Nettmøte om skattemeldingen

30. april er fristen for å levere inn skattemeldingen. Roar Lyby og Janne Tvenge fra Skatteetaten,og Carsten Pihl fra Norges Eiendomsmeglerforbund er klare til å svare på dine spørsmål om skattemeldingen.
21 Liker

Feriepenger

Innsendt av: Ali Gharaee

Hei,

Jeg har jobbet i oljebransjen og fikk oppsigelse i slutten av 2016. Min tidligere arbeidsgiver betalte min feriepenger i 2017 ( feriepenger tjente opp i 2016 - opptjeningsåret). De sa at den er ikke skattepliktig fordi de betalte i 2017.

Det ser ut som det er en baksmell og jeg må betalte tilbake. Jeg bare lurer på om er skatteetaten tok feil eller ikke? Hvordan kan jeg justere det i altinn for å unngå baksmellen, hvis den er ikke skattepliktig.

**Jeg var ledig i hele 2017 og bare fikk dagpenger fra NAV.

Takk for deres tid og vurdering.
Mvh,
Ali
Hei igjen!

Det mange som lurer på dette med feriepenger og mange er usikre på hvordan feriepenger skal behandles i skattemeldingen.

Feriepenger er alltid skattepliktig det året de utbetales. De er kun trekkfrie dersom de utbetales året etter opptjeningsåret. Mottar du feriepenger du har opptjent i det samme året de er opptjent, feks fordi du har avsluttet et arbeidsopphold skal det trekkes skatt på de ved utbetaling. Får du de utbetalt året etter de er opptjent, vil de være trekkfrie i utbetalingsåret.

Man må altså skille mellom to ulike begreper. Skatteplikt og trekkplikt.

Utbetales feriepenger året etter de opparbeides er de trekkfrie når de utbetales, men de er skattepliktige i utbetalingsåret og skal stå påført skattemeldingen for utbetalingsåret.

En som er i lønnet arbeid hele året trekker skatt i 10,5 måneder. Lønn i feriemåneden (juni som hovedregel) er trekkfritt og det er 1/2 skatt på lønn utbetalt i desember. Den skatten som faller på feriepengene trekkes inn på de øvrige månedene i året. For at vi skal få fastsatt riktig skatt for 2017 må derfor all lønnsinntekt stå påført skattemeldingen, også feriepengene.

Det er viktig å ta hensyn til feriepengene i skattetrekksmeldingen (skattekortet) sitt i forbindelse med jobbytter, oppsigelser og overgang til pensjon.

Vanskelig å skrive kortfattet og forståelig om dette, håper det ble litt klarere ;-)

Dette var det siste spørsmålet vi rakk å besvare i denne omgang. Som det fremgår av mange av svarene våre- så er www.skatteetaten.no et godt sted å begynne. Søk etter det dere lurer på der. Spør eventuelt oss via Chat eller telefon - om det skulle være noe du ikke finner svar på. Skal du oppsøke et skattekontor - gå til www.skatteetaten.no/timebestilling og bestill time - da kan det være at du unngår lang ventetid. Og skulle du komme på besøk - ta med deg en elektronisk ID - bankbrikke eller koder/passord til MinID - så hjelper vi deg å gjøre endringer elektronisk.

Lykke til med levering av skattemeldingen.

Hilsen Skatteetaten v/Roar Lyby
20 Liker

Pensjonist

Innsendt av: Kjell Dimmen

Kjørte 15826 km til og fra jobb 2017 hvor mye kan jeg få igjen.
Hei.

Antall km ganges med 1.56. Dette gir 24 688, men du får bare fradrag for det som overstiger kr 22 000. Blir nok ikke mye fradrag igjen da - kr 2 688 x 24 % - som gir kr 645 mindre i skatt.

Hilsen Skatteetaten v/Janne W Tvenge
19 Liker

Kryptovaluta skatt

Innsendt av: Marco Scarfi

Hei, jeg har en del spørsmål angående kryptovaluta. I fjor fant jeg ingenting angående skatt før desember. I desember ble det opplyst at å kjøpe en kryptovaluta med en annen kryptovaluta utløser skatt for 24% for verdiøkningen. Jeg har to spørsmål om det: 1) alle endringer i loven gjelder for fremtiden og ikke fortiden dvs endringen skulle gjelde for 2018. 2) Når en person kjøper en annen krypto, får ikke norske kroner . Da er det merkelig at en person skal betale i nok, skulle det ikke være normalt å betale med krypto til skatteetaten? . I tillegg vil jeg legge til at hvis valutaene går opp slik det har skjedd i 2017, kommer staten til å tjene masse penger. I tillegg er sannsynligheten for økning i verdi mye høyere enn sannsynligheten for nedgang i pris. Jeg mener at skatteetaten burde være mer behjelpelig her, fordi hvis man vil få inn penger må også hjelpe skattebetalere med innbetalingen. mvh Marco
Hei igjen!

Skattedirektoratet har i prinsipputtalelse av 11. november 2013, lagt til grunn at bitcoin og andre kryptovalutaer er formuesobjekter i skatte- og avgiftsrettslig forstand, der de alminnelige reglene i skatte- og merverdiavgiftsloven kommer til anvendelse. I henhold til skatteloven § 5-1 annet ledd er det skatteplikt for kapitalgevinster ved realisasjon av formuesobjekter utenfor virksomhet. Tilsvarende gis det fradrag for tap ved realisasjon av formuesobjekter, jf. skatteloven § 6-2 første ledd.
Ved realisasjon av formuesobjekter gjelder særregler i kapittel 9. Det gis fradrag for tap ved realisasjon i samme utstrekning som en gevinst er skattepliktig etter bestemmelsene i dette kapittel jf. skatteloven § 9-4 første ledd. Ved realisasjon av kryptovaluta vil det kunne oppstå en gevinst eller eventuelt et tap. Gevinst eller tap utgjør differansen mellom inngangs- og utgangsverdi. Dersom oppgjøret er gjort i annen kryptovaluta vil dette ikke påvirke realisasjonsspørsmålet. Å bytte en kryptovaluta mot en annen kryptovaluta, regnes også som realisasjon/salg.

Det vises nærmere til eksempler for beregning av gevinst/tap av kryptovalutaer på skatteetaten.no. Lenken følger nedenfor:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bo....luta/salg/

Hilsen Skatteetaten v/Roar Lyby
20 Liker

Fagforeningsfradrag og gaver til frivillige

Innsendt av: Ragnhild Syrstad

Hei

Jeg finner ikke post 3.2.11 på skattemeldingen min. Er medlem i Samfunnsøkonomene. Jeg har også gitt 500 kroner til Fremtiden i våre hender, som sendte meg brev om dette for litt siden, men dette havnet visst i søpla. Finner heller ikke denne posten (3.2.11) på skattemeldingen min.

Hvordan får jeg endret dette?
Hei!
Om du ikke finner post 3.2.11 - fagforening i skattemeldingen din kan du legge den til. Leverer du elektronisk finner du den under 3.2 Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt mv.

Husk at for å få fradrag for fagforeningskontingent må du minst ha 1 krone i lønnsinntekt. Har du kun pensjonsinntekter, gis det ikke fradrag for fagforening.
Se her for mer informasjon: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/2/11/

Når det gjelder gave til frivillige organisasjoner, så må du ta kontakt med foreningen du har gitt penger til, det er nemlig slik at det må innberettes fra foreningen for at du skal få fradrag for det.
Du kan IKKE endre dette i din skattemelding.

Se her for mer informasjon: https://www.skatteetaten.no/satser/gaver-til-frivillige-organisasjoner/

Hilsen Skatteetaten v/Roar Lyby
20 Liker

Ang skatteklasse 2

Innsendt av: Hasim rudi sinkovic

Hei.
Eg har det slik at eg er gift med en utenlands statsborger. Ho venter på svar fra UDI på familiegjenforening med meg. Så mitt spørsmål er har eg krav på skatteklasse 2? Ho kan ikkje registreres på felles adresse pga ho ikkje har person nr. Ho har vert i norge siden september 2017, og menst ho venter bur vi sammen på mi adresse.
Hei.

Du har mulighet til å kreve skatteklasse 2 for forsørgelse av ektefelle bosatt i utlandet. Vilkåret er at hun har ingen eller veldig lav inntekt slik at det er du som forsørger henne. Denne posten kan du bruke også selv om hun nå har kommet til Norge, men ikke er registrert enda.

