Sexolog svarer om «nedlasterne»

Lørdag publiserte VG første del i en stor serie om folk som laster ned overgrepsmateriale fra nettet. Søndag klokken 15 svarer sexolog Margrete Wiede Aasland på dine spørsmål.
242 Liker

BRA VG!

Innsendt av:

Jeg synes at det er kjempebra at VG tar opp dette temaet og gjør en så stor greie av det! Jeg håper og tror at de som føler seg truffet av dette, blir redde av å se at de kan bli oppdaget. Jeg beundrer de journalistene som har våget/orket å sette seg inn i denne saken. Det kan ikke ha vert lett å se det de har sett. Dere er tøffe! Jeg lurer på om barn som har opplevd overgrep har rett på et behandlingsprogram eller noen form for hjelp når det blir oppdaget, eller om pårørende/forsterforeldre må oppsøke det for barnet selv? Jeg tror at tett oppfølging og behandling kan virke svært forebyggende mot nye overgrep, selvmord, depresjon osv.

Margrete Wiede Aasland

Min erfaring er at tilbud barn gis er ulikt. Vi har 10 Statens barnehus, som hjelper barnet og deres familier før og etter avhør og kan bidra til at barnet får hjelp fremover.
Mitt råd er at man spør barnevern, senter mot incest og seksuelle overgrep eller fastlege for å finne ut hva slags tilbud som finnes til barnet.
240 Liker

Om å søke hjelp

Innsendt av:

Svaret du gav, var for vagt. Helt konkret, hva ville skjedd med mannen som knuste pcen om han oppsøkte hjelp hos en av de som blir oppgitt i slutten av dokumentaren? Ville han fått anonym hjelp eller blitt buret fra dag 1? Er nok mange som ikke tør oppsøke hjelp, selv om de tenker på det.

Margrete Wiede Aasland

Du berører et viktig tema, siden du stiller spørsmål i fht menn så har vi Reform ressurssenter for menn har et tilbud for menn, de kan man kontakte anonymt.
239 Liker

Hjelpe personer før de blir overgripere.

Innsendt av:

Hei!
Jeg har lest om ett prosjekt i Tyskland som heter "Dunkelfeld Prevention Project", hvor de som sliter med deres "legning" kan få hjelp til å mestre det å leve med det, der kan de møte 100% anonymt og ikke være redd for å havne på en liste over avvikere. Er det ikke på tide å tenke preventivt og gi ett skikkelig behandlingstilbud til personer før de blir overgripere. i Norge virker som om mange først får behandling etter at de har blitt avslørt og gjort noe ulovlig. Tror ikke problemet forsvinner ved å sette folk bak lås og slå og i etterkant av at de har forgrepet seg på noen eller lastet ned ulovlig materiale men om man kunne få hjelp til å leve med dette tror jeg det hadde vært best for alle.
Hva slags tilbud finnes det i Norge får å få hjelp anonymt eller uten å havne på en liste?

Hva synes du om prosjektet i Tyskland?

Margrete Wiede Aasland

Å gi barn en god oppvekst, nok omsorg og kjærlighet. Møte barna på deres følelser ivareta barnas behov er en forutsettning for at barn skal ha det godt.

Selvfølgelig trengs det enda flere tilbud til mennesker som tenner seksuelt på barn og unge, det er flott at dette kommer på dagsorden. I over 30 år har dette tema vært skrevet om i NOrge, enda er det mange festtaler og mye velvilje. Dessverre mangler det slike tilbud du spør etter.
242 Liker

Vanskelig tid

Innsendt av:

Dette er ikke direkte relevant for akkurat denne saken, jeg vet ikke om jeg vil få svar her. Men jeg er nærmeste pårørende til en ung overgriper, som også -ironisk nok, er et slags offer i dette tilfellet. Ofrene og deres pårørende har heldigvis fått hjelp i denne forferdelige situasjonen. Hvem kan hjelpe meg? Hvor kan jeg henvende meg? Finnes det noe tilbud til overgriperes familier...?

Margrete Wiede Aasland

Ja, Senter mot Incest og seksuelle overgrep (SMISO) finnes det 21 stykker av, ta kontakt med et av dem, de gir tilbud. Noen familievernkontor og andre terapi tilbud vet jeg også gir slik hjelp.
232 Liker

Tillært?

