Nettmøte om skattemeldingen

30. april er fristen for å levere inn skattemeldingen, men i år har frem til 2. mai med å sende den inn. Roar Lyby og Janne Tvenge fra Skatteetaten, Rolf Lothe og Sigbjørn Sørensen fra Skattebetalerforeningen og Carsten Pihl fra Norges Eiendomsmeglerforbund er klare til å svare på dine spørsmål om skattemeldingen. Nettmøtet varer fra 10:30 til 12:00. Fra kl. 12:00 fortsetter nettmøtet på Dine Penger (forbeholdt abonnenter).
139 Liker

Særfradrag for store sykdomsutgifter

Innsendt av: Elin

Hei! Kan man fortsatt skrive særfradrag for sykdomsutgifter? Har en sønn på 16 år med diagnose.
Hei.

Reglene for særfradrag for sykdomsutgifter ble opphevet i 2012. Vilkår for å få fortsatt fradrag er at du hadde særfradrag i 2010 og 2011.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
115 Liker

Uførepensjonist

Innsendt av: Arne Stensen

Trenger uførepensjonister å levere inn skattemelding?
Hei.

Kun dersom du har endringer på skattemeldingen. Er alle opplysningene riktige og det ikke mangler noen opplysninger trenger du ikke levere.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
132 Liker

Tap av aksjekapital ved konkurs

Innsendt av: Sali

Hei . Far man fradrag for tap av aksjekapital ved konkurs?
Hei Sali,

Det gis fradrag for tapt aksjekapital i alminnelig inntekt det året selskapet går konkurs.


Hilsen Skattebetalerforeningen, Sigbjørn Sørensen
134 Liker

Fradrag

Innsendt av: Espen

Hei,

Jeg og samboer står som skyldige på et boliglån i bankensammen. Men alt av lån, gjeld, renter og slikt står i min samboers skattemelding og ikke i min skattemelding. Hvordan regner/finner jeg ut hvor mye fradrag jeg skal ha som medskyldig på lånet?
Hei.

Renter og gjeld av felles lån skal dere fordele etter den andelen dere er ansvarlig for. I de fleste tilfeller er det 50/50. Har dere annen avtale fordeler dere etter den.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
122 Liker

Srbeider

Innsendt av: Kenneth

Hei, jeg arvet en god sum penger i fjor, skal jeg føre opp det? Må jeg ha ha bevis? Må det skattes av det?
Hei Kenneth,

Arveavgiften er fjernet fra 2014, og derfor vil du ikke måtte betale skatt for arv mottatt fra 2014. Du må føre opp beløpet i post 1.5.3 og forklare at det er arv du har mottatt. Det er bare en opplysningspost, og betyr ikke at du må betale skatt av beløpet.

Hilsen Skattebetalerforeningen, Sigbjørn Sørensen
139 Liker

Betaling av restskatt

Innsendt av: Stine

Hei, hvis jeg endrer skattemeldingen, må jeg allikevel betale inn restskatten innen mai? Eller blir den betalingen utsatt?
Hei.

Beregningen nå er bare foreløpig. Når du endrer vil endelig oppgjør gi et annet resultat. Du kan foreta en skatteberegning etter at skattemeldingen er innsendt. Har du fortsatt restskatt er det opp til deg selv om du vil betale inn før 31. mai. Da slipper du renter på restskatten. Ellers er betalingsfristen til høsten.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
135 Liker

Endring i skattemelding

Innsendt av: Sandra Haaheim

Hei. Jeg endret på inntekten i skattemeldingen min da det stod jeg hadde tjent mer enn jeg hadde. Jeg vet årsaken til feilen, men jeg måtte ikke sende inn noen begrunnelse. Hvordan vet dere at det jeg skriver stemmer? Undersøker dere i etterkant? Mvh Sandra
Hei.

Ta kontakt med arbeidsgiver og be dem sende inn en korrigert melding. Da vil oppgaven og din skattemelding være i samsvar.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
131 Liker

Pensjonist

Innsendt av: Inge Malvin Bjørnevik

Takst i forbindelse med salg, er det fradragsberettiget?
Det gjelder hus....
Hei Inge,

Dersom du har bodd i huset i 12 av de siste 24 månedene, vil gevinst ved salg være skattefri. Det betyr at du heller ikke får fradrag for utgifter i forbindelse med salget. Dersom du ikke oppfyller kravene til eier- og botid, vil du kunne få fradrag for utgiftene ved salget.

Hilsen Skattebetalerforeningen, Sigbjørn Sørensen
125 Liker

A-melding om lønn stemme overens med lønn som står på skattemelding?

Innsendt av: thomas

Skal A-melding om lønn stemme overens med lønn som står på skattemelding?

Hos meg skiller det 23000 i forskjell. står oppført med 23000 mere på skattemeldingen min
Hei.

Du kan på Altinn.no bestille et skjema (A08) som viser oversikt over dine inntekter. Her kan du se hva arbeidsgiverne dine har meldt inn. Er det noe som er feilmeldt, ta kontakt med aktuell arbeidsgiver og be de sende inn en korrigert melding. I tillegg kan du endre på din skattemelding ved innlevering.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
128 Liker

Fradrag som student

Innsendt av: Dag

Hei,

Er det noen fradrag man kan få som fulltidsstudent? Annet enn BSU.
Hei.

