Skattebetalerforeningen svarte om skattemeldingen

Onsdag morgen ble skattemeldingen tilgjengelig elektronisk. Har du spørsmål? Fagsjef Rolf Lothe og advokat Bård Erlend Hansen i Skattebetalerforeningen svarer.
126 Liker

Formue på hus og eiendom

Innsendt av: Solfrid Ohm

I skattemeldingen har verdien på hus og eiendom økt med 880.000,- Huset må renoveres selv om det er beboelig. Det er ikke en reel verdiøkning da jeg først må renovere. Er det en takstmann som må sette ny reel verdi på boligen? Eller kan jeg selv redusere verdien? Må jeg legge ved bilder? Forøvrig har den generelle boligverdien steget med 18 % her i Vestby. Hva er best å gjøre?
Hei,

Formuesverdien på bolig fastsettes etter en modell som tar utgangspunkt i faktiske priser på solgte boliger i området eiendommen ligger. For primærbolig skal formuesverdien fastsettes til 25 prosent av denne beregnede verdien. Dersom formuesverdien overstiger 30 prosent av virkelig verdi på boligen, kan du be om at formuesverdien settes ned. Du må da kunne fremlegge takst/verdivurdering som skriver seg fra tiden etter 1. juli 2017 (hvis du ikke kan vise til en såkalt observerbar markedsverdi, f.eks. fordi du nettopp har kjøpt boligen).

Dette var det siste spørsmålet vi rakk å svare på i dag. Tusen takk for mange gode spørsmål og takk for oss. Gå gjerne inn på skatt.no for flere tips.

Mvh Bård og Rolf
160 Liker

Dødsfall i familen

Innsendt av: Jørn Johannessen

Hei,

Min kone mistet sin far og vi solgte huset sommeren 2017. (Min kone eneste arving)
Hvordan vil dette ha innvirkning på skatten og må vi evt. gjøre noe?
Vi har vel også mulighet for å få dekket noe av begravelsen og kostnaden rundt dette?

Håper på å høre fra dere.

Mvh Jørn
Hei!

Salg av arvet bolig er skattepliktig - men dersom dette var avdødes egen bolig (eller fritidsbolig) og han kunne selge den med skattefritak for gevinst (oppfylte vilkårene om bo- og eiertid), skattlegges man kun for verdistigning i egen eiertid.

Det vil si at arvingens inngangsverdi settes til antatt salgsverdi på dødsfallstidspunktet. Ved kort tid mellom dødsfallet og salgstidspunktet kan man legge til grunn at oppnådd salgssum er lik salgsverdi på dødsfallstidspunktet.

Så er det viktig å huske på at man har krav på fradrag for salgskostnader, og det gjør at man i slike tilfeller kan kommer ut med et fradragsberettiget tap. Men det er ikke fradragsrett for begravelseskostnader.

Dersom avdøde ikke kunne selge skattefritt, regnes gevinsten/tapet utfra hans inngangsverdi, og da kan regnestykket blir mer komplisert.

Mvh
Bård Erlend Hansen, advokat i SBF Skatteadvokater
168 Liker

Flaskepant = donasjon?

Innsendt av: Anon ym

Hei,

Jeg lurte på dette nye som rødekors har begynt med der man kan donere pengene fra flaskepanten til røde kors. Kan dette skrives av på skatten som donasjon til frivillige organisasjoner? Altså at jeg tar vare på alle kvitteringer i løped av året og skriver dette inn på post 3.3.7 i skattemeldingen? dette er vel en verdi rundt 2 - 3 tusen kroner.
Hei,

Gave til visse frivillige organisasjoner o.l. er fradragsberettiget hvis beløpet utgjør minst 500 kroner. Maksimalt samlet fradrag er 30.000 kroner for 2017. Det er imidlertid et krav for fradrag at beløpet er innberettet til skattemyndighetene på ditt personnummer, noe som ikke vil være tilfellet for eksemplet du trekker frem.

Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
111 Liker

Realisert tap av aksjer

Innsendt av: Adrian

Hei, la oss si jeg realiserte et tap på 100.000Kr, men ikke har noe skattbar inntekt. Da får jeg vel ikke tilbake de pengene, ettersom det ikke er mulig å trekke fra noe på skatten?
Hei,

I den utstrekning du kommer ut med negativ inntekt, får du et fremførbart underskudd som kan føres til fradrag mot inntekter i senere år.