Innsendt av:

Er pedofili (som også forekommer i det gamle testamentet) nedarvede gener eller tillært. Hvor stor andel av befolkningen her og andre steder er helt eller delvis pedofile?

Margrete Wiede Aasland

Du vil kunne finne svar i et av de andre svarene.
Hvor mange som begår overgrep kjenner jeg ikke til noen tall på.
224 Liker

Risiko

Innsendt av:

Hva skjer dersom en person kontakter noen for hjelp i en slik sak? Hva risikerer personen, og hvor god er hjelpen man får?

Margrete Wiede Aasland

Det er vanskelig og svare generelt på.
Ingen saker er like. Veldig mange ulike faktorer spiller en rolle.
241 Liker

Bygge opp positiv selvfølelse

Innsendt av:

Jeg har selv opplevd rå, seksuelle overgrep mot meg som barn, og har først i godt voksen alder fått opp de fortrengte minnene fra kropp og sinn, og erfarer at mye endres positivt ved å se, forstå og anerkjenne det som kommer opp. Men selvfølelsen er dårlig, og det ligger dypt. Har du noen tanker om hvordan bygge opp selvfølelsen, både for barn og voksne med slike erfaringer?

Margrete Wiede Aasland

Det finnes 21 senter mot incest og seksuelle overgrep mot barn(SMISO) i Norge. Jeg vil anbefale deg og andre som sliter med senskader etter seksuelle overgrep og kontakte et SMISO, de gir råd og veiledning for veien videre til å kunne bli hel igjen og få et godt liv på tross av at man har vært utsatt for sekuelle overgrep som barn.
235 Liker

Kan bedre forståelse for pedofili hindre flere å begå overgrep?

Innsendt av:

Jeg tenker at de eneste pedofile vi hører om er de som begår lovbrudd. Jeg velger å tro at det kanskje finnes pedofile folk som ikke begår overgrep og ikke laster ned noe. De har jeg egentlig respekt for å synes synd på. Det må være horribelt å ha en slik legning/sykdom.

Det jeg synes er ille er at hvis en person stod frem og sa "jeg er pedofil men har aldri rørt et barn eller sett på noe som helst", så ville han fremdeles blitt hatet av samfunnet? Og tenker det kan føre at mange tenker "jeg blir hatet uansett".

Tror du som sexolog at hvis det ikke var et slikt intenst hat rundt dette at flere ville pratet om det, fått hjelp og ungått å begå overgrep. Kunne barn rett og slett bli reddet av at sammfunnet ikke gikk rundt å sa "syke jævlar" "det burde henges" osv?

Margrete Wiede Aasland

Om man føler seksuell tiltrekkning mot barn, anbefaler jeg at man tar kontakt med hjelpeapparatet og får kyndlig hjelp til å kanskje finne ut hva som har ført til at man har det slik.
225 Liker

Sosialt liv

Innsendt av:

Har disse personen et velfungerende sosialt liv? Eller fremstår disse personen som sosiale avvikere?

Margrete Wiede Aasland

Vi vet at seksuelle overgrep skjer i alle samfunnslag.
242 Liker

Takk

Innsendt av:

Takk kjære VG. Kanskje dere kan lære politiet med å avdekke mer og? Tror dette er en måte til å få frem mengden av misbrukte barn og ikke minst bevisstgjøre innbruddstyvene/bødlene at mange ser dem. Hva slags hjelp tror du Margrete kan bevisstgjøre overgripere slik at de kan forstå sorgen de påfører barn?( For det er vel det de egentlig er? Overgripere?)

Margrete Wiede Aasland

Jeg har møtt flere overgripere som hadde ønsket at barna de misbrukte hadde visst at seksuelle overgrep var ulovlig slik at barna kunne sagt fra tidligere. Dette er ikke blitt sagt for å ansvarliggjøre barna.