Nei. Fradragene er i utgangspunktet knyttet til skattepliktig inntekter.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
132 Liker

Skatt

Innsendt av: Stine

Skylder 1500 i år, all husgjeld står på min samboer som får igjen 7500. Hvordan finne ut hva det utgjør på skatten om vi deler husgjeld på to?
Hei.

Renter på lån reduserer skatten med 25 % av rentebeløpet. Eks. kr 20 000 i renter reduserer skatten med kr 5 000. Slik kan du beregne hvor mye av gjeldsrentene dere bør overføre fra din mann til deg.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
127 Liker

Eiendom skatt

Innsendt av: Terje Gramstaf

Jeg bor i utlandet nå.Skal min bolig i Norge da regnes som sekundær bolig.?
Hei Terje,

For skattyter som tilbringer hele eller deler av året i utlandet, men som ikke anses som
utflyttet, jf. folkeregisterforskriften, skal bolig som han eier og disponerer i
Norge anses som primærbolig, så lenge han er korrekt folkeregistrert i denne boligen.

Unntaksvis kan en bolig anses som primærbolig selv om du ikke har sitt hjem
der ved årets utgang. Du finner mer informasjon om dette i "Skatte-abc" på internett under bolig-formue.


Hilsen Skattebetalerforeningen, Sigbjørn Sørensen
123 Liker

Fritidsbolig i Spania

Innsendt av: Kjellaug Mellgren

Hei.
Kjøpte fritidsbolig i Spania i mai 2016. Hva og hvor skal det føres opp i skattemeldingen? Er det noen skjema som må fylles ut?
KM
Hei.

Du fører opp eiendommen i post 4.6.1. Beregner ligningsverdien til 30 % av markedsverdien.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
135 Liker

Hussalg

Innsendt av: Tron Ingvaldsen

Hei.
Vi solgte et hus, hvor takst var 4,700,000.
Huset ble solgt for 4,350,000
er dette fradragsberettiget da dette er et betydelig tap.
dette skjedde i 2015 og er det mulig å legge inn dette i år.
Hei

Det er ikke mulig å få fradrag hvis man selger under takst/verdiantydning.

De eneste gangene man kan få fradrag for tap ved boligsalg er når man har eid boligen i mindre enn 12 av de siste 24 måneder, og så selger med tap.

Mvh Carsten Pihl
Forbrukerrådgiver for bolighandelen hos Norges Eiendomsmeglerforbund
123 Liker

Selvangivelsen/ fradrag privat lån

Innsendt av: Ann

Hei
Lånt 200 000 privat, betaler ned 3000 i mnd over 5 år betalingsplan
Kan jeg trekke fra noe ? Har ikke spesifisert renter .

2 barn under 12 år - fradrag 25000+15000 ?
Har fått baksmell , håper på mest mulig å trekke ifra.

Hei.
På privat lån er det kun renter som kan føres til fradrag. Lånegiver skal føre de samme rentene som inntekt.
Foreldrefradrag kan trekkes fra med maks 40 000 for faktiske betalte kostnader.

Sjekk også fradragsveilederen vår på skatteetaten.no som kan gi deg noen tips.
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Fradragsveileder/

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
132 Liker

Dobbel formueskatt av utbytte

Innsendt av: Petter

Hei, For meg ser det ut til at jeg betaler dobbel formueskatt av utbytte i heleid betalt ut fra heleid AS i 2016. Det ligger både i verdien av aksjene (verdi 31.12.15) og i verdien av bankinnskudd (verdi pr. 31.12.16) Kan dette stemme? I så fall hvordan går jeg frem for å endre det?
Hei Petter,

Ikke-børsnotert aksje verdsettes 1. januar året før skattefastsettingsåret. Mens verdien av bankinnskudd gjelder 31.12.16 som verdsettelsestidspunkt . En konsekvens av dette er at man får "dobbel" formue som blir beskattet. Dette kan unngås ved for eksempel å foreta en kapitalnedsettelse i selskapet, slik at man får endret verdsettelsestidspunkt.


Hilsen Skattebetalerforeningen, Sigbjørn Sørensen
123 Liker

Endret sivilstatus

Innsendt av: Lotta

Jeg ble separert i mai 2016, skal skatten deles? Jeg får igjen endel penger, ex mener han skal ha halvparten ca altså for de 5 mnd.
Hei.

Hvordan dere har fordelt renter av felles gjeld og foreldrefradraget vil påvirke resultatet. Er dere enig om fordeling av fradragene vil ditt resultat være ditt skulle jeg tro. Dette er likevel noe dere må bli enige om.


Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
136 Liker

Skilsmisse

Innsendt av: Idar Eggen

Etter 1 år i separasjon signerte jeg skilsmisse-papirer i september 2016. Er det noe i forhold til dette jeg bør sjekke mtp selvangivelsen. Det skal nevnes at jeg har to barn med den jeg skilte meg ifra.
Hei.

