oppmuntring når han sitter rolig å leser i bøker eller er på internett. Hvis slankingenog treningen går ut over guttens fungering; mister konsentrasjonen, viser symtomer på depresjon, blir irritabel for det minste eller skolearbeidet svikter bår dere søke profesjonell hjelp.
251 Liker

Første skoledag

Innsendt av: Anonym

Burde jeg være med barnet mitt første skoledag eller blir det flaut for hun?
Hilsen

En bekymret mor
Ja, du bør være med på første skoledag. Da blir lærerne og de andre elevene kjent med deg og du blir kjent med elevene. Dessuten viser du at du intesserer deg for barnet skolegang.
257 Liker

mobbing

Innsendt av:

Hei det har vært en del utfrysing av klasseelever i klassen til datteren min.
Mye som går ut på at du får ikke være med fordi de andre ikke vil at du skal være med.
Min datter blir lei seg.
Hva kan jeg som fortvilt foreldre gjøre
Utstøting er den vanligste mobbetype hos jenter utenom sosiale medier. Siden dette foregår på skolen, bør du ta med datteren din og be om et møte med kontaktlærer. Skolen har plikt til å ha prosedyrer for forebygging og håndtering av mobbing. Det værste som kan skje er at datteren din holder det skjult. Dessuten er det viktig at skolen vet om at hun støtes ut. Lærerne kan da holde øye med ungdommene og gripe inn nåær det foregår. Hvis de ikke vet noe, er det vansklig å gripe inn.
253 Liker

Balansen mellom leksetid og fritid

Innsendt av: Anonym

Hva tenker du om tiden barna/ungdommene skal benytte på lekser? Vi har en gutt med lese - og skrivevansker og han sitter gjerne 2-3 timer med lekser hver dag. Enda føler vi at det burde vært benyttet mer tid for å komme i mål med alt. Ser også hvor viktig det er at han får pusterom med venner og ikke minst fotballtrening der han virkelig føler mestring, dette er også viktig. Burde vi kreve at skolen tilrettela bedre for gutten vår, at lekser ble tilpasset i større grad for han? Vi er opptatt av å ha god kontakt mot skolen.
Det er viktig at han får mulighet til å oprettholde fritidsaktivitetene og være sammen med kamerater. Skolen skal tilrettelegge individuelt for elevene og du bør snakke med skolen om hvordan dette kan gjøres. Kan man arrangere leksegrupper der fire-fem elever settes sammen til en gruppe der alle hjelper hverandre? Da blir det sosialt, samtidig som alle lærer av hverandre.
256 Liker

Hjelp

Innsendt av:

burde jeg kjøpe masse klær, dyre vesker, masse sminke osv til datteren min?
He,he. Nei hvorfor det? Jeg antar at det skjuler seg en bekymring bak spørsmålet om datteren din kan bli utestengt fra ungdomsmiljøet hvis hun ikke har de riktige moteklar, sminke og vesker. Jeg mener at ungdom ikke skl bruke tid og energi på å "matche" venninnen med dyre moter. Hvis det er snakk om en trend som har begynt å utvikle seg i en ungdomsskole- eller videregåendeklasse vil jeg forslå at du tar kontakt med foreldreutvalget på skolen og invitere til diskusjon om hvilket nivå man bør legge seg på når det gjelder moter og kostnader. Mange foreldre har ikke råd til å følge motene. Derfor bør det være en form for solidaritet i foreldregruppa.
258 Liker

Når Bør man bytte skole?

Innsendt av:

Hei.
Jeg vurderer flytting og det innebærer bytte av skolekrets for min datter, nå 11 år. Jeg har i utgangspunktet tenkt å vente med flytting til det året hun skal begynne på ungdomsskolen, siden det da likevel er en overgang med klassebytter. Men så har flere ymtet frempå at omstillingen nok er lettere som 11 - åring, i tillegg til at overgang til ungdomsskole er vanskelig nok som det er. Har du noen tips når det gjelder dette?
Det er intet åpenbart svar på dette spørsmålet. Dersom hun skifter skole nå, og kommer i en sjettklasse der mange av eleven kommer til å gå i samme klasse på ungomstrinnet, kan det være bedre å flytte nå. Hvis det er slik at hun uansett vil få nye medelever på ungdomsskolen selv om dere flytter nå ville jeg, hvis mulig, valgt å vente til hun skal begynne på ungdomsskolen. Da får hun bare ett klassebytte og ikke to tett på hverandre
261 Liker

Mobiltelefon

Innsendt av: Anonym

Hva tenker du om mobilbruk i skoletiden ?
Jeg oppfattes kanskje som konservativ,men jeg mener at mobilbruk skal begrenses til tidspunkter da den ikke konkurrerer med undervisning og andre skoleaktiviteter. Den kan f.eks. slås av i timene og slås på i friminuttene. De fleste voksne har restriksjoner på mobilbruk i sine jobber.Det er ingen grunn til at barn ikke skal ha det.
251 Liker