Mvh
Bård Erlend Hansen, advokat i SBF Skatteadvokater
161 Liker

Samboer med lån

Innsendt av: Samboer med lån

Er samboer med felles boliglån, men gjrlden står kun oppført hos den ene. Hva er enkleste løsning? Dele fradraget i to og justere opp mot skatt til gode?
Hei!

Utgangspunktet er at dere må fordele fradraget mellom dere i skattemeldingen etter ansvarsforhold overfor banken. Er dere begge ansvarlige for gjelden med 50 % hver, fører dere tilsvarende i skattemeldingen.

Dersom dere ønsker en annen fordeling av gjelden, må dere kunne fremvise en intern avtale om fordeling av ansvaret. Her er det annerledes for ektefeller, som kan fordele fritt.

Merk at gjeldsrentefradraget må fordeles etter ansvarsforholdet - en avtale dere i mellom om betaling av rentene har altså ikke betydning for fradragsretten for renter.

Mvh
Bård Erlend Hansen, advokat i SBF Skatteadvokater
160 Liker

Salgssjef

Innsendt av: Kirsten Bugge Thorkildsen

Ser i noen fora at en får skattefordel på kr 7.000,- for full pott på kr 25.000,- på BSU, men av meldingen fremkommer kr 5.000,-. Hva er korrekt?
Hei,

I BSU-ordningen er maksimalt årlig sparebeløp 25.000 kroner. Det gis fradrag i skatt med 20 prosent av innbetalt sparebeløp. Dette betyr altså at den maksimale årlige skattefordelen er 5.000 kroner.

Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
162 Liker

Uføretrygda

Innsendt av: Anne Gurine Faaberg

Fikk avdrag for store sykdomsutgifter 2009 og 2010 men glemte det ifjor. Kan jeg skrive avdrag for dette nå? Mvh Anne Gurine
Hei,

Du kan fortsatt gjøre endringer som gjelder inntektsåret 2016, for eksempel å føre inn fradrag du glemte. Det gjør du ved å logge inn i Altinn og gi de nye opplysningene i en endringsmelding:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skatteoppgjor/klage-pa-sk....5907=12845

Slike endringer kan en som hovedregel gjøre i en periode på tre år. Skatteetaten vil da behandle de nye opplysningene og sende deg et nytt skatteoppgjør.

Når det gjelder særfradrag for sykdomsutgifter, er det et vilkår at en hadde fradraget i både 2010 og 2011 for å ha krav på det for senere år.

Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
106 Liker

Smartass

Innsendt av: Endre

Hei!
Jeg har et boliglån som blir effektivisert ca. 30 april.
Skal jeg fylle inn dette i skattemeldingen, eller skal jeg vente med dette til neste år?
Hei Endre,

Det er gjeldsposisjonene dine pr. årsskiftet som er relevante for skattemeldingen som skal leveres nå i april, så du må nok da vente til neste år - med mindre du heftet for gjelden 31. desember 2017.

Mvh
Bård Erlend Hansen, advokat i SBF Skatteadvokater
132 Liker

Salg av bolig

Innsendt av: KF

Hei,
Er meglerhonnorar og andre utgifter i forbindelse med salg av bolig fradragsberettiget? Hvis ja, hvilken prosentsats vil da gjelde?
Hei!

Gevinst ved salg av egen bolig er skattefri dersom du har eid i mer enn ett år og brukt den som egen bolig i minst ett av de to siste årene før salget (tap er tilsvarende ikke fradragsberettiget). Du har i dette tilfellet ikke krav på fradrag for meglerutgifter og andre salgskostnader.

Men dersom salget er skattepliktig er slike utgifter fradragsberettiget. Gevinsten er i tilfelle skattepliktig som kapitalinntekt, med skattesats (2017) 24 %.

Mvh
Bård Erlend Hansen, advokat SBF Skatteadvokater
168 Liker

Prosjektleder

Innsendt av: Espen Holm

Hvor finner man "utlignet skatt" i skattemeldingen? Mulig det ikke fremkommer for næringsdrivende..?
Hei,

For næringsdrivende fremkommer det ingen foreløpig skatteberegning. Dette er fordi skattemyndighetene ikke har oversikt over næringsinntekt og -kostnader ved utsendelsen av skattemeldingen.

Husk at de som har mottatt skattemelding for næringsdrivende må levere denne elektronisk. Dette gjelder selv om en ikke har noen endringer. Hvis den ikke leveres vil det kunne påløpe dagbøter (tvangsmulkt).

Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
114 Liker

Skattemelding

Innsendt av: Arbaz Hussain

Hei.
Før kunne man se hva folk tjente i 2017, og inntekt, formue. Når blir det tilgjengelig ?
Hei,

Skattelistene blir lagt ut på skatteetaten.no i forbindelse med det siste skatteoppgjøret, sannsynligvis 24. oktober.

Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
160 Liker

Mobil og bredbånd

Innsendt av: Roger

Jobben dekker gode 920,- pr.mnd til mobil og bredbånd. til privat abbonementer. Cirka 11000,- oppført som inntekt på skattemeldingen. Kan dette strykes og reduseres til EKom 4392,- ?
Hei,

Dersom arbeidsgiver dekker EKOM-utgifter skal skattepliktig fordel være maksimalt 4.392 kroner per år. Dette gjelder uansett om fordelen ytes som utgiftsgodtgjørelse eller naturalytelse. Det kan være en fordel å motta utgiftsgodtgjørelse, fordi fordelen aldri skal være høyere enn den faktiske dekningen. Ved naturalytelse er fordelen uansett 4.392 kroner.

Jeg vet ikke hvorfor fordelen er oppført med 11.000 kroner i din skattemelding, men du bør ta kontakt med arbeidsgiver for evt. å få korrigert koden det er innberettet i. Dersom arbeidsgiver har innberettet det som ordinær lønn, vil hele beløpet være skattepliktig.

Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
119 Liker

Fradrag på skattemeldingen

Innsendt av: Steinar

Hei, jeg har tilført mitt eget AS et personlig innskudd på 320.000,- i 2017 som har gått til aksjekjøp i selskapet. Kan jeg trekke av noe av dette på min personlige skattemelding?

ST
Hei Steinar,

Du får ikke umiddelbart fradrag for egenkapitalinnskudd i aksjeselskaper, istedet legges dette til din kostpris (inngangsverdi). Innskuddet kommer da først til fradrag ved utbytte (som grunnlag for skjermingsfradraget) eller salg av aksjene.

Mvh
Bård Erlend Hansen, advokat i SBF Skatteadvokater
159 Liker

fru

Innsendt av: Ada Kaalhus

Min mann døde 05.08.2017 - hvordan får jeg frem hans skattemelding?
Jeg har ikke ID-Bankbrikken hans
Hei,

Dette kan i mange tilfeller være litt kronglete;

Når en skattyter dør, blir adressen automatisk fjernet fra folkeregisteret. Man får altså ikke tilsendt skattemelding for avdøde med mindre det er registrert en c/o-adresse. Når det ikke er registrert, må du fremlegge skifteattesten for skattekontoret, og da skal du få den tilsendt (eller utlevert ved personlig oppmøte).

Mvh
Bård Erlend Hansen, advokat i SBF Skatteadvokater
165 Liker

Klagerett

Innsendt av: Mona Finstad

På meldingen sto det at jeg får tilbake 7900kr. Min mann fikk restskatt på 9500kr. Vi har felles barn og de står på min selvsangivelse. Dette er 3 året som han får restskatt. Hvordan kan dette skje når man har tabelltrekk? Han har ikke endret arbeidsforhold eller noe som burde meldes! Har man klagerett på dette? Hilsen Mona Finstad
Hei,

Tabellene er basert blant annet på hvor store fradrag en har. Hvis grunnlaget for skattekortet var feil (f.eks. slik at renteutgiftene stod oppført høyere enn de faktisk ble), vil man trekke skatt etter feil tabell. Ofte vil restskatt bli resultatet.

En har ikke klagerett på at en har stått i feil tabell, men dere bør undersøke om dere har fått med alle relevante fradrag i skattemeldingen.

Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
160 Liker

Fordeling av gjeld

Innsendt av: Viggo

Hva lønner seg? Fordele gjeld mellom ektefeller likt, eller mot den som har mest inntekt?
Hei,

Fordelingen av formue og gjeld har ingen betydning for ektefeller som lignes felles.

Fordelingen av renteutgifter har normalt sett heller ingen betydning, fordi fradraget har en verdi på 24 prosent, uavhengig av om en har høy eller lav inntekt.