Hilsen Skatteetaten v/Janne W Tvenge
16 Liker

systemutvikler

Innsendt av: Nina

Hei. Jeg har fått alt for høy boligverdi (ca 1 mill. for mye) i forhold til hva som vil være en reell salgssum. Jeg ble fortalt at jeg måtte ha ny takst på boligen for å få satt ned verdien. Stemmer det? Jeg skal jo ikke selge og vil ikke betale for en takst jeg i utgangspunktet ikke trenger. Jeg har brukt boligkalkulatoren men den viser kun et gjennomsnitt av priser i Oslo. Det er jo helt håpløst fordi boligprisen i f.eks. Holmenkollen/sentrum er mye høyere enn her jeg bor. Kan jeg bare forandre på skattemeldingen uten dokumentasjon.
Hei Nina.
Nei, utgangspunktet for å kunne endre på denne posten er at du må kunne dokumentere at din formuesverdi utgjør mer en 30% av boligens markedsverdi. Du må derfor kunne fremlegge enten:
* takst som er gitt av kvalifisert takstmann
* verdivurdering fra eiendomsmegler som har kjennskap til distriktet
* observerbar markedsverdi - det den aktuelle boligen eller tilnærmet lik bolig i samme område er solgt for.

Dokumentasjon på observerbar markedsverdi kan være kjøpekontrakt eller lignende der salgssummen framgår.
Den må i så fall være nyere enn 1. juli i 2017.
Dokumentasjonen skal du bare sende inn hvis vi ber om det.

Når det gjelder presisjonsnviå i boligkalkulatoren, så er det noe mer presis enn det du antyder i ditt spørsmål. Nytt av året er at du må angi gatenavn og nummer for å kunne beregne formuesverdi på din bolig. Gjør et forsøk og velg ut adresser på ulike steder i Oslo - så vil du se at det er ganske store variasjoner på boliger av samme type, størrelse og alder innenfor en og samme kommune.

Hilsen Skatteetaten v/Roar Lyby
20 Liker

Medisiner

Innsendt av: Tussi

Hei. Har hatt kroniske smerter i mange år. Utgiftene til medisiner bare stiger. Er det mulig å få fradrag for utgifter til medisiner og legebesøk?
Hei.

Særfradraget for store sykdomsutgifter er opphevet fra og med inntektsåret 2012. Som overgangsregel innvilges likevel fradrag for store sykdomsutgifter for personer som fikk fradrag for slike utgifter i inntektsårene 2010 og 2011.

Hadde du ikke særfradraget for disse to årene er nok muligheten dessverre borte for å kunne få fradrag.

Du kan lese mer om særfradraget her:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/fa....sutgifter/


Hilsen Skatteetaten v/Janne W Tvenge
20 Liker

Utlandsarbeid

Innsendt av: Per Scooter

Hei,
Har arbeidet, skattet og bodd i Tyskland hele 2017.
Her betaler man både "vanlig skatt" sosialskatt, "helseskatt" i form av helseforsikringer.
Når jeg fører opp inntekt og skatt herfra, skal jeg kun føre opp den "vanlige" skatten eller alt som faktisk blir trukket før utbetaling?

På forhånd takk!
Hei.

Brutto inntekten opptjent i Tyskland skal tas med i skattemeldingen (før skatt).

Den skatt som det kan gis kreditfradrag for i Norge er inntektsskatt. Sosialskatt etc. som tilsvarer trygdeavgift her i Norge er ikke en skatt/avgift som det kan gis fradrag for ved skatteberegningen her.

Spørsmålet her vil bli om du er trygdepliktig i Norge ved arbeidsoppholdet i utlandet og ikke skal betale trygdeavgift her. Er trygdemedlemsskapet ditt i Norge opphørt ved arbeidsoppholdet ute kan du i post 1.5.6 angi at dette er opphørt.

Hilsen Skatteetaten v/Janne W Tvenge
20 Liker

En inntekt

Innsendt av: Jan

Hei,
Hvilke poster er viktig når man lever på en inntekt å føre opp!
Gift 2 barn (begge barna går i barnehagen)
Fruen er student 0 i inntekt og stipend i 2017
Eierandel hus 50/50
Lest at det kan være lurt å føre all renteinntekt og aksjeutbytte på fruen og alle kostnader på meg.
Hvordan reduserer jeg skatten min, siden hun ikke har inntekt?

Hei!
Ektefeller sees under et for inntekt å formue. Det vil lønne seg for ekteparet at begge lignes i klasse 1 med hvert sitt personfradrag.
Har dere renteinntekter eller aksjeutbytte som kan overføres til den ektefellen med lav eller ingen inntekt, slik at hun kan få tilstrekkelig høy alminnelig inntekt til å utnytte eget personfradrag vil det lønne seg for dere totalt sett.
Se her for mer informasjon om slike tilfeller: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/fa....og-formue/

Hilsen Skatteetaten v/Roar Lyby
18 Liker

Formue i utlandet

Innsendt av: Christer

Hei

Hvordan skal formue og renter/avkastning i utlandet føres?
Hei.

Bankinnskudd i utlandet føres i post 4.1.9 og renter i post 3.1.11.

Andre formuesverdier i utlandet føres i postene under 4.6

Hilsen Skatteetaten v/Janne W Tvenge
20 Liker

Boliglån!

Innsendt av: Ida

Hei! Hvorfor er negativ formue overført fra ektefelle mindre enn det vi har i boliglån?

Hei igjen!
Det er mest sannsynlig fordi vi overfører netto formue. Da tar vi hensyn til annen formue som bankinnskudd, bil, aksjefond og bolig. Så trekker vi i fra gjeld. Det er nettoen vi kommer frem til der som eventuelt overførs.

Hilsen Skatteetaten v/Roar Lyby
21 Liker

Korrigering av beløp

Innsendt av: Trond Haugen

Når jeg skal flytte lånebeløp og rentebeløp over til min datter som er medlåntaker og den som betjener lånet, skal jeg i min skattemelding skrive inn endringen eller skal jeg skrive inn det lånebeløpet og rentebeløp jeg skal sitte igjen med?
Hei.

Når du deler gjeld og renter med en annen person skal du i din egen skattemelding føre opp de fradragene du skal ha. I feltet for endre legger du da inn din andel av postene.

Hilsen Skatteetaten v/Janne W Tvenge
22 Liker

Kjøre omvei til barnehage

Innsendt av: Karstein Grindheim

Hei. Vi har ett barn i bhg. Det er jeg som leverer med bil hver dag. Og det er omvei i forhold til jobben. Jeg har lest at jeg kan skrive av differansen fra der vi bor, til barne hagen og så til jobben. Men hva er egenutgiften der?
Kan dere sende svar på mail. Takk
Karseing@gmail.com
Hei Karsten.
Det er ingen egenandel eller minstebeløp for slik kjøring, men det er begrenset av satsene for foreldrefradrag.
Se her https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/2/10/

Se her for hvordan du fører det i skattemeldingen i praksis:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/hjelp-til-s....fradraget/

Hilsen Skatteetaten v/Roar Lyby
17 Liker

fradrag-barn

Innsendt av: gisella castillo

kan man trekke fra beløp som inneholder klær og utstyr til barna?
Hei.

Nei dessverre - det er kun fradragsrett for utgifter til barnepass for barn under 12 år.

Utgangspunktet for fradrag i skattemeldingen er at utgiftene er pådratt for å sikre skattepliktig inntekt.

Hilsen Skatteetaten v/Janne W Tvenge
22 Liker

Rentefradrag

Innsendt av: Miriam

Hei, har samboer med felles boliglån. Alt lånet står på ham. Dersom vi ikke endrer dette i skattemeldingen - hvordan kan vi vite hvor mye av hans skattepenger som «tilhører» rentefradraget? Har betalt ca 50 000 i renter i 2017. Er det 25% vi får tilbakebetalt? Eller mer/mindre? Lurer altså på hvilken prosentsats vi skal bruke. Takl på forhånd.
Hei!
Samboere/medlåntakere skal fordele gjelden og gjeldsrentene som det står i lånepapirene hvis dere har lånet sammen. Dere må da fordele både gjelden og gjeldsrentene etter hvor mange prosent dere eier hver. Sjekk at dere står som samboere i post 1.3.

Sjekk her for hvordan det gjøres i praksis:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/hjelp-til-s....ktefeller/

Hvis dere skriver en kontrakt dere imellom som fordeler lånet annerledes for eksempel fordi den ene har lav inntekt, kan gjelden og rentene fordeles etter denne kontrakten.

For mer informasjon se her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/3/1/

Gjeldsrenter reduserer alminnelig inntekt som for 2017 beskattes med 24%.