Ta en titt på skatteetaten.no - skatt når noe skjer i livet. Her kan du få noen tips!
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Skattekort-og-forskuddsskatt/....r-i-livet/


Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
141 Liker

Skattemelding etter avdød

Innsendt av: Sissel

Min svigerinne døde rett før jul i 2016. Hva må min bror foreta seg i forhold til hennes skattemelding?( han har ikke fått hennes, de var gift)
Mvh Sissel
Hei.

Det sendes ikke ut skattemeldingen på døde personer. Det må sendes inn skifteattest og få registrert en c/o adresse på avdøde. Han kan få tilsendt skattemeldingen når dette er registrert.

Det kan søkes om utsettelse med innlevering av skattemeldingen for dem begge på skatteetaten.no. Søk på utsettelse.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
137 Liker

Skatteklasse 1 eller 2

Innsendt av: Christer Hansen

Hei

Jeg giftet meg i mai i fjor og personen jeg er gift med har liten inntekt og er ikke registrert med bostedsadresse i Norge. Jeg forsørger foreløpig oss begge. Er det riktig at jeg står i skatteklasse 2? Mvh Christer
Hei, Christer. Gratulerer med giftemålet! Det høres riktig ut om ektefellen har så lav inntekt at hun ikke får utnyttet sitt personfradrag. Det kan imidlertid bli noe gunstigere for dere begge om begge skattefastsettes i klasse 1. Se her for mer informasjon: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag....og-formue/
Hilsen Skatteetaten, Roar Lyby
139 Liker

Endre Skattemelding og Innlevering

Innsendt av: Kjell Vahl

Hei,

Jeg må gjøre flere endringer og har noen tilleggskjemaer som jeg må sende inn. Før har jeg alltid gjort dete med papirpost. Nå sier noen at det kun kan gjøres elektronisk via Altinn.

Kan jeg fremdeles sende det i posten ?

Mvh
Kjell Vahl
Hei Kjell,

Dersom du har mottatt skattemelding for lønnstakere og pensjonister kan du fortsatt levere den på papir. Har du imidlertid mottatt skattemelding for næringsdrivende må ned leveres elektronisk via altinn.no.

Hilsen Skattebetalerforeningen, Sigbjørn Sørensen
128 Liker

Pensjonist

Innsendt av: Nelsa

Hei,
Det er noe jeg lurte på...
Min mann mistet sin jobb og gikk av med AFP i fjør. Han ble tidlig pensjonist i 62 år alder. Vi har fått en baksmell på skatt ca. 45,000 kr. Vi forstår ingenting hvorfor han måtte betale så mye når han går av med AFP og ble pensjonist. Vi har ikke så mye penger for å betale dette. Er det noe forslag hva vi kan gjøre eller sjekke på skattemeldingen? Vi vet ikke helt hva vi skal gjøre. På forhånd takk for hjelpen :-)

Med vennlig hilsen
Nelsa Gjerde
Hei.

Ikke lett å gi dere et riktig svar her da mye kan være årsak til restskatten. Ble skattekortet endret? Anbefaler deg å ta kontakt med skatteetaten slik at vi kan svare deg ut fra de faktiske opplysningene.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
126 Liker

Rentefradrag på boliggjeld

Innsendt av: Runa Storstein

Hei,

Jeg er gift og vi er begge i skatteklasse 1E. Min mann har høyere inntekt enn meg og en del av inntekten hans skattes i trinn 4. Min inntekt skattes i trinn 2. Vil det utgjøre noen forskjell på hvem sin skattemelding vi fører inn rentefradraget på boliggjelden?
Hei, Runa. Rentefradraget har ikke noen innvirkning på trinnskatten. Rentefradraget reduserer alminnelig inntekt som skattlegges med 25%. Ektefeller kan fritt fordele kapitalinntekter og fradrag mellom dere. Men; når begge er i klasse 1E har det ingen effekt for ekteparet sett under ett å omfordele dette.
Hilsen Skatteetaten, Roar Lyby
122 Liker

Forsikringsrådgiver

Innsendt av: Monica Clasen

Min far er snart 90 år. Han flyttet på sykehjem mars 2016. Min mor bor fremdeles i deres felles leilighet. Verdien på leiligheten er fordelt på de to, men på min fars skattemelding er verdien oppgitt som sekundærbolig. Kan dette være riktig?
Hei Monica,

Dersom din far bor på sykehjem skal boligen han har felles med sin kone, og som han bodde i før han flyttet på sykehjem fortsatt lignes som primærboligen i skattemeldingen. Du må da endre ligningsverdien, og skriv i post 5.0 at han bor på sykehjem og derfor skal bolig fortsatt anses som primærbolig.

Hilsen Skattebetalerforeningen, Sigbjørn Sørensen
131 Liker

Selskap med delt ansvar

Innsendt av: Kim

Hei, jeg er medeier i et selskap med delt ansvar.
Selskapet har gått i tap. Totale kostnader på 5 eiere er ca. 100k.
Hva må jeg levere for å få skattefradrag for min del av underskudd i 2016?
Må selskapet levere inn noe?
Hei.