Av og til kan fordelingen av renteutgifter ha betydning: For det første hvis den ene ektefellen har så lav inntekt at vedkommende ikke får utnyttet personfradraget i klasse 1 fullt ut. Da vil det lønne seg å flytte renteutgifter over på den andre, og evt. kapitalinntekter andre veien. For alderspensjonister vil det også lønne seg å fordele kapitalinntekter og -utgifter på en slik måte at de får utnyttet skattefradraget for alderspensjonister fullt ut (altså slik at begge får en utlignet skatt som minst tilsvarer skattefradraget).

Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
163 Liker

Foreldrefradrag

Innsendt av: Sissel

Hei. Har 4 barn. 3 barn med delt omsorg,2 av dei har adresse hos meg og 1 hos sin far,18,16 og 12 år. Siste barn 2 år bor fast med meg og min mann.Har kun fått foreldre fradrag på 1 barn,er det rett ?
Hei Sissel!

Foreldrefradraget gis for utgifter til pass av barn som er yngre enn 12 år i inntektsåret og/eller barn som er 12 år eller eldre som har særskilt behov for omsorg og pleie. Det gjelder altså en alminnelig grense på 12 år.

Så er det slik at ved delt omsorg, kan den som har betalt alle kostnader kreve fradrag fullt ut. Alternativt kan de fordeles mellom foreldrene innenfor samme maksbeløp.

Lykke til med skattemeldingen!

Mvh
Bård Erlend Hansen, advokat i SBF Skatteadvokater
157 Liker

BSU

Innsendt av: erlend hanna

Hei!
Jeg fylte BSU kontoen min et par dager før nyttår, men finner ingenting om skattefradraget på skattemeldingen min. Burde jeg ta kontrakt med skattekontoret i og med at jeg fylte kontoen så sent, eller er det andre måter jeg kan finne ut om sakttefradraget på.
Mvh Erlend
Hei,

Så lenge du betalte inn pengene før nyttår, skal du ha skattefradraget. Fradraget fremgår imidlertid ikke av skattemeldingen, men skal vises i en linje på den vedlagte foreløpige skatteberegningen. Hvis det ikke fremgår der, bør du kontakte banken.

Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
165 Liker

Utleie hytte Sverige

Innsendt av: Anette Bogerud

Jeg eier en bostadsleilighet (ny 2011) på fjellsted i Sverige som leies ut i vinterhalvåret ca 10 uker/weekender pr år. Vi bruker også stedet selv i noen helger samt i vinter- og påskeferie. Vi skal pusse opp nå i år og lurer på om noe kan trekkes fra på skatten. Malere, tapetsering , terrassebygging . Totalt utgifter ca 50.000.
Hei Anette!

Fritidsbolig i utlandet er skattepliktig til Norge på samme måte som om eiendommen befinner seg i Norge.

Fordi dere bruker leiligheten selv, mener jeg at den skal fritaksbehandles - det vil si at leieinntekter skattlegges etter en sjablongregel; Du blir skattepliktig for 85 % av de leieinntektene som overstiger kr 10 000. Du har da ikke krav på fradrag for utgifter i forbindelse med utleien.

Husk også å oppgi eiendommen som formue (30 % av markedsverdi).

Dersom du har betalt skatt til Sverige (ikke eiendomsskatt), kan du ha krav på fradrag i norsk skatt på inntekten (kreditfradrag). Da må du fylle ut skjema RF-1147.

Mvh
Bård Erlend Hansen, advokat i SBF Skatteadvokater
163 Liker

Restskatt

Innsendt av: Gulsun

Hei! Jeg må betale en del i restskatt, dette har aldri skjedd før. Kan det være fordi jeg har overtatt en leilighet som jeg kjøpte med min tidligere samboer ? Men som nå jeg eier alene.
Hei,

Det er vanskelig å si hvorfor du fikk restskatt, men kjøpet av leiligheten er nok ikke årsaken. Primærbolig verdsettes normalt til 25 prosent av omsetningsverdien, slik at du altså fikk lavere formue ved å kjøpe ut din samboer.

Generelt er det viktig å sjekke grunnlaget for skattekortet når det kommer i desember hvert år, fordi det er dette grunnlaget som avgjør hvor mye skatt en skal trekke i det kommende året. Hvis grunnlaget er for lavt, vil det føre til restskatt.

Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
125 Liker

Reisehjem Fradrag

Innsendt av: Anmol Juneja

Hei, jeg har flyttet inn i Oslo fra India. Forledrene mine bor i New Delhi, India. Jeg og kona besøker dem minst en gang i året.