Hilsen Skatteetaten v/Roar Lyby
22 Liker

Skatt i utlandet

Innsendt av: Eline

Hei!

I 2017 bodde jeg i Danmark i forbindelse med studier, og flyttet tilbake til Norge i juni hvor jeg begynte i jobb her. Jeg jobbet 50 prosent i Danmark og betalte skatt til Danmark, ikke til Norge. Skal denne inntekten og skatten føres opp i skattemeldingen? Og vil det være sannsynlig at jeg kan få fratrekk i skatten min i Norge som følge av at jeg betalte en betydelig høyere skatteandel til Danmark enn hva jeg ville betalt til Norge?
Hei.

Et studieopphold i Danmark opphever ikke skatteplikten til Norge. Tar derfor utgangspunkt i at du har vært skattemessig bosatt i Norge hele tiden. Du vil da være fullt ut skattepliktig for alle inntekter opptjent i Norge og utlandet hit.

Inntekten opptjent i Danmark skal medtas i skattemeldingen her. Vi har skatteavtale med Danmark som begrenser en evt. dobbeltbeskatning. I skattemeldingen fyller du ut inntekten i post 2.1, svarer Ja i post 1.5.6 på at du krever skattenedsettelse, og sender med utfylt skjema RF-1150. Da vil du få et skattefradrag som tilsvarer den norske skatten du er ilagt på inntekten opptjent i Danmark.

Har du evt. betalt mer skatt i Danmark enn hva den norske skatten utgjør vil du ikke få fradrag for denne. Kun det som blir dobbeltbeskattet i Norge.

Hilsen Skatteetaten v/Janne W Tvenge
21 Liker

CFD

Innsendt av: Petter Gunelius

De siste årene har jeg handlet litt CFD i Plus500. I fjor tapte jeg 20000. Kan dette føres som tap akkurat som aksjer?

Mvh Petter
Hei Petter.
Ja, du skal kunme føre det til fradrag i post 3.3.13 - se her for mer informasjon:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/3/13/

Du kan også lese mer om Aksjer og verdipapirer her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/ak....dipapirer/

Hilsen Skatteetaten v/Roar Lyby
19 Liker

Fradrag for megler honorar

Innsendt av: Svein A Fosshaug

Kan jeg trekke i fra megler honorar ved salg av utleie bolig ?
Og hvilken post skal dette føres inn ?
Hei
Ja, dette er en utgift du kan trekke fra. Blant annet kan du trekke fra utgifter til eiendomsmegleren, takstmann, annonsering og andre kostnader ved salget.

Skattepliktig gevinst føres i post 2.8.4. Du regner ut din gevinst, minus fradrag og fører så inn det som blir den skattepliktige gevinsten.

Mer om det her: https://www.dinepenger.no/penger/skatt/skal-du-skatte-ved-boligsalg/24283879

Mvh Carsten Pihl, forbrukerrådgiver og redaktør for bolig360.no
22 Liker

ligningsverdi

Innsendt av: alfred berg

hei
jeg kjøpte en leilighet i slutten av 2016 for 2650 000. jeg ser at skatteetaten har vurdert den til ca 2930 000. kan man klage på den høye verdien. eller må skatteetaten setter mer enn 30 % på boligverdi for at man skal klage. hvis vi forutsetter at boligen kan omsettes for/markedsverdien er 2650 000. Boligen er vurdert til 2650000 *1,3 = 3445 000. hvis skatteetaten vurderer den til høyere enn 3445 000 det er da man først kan klage.

Nithu
Hei!
Som du skriver - formuesverdien må være over 30 prosent av faktisk markedsverdi for at man skal kunne klage. Før det får du ikke endret formuesverdien.


Mvh Carsten Pihl, forbrukerrådgiver og redaktør for bolig360.no
21 Liker

Eiendom i utlandet

Innsendt av: SAL

Hei
Vi eide for ca 5 år siden en liten hytte i Sverige. Denne er solgt men ser ut til å ligge ved i skattemeldingen (60.000) ? Skal vi bare fjerne denne? Videre har vi kjøpt en liten eiendom i Spania (ca 500.000) - den fremkommer ikke? Vi betaler all skatt i Spania, og har en advokat som passer på dette for oss der nede. Hvordan forholder vi oss best til dette ?
Hei.

Eiendom i utlandet som du har solgt må du fjerne selv.

Har du eiendommer i utlandet som ikke står oppført må du oppgi denne selv i post 4.6.1. Formuesverdien settes til 30 % av markedsverdien.

Betaler du skatt på formue eller inntekter av denne eiendommen i Spania kan du kreve fradrag for dette ved å sende inn skjema Rf-1147 - kreditfradrag for skatt betalt i utlandet. Evt. utleieinntekter fra denne eiendommen skal også oppgis til beskatning i NOrge.

Vi minner om at det ikke er fradragsrett for eiendomsskatt betalt i Spania.

Hilsen Skatteetaten v/Janne W Tvenge
19 Liker

Boligverdi?

Innsendt av: Vigdis Eriksen

Hei! Det står oppført at boligverdien er 3.352.432 kr og formueverdien er 387.609 kr.
Jeg er gift og ønsker halvparten oppført på hver. Vi kjøpte boligen for 4.500.000 i 2015. Har jeg da fått oppført halvparten? Eller er dette alt for mye? Mvh Eriksen
Hei Vigids
Ut fra summene du har sendt er det ikke helt enkelt å se hva som er ført på deg eller på mannen din. Men ta en titt på skattemeldingens post 4.3.2 (som står under overskriften 2.8/4.3). Der skal det stå eierandelen som er oppgitt i din skattemelding. For eksmepel "eierandel 50%".


Mvh Carsten Pihl, forbrukerrådgiver og redaktør for bolig360.no
19 Liker

Bitcoin skatt?

Innsendt av: Hans Hansen

Hei, lurte på hvor mye jeg burde holde av til skatt på bitcoin mining gevinst, og hvor på ligningen dette burde føres for at dette blir riktig?
Hei igjen!
Vi har laget en fin veiviser på skatteetaten.no om mining og hvordan det skal behandles.
Se her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bo....ta/mining/
Eventuell inntekt skal føres i post 3.1.12 og beskattes etter satsen for alminnelig inntekt, som for 2017 er 24%.

Hilsen Skatteetaten v/Roar Lyby
21 Liker

Endret skattemelding

Innsendt av: Harald

Når man har foretatt endringer, får man da en ny beregning fra skatteetaten? Hvordan kan man da vite om det er skatt/restskatt?
Hei.

Du får ikke noen ny foreløpig beregning. Endringer på skattemeldingen behandles og du får endelig skatteberegning på skatteoppgjøret, tidligst i juni.

Du kan beregne skatten din selv på skatteetaten.no/skatteberegning.

Hilsen Skatteetaten v/Janne W Tvenge
24 Liker

Salg av bil

Innsendt av: Mette Dahle

Min sønn solgte bilen sin i oktober. På skattemeldingen står han som eier. Dette er vel feil? Har sjekket med Vegvesenet, og der står han ikke som eier. Han kan vel slette den og levere inn skattemeldingen?
Hei.
Ja. Stryk posten, ettersom den ikke er i din sønns eie per 31.12.2017.

Hilsen Skatteetaten v/Roar Lyby
21 Liker

Skattefritak inntekt i Sao Tome & Principe 2017

Innsendt av: Brede Roset

Hei.
Har jobbet i Sao Tome 8 mnd i 2017.
Gir dette rett til skattefritak likt den man har når man jobber i India?
Norsk arbeidsgiver.
Hei.

Inntekten opptjent i India er fullt ut skattepliktig til Norge og du må ta med inntekten i skattemeldingen. Vi har skatteavtale med India som angir at dersom inntekten også blir beskattet i India skal Norge gi fradrag for skatten som er betalt i India. Dette forebygger da en evt. dobbeltbeskatning.

Betaler du ikke skatt i India blir inntekten fortsatt beskattet i Norge uten kreditfradrag da det ikke er noen dobbeltbeskatning.

Krever du fradrag for skatt betalt i India må du levere skjema RF-1147 sammen med skattemeldingen.

Hilsen Skatteetaten v/Janne W Tvenge
22 Liker

Arbeider

Innsendt av: Aakerøy

Hei. Eier 3 leiligheter som leies ut. jeg har kjøpt ny pc og skriver til ca 15.000 som jeg bruker hjemme. Kan dette trekkes fra på skatten for meg, finnes det mulighet for dette da jeg bruker dette utstyret til utleie også :-) Evnt hvor skal det da føres i RF skjemaet
Hei igjen!
Hovedregelen for fradrag er at det gis fradrag for kostnader som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt.