Et selskap som er registrert som et deltakerlignet selskap (ANS, DLS etc.) skal levere egen selskapsoppgave for selskapet (RF-1215). Den enkelte deltaker skal levere Rf-1221 for sin andel av selskapets overskudd/underskudd.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
137 Liker

Uför

Innsendt av: Björn

Fikk endelig vedtak i år om 100% uför, ser det er en post som er fradrag skal jeg legge det til. Saken var til behandling fra mars sist år. Synes det er vanskelig å finne ut av slike ting. Er det fradrag for behandling? Bruker rekvisisjon fra lege og får dekket noe fra helfo.
Hei, Bjørn
Om du har fått uførtrygd innvilget etter 1.1.2015 er det ikke lenger noe fradrag å få. Se her for mer informasjon: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag....ygd/ufore/
Når det gjelder fradrag for utgifter i forbindelse med sykdom må du ha hatt og fått godkjent fradrag for særfradrag for store sykdomskostnader i 2010 og 2011. Har du ikke det, er det ikke lenger mulig å kreve fradrag for sykdomsutgifter. Se her for mer informasjon: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag....sutgifter/

Hilsen Skatteetaten, Roar Lyby
121 Liker

Lærling, lønn

Innsendt av: David Bjørsvik

Hei. jeg lurer kort sagt på om det er noe spesielt jeg bør se etter når jeg ser gjennom papirene, eller noe spesielt jeg kan få trekk for som lærling. Jeg har samboer, bor for oss selv. kort vei til arbeidsplass.
Hei.

Ta en titt på fradragsveilederen vår på skatteetaten.no. Ut fra det du sier kan jeg ikke se noe spesielle fradrag som vil være aktuelle.
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Fradragsveileder/


Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
139 Liker

Hr

Innsendt av: Jan Gunnar Breivik

Med eget aksjeselskap trenger jeg vel ikke forholde meg til fristen 2. mai? Men må jeg søke om utsettelse?
Hei Jan Gunnar,

Fristen for å levere skattemelding for aksjeselskap er 31. mai 2017. Husk at den må leveres elektronisk.

Hilsen Skattebetalerforeningen, Sigbjørn Sørensen
127 Liker

Undrende til hvilke punkter jeg burde dobbeltsjekke er tilstede.

Innsendt av: Sondre Husby

Har en leilighet fra 07 jeg leier ut, og bor med samboer og hund i en nyere leilighet. Studerer og arbeider i posten.

Er det noen spesielle punkter jeg burde være obs på i forhold til skattemeldingen i forhold til de to boligene som begge er selv eide? Ting som kan gi rett til penger igjen? går noe i pluss, men mistenker at det er penger og spare på punkter jeg mulig ikke har tenkt over. På forhånd takk for svar.
Hei.

På skatteetaten.no har vi en fradragsveileder som du kan ha nytte av.
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Fradragsveileder/

Utgifter til bolig dere bor i selv er det ikke fradrag for. Utgifter til den boligen som leies ut kan føres til fradrag i utleieinntekten i skjema RF-1189. Renter på lån går til fradrag i annen inntekt i skattemeldingen.


Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
129 Liker

Pensjonist

Innsendt av: Per Idar Fines

Fradrag for utgifter til vedlikehold av bolig. Hvilke post er det?
Hei, Per Idar.
Om det er en bolig du bor i er det ikke noe å få fradrag for. Om det er en bolig du leier ut og har skattepliktig inntekt fra, skal kostnaden føres i skjema RF-1189. Du finner eventuelt skjemaet i leveringsløsningen du finner her :http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Selvangivelse-f....sjonister/
Hilsen Skatteetaten, Roar Lyby
124 Liker

trinnskatt

Innsendt av: Thor-Boye Lunde

Må det betales trinnskatt av hele innteksbeløpet
Hei Thor-Boye,

Trinnskatt til staten som ble innført fra og med inntektsåret 2016, erstatter toppskatt på høye inntekter. Trinnskatten er en progressiv skatt på brutto lønn og annen personinntekt.

Hilsen Skattebetalerforeningen, Sigbjørn Sørensen
123 Liker

Pendler eller reisefradrag?

Innsendt av: Hans-Christian

Hei,
På grunn av lang reisevei (120km en vei) mellom hjem og arbeidssted og tidvis lange arbeidsdager leier jeg hybel/brakke (uselvstendig bolig) av arbeidsgiver som jeg disponerer på årsbasis og betaler fast månedlig sats for.
Da jeg er gift og har barn reiser jeg imidlertid hjem ca 180 arbeidsdager i året. Resten av arbeidsdagene fordeles ca 40/60 på arbeidssted med overnatting og reise innland og utland med hotell overnatting.

Spørsmålet mitt er om jeg i min situasjon kan defineres som pendler og trekke fra kost, losji og besøksreiser arbeid-hjem? Eller om jeg kun kan bruke reisefradrag hjem - arbeid for nevnte 180 dager.