Angående press

Innsendt av: Anonym

Hvorfor kan man ikke legge ett press på barna for å motivere dem innen skolearbeid?
Det kommer an på hva du mener med "legge et press på". Det er ikke sikkert å presse fører til motivasjon. Det er derimot fint at foreldre har positive forventninger til at bartna gjør det bra på skolen og hjelper dem så godt de kan. Jeg er imidlertid bekymret for det samlede presset og forventningene som ungdom er utsatt for i dag. Forventninsghpresset kommer fra skolen selv der de ønsker at eleven bidrar til så høy skåre som mulig på nasjonale prøver og PISA-undersøkelsene. Det ligger et press på ungdom om å gjøre det bra fordi det kreves gode karakterer for å komme inn på attraktive utdannelser. Men de får også ofte press fra kamerater, fritidsledere samtidig som internett forstørrer presset gjennom sosiale medier. Noen ungdommer tåler dette bra, mens andre er mindre robuste. Foreldrenes rolle må være å følge med ungdommene sine, være positivt interessert i skolearbeide, spørre dem om de føler et press som er plagsomt, snakke om hva som kan gjøres med det og være oppmerskom på signaler fra ungdommen på at presset er for stort. Det kan gi seg utslag i at ungdommen plutselig slutter å gjøre lekser og "miste interessen", vegre seg mot å gå på skolen, noen har fysiske plager i form av hodepine, slapphet, vise depressive symptomer. Da er det på tide å sørge for at ungdommen får hjelp til å håndtere situasjonen.
251 Liker

Homofil på kristen ungdomsskole

Innsendt av: Anonym

Min gutt begynner nå på en kristen ungdomsskole. Han har allerede kommet ut av skapet. hvordan skal han forholde seg til alle fordommene som blir slengt mot ham? Og hvordan kan jeg hjelpe ham? Hadde det vært en idé å prøve og venne ham av homofilien kanskje? Da blir det jo lettere for ham
Det går nok ikke bra å prøve å venne ham av med homofilien. Det er en legning han er født med. Det er viktig at du som mor støtter ham i hans homofili. Lærerne ved skolen har plikt til å respektere hans legning og ikke tilkjennegi eventuelle fordommer. De skal også hjelpe og beskytte ham mot ubehag fra andre elever. Dere bør snakke med kontaktlærer om hans legning og spørre åpent om skolen aksepterer legningen og om skolen kan beskytte han mot fordommer fra andre elever. Det bør være en selvfølge at skolen bekrefter dette.
257 Liker

Mobbing & Kjærlighetssorg

Innsendt av:

Hei jeg er en gutt på 13 år som skal begynne på ungdomsskolen. Jeg blir kalt homse, stakkar, feit, rar og masse annet. Jeg likte ei jente men hu godtok meg ikke fordi jeg ikke er en av de kule. Og jeg er helt knust. Det skjedde for ca. 6 mnd. siden. Jeg er ikke godtatt fordi jeg ikke på på fotball og jeg hater stemmen min den er så lys! Jeg orker ikke mer! Jeg gråter hver dag og er redd for fremtiden!
Hei. Det er desverre ganske nådeløst med mobbing og stygge kommentarer i ungdomsmiljøene enkelte ganger. Det er ganske sikkert noen på ungdomsskolen som ikke plager deg og kan det være en ide å søke kontakt med dem. Noe av det beste man kan oppleve er å snakke med noen fortrolige på ens egen alder om slike utfordringer og få støtte og forståelse. De fleste ungdommer er fornyftige og forstår at dette er feil. Hvis du får noen allierte blandt dem vil det være lettere å stå imot ertingen. Men det viktigste er at du lærer å akseptere deg selv som du er. Du er god nok og du trenger ikke å sammenligne deg med andre. Du er sikkert interessert i andre ting enn fotball, og det kan du være stolt av. Hvis noen plager deg på skolen er det viktig at du sier i fra, både hjemme og på skolen. Skolen har plikt til å ha tiltak som stanser mobbing. Du skal ikke bære slikt alene. En felles innsats mellom foreldre og skole kan løse denne type problemer. Du kan også snakke med skolehelsesøster om dette. De er flinke til å hjelpe elever tilrette i skolen.
261 Liker

Ingen foretrekker vår annerledes datter

Innsendt av:

Verken lærere eller elever foretrekker vår datter. Hun er annerledes i væremåte og passer ikke inn i A4systemet. Hun er en tenker og snakker om tankene sine. Selv om andre barn ler og voksne sukker. Fordi de synes hun lar være å inkludere seg selv ved å være slik. En lærer sa det rett ut. Hun er vant til å gå alene i skolegården. Hennes eldre søsken er andre typer og dem har det da også vært mye eklere for. Vår datter er 12 og hun er en som trekker seg unna når ting blir vanskelige og leker heller med seg selv. Men hun er positiv og prøver å bli venner. Men fordi hun ser ting på andre måter og oppfatter ting anderledes enn mange så synes de hun er rar. Og skolen gir disse elevene lov til å la være å akseptere henne. Hvis hun velger å være annerledes så kan de ikke hjelpe henne, mener de. Hun er en tenker. Men tvinges til å være som andre for ikke å være alene. Da velger hun å være alene. Men jeg synes det er så trist og mitt hjerte gråter for henne når hun ikke ser.
Jeg reagerer når du sier at lærerne ikke foretrekker datteren deres. Det er som å si at legen ikke foretrekker datteren deres. Lærere er profesjonelle pedagoger som ikke kan la seg styre av å like eller mislike en elev. Lærere skal imidlertid bli godt kjent med datteren din, prøve så sette seg inn i hva hun tenker og mener og hjelpe henne til å bli akseptert i barnegruppen. Det er skolen som har ansvar for at elevene har det godt på skolen. Det kan ikke overlates til elevene. Dere bør snakke med læreren om dette og samarbeide om hvordan datteren kan bli inkludert. Det er mulig læreren trenger veiledning. Skolen har da oftest tilgang til fagfolk, f.eks. at de har en sosiallærer som kan bidra.
263 Liker

Begynne på ny skole etter mobbing. Hvordan forberede?

Innsendt av:

Vår snart åtte år gamle sønn begynner på ny skole etter å ha blitt mobbet og fryst ut i to år. Han tåler mye og har sjelden sagt fra. Men når han har sagt fra har noen lærere sagt at han bare må svare tilbake eller finne andre å være med. Nå begynner han på ny skole og vi er usikre på om vi skal se dette an eller snakke med skolen på forhånd om opplevelsene han har hatt. For få dager siden fikk vi vite at også denne skolen har noe mobbing i de yngste klassene. Vi foreldre gruer. Gutten er spent og glad. Vi vil fokusere på det positive. Samtidig vil vi at skolen skal vite hva han har gått gjennom i 1-2 kl for å hindre at dette skjer igjen. Men kanskje er det feil å si fra på forhånd og heller vente og se? Hvordan forbereder vi gutten, og hvordan snakker vi med han om det som har skjedd de første skoleårene og hvilke råd kan vi gi han for at han skal få det bedre på den nye skolen? Hvordan styrker vi han best mulig i forhold til avvisningene han stadig opplever?
Det er viktig å være klar over at skolen har ansvar for at barna ikke mobbes på skolen. Mitt råd er at dere tar kontakt med kontaktlærer og spør hvilken tiltak skolen har mot mobbing. Dere bør informere skolen om at gutten deres har vært utsatt for mobbing på den forrige skolen. Inviter skolen til samarbeid om hvordan dere i fellesskap kan forebygge at sønnen deres mobbes og hvordan det skal stanses hvis han blir mobbet. Dere bør også snakke med gutten om hva han skal gjøre hvis han blir mobbet. Det er viktig at han ikke lider i det skjulte. Han bør si ifra både til lærer og til dere hvis han utsettes for mobbing slik at dere kan ta kontakt med skolen og bli enige om hvordan det skal håndteres. Skolen skal ha en plan for hvordan mobbing skal håndteres på skolen. Bidra til den denne planen blir fulgt.
260 Liker

Alene ved skolestart

Innsendt av:

Hei, vår datter på 6 år starter på ny skole, gikk i barnehage i en annen krets og kjenner derfor ingen. Vi har startet på sfo men det går ikke så bra som vi hadde håpet. Hun er engstelig, lei seg og redd når vi skal levere og hun har klaget på kvalme, vondt i magen og at hun vil begynne i barnehagen igjen. Vi har god kommunikasjon med de voksne på sfo som sier det går bra kort tid etter levering, men har du noen gode tips til rådville og bekymrede foreldre?
Det er ganske vanlig at små barn blir engstlige når de skal begynne på skole, og ditt barn kjenner jo ingen heller. Det er fint at hun roer seg på SFO etter en stund. Det tyder på at hun også vil roe seg på skolen. Hvis noen av barna på SFO også skal begynne i samme klasse som din datter kan det være en ide og invitere noen av dem hjem til dere slik at de kan leke sammen utenfor SFO. Snakk med datteren din om hvordan det er å begynne på skolen. Forbered henne på hva som kommer til så skje. Snakk positivt om skolen og skap forventninger hos barnet.

Tidligere intervjuer

Spør Vektklubbs treningsekspert om motivasjon, trening og kosthold

Spør Vektklubbs treningsekspert om motivasjon, trening og kosthold

Ble det mye godteri og fråtsing i mat i påsken? Trenger du hjelp til å komme i gang med et sunnere liv? Vektklubb.nos motivator og treningsekspert, Camilla Lorentzen, gir deg tips og råd til hvordan du kan komme på rett kjøl før sommeren!

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) svarer om ledigheten

Fredag kommer de første ledighetstallene for 2017 fra NAV. Hauglie svarer på spørsmål fra leserne.

Spør om tips og råd til utdanning

Er du fortsatt usikker på hvilken utdanning det er lurt å søke før fristen går ut 15. april? Her får du rådene du trenger i innspurten.

Faste spaltister