Du skriver at pcen også brukes hjemme.

Dersom en kostnad er pådratt med flere formål for øye, er det som utgangspunkt avgjørende for fradragsretten hvilket formål som må antas å ha vært avgjørende (hovedformålet).

I noen tilfeller vil forskjellige formål knytte seg til forskjellige deler av en kostnadspost, for eksempel at et objekt benyttes dels i inntektsgivende aktivitet og dels privat.

Jeg vil derfor anta at en forholdsmessig andel av kostnaden til anskaffelse av dette utstyret vil kunne kreves fradratt som en kostnad ved utleien av leilighetene.

Men du må da fordele kostnaden ved å se på andel brukt privat og andel brukt i forbindelse med utleien. For eksempel kan du bruke en tidsmessig fordeling og regne ut en kostnadsandel på utleien og føre den under andre kostnader i skjema RF-1189.


Hilsen Skatteetaten v/Roar Lyby
22 Liker

BSU

Innsendt av: Tor Johan Hjermstad

Hei. Jeg sparer i BSU for min sønn på 6 år, og lurer på om jeg får fradrag for det oppsparte beløpet på 20.000,- i 2017 ?
Hei.

Til og med det inntektsåret du fyller 33 år kan du spare på BSU-konto, og få skattefradrag. Det er ingen nedre aldersgrense for opprettelse av BSU- konto, men skattefradrag får du først når du har inntekt. Det frarådes at det åpnes en BSU-konto om du er under 17 år og ikke har skattbar arbeidsinntekt.

Det er kun din sønn som kan få skattefradraget, og uten inntekt - ingen fradrag.

Les mer om BSU her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bank-og-lan/bsu/

Hilsen Skatteetaten v/Janne W Tvenge
21 Liker

Mr

Innsendt av: Nicolai

Hei,
Når jeg skal sette opp inntekt fra utleie i skattemeldingen av en bolig som jeg selv bor i, kan fellesutgifter (borettslag) føres opp som fratrekk da? Mvh Nicolai
Hei

Ja når du skal rapportere inn inntekter fra utleie kan du trekke fra utgifter du har hatt til forsikring, husleie til borettslag/sameiet, vedlikehold, annonsering av utleieboligen, kommunale avgifter og inspeksjonsreiser.

Når du må betale skatt på utleie, føres dette i skattemeldingens post 2.8.2 som er koblet sammen med utleieskjemaet RF 1189. Dette skjemaet vil gi deg en del veiledning om hvilke kostnader du kan trekke fra, og hjelpe til med utfylling.

Mer om det her: http://www.bolig360.no/forbruker/9-tips-bolig-skatt-skattemeldingen-2017/

Mvh Carsten Pihl, forbrukerrådgiver og redaktør for bolig360.no
20 Liker

Personlig næringsdrivende

Innsendt av: Christoffer Wig

Hei, for første gang leverer jeg skattemelding som personlig næringsdrivende. Jeg har fylt ut skjema og sendt inn. Den meldingen jeg har fått til nå sier noe om lønn/gjeld osv. men ikke noe om hva jeg får igjen/smell på skatten. Når og hvor kan jeg finne disse opplysningene?
Hei.

Næringsdrivende får ikke noen foreløpig skatteberegning. Du må vente på det ferdige skatteoppgjøret, tidligst i midten av august.

Du kan gå inn på skatteetaten.no/skatteberegning og beregne skatten din selv.

Hilsen Skatteetaten v/Janne W Tvenge
21 Liker

Salg av bolig

Innsendt av: Mari- Ann

Hei. Kan jeg trekke fra omkostninger ved salg av bolig??
Hei!

Nei, dessverre. Omkostninger ved salg av bolig du har eid og bodd i som din egen bolig kan du ikke trekke fra. Dette henger sammen med at du heller ikke skatter for eventuell gevinst når du solgte boligen.

Hvis du selger bolig med skattepliktig gevinst kan du trekke fra omkostningene ved salget. Mer om dette her:
http://www.bolig360.no/forbruker/ma-du-betale-skatt-av-boligsalg/

Mvh Carsten Pihl, forbrukerrådgiver og redaktør for bolig360.no
21 Liker

Salg av utelandske aksjer - beskatning på utbytte og gevinst

Innsendt av: Idar

Hei,

jeg solgte i 2017 aksjer notert på en utenlands børs (Amsterdam). Jeg har hatt disse aksjene over flere år, og har fått utbytte utbetalt i aksjer i samme selskap. Skatt har automatisk blitt trukket fra utbyttet (15%) og innbetalt til landet børsen er notert i.

Kan dere fortelle hva jeg er nødt til å gjøre for å beregne hva jeg skal betale i skatt på utbytte og gevinst til Norge?

Jeg forstår at jeg kan få fratrekk for skatten jeg allerede har betalt på utbytte, derav gjenstår det å betale 15% i skatt på utbyttet jeg har mottatt?

Da jeg har mottatt aksjer over flere år til ulik tegningspris, hvordan skal jeg beregne gevinsten på aksjene? Snittpris?

Takk for hjelpen!
Hei.

Skatt på utbytte fra utlandet skal medtas som inntekt i skattemeldingen. For å få fradrag for kildeskatten du har betalt på utbyttet i utlandet må du sende med skjema RF-1147 og kreve kreditfradrag. Du fyller her inn mottatt utbytte og betalt kildeskatt.

Når du selger aksjer må du beregne gevinst/tap. I forhold til hvilken inngangsverdi du skal benytte følger du prinsippet om at det er de første aksjene du kjøpte som du selger først. Først inn - først ut.

Hilsen Skatteetaten v/Janne W Tvenge
20 Liker

Ligningsverdi

Innsendt av: ida

Hei,
ligningsverdien på boligen min er satt 1.200.000,- over det den ble solgt for.
Sender jeg bare inn kjøpekontrakt ? eller hva sender jeg inn til skatteetaten. Vil dette ha mye utslag på resultatet `?

mvh Ida
Hei
Formuesverdien (det som før het ligningsverdien) skal være på 25 prosent av markedsverdien av den boligen der du bor. Du kan klage hvis formuesverdien er over 30 prosent av faktisk markedsverdi.

Dette dokumenterer du med takst fra takstmann, verdivurdering fra eiendomsmegler eller "observerbar markedsverdi" – altså salgssum for boligen – eller en tilnærmet lik bolig i samme område


Mvh Carsten Pihl, forbrukerrådgiver og redaktør for bolig360.no
22 Liker

Baksmell

Innsendt av: Liv Eide

Hei! Jeg fikk 6000 i baksmell, samboer fikk 25 kr...Vi eier et hus, og har fullt huslån. Har fire barn. Vi har alltid fått tilbake på skatten, hvert fall en av oss. Hva bør vi sjekke ut? Kan jeg føre opp kjøring av barn frem og tilbake til trening, da vi bor et stykke unna?
Hei igjen!
Baksmell er kjedelig!

Det er vanskelig å gi et godt svar her uten å sjekke de faktiske forhold.

Generelt kan jeg si at forklaringen ofte er å finne ved å sammenligne skattekort og skattemelding. Sammenlign derfor ditt skattekort for 2017 med skattemeldingen for 2017 og se om det er en åpenbar forklaring der. Har du for eksempel ført gjeldsrenter i skattekortet, men finner ingen gjeldsrenter i skattemeldingen? Forklaringen er ofte da at samboer er oppført som hovedlåntaker og får rentene innberettet på seg.

Om du ikke finner det ut, kan du eventuelt ta kontakt med oss på telefon eller ved å besøke et skattekontor for å får en konkret forklaring. Vær forberedt på å vente - det er mange som vil snakke med oss om dagen ;-)
Hilsen Skatteetaten v/Roar Lyby
21 Liker

Pensjonist

Innsendt av: Tom Amundsen

Vi solgte enebolig i 2017, og kjøpte leilighet. Kan vi trekke fra utgifter til takstmann og eierskifteforsikring?
Hei

Dessverre. Utgifter ved kjøp og salg av bolig som man bor i kan ikke trekkes fra i skattemeldingen. (Årsaken er at salget er skattefritt.)