Mvh
Hans-Christian
Hei!
Jeg vil anbefale deg å sjekke veiviseren vi har laget her: www.skatteetaten.no/pendler - der får du svar på om du er å regne som pendler eller ei. Jeg antar at du kan kreve fradrag for losji for hele året, kost etter sats for de dager du faktisk bor på brakke og fradrag for reise for de faktiske dager du reiser hjem etter reglene om reise mellom og arbeid. Se www.skatteetaten.no/reisefradrag og http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Finn-post/3/2/9/
Lykke til!
Hilsen Skatteetaten, Roar Lyby
125 Liker

Privat

Innsendt av: Tom Egil Klausen

Jeg har realisert aksjer men inngangsverdien står til 0. Hvordan får jeg justert verdien til det jeg betalte for aksjene slik at gevinst beskatningen blir korrekt.
Hei.

Du legger til grunn den inngangsverdien du hadde og endre gevinsten til riktig beløp.


Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
129 Liker

Restskatt

Innsendt av: N

Fikk en skattesmell på over 20 000. Hvor mange ganger deles dette opp ift tilbakebetaling? Hørt at det er vanlig å dele i to omganger, men det er jo ganske vanskelig for en vanlig nordmann å få til på en sånn sum.
Hei,

Dersom du har fått restskatt på kr 20 000, vil betalingen skje over to avdrag. Får du skatteoppgjøret ditt 22. juni, er fristen for 1.termin 20. august, og 2. termin 24. september.

Hilsen Skattebetalerforeningen, Sigbjørn Sørensen
121 Liker

Ekslusiv bruksrett båtplass

Innsendt av: Dag Erlend Øverland

Jeg kjøpte en ekslusiv bruksrett på båtplass for 350000kr i 2012. Men jeg har aldri funnet ut hvor jeg skal oppgi at jeg eier av den. Jeg har en del gjeld, så det vil ikke har innvirkning på formue uansett.
Hei Dag Erlend,

Dersom båtplassen er tinglyst til boligen din eller hytten din vil verdien av båtplassen falle inn under formuesverdien av denne. Dersom båtplassen ikke er knyttet til bolig/hytte ville jeg ført opp formuesverdien i post 4.5.4 i skattemeldingen.


Hilsen Skattebetalerforeningen, Sigbjørn Sørensen
120 Liker

Bidrag til Frivillige organisasjon

Innsendt av: Razet Oeva

Hei.
Jeg betalte en utenlands frivillig organisasjonen som lager brønner i land med vannmangel. Jeg lurer på om jeg kan skrive det beløpet i selvangivelsen. Hvis ja hvor. Takk på forhold.
Hei!
For å kunne kreve fradrag for gaver gitt til en utenlandsk frivillig organsisjon, må organisasjonen fremgå av listen du finner her:
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/skattemeldin....isasjoner/

Hilsen Skatteetaten, Roar Lyby
123 Liker

Gjeldsrenter

Innsendt av: Ann Pedersen

på skattekortet mitt står det 50% av gjeldsrenter men når jeg får skattemelding er alt ført på mannen min. Dette betyr at hvert eneste år får jeg restskatt og vi må omfordele gjeldsrenter manuelt. Hvorfor gjør dere det slikt?
Hei.

Lånegiver (banken) kan bare innberette opplysninger om lån og renter på den som er hovedlånetager. Det er disse opplysningene som overføres til skattemeldingen. Ønsker dere å fordele rentene, må dere dessverre gjøre dette hvert år.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
126 Liker

Opppussing pendlerbolig

Innsendt av: Per Magne

Hei, er pendler og har en liten hybel ved nær min arbeidsplass. Har byttet ut kjøkkenet ca.50 000 kr, som var 15 år gammelt. Kan jeg trekke fra noe av dette på skattemeldingen og evt. over hvor lang tid?
Hei Per Magne,

Dersom du og boligen oppfyller kravet til pendler, og bolig brukes som pendlerbolig hele året, skal skattyteren ha fradrag for faktiske
kostnader, herunder fradrag for kostnader til vedlikehold, strøm mv. etter reglene om
merkostnader ved opphold utenfor hjemmet.


Hilsen Skattebetalerforeningen, Sigbjørn Sørensen
121 Liker

Skrive av mattehjelp til barneskolebarn

Innsendt av: Ingvild

Hei. Har ei datter på 10 år som vi har mattehjelp til en time i uka. Betaler 800,- pr.mnd. Kan jeg skrive av det?
Hei.

Det er ikke fradragsrett for skolehjelp eller undervisning.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
132 Liker

Inntekt i Irland

Innsendt av: Thomas

Hei,

Jeg har bodd i utlandet de siste 2 årene og flyttet tilbake til Norge i Februar i år. I hele 2016 hadde jeg inntekt og betalt skatt i Irland og jeg lurte på om jeg må oppgi dette på skattemeldingen? Jeg leide ut leiligheten min i Norge og vil så klart føre opp inntekt på denne.

Takk!
Hei.

Opphold i utlandet i to år anses som midlertidig opphold slik at du i denne perioden har vært fullt ut skattepliktig til Norge for alle dine inntekter.

Inntekt opptjent i Irland skal tas med i skattemeldingen. Du kan kreve kreditfradrag for skatt betalt i Irland ved å sende med skjema RF-1147.