Overgripere bortforklarer uansett at det DE gjør skader barna, men uttrykker gjerne at det andre overgripere gjør kan skade barn. Noen overgripere tror jeg aldri vi vil nå med kunnskap om hvilke skader de påfører barna.. Jeg mener at seksuelle overgrep mot barn er et folkehelseproblem, og om Norge tar på alvor at 24 % jenter og 8 % gutter utsettes for sekuelle overgrep før de blir 18 år, så ville vi satt iverk mange flere tiltak for å forebygge overgrep.
229 Liker

Barna

Innsendt av:

Jeg føler meg desperat etter å hjelpe disse stakkars barna. Det er grusomt å vite at dette foregår uten at politiet har ressurser til å ta alle disse pedofile overgriperene. Er det noe vi, som privatpersoner og samfunn kan gjøre? Noen å donere penger til, noe å underskrive eller hva som helst? Kjempebra av VG å sette fokus på dette temaet. Jeg tror og håper at mange blir skremt bort ifra bruken av barneporno.

Margrete Wiede Aasland

Søk kunnskap om dette, det finnes bra bøker om seksuelle overgrep mot barn - det finnes kurs. Kan man bidra til kunnskapsøkning i landet vårt, vil vi bli tryggere og sterkere og bidra til å våge å melde fra om man er bekymret for barn. Barna trenger modige voksne, barn trenger også å lære om dette.
244 Liker

Selv utsatt

Innsendt av:

Er det normalt å få det dårligere psykisk hvis man er utsatt for overgrep selv når man leser sånne om sånne saker?

Margrete Wiede Aasland

Ja mange vil oppleve at det ripper opp i ting man selv har opplevd. Dette vil i større eller mindre grad påvirke utsatte.
229 Liker

lovlighet

Innsendt av:

Er det lovlig å være pedofil i Norge? Altså bare det og ha legningen.

Margrete Wiede Aasland

Det å begå seksuelle overgrep på barn eller det å tenne seksuelt på barn når man er voksen, ansees ikke for å være en legning. Overgrep mot barn og unge er ingen likeverdig relasjon. Å utføre eller laste ned bilder er ulovlig. Tanker og følelser er naturligvis ikke straffbart.
232 Liker

Kan de "helbredes"?

Innsendt av:

Alle disse overgriperne, er det mulig med god hjelp for dem å bli kvitt det som for oss normale er "syke tanker og gjerninger"?
Om ikke, så er jo spørsmålet om de bør dømmes til soning til evig tid.

Margrete Wiede Aasland

Vi ser ofte at de som begår seksuelle overgrep mot barn og unge, har hatt traumer de ikke har klart å bearbeide, de er relasjonsskadet og store tilknyttningsproblemer. Mange forteller at de ikke ble møtt på følelser og mange manglet kjærlighet fra omsorgspersoner. Dette forteller ofte overgripere etter mnd eller år i baheandling. Dette betyr ikke at vi skal bortforklare ansvarsforholdet, for ansvar for overgrepeene har de uansett. Men det er for å forklare årsaken. Ved å kalle de syke bortforklarer vi kanskje ansvarsforholdet, etter flere år i terapi vet vi at mange har fått hjelp til å slutte å tenne seksuelt på barn eller fått hjelp til å ikke utsette eller oppsøke barn og unge for å kunne utnytte de seksuelt.
239 Liker

Fornektelse

Innsendt av:

Jeg har nå sett filmen der nedlasterne blir intervjuet. Det som slår meg at alle nekter på at de er pedofile eller tenner på å se barn ha sex. Er fornektelse en vanlig/normal reaksjon eller er det bare noe de sier? At de egentlig vet inni seg at de tenner på barn og at det er feil. Er dette vanlig reaksjon også for de som faktisk misbruker barna fysisk?

Margrete Wiede Aasland

Det er vanlig at de som begår overgrep mot barn bagatelisere og bortforklarer det de gjør.

Tidligere intervjuer

Spør Vektklubbs treningsekspert om motivasjon, trening og kosthold

Spør Vektklubbs treningsekspert om motivasjon, trening og kosthold

Ble det mye godteri og fråtsing i mat i påsken? Trenger du hjelp til å komme i gang med et sunnere liv? Vektklubb.nos motivator og treningsekspert, Camilla Lorentzen, gir deg tips og råd til hvordan du kan komme på rett kjøl før sommeren!

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) svarer om ledigheten

Fredag kommer de første ledighetstallene for 2017 fra NAV. Hauglie svarer på spørsmål fra leserne.

Spør om tips og råd til utdanning

Er du fortsatt usikker på hvilken utdanning det er lurt å søke før fristen går ut 15. april? Her får du rådene du trenger i innspurten.

Faste spaltister