Mvh Carsten Pihl, forbrukerrådgiver og redaktør for bolig360.no
22 Liker

Formueskatt

Innsendt av: Jessica Pras

Hei. Jeg overtok mine foreldrenes bolig og boliglån i Alta og de bor der fortsatt, mens jeg bor i Oslo og jobber. Husets verdigen i følge taksman i 2016 er 2.7 mill, men i skattemeldingen står det. 4.1 mill. Jeg lurer på om må jeg betale formueskatt? Er det noe fordel huset er i Finnmark?
Mvh
Jessica
Hei

Denne boligen vil nok regnes som sekundærbolig for deg, iom at du bor og arbeider i Oslo. Det betyr at formuesverdien (den verdien som legges til grunn for formuesskatten) skal være på 90 prosent av markedsverdi. Om du da må betale formuesskatt kommer an på hvor mye lån du har på denne boligen og ellers.

Det kan se ut som om verdien av boligen er satt for høyt i forhold til den faktiske markedsverdien av boligen. Derfor bør du se på om du ikke kan klage på formuesverdien av boligen. Da må du kunne dokumentere en markedsverdi på boligen som er over 100 % av den verdien som er satt i skattemeldingen. Mer om dette her: http://www.bolig360.no/forbruker/klage-pa-ligningsverdien/


Mvh Carsten Pihl, forbrukerrådgiver og redaktør for bolig360.no
19 Liker

Utleiebolig

Innsendt av: Per

Vi er et samboerpar som siden høsten 2017 har leid ut en leilighet vi ikke bor i selv. Vi står som 50% eiere hver. Da vi ikke er gift, skal begge levere inn skjema RF-1189 hvor vi hver halverer inntekter og fradrag? Og skal inntekter/formue rettes til 0 på hhv 2.8.1 og 4.5.3 og i stedet føres på skjema RF-1189?
Hei!
Et praktisk spørsmål gir et praktisk svar:

Logg inn, finn skjema RF-1189 - enten under vedlegg eller ved å legge til post 2.8.2 nettoinntekt ved utleie utenom næring mv...
I skjemaets del om eiendommen skal dere opplyse om eierandel i prosent. Fra hjelpeteksten der har jeg hentet dette:
Dersom eiendommen eies i sameie, skal alle sameierne levere inn hvert sitt skjema. Hver enkelt
sameier skal fylle ut skjemaet med sin forholdsmessige andel av inntekter og kostnader i hver enkelt post basert på eierandelens størrelse (din sameierandel i prosent). Eksempel: Om eiendommen eies av to personer i sameie og de har like stor eierandel hver, skal begge fylle ut hvert sitt skjema på vanlig måte, men slik at 50 % av inntektene og kostnadene føres i hvert skjema. Summen av inntektene og utgiftene i skjemaene skal tilsvare de totale inntektene og utgiftene på eiendommen.

Når det kommer til kostnader, så kan det som eventuelt allerede står oppført som fradragsberettiget kostnad/gjeld i boligselskap i post 3.3.4/4.8.2 holdes utenom utleieregnskapet, eller strykes i posten - og føres inn som en kostnad i skjemaet. Det velger dere hva dere mener er best. Selv ville jeg ha latt det stå i post 3.3.4 og holdt det utenom i skjema RF-1189. Husk at husleien man betaler ofte er tredelt. En fellskostnadsdel til vask, renovasjon mv - som er fradragsberettiget, en rentedel - som kan være påført i post 3.3.4 - som er fradragsberettiget og en nedbetalingsdel på fellesgjeld (avdrag) - som ikke er fradragsberettiget og som derfor skal holdes utenfor utleieregnskapet.

Lykke til!
Hilsen Skatteetaten v/Roar Lyby
20 Liker

Kjøregodtgjørelse

Innsendt av: Fredrik

Kjøregodtgjørelse i forbindelse med tilsyn av utleieleilighet. Hva er satsen pr km og hvor flres det som fradrag?
Hei.

Utgifter i forbindelse med utleieleilighet skal føres i skjemaet for beregning av utleieinntekten, RF-1189. Kjøring for tilsyn føres i post 2.7.

Har du under 10 reiser bruker du satsen på 3,50 pr. km.

Hilsen Skatteetaten v/Janne W Tvenge
17 Liker

selvangivelsen

Innsendt av: jon

Hei!

er det noen "kurs/foredrag/ nettforedrag" som holdes som er mulig å gå på, for å lære om hva de enkelte postene er å lære hvordan man kan føre selvangivelsen selv?
Hei Jon

Det er mye godt skattestoff i Dine Penger (http://www.dinepenger.no - bak abonnementsmur), du kan finne kurs og oversikter hos Skattebetalerforeningen (http://www.skatt.no) og det er en god del artikler hos Skatteetaten selv (http://www.skatteetaten.no). I tillegg er det en del spesialsider med stoff knyttet til enkelttemaer, for eksempel har min side Bolig360.no mye stoff om skatt og bolig.

Mvh Carsten Pihl, forbrukerrådgiver og redaktør for bolig360.no
19 Liker

Fradrag

Innsendt av: Alia

Hei, jeg lurer på om hva jeg kan få i fradrag
Hei.

Gå inn på Fradragsveilederen på Skatteetaten.no. Her får god hjelp til å vurdere hvilke fradrag du kan ha krav på ut fra dine personlige forhold.

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/fr....eilederen/

Hilsen Skatteetaten v/Janne W Tvenge
18 Liker

Hr

Innsendt av: Knut

Hei har sendt penge støtte til familie i Thailand over flere år. Kan jeg få fradrag på det?
Mvh Knut.
Hei.

Dette anses nok som helt privat og du får nok ikke noe fradrag for dette.

Hilsen Skatteetaten v/Janne W Tvenge
17 Liker

Sekundærbolig

Innsendt av: Pensjonist

Er det samme regler om botid før salg , slik som for primærbolig, for skattefri gevinst etter salg av sekundærbolig og kan man eventuelt overføre sekundærboligen i forskudd på arv også?
Hei
Reglene for salg av bolig er slik at for å selge skattefritt må man ha eid og bodd i boligen i minst 12 av de sist 24 måneder.

Det skilles her ikke på primær- og sekundeærboliger. Men for å kunne selge en sekundærbolig skattefritt, må man altså ha bodd i den i de siste 12 av 24 måneder.

Salg med av bolig uten botid på 12 av 24 måneder gir skatteplikt. 24 prosent skatt i 2017 (skattemeldigen som leveres nå). 23 prosent skatt i 2018.

Sekundærboliger kan overføres som forskudd på arv.

Mvh Carsten Pihl, forbrukerrådgiver og redaktør for bolig360.no
19 Liker

Standardfradraget

Innsendt av: Bjarte Amundsen

Hei jeg bor i danmark og jobber i Norge, pr dags dato er jeg på plattform i Nordsjøen, spørsmålet mitt er om jeg har rett til Standardfradraget. PS jeg er Norsk Statsborger
Hei.

Hvis du er utenlandsk arbeidstaker og er skattepliktig til Norge for lønnsinntekt, kan du kreve standardfradrag for utenlandske arbeidstakere. Du kan kreve standardfradrag for alle år du ikke anses som skattemessig bosatt i Norge. Har du oppholdt deg i Norge så lenge at du har blitt skattemessig bosatt, kan du kreve standardfradrag for de to første inntektsårene du er skattepliktig som bosatt i Norge.

Du blir regnet som skattemessig bosatt i Norge fra og med det året oppholdet ditt i Norge overstiger:
◾183 dager i en 12-månedersperiode eller
◾270 dager i en 36-månedersperiode


Standardfradraget er 10 prosent av brutto arbeidsinntekt (post 2.1) og maksimum 40 000 kroner pr år.

Om du har rett på dette fradraget avhenger av om du er skattemessig bosatt i Norge, dette kan du være selv om du nå bor i Danmark.

Hilsen Skatteetaten v/Janne W Tvenge
19 Liker

pensjonist

Innsendt av: Arnstein Bugten

Jeg har et gammelt hus fra 1946 som jeg overtok i 1992 . Det var da ubeboelig, men har pusset opp/reparert siden da, og benyttet det som fritidsbolig. Alle avgifter til kommune er som for hytter men taksten i ligningen er som
sekundærbolig og etter mitt skjønn mer enn markedsverdi. Er det riktig at slike gamle hus som benyttes til fritidsbolig skal behandles som sekundærboliger, og hva er reglene når man selger et slikt hus.
Hei.

Alle boliger som fremtrer som en helårsbolig, men som du ikke bor i, er sekundærbolig. Det har altså ingen betydning i forhold til formuesskattereglene at vedkommende bolig brukes som din fritidseiendom. Bruker du et bolighus som fritidseiendom, så skal likevel eiendommen anses som sekundærbolig formuesskattemessig – og ikke som en fritidseiendom.