Utleieinntekten skal du oppgi og levere skjema RF-1189.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
123 Liker

Pass av barn

Innsendt av: L H

Kan man (som eneforsørger) trekke fra utgifter til opphold på sommerleir (Hudøy) for barn under 12 år/ tom 4. trinn? 12-dagers opphold, med kostnad på ca 4000,-
Hei!
En forutsetning for å kunne kreve fradrag for fritidsordninger for barn i regi av klubber og foreninger som driver aktiviteter innenfor eget interessefelt er at ordningen er etablert som et alternativ til skolefritidsordning på barneskole.

Hudøy og andre liknende sommerleire er ikke er å regne som et alternativ til skolefritidsordning. Du kan derfor ikke trekke dette fra på skattemeldingen.


Hilsen Skatteetaten, Roar Lyby
121 Liker

Skatt på utleie av 4 hybler

Innsendt av: Marianne

I min primærbolig har jeg innredet kjelleren som en stor leilighet med 4 soverom, jeg leier ut hvert soverom for 5000,- per mnd til 4 studenter. De deler bad og kjøkken. Leiligheten er helt separert fra min del, og har egen inngang.

Er dette skattefri utleie?
Hei Marianne,

For eiendom som anses som skattyters egen boligeiendom, er leieinntekt skattefri når
eieren i utleieperioden har brukt minst halve eiendommen til egen bolig, regnet etter
utleieverdien. Så for å vurdere om leieinntekten på 20 000kr pr måned er skattefri, må du se om du har brukt minst halve eiendommen til egen bolig regnet etter utleieverdien.

Hilsen Skattebetalerforeningen, Sigbjørn Sørensen
124 Liker

Tap etter salg av bolig i utlandet

Innsendt av: Brigt

Hei.
vi flyttet til Norge fra Island. Vi eide en bolig som vi kjøpte i 2006 og solgte med tap i år. Får vi avskrevet tapet og hvordan føres dette i skattemeldingen?
Hei.

Tap ved salg av bolig er det kun fradragsrett for når dersom en evt. gevinst ville blitt skattepliktig. Dvs. at du ikke har eid eller bebodd boligen i minst ett av de siste to år før salget.

For å få fradrag for evt. tap i Norge må du også være skattemessig bosatt i Norge og skattepliktig hit for alle dine inntekter/formue.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
124 Liker

Momenter ved samlivsbrudd

Innsendt av: Owe Lambrechts Waage

Hei,
hva mener dere det er viktig å sjekke når jeg har gjennomgått et samlivsbrudd.
Har kjøpt ny leilighet.
Hei.

Se veilederen vi har på skatteetaten.no - skatt når noe skjer i livet. Her vil du kunne få noen tips : http://www.skatteetaten.no/no/Person/Skattekort-og-forskuddsskatt/....r-i-livet/


Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
116 Liker

Fritidsbolig

Innsendt av: Kjell

Hei!
Er oppført med sekundærbolig på vår leilighet.
Vi har en byleilighet som vi bruker til fritidsbolig (hytte)
Er det noen skattemessig forskjell på sekundærbolig og fritidsbolig?
Vi betaler eigedomsskatt på leiligheten som er i et borettslag.
Hei Kjell,

Sekundærbolig vil ha en ligningsverdi på 80 % av markedsverdi på skattemeldingen, mens en fritidseiendom vil bli lignet med 30 % av markedsverdi.

Ved et fremtidig salg er det den faktiske bruken som er avgjørende for hvorvidt salget er skattepliktig eller ikke. Er bruk- og eiertid oppfylt for fritidseiendom vil salget være skattefritt.

Hilsen Skattebetalerforeningen, Sigbjørn Sørensen
120 Liker

Pensjonist

Innsendt av: Trond Amundsen

Hei. Fikk feriepenger fra min arbeidsgiver året etter jeg gikk over på pensjon. Jeg fikk altså feriepengene i neste år altså det året jeg skulle hatt ferie. De pengene står nå som inntektet på selvangivelseen. Jeg har skjønt det sån at feriepenger som utbetales det året som skulle vært mitt ferieår skal man ikke skatte av. De er skattlagt i året som jeg var i arbeid. Det skal ikke foretas forskuddstrekk i:
a) feriepenger som utbetales i ferieåret (kalenderåret etter opptjeningsåret) og som er beregnet etter lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie § 10 nr. 2, jf. nr. 1,
b) avtalefestede feriepenger eller avtalefestet lønn for opptjent feriefritid som utbetales i ferieåret når ytelsene er opptjent i opptjeningsåret. Overstiger utbetalingen feriepenger beregnet etter ferieloven med mer enn 21 prosent, skal det foretas forskuddstrekk i det overskytende beløpet,
c) feriepenger som arbeidsgiveren ifølge overenskomst utbetaler regelmessig ved hver lønnsutbetaling eller ved andre avsluttede lønnsperioder. Dette gjelder selv om utbetalingen foretas i opptjeningsåret. Det samme gjelder slik regelmessig utbetaling av avtalefestet lønn for opptjent feriefritid,
d) opptjente feriepenger som forfaller til utbetaling ved dødsfall,
e) feriegodtgjørelse fra Feriefondet for fiskere,
f) ferietillegg etter folketrygdloven § 4-14 til mottaker av dagpenger eller stønad under arbeidsløshet.
Hei.