Kan vi begge føre fradrag for den og hvordan?
Hei,

Dette regnes som private kostnader som ikke gir fradragsrett.

Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
164 Liker

Separert og solgt huset til ex

Innsendt av: Lise Pettersen

Hei!

Jeg og min ex ble separert juli 2017. Han kjøpte meg ut av huset September 2017.

Året 2017 hadde jeg da betalt huslånet fra januar-august.

Kjøpte min egen leilighet i oktober 2017. Den står oppført i skattemeldingen. Hvordan gjør jeg det med huset og lånet der?
Hei,

Huset som du solgte deg ut av i september 2017 skal ikke være oppført som formue i skattemeldingen for 2017, siden det er formuen per 31.12.17 som skal fremgå av skattemeldingen. Hvis huset står i skattemeldingen må du stryke det og gi en forklaring i et vedlegg. Hvis salget var skattefritt (eiertid mer enn ett år og botid minst 12 av de siste 24 mnd. før salget), trenger du ikke gi ytterligere opplysninger om salget.

Hvis du mener du skal ha fradrag for renteutgifter som ikke er innberettet på deg, bør du ta kontakt med tidligere ektefelle for å avtale fordelingen, slik at den blir i samsvar med deres intensjoner.

Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
166 Liker

Krypto

Innsendt av: Amalie Hole

Hei!
Jeg solgte Litecoin rett før årsskifte gjennom coinbase. De ble først omgjort til euro i den elektroniske lommeboken før de ble overført til min konto. Overføringen til min konto skjedde ikke før 2.januar.
Spørsmålet er derfor; er dette skattepliktig for 2017 eller blir det 2018 siden pengene ikke kom på konto i Norge før 2018?
Hei Amalie,

Først litt generelt om kryptovaluta:

Skattedirektoratet har uttalt at Bitcoin er et formuesobjekt i skattemessig forstand. Dette gjelder da også andre typer kryptovalutaer.

Kryptovalutaer anses altså som formue på lik linje penger man har på bankkontoer, i aksjefond og i enkeltaksjer.

Gevinst/tap ved salg skattlegges som kapitalinntekt (med mindre aktivitetene er så omfattende at det anses som næringsvirksomhet).

Du må selv rapportere inn dette, da posten ikke er forhåndsutfylt. Gevinst/tap føres i post 3.1.12 og tap i post 3.3.7. Verdi av beholdningen pr. årsskiftet føres i post 4.5.4. Jeg anbefaler eventuelt at du gir utfyllende opplysninger i et eget vedlegg til skattemeldingen.

Til ditt konkrete spørsmål: Det er salgstidspunktet som er avgjørende for tidfestingen av inntekten, og derfor skal gevinsten (eller tapet om du har det) før i skattemeldingen for 2017.

Lykke til!

Mvh
Bård Erlend Hansen, advokat i SBF Skatteadvokater
168 Liker

Fradrag for studenter

Innsendt av: Joakim

Hei! Finnes det noen fradrag for studenter? F.eks faktiske utgifter til utdanning(bøker, utstyr etc.), transport til og fra skolen osv.?
Hei,

Utgifter til utdanning er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget, og det er ingen spesielle fradrag som gjelder kun studenter. For noen kan det imidlertid være aktuelt med pendlerfradrag, hvis man blir igjen på studiestedet og arbeider i sommerferien. Fradrag for kost er da særlig aktuelt, og gis med 205 kroner per døgn hvis en har kokemuligheter i pendlerboligen.

Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
164 Liker

Pendling

Innsendt av: Stein Naavik

Hei. Fra 1.aug ifjor begynte jeg å pendle med egen bil hver dag 16 mil til og fra jobb hver dag, pluss bompenger rundt 50 kroner hver dag, grunnet at kollektivtilbudet i fylket ikke gjør at jeg kommer meg på jobb til kl 6 på mårran. Hvordan bør/kan jeg legge inn dette?
Hei,

Det gis fradrag for arbeidsreise med kr 1,56/km opp til 50.000 km og med kr 0,76/km opp til 75.000 km. Det er et bunnfradrag på kr 22.000, slik at det gis fradrag for overskytende beløp. Spesifiser reisefradraget i post 3.2.8/3.2.9 i skattemeldingen. Bompenger er fradragsberettiget når de er på mer enn 3.300 kroner og du sparer minst 2 timer per dag ved bruk av egen bil, sammenlignet med kollektiv transport.

Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
167 Liker

Skattelette for investorer i oppstartsselskaper

Innsendt av: Simon Hammerstad

Nye aksjonærer som oppfyller kravene myndighetene har satt, vil oppnå 24% skattefordel knyttet til sin investering i emisjoner gjennomført ved Skattefunn-ordningen. Hvordan fører jeg dette opp i skattemeldingen, som personlig skatteyter og investeringsbeløp på kr 500 000 ved bruk av denne type fradragsordning i selvangivelsen?
Hei,

Det er riktig at det fra 2017 er innført en gunstig ordning for fradrag for investeringer i oppstartselskap (dette har ikke noe å gjøre med Skattefunn-ordningen).

En rekke vilkår må være oppfylt, blant annet må selskapet ha færre enn 25 årsverk, ha årlige driftsinntekter og balansesum under 40 millioner kroner, være 6 år eller yngre og ha et lønnsgrunnlag på minst 400.000 kroner. Selskapet kan maksimalt ta imot 1,5 millioner kroner i investeringer gjennom ordningen.

Fradrag innrømmes ikke dersom investor eller nærstående er eller har vært aksjonær i selskapet på tidspunktet for investeringen. Nåværende og tidligere ansatte, samt nærstående til disse, kan heller ikke benytte seg av ordningen. En kan heller ikke bli ansatt i selskapet i løpet av eiertiden.

Oppfyller en alle disse vilkårene (og noen til), vil man få fradrag for investert beløp opp til 500.000 kroner, uten at fradraget reduserer inngangsverdien. Det er altså en meget gunstig ordning.

Selskapet har ansvaret for å kontrollere at vilkårene er oppfylt, og selskapet skal derfor rapportere inn fradraget. Fradrag skal være forhåndsutfylt i den nyopprettede posten 3.3.14 «Fradrag for investering i oppstartselskap». Er det ikke det bør du kontakte selskapet.

Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
157 Liker

Salgsleder

Innsendt av: Tom s

Jeg har et kontor som er mitt faste arbeidssted. Men i tillegg så har jeg også butikker som jeg følger opp. Så noen dager reiser jeg rett til disse butikkene. Jeg kjører firmabil og blir beskattet for bruken. Kan jeg også få fradrag for reiser til butikkene eller kun til fast arbeidssted?
Hei,

Kjøring til og fra et fast arbeidssted regnes som en arbeidsreise. For arbeidsreiser har en krav på fradrag med kr 1,56 pr km opp til 50.000 km og med 0,76 pr km fra 50-75.000 km. Det gjelder et bunnfradrag på kr 22.000 for 2017, slik at en altså bare får fradrag for eventuelt overskytende beløp. Dette fradraget har du krav på selv om du har firmabil.

Kjøring til og fra et ikke-fast arbeidssted er yrkeskjøring. Her er fradragsretten kr 3,50 pr. km hvis du bruker egen bil, og det er ikke noe bunnfradrag. Men fradraget inngår i minstefradraget. Du har imidlertid ikke krav på fradrag for yrkeskjøring når du har firmabil.

Det kan kanskje virke ulogisk at du med firmabil har krav på fradrag for arbeidsreise men ikke yrkesreise. Grunnen til dette er at du blir skattlagt for arbeidsreisen gjennom firmabilbeskatningen.

Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
158 Liker

RENONORDEN KONKURS

Innsendt av: RENONORDEN

Hei, jeg har aksjer i RENONORDEN ASA. Dette selskapet gikk konkurs i fjor og på aksjeoppgaven min står selskapets verdi oppført som "ukjent". Hvordan skal jeg forholde meg til dette? Må jeg gjøre noe?

På forhånd takk
Hei.
Konkurs i et aksjeselskap regnes som realisasjon av aksjene med null i vederlag. Tapet skal tidfestes til det året konkurs åpnes. Hvis det i 2017 ble åpnet konkurs i selskapet du hadde aksjer i, skal du altså føre tapet ditt inn i skattemeldingen for 2017. Tapet vil normalt utgjøre beløpet du i sin tid betalte for aksjene.

Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

Tidligere intervjuer

Uke 18: Eksperten svarer

Uke 18: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).
Uke 17: Eksperten svarer

Uke 17: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).
Uke 16: Eksperten svarer

Uke 16: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).

Faste spaltister