Avgjørende ved formuesfastsettelsen er eiendommens karakter/særtrekk, og ikke hvordan eiendommen faktisk brukes. I utgangspunktet vil det fremgå av matrikkelen (landets offisielle register over fast eiendom) hva som henholdsvis er en boligeiendom og en fritidseiendom. Dette legges som hovedregel til grunn ved formuesfastsettelsen.

En bygning som står på en tomt som utelukkende er regulert til fritidsformål, skal ikke formuesbeskattes etter reglene for boligeiendommer, men normalt etter reglene for fritidseiendommer. Dette gjelder selv om skattyter faktisk bruker bygningen som helårsbolig.

Helårsbolig som brukes som fritidseiendom er i utgangspunktet omfattet av verdsettingsreglene for boligeiendommer (primær/sekundærbolig). Bruker du for eksempel et bolighus på Sørlandet som fritidseiendom, så skal eiendommen anses som sekundæbolig formuesskattemessig og ikke som fritidseiendom. En boligbygning som er godkjent og regulert brukt til helårsbolig, men som ikke lenger er egnet til bruk som helårsbolig,og brukes som hytte, skal ikke formuesbeskattes etter reglene for boligeiendommer, men som fritidseiendom.

Når det kommer til salg vil vi derimot se på bruken og ikke hvordan det fremstår i formuessammenheng.

Se skatteetaten.no/bolig for mer informasjon om dette.

Hilsen Skatteetaten v/Roar Lyby
18 Liker

Boligsalg - samboer kjøpt ut

Innsendt av: Jeanette

Hei. I 2017 overtok jeg huset og kjøpte ut min samboer etter at forholdet tok slutt. Dette kostet 285 000kr. Er dette noe som bør føres på skattemeldingen og som jeg vil få mer igjen på? I så fall, hvor skal dette føres?

Vh Jeanette
Hei
Kjøpesummen på boligen skal ikke føres noe sted. Men du må passe på at du nå står som eier av hele boligen.

Mvh Carsten Pihl, forbrukerrådgiver og redaktør for bolig360.no
20 Liker

Fradrag enslig forsørger

Innsendt av: Lene Hansen

Etter at jeg har sendt papirene til NAV i år, har jeg fått status som enslig forsørger fra februar 2016. Hvordan kan jeg få fradrag fra 2016 tilbake på skatten? NAV sender papirene til Skattedirektoratet i mai og jeg er redd at det er for seint å be om omberegning i 2018. Dette fradraget kommer ikke på skattemeldingen og det er ikke mulig å utfylle felt Tilleggsopplysninger som var der før. Takk for hjelpen.
Hei!
Se skatteetaten.no/klage - for 2016 skal du sende inn ny egenfastsetting, hvor du skal benytte RF-1366 endringsmelding for å korrigere skattemeldingen for 2016.

Se https://www.skatteetaten.no/skjema/endringsmelding/ - der står det du måtte trenge for å fylle ut og sende inn dette skjemaet.

Lykke til!Hilsen Skatteetaten v/Roar Lyby
22 Liker

Site Manager

Innsendt av: Thomas Skauen

Hei.
Jeg har fleksitid og fra tid til annen kjører jeg min datter i barnehagen kl.0700, drar så hjem og ordner meg samt gjør klart for arbeidsdagen før jeg drar på kontoret kl.0900. Har jeg mulighet til å skrive kjøring til/fra barnehagen og deretter til/fra jobb de dagene dette gjelder? Eller kan jeg kun skrive av kjøring mellom hjem og kontor? Barnehagen er nesten "på vei" til jobb (kun en liten avstikker)

Mvh Thomas
Hei.

Utgifter for kjøring til/fra barnehage kan føres som utgifter sammen med barnehageutgiftene i skattemeldingen post 3.2.10.

Kjøring til jobb føres i post 3.2.8.

Hilsen Skatteetaten v/Janne W Tvenge
20 Liker

Skatt av utleie bolig

Innsendt av: Fredrik olsen

Hei leier ut min gamle bolig og pusset opp endel i den før jeg leide ut. Spørsmålet mitt er kan jeg trekke av dette på skatten og evt hvor mye er normalt å skatte av evt leie inntekter? Mvh.
Hei
Når du har en utleiebolig skal du for 2017 skattesatsen 24 prosent. (23 prosent i 2018). Når du leier ut skal du føre inntektene i post 2.82 som er koblet sammen med skjemaet RF 1189 som regner ut skattepliktig inntekt for deg.

I dette skjemaet skal du føre utgifter og inntekter i forbindelse med utleien. Der kan du blant annet føre inn utgifter til vedlikehold og oppussing.

Du kan også trekke fra utgifter du har hatt til forsikring, husleie til borettslag/sameiet, annonsering av utleieboligen, kommunale avgifter og inspeksjonsreiser.
Mer om det her: http://www.bolig360.no/forbruker/9-tips-bolig-skatt-skattemeldingen-2017/

Når det gjelder påkostninger (standardheving) skal dette ikke trekkes fra i det løpende, men går til fradrag når boligen selges.

Mer om det her: https://www.dinepenger.no/penger/skatt/skal-du-skatte-ved-boligsalg/24283879

Mvh Carsten Pihl, forbrukerrådgiver og redaktør for bolig360.no
21 Liker

Opbevaringsplikt

Innsendt av: Tor Oppedal

Investerte 1 MNOK i hedgefonds i 2007. Initierte 100 prosent innløsning i 2009; 97 pro innløst i 2010, resten stykkevis og delt til 2013 (meget komplisert pga finanskrisen). Hvor lenge må jeg beholde dokumentasjonen?
Hei.
For privatpersoner så er hovedregelen at Skatteeaten har 5 års endringsadgang tilbake i tid for å endre fastsettelsen av inntekt eller formue. Fristen kan være 10 år hvis man skulle bli ilagt skjerpet tilleggsskatt eller anmeldes for skattesvik eller grovt skattesvik.

Så for å være "helt trygg" bør du oppbervare i minst 10 år.

Hilsen Skatteetaten v/Roar Lyby
20 Liker

pendleutgifter

Innsendt av: Joar Vatnaland

Jeg la merke til at i kalkulatoren for å beregne pendle utgifter, så blir man spurt om hvor mye bompenger og ferjebilletter er i løpet av et år. Dette har jeg oppgitt. Men jeg har jo ikke pendlet hele året, bare halve. Fikses dette automatisk (Jeg har jo oppgitt antall reisedager)?
Hei.

Grensen for bompenger/ferje er kr 3 300 uansett om du har pendlet hele eller deler av året.

Minner om at for å få fradrag for bompenger må du spare minst to timer i reisetid hver dag.

Hilsen Skatteetaten v/Janne W Tvenge
21 Liker

Næringsoppgave 1 og 2

Innsendt av: Frank Hugo Johansen

Hei
Hva er forskjellen på disse to. Har et AS og to enkeltmannsforetak, men med lav omsetning. Hva skal jeg føre for enkeltmannsforetakene? Ha regnskapfører for AS så det er ferdig.
Mvh
Frank
Hei igjen!
Forskjellen mellom næringsoppgave 1 og 2 er at næringsoppgave 1 skal benyttes av de virksomheter som ikke har årsregnskapsplikt. De som har årsregnskapsplikt skal benytte næringsoppgave 2. De som driver virksomhet uten å være årsregnskapspliktige etter regnskapsloven, men som har bokføringsplikt etter bokføringsloven skal velge næringsoppgave 1, RF-1175.
Husk at du må levere skattemeldingen elektronisk når du er næringsdrivende!
Se her for mer informasjon: https://www.skatteetaten.no/rf1175

Hilsen Skatteetaten v/Roar Lyby
19 Liker

formuesverdien på boligen

Innsendt av: Yassin

jeg har kjøpte rekkehus borettslag 2017. jeg har fått at jeg må levere formuesverdien på boligen. jeg har brukte kalkulator som står nettsiden i skatte etatet, så kommer verdien: det er først gange som jeg kjøpte hus i Norge. jeg har spurdde mange men alle er ikke flinke for å for klare hva formuesvedien. kan du forklare hva formuesverdien?
Hei
Formuesverdien på boligen din er den skattemessige verdien av boligen. Formuesverdien brukes til beregning av formuesskatten*.

En bolig vil ha ulik formuesverdi om den er primærbolig – altså boligen der du bor, eller om den er sekundærbolig – en bolig du ikke bor i (men for eksempel leier ut).

For skatteåret 2017 og skatteåret 2018 er formuesverdien for primærboliger på 25 prosent av beregnet markedsverdi

Sekundærboliger får i 2017 og 2018 en formuesverdi på 90 prosent av beregnet markedsverdi.