Reglene for når det skal foretas forskuddstrekk av feriepenger er ikke det samme som reglene for skatteplikt.

Feriepenger er skattepliktig inntekt det året de utbetales og skal være med på skattemeldingen. Dette blir også innberettet av arbeidsgiver i utbetalingsåret.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
116 Liker

Pensjonist

Innsendt av: Nilsen

Vedr. formue. Min kone og jeg har felleseie. I skattemeld. står jeg oppført med formue av bolig,hytte,bil, etc. - På hennes melding er det nesten ingen formue. Er det noe jeg/vi bør gjøre her for event. å spare noen kroner ? Tenker på om det blir noen forskjell om halvdelen av formuen overføres på henne.
Takk for svar, og ha en god dag.
Hei, Nilsen. Som ektepar vil dere ikke spare noe ved å omfordele formuen mellom dere. Ektefeller skattefastsettes under ett for formue. Ekteparets samlede formuesskatt fordeles mellom dere etter hvor stor andel av formuen den enkelte av dere har på sin skattemelding. Herr Nilsen vil eventuelt tjene på å flytte formue til fru Nilsen, men det er det ikke sikkert fru Nilsen blir så fornøyd med ;-)
Hilsen Skatteetaten, Roar Lyby
119 Liker

Barnefradrag

Innsendt av: Trebarnsfar

Hei,
Vi har tre barn på hhv. 0, 2 og 5 år, hvor de to eldste går i barnehage. På skattemeldingen er det oppført fradrag for to barn på totalt 40.000 kr fordelt på mor og far. Kan vi føre opp 15.000 kroner ekstra i fradrag for 0-åringen?

På forhånd takk for svar.
Hei.

Maks grensen for fradrag regnes ut fra antall barn du har pr. 31.12. Det kommer derfor an på når det yngste barnet ble født, 2016 eller 2017. 3 barn gir maks fradrag på kr 55 000.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
121 Liker

Mr.

Innsendt av: Princewill Okechukwu

Hi,
How is the 'Trinn skatt' for 2016 calculated? It seems this is different from 2015 where the difference between gross income and the lower limit of the Trinn is multiplied by the tax percentage for that Trinn.

I will appreciate an insight on this.

Thanks.

Regards,
Princewill
Hi,

In 2015 was not "trinnskatt" introduced. It was still "toppskatt".

The enetry point for "trinnskatt is:

Trinn 1 Inntekten mellom 159 800 – 224 900 kroner 0,44 % trinnskatt
Trinn 2 Inntekten mellom 224 900 – 565 400 kroner 1,7 % trinnskatt
Trinn 3 Inntekten mellom 565 400 – 909 500 kroner 10,7 % trinnskatt *
Trinn 4 Inntekten over 909 500 kroner 13,7 % trinnskatt

The "trinnskatt" is calculated on your gross income.

Hilsen Skattebetalerforeningen, Sigbjørn Sørensen
120 Liker

Adm.dir

Innsendt av: Dag Fjellheim

Jeg er skilt, med et felles barn på 15 år.
50/50 deling.
Kan jeg benytte fradrag for kjøring til hennes skole ( 50% av skoleåret) Det er 50 km t/r pr skoledag (omvei)
Takk!
Mvh
Dag Fjellheim
Hei Dag, nei dette er en privatutgift som du ikke kan kreve fradrag for.


Hilsen Skatteetaten, Roar Lyby
125 Liker

Pensjonist

Innsendt av: Bjørn M Stangeland

Jeg har en innskuddskonto for løpende driftsutgifter knyttet til en leilighet i Spania.
Det er kun snakk om beskjedne beløp 2-3000 Euro. Jeg har ingen renteinntekter på kontoen, men banken tar 100 - 150 Euro i såkalte service- og kontogebyr pr år. Hvor fører jeg innskuddet, henholdsvis utgiftene i selvangivelsen?
Hei.

Utgifter til leiligheten i Spania som du benytter som fritidsbolig er det ikke fradragsrett for, derfor ingenting å føre i skattemeldingen.

Formuesverdien på bankkonto i Spania fører du i post 4.1.9 omregnet til norske kroner etter kursen pr. 31.12.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
119 Liker

Engelsk språk

Innsendt av: Maltazar

Hei

Er det greit å skrive følgebrev til selvangivelsen på engelsk? Jeg fikk engang tilbakemelding fra skatteetaten hvor de sutret over at jeg brukte en helt vanlig engelsk forkortelse i vår korrespondanse. Angivelig hadde de brukt halve dagen på å forstå hva forkortelsen betydde.

Klem
M
Hei Maltazar,

Det er helt fint å sende følgebrev til skattemeldingen på engelsk til skatteetaten.


Hilsen Skattebetalerforeningen, Sigbjørn Sørensen
125 Liker

Frikort

Innsendt av: Himatullah Malekze

Kan man få skattetrekk hvis man har hatt frikort i 2016?
Hei.

Har ikke arbeidsgiver fått frikortet eller at frikortet er benyttet fullt ut, skal arbeidsgiver trekke skatt ved utbetaling.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
129 Liker

Pensjonist

Innsendt av: Per Arne Opem

Hvilken poster føres fritidseiendom i Norge, og bankinnskudd i Spania?
Hei.