Mer om formuesverdi kan du lese her: http://www.bolig360.no/forbruker/hva-er-formuesverdi-pa-bolig-som-....gannonsen/

*Nå har de fleste av oss såpass med gjeld at vi ikke skal betale formuesskatt, men formuesverdien skal stå i skattemeldingen uansett.


Mvh Carsten Pihl, forbrukerrådgiver og redaktør for bolig360.no
21 Liker

Foreldrefradrag

Innsendt av: Hanne Dypdahl

Hei!
Jeg har et spørsmål angående foreldrefradrag. Vi (jeg og samboeren) har to barn i barnehage. Hele foreldrefradraget er ført på meg. Dersom vi skal "dele" skattefradraget oss i mellom , er det da 24% vi skal regne med? (Foreldrefradraget er ført med 36138. 24% av det - 8673 kr - delt på 2=4336kr. Stemmer det da at jeg "skylder" han 4336kr?!)
Hei.

Foreldrefradrag gis med maks kr 40 000 for to barn under 12 år. Dette fradraget kan dere fordele mellom dere i skattemeldingen. Og ja, 24 % av fradraget utgjør mindre i skatt - kr 4 336 på dere hver

Hilsen Skatteetaten v/Janne W Tvenge
20 Liker

Gevinst på boligsalg

Innsendt av: np

Hei,
Når man selger boliger, er salget skattepliktig med mindre man har bodd der i 12 av de siste 24 måneder.
Men hvis jeg har ikke bodd der pga mitt arbeidssted/studiested har vært langt ifra der jeg hadde bolig. Må jeg da skatte av gevinsten likevel?
Hei
Hvis du har ikke har bodd i boligen på grunn av arbeid, så kan du i noen tilfeller få regnet tiden på arbeidsstedet som botid ut fra reglene om "brukshindring".

Kravene er blant annet at du først har brukt boligen som fast bolig, og så måtte flytte pga arbeid. (Trenger ikke være beordring). Videre måtte du ikke ha visst om at du skulle flytte da du kjøpte boligen.

Mer om dette her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bo....tteregler/ - under delen om "botid".


Mvh Carsten Pihl, forbrukerrådgiver og redaktør for bolig360.no
20 Liker

Hr.

Innsendt av: Truls Evensen

Hei! Jeg har mottatt skattemelding for min mors dødsbo, som jeg har en endring til. Kan det gjøres på Altinn eller må jeg sende pr post? Mvh, TE
Hei igjen!
Skattemeldinger for avdøde må sendes på papir. I det noen dør stenges innloggingsmulighetene til altinn.

Du må derfor sende den på post til den adressen som står påført i skattemeldingens øvre venstre hjørne.

Hilsen Skatteetaten v/Roar Lyby
17 Liker

Student utland

Innsendt av: Jim

Jeg er folkeregistrert i Danmark, men jobber i Norge i ferier og har da skatta til Norge.

Kan jeg skrive reisefradrag fra københavn til oslo for de dagene jeg har jobba?
Hei.

Her er det litt for lite fakta for å gi deg riktig svar. Det er avhengig av hvor du anses som skattemessig bosatt og om du oppfyller vilkårene for å være pendler.

Jeg anbefaler deg derfor å lese litt på skatteetaten.no/pendler

Hilsen Skatteetaten v/Janne W Tvenge
19 Liker

Utleie av fritidsbolig

Innsendt av: Espen

Hei
Jeg leiet ut min fritidsbolig fra 01.08 til 31.12. Ser at 10 000kr er skattefritt. Jeg har lagt inn hele beløpet i RF-1189 samt alle utgiftene. Kan ikke se at de 10 000kr er blir trukker fra noen plass, skal jeg selv trekke disse fra når jeg legger inn beløpet? Hva er kilometer satsen for tilsyn av hytte? Har jeg også krav på bomutgifter?
Hei!
Når du leier ut etter reglene om utleie i "rimelig omfang" - mao "10.000-kronersregelen", skal det ikke førest i Rf 1189, men det skattepliktige beløpet skal føres i post 2.8.3.

Mer om dette her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bo....meldingen/

Bruker du denne regelen, skal du ikke trekke fra annet enn standardfradraget på 15 %, slik at du ikke skal føre fradrag for tilsyn av hytte. (Det forutsettes at man her er på hytten sin såpass ofte i forbindelse med egen bruk at øvrig tilsyn ikke er nødvendig.)

RF 1189 skal bare brukes hvis hytta for det meste har vært utleid i 2017, og dere ikke har hatt privat bruk som kan omtales som "rimelig omfang". (Se mer her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bo....m-i-norge/)

Mer om skattefri utleie av hytter her: http://www.bolig360.no/forbruker/leier-hytte-skattefritt/

Mvh Carsten Pihl, forbrukerrådgiver og redaktør for bolig360.no
22 Liker

Lønn i utlandet

Innsendt av: Ida

Jeg mottok lønn både i Norge og utlandet i fjor. Jeg har forstått at jeg må informere om dette i skattemeldingen.
Da jeg har betalt skatt både i Norge og i landet jeg bor i (EU), men kun den norske inntekten står i skattemeldingen. Betyr det at jeg får igjen mindre skatt enn det som står oppført?
Hvis jeg leverer inn endringer, når får jeg skattepengene da?
Hei.

Ut fra dine opplysninger er du fullt ut skattepliktig til Norge for alle dine inntekter, opptjent både i Norge og i utlandet. På skattemeldingen er det kun forhåndsutfylt den inntekt som er opptjent fra norske arbeidsgivere. Har du opptjent inntekt i utlandet som ikke står på skattemeldingen må du føre på denne som tillegg.

Når du jobber i utlandet vil ofte arbeidslandet også kreve skatt av inntekten opptjent der. For å unngå en dobbeltbeskatning kan du enten kreve kreditfradrag for skatt betalt i utlandet, eller skattenedsettelse. Hvilken metode som skal benyttes avhenger litt av hvilken skatteavtale vi har med arbeidslandet. De fleste land har avtale om kredit, så jeg anbefaler deg å kreve kreditfradrag.

I skattemeldingen fyller du inn inntekten opptjent i utlandet, svarer ja på post 1.5.6 om at du krever kreditfradrag, og sender med utfylt skjema RF-1147.

Den foreløpige skatteberegningen vil være feil siden inntekten opptjent i utlandet ikke er med.

Så lenge du leverer elektronisk vil du kunne få skatteoppgjøret allerede i juni, men det er litt avhengig av om vi trenger å kontrollere opplysningene dine ytterligere.

Hilsen Skatteetaten v/Janne W Tvenge
20 Liker

Pendler fradrag/sekundærbolig

Innsendt av: Ingvald Ramm

Hei! Jobber som skytebas og bor mye borte. Bor på et vandrerhjem og firma betaler mat. Lurer på om det er noe jeg kan skrive av angående dette?

Har en 50% av en sekundær leilighet i Oslo. Lurer på hvordan man skal skrive dette på selvangivelsen.(eks verdivurdering 4,5 million).
Hei igjen!

Hvis du er pendler kan du ha krav på fradrag for dine merkostnader til kost, losji og reiser til og fra pendlerboligen.
Se skatteetaten.no/pendler - der har vi en egen veiviser som stiller deg en rekke spørsmål - og som gir deg svar på om du er pendler eller ikke. Du finner også veiledning for hvordan du fører dette i skattemeldingen din.
Sekundærboligen din skal stå oppført i post 4.3.2 Bolig - og skal verdsettes til 90% av boligverdien. Se https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/4/3/2/ for mer informasjon.


Hilsen Skatteetaten v/Roar Lyby
23 Liker

Bil

Innsendt av: Øyvind

Hei. Har en gammel bil fra 2004. Må denne føres opp? Isåfall, hvorfor? Mvh
Hei igjen!
Ja, den skal føres opp med en antatt salgsverdi, som beregnes ut fra listepris som ny. Se https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/4/2/5/

Årsaken til at du må føre opp formuen bilen representerer er at som hovedregel er alle personer som er skattepliktig som bosatt/hjemmehørende i Norge ved utgangen av inntektsåret, skattepliktig for hele sin formue, jf. sktl. § 2-1 syvende og niende ledd.

Det er altså lovbestemt at du må ;-)

Hilsen Skatteetaten v/Roar Lyby
18 Liker

Ligningsverdi

Innsendt av: Bolig

Kan man kreve at ligningsverdien reduseres fra 30% til 25% og hvordan beregnes bolig nummer 2 (paa bakgrunn av takst, slagsverdi eller kjoepesum) med 100%?
Hei
Hvis formuesverdien på boligen (det som før ble kalt "ligningsverdi") overstiger 30 prosent av markedsverdien, kan du kreve å få satt den ned. Det gjør man for eksempel ved å endre skattemeldingen.

For "bolig nr 2" - sekundærbolig - gjelder at formuesverdien i skattemeldingen er over 100 prosent av dokumentert markedsverdi.

Les mer om hvordan du dokumenterer her: http://www.bolig360.no/forbruker/klage-pa-ligningsverdien/


Mvh Carsten Pihl, forbrukerrådgiver og redaktør for bolig360.no
18 Liker

Dobbel skatt?

Innsendt av: Espen Mowinckel

Hei, jeg ble pensjonert fra 1/1-2017. Arbeidsgiver utbetaler sluttoppgjør/feriepenger i januar 2017. Dette kommer som lønn på skattemeldingen for 2017 og blir fullt beskattet med toppskatt etc med en beregnet giga baksmell. Jeg mener med dette at jeg må betale skatt 2 ganger på inntekt som tilhører 2016, og som inngikkk i skatteberegningen for 2016. Har ikke gått inn i annen lønnet stilling bortsett fra et lite styrehonorar. Dette kan vel ikke være riktig?
Hei.

Utbetalingen fra arbeidsgiver tas med til inntekt i utbetalingsåret. Dette skulle tilsi at sluttoppgjøret og feriepengene du fikk utbetalt i januar 2017 ikke var med på skattemeldingen for 2016. Det blir ikke dobbel skatt.

Utbetales feriepenger året etter de opparbeides er de trekkfrie når de utbetales, men de er skattepliktige i utbetalingsåret og skal stå påført skattemeldingen for utbetalingsåret.

Dette er nok årsaken til at du får restskatt siden det ikke er foretatt skattetrekk av utbetalingen.

Hilsen Skatteetaten v/Janne W Tvenge
20 Liker

Oppussing/rehabiitering

Innsendt av: Helene

Hva er reglene vedr oppussing eller nødvendig rehabilitering av egen bolig? Noe å trekke fra pga slikt?
Hei
Når det gjelder oppussing og rehabilitering av egen bolig, er det ikke noe å få trukket fra her. Grunnen er at salg av egen bolig er skattefritt (gitt at man har bodd er mer enn 12 av de siste 24 måneder).

Mer om dette her: https://www.dinepenger.no/penger/skatt/skal-du-skatte-ved-boligsalg/24283879

Mvh Carsten Pihl, forbrukerrådgiver og redaktør for bolig360.no
23 Liker

Leilighet

Innsendt av: Ole John Ydse

Hei. I desember 2016, solgte jeg min leilighet og flyttet utenlands. I ettertid, dvs NÅ, har jeg fått baksmell på skatten, da salget av leiligheten ble lagt på toppen av min inntekt. Dette nevnte ikke ligningen noe om i 2017, og jeg undres nå over at de kan komme og kreve meg enda ett år senere. Er dette riktig? Kan de det, eller kan jeg kreve dette frafalt og jeg kan bevise at leiligheten ble solgt i 2016.
Takknemlig for svar.

Mvh, Ole John
Hei
Når man selger boliger, er salget skattepliktig med mindre man har bodd der i 12 av de siste 24 måneder. Det vil i praksis si at boliger man selger som man har bodd i selv minst de siste 12 månedene kan selges skattefritt, mens det for eksempel er skatt på salg av rene utleieboliger. (Denne innledningen fordi du ikke skriver noe om hvordan eieforholdet var til boligen du solgte.)

Skatten kommer du ikke unna, den skal betales - gitt at salget var skattepliktig (slik jeg forklarer over). Mulig den er ført på 2017-skattemeldingen fordi du hadde overtakelsen i 2017? Eventuelt kan det være fordi salget var så sent i 2016 at de ikke rakk å få den med på skattemeldingen. Da skulle du i såfall oppgitt det selv.

Antakelig vil det være greit nok å la boligsalget stå på skattemeldingen for 2017 slik den er oppgitt.

Mvh Carsten Pihl, forbrukerrådgiver og redaktør for bolig360.no
27 Liker

Lærer

Innsendt av: Roger Foss

Hei!
Har investert ca Kr 42000,- i RenoNorden aksjer, noe i 2016 og noe i 2017. Det kommer ikke frem noe tap for disse i skattemeldingen, skal vel kunne trekke av noe tap her siden de er konkurs? Aksjene er kjøpt på gammel måte og ikke den nye ASK.
Håper du kan hjelpe meg med dette.
Mvh Roger
Hei igjen.
Tap på aksjer i forbindelse med konkurs er fradragsberettiget. Har du ikke mottatt skjema RF-1088, må du fylle ut RF-1059 som du finner i vår elektroniske leveringsløsning.
Tapet føres i post 3.3.10 - se her for mer informasjon:https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/3/10/

Se www.skatteetaten.no/aksjer for mer informasjon om aksjer og verdipapirer.

Hilsen Skatteetaten v/Roar Lyby
20 Liker

Gevinst ved salg av fritidsleilighet

Innsendt av: Kurt Teigen

Vi har siden 2005 eid en fritidsleilighet (borettslag med 6 små leiligheter) som vi har benyttet jevnlig til vi solgte denne i oktober 2017. Må vi da skatte av gevinsten på kr. 160 000 ?
Viser til følgende skatteregel:
Skatteregler - salg av fritidseiendom i Norge
Gevinst ved salg av fritidseiendom er skattefri dersom vilkårene knyttet til bruks- og eiertid er oppfylt.

Det stilles i praksis strengere krav til sannsynliggjøring av fritidsbruk for eiendommer som ikke er typiske fritidseiendommer, for eksempel en byleilighet eller andre boligeiendommer i ordinære boligområder. Du må kunne sannsynliggjøre en bruk som er knyttet til vesentlig fritidspreget opphold og gjøremål, herunder kontakt og tilsyn med familie.

Bruks- og eiertid:
Du må ha brukt eiendommen som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene (brukstid).
Eiendommen blir solgt eller salget blir avtalt mer enn fem år etter at den ble kjøpt, og mer enn fem år etter at den ble tatt i bruk, eller ifølge ferdigattest var oppført (eiertid).
Bare brukstiden i egen eiertid regnes med. Brukskravet kan oppfylles for flere fritidseiendommer samtidig.
Hei!
Reglene for skattefritt salg av fritidsbolig er at du har eid den og brukt den som fritidsbolig i minst 5 av de 8 siste årene.

Det er mulig få salg av fritidsleilighet som skattefritt salg av hytte - slik sitatet du peker på sier.

Men som det står: Du har et strengere krav til sannsyliggjøring av at dette har vært en fritidsleilighet. (Og for eksempel ikke utleiebolig eller investeringsobjekt.)

Det vil si at dere må kunne sannsynliggjøre at dette er en bolig dere har brukt i ferier, og at boligen ikke er brukt til noe annet når dere ikke bruker den.

Mvh Carsten Pihl, forbrukerrådgiver og redaktør for bolig360.no
23 Liker

Gevinst på boligsalg

Innsendt av: Kristine

Hei :)

Jeg har solgt en leilighet i Oslo. Jeg har bodd i den ett år og leid den ut i 10 mnd. Men jeg hadde ikke folkeregistrert adresse der, så nå har jeg fått en baksmell på gevinsten. Er det en mulighet å slippe unna å skatte av gevinsten?
Hei! For å kunne selge bolig skattefritt, må du ha eid den og bodd i den i 12 av de siste 24 månedene.

Ut fra spørsmålet ditt er jeg usikker på om du først eide den i 12 måneder og så leide ut i 10 måneder, eller om du har eid den i totalt ett år og leid ut i ti av disse.

Det første eksempelet vil være skattefritt salg så lenge du bodde der mer enn 12 måneder mens du eide der. Det andre eksempelet er ikke skattefritt salg.

Hvis salget er skattefritt, må du sannsynliggjøre at du har bodd i boligen. Folkeregistrering er en mulighet, men du kan bruke andre "beviser" for å sannsynliggjøre at du har bodd i boligen. For eksempel regninger for bredbånd, adressering av post mv.

Mer om dette kan du lese her: https://www.dinepenger.no/penger/skatt/skal-du-skatte-ved-boligsalg/24283879

Mvh Carsten Pihl, forbrukerrådgiver og redaktør for bolig360.no

Tidligere intervjuer

Uke 24: Eksperten svarer

Uke 24: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).
Uke 22: Eksperten svarer

Uke 22: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).
Uke 21: Eksperten svarer

Uke 21: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).

Faste spaltister