Fritidseiendom i Norge skal føres inn i post 4.3.3.
Bankinnskudd i Spania skal føres i post 4.1.9.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
117 Liker

Airbnb utleie

Innsendt av: David

Utleie på Airbnb - hvis man har leid ut egen leilighet for mer enn 20 000, hvilke fradrag kan man trekke av på bruttoinntekten? Kan man f.eks trekke fra vaskeutgf.?

Må man føre hver enkelt leiegjest i RF-1189, eller kan man samle alt på en rad som utleie via Airbnb?
Hei David,

Dersom du leier ut leilighet som skal regnskapsbehandles kan du trekke fra alle utgifter relatert til utleie, og da kan også vaskeutgifter føres til fradrag. Andre typiske utgifter det gis fradrag for er utgifter til vedlikehold, forsikring, kommunale avgifter, husleie til borettslag, møbler, annonsering, eiers reiser til utleieobjektet mv.

Dersom du har leid ut til mange personer i løpet av 2016, kan du føre opp "div. utleieforhold" i leietakers navn i RF-1189.

Hilsen Skattebetalerforeningen, Sigbjørn Sørensen
122 Liker

Social security number

Innsendt av: Ellen

Min tante har levert inn feil ark til skatremeldingen. Hun får litt av sin manns amerikapensjon ca 500 i måneden Istedenfor årsoppgaven så leverte hun inn månedlig utbetalingsseddel. De regnet ut på 12 mnd og sa at ting var greit. Men hennes mann sier det blir feil. Er dette noe krise.
Hei.

Spørsmålet er hvilket beløp som er ført inn i skattemeldingen. Det beløpet som er lagt inn vil bli med i grunnlaget for skatteberegningen.

Dere kan sende inn en korrigert skattemelding hvor dere retter opp beløpet.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
132 Liker

Utleie

Innsendt av: Andreas Rustad

Hei, jeg leier ut en leilighet som jeg har også har lån på. Kan man trekke fra avdragene på lånet? Regner ikke med at man kan trekke fra rentene, de får man jo allerede trukket fra på lønnsinntekten.

Mvh
Andreas
Hei.

Avdrag på lån er det ikke fradragsrett for. Kun betalte renter. Fradrag for rentene skal bare føres i skattemeldingen post 3.3.1. Dette skal ikke inn på skjema RF-1189 for uteleieinntekten.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
122 Liker

Skattemelding og inntekt i utlandet

Innsendt av: Ole

Hei

Jeg flyttet til Nederland i August 2016 og startet og jobbe her. Jeg har noe inntekt fra Norge i 2016 i tillegg til å få inntekt fra Nederland som også er skattet i Nederland.
Jeg har meldt flytting til utlandet, og er således meldt ut av folketrygden fra August. Jeg disponerer heller ikke bolig i Norge.
Jeg har litt problemer med å finne ut hvor jeg skal fylle inn denne inntekten (om jeg i det hele tatt skal føre det?). Skal jeg fylle inn kreditfradag, eller nedsettelse av skatt? Skal jeg ikke føre det inn fordi jeg er ansett som skattemessig bosatt i utlandet?
Hei.

Selv om du har flyttet til Nederland og meldt flytting til folkeregisteret, vil du fortsatt være skattepliktig til Norge. Utgangspunktet er at du skal oppgi inntekten opptjent i Nederland i skattemeldingen. Har du betalt skatt i Nederland kan du kreve fradrag for denne ved å sende med skjema RF-1147.

Har du til hensikt å bosette deg permanent i Nederland kan du i skattemeldingen søke om skattemessig emigrasjon. Dette kan tidligst innrømmes i år 4 etter utflytting.

Se mer her: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag....fra-Norge/

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
114 Liker

Fradrag for tap ved salg av eiendommer i dødsbo.

Innsendt av: Oddvar

Loddeiere fremlegger ett skriftlig kjøpetilbud av eiendommer i dødsbo iht. fremlagt takst, men mot loddeiere sin vilje, legger bostyrer disse eiendommer ut for salg i det åpne marked og selger disse eiendommer for 500 000 kroner lavere enn den fremlagte takst og tilbud fra loddeiere.

Kan disse loddeiere føre opp fradrag for salgstap og påførte ekstrakostnader som utgifter til megler m.m. på skattemelding?
Hei Oddvar, utgangspunktet for beregning av gevinst og tap ved salg av eiendom er å ta:

utgangsverdi - inngangsverdi= resultat

For en arvet eiendom er hvordan man kommer frem til inngangsverdien avhengig av om dere arvet eiendommen etter 2014. Dersom det er tilfelle er grunnlaget for inngangsverdien enten arvelaters inngangsverdi (ved kontinuitet) eller antatt markedsverdi da dere arvet eiendommen(ved diskontinuitet). Markedsverdien ved arvefallet er grunnlaget for inngangsverdien dersom arvelater hadde oppfylte kravene til bo- og eiertidskravet ved arvefallet, og eiendommen er bolig eller fritidsbolig.

Jeg måtte derfor hatt mer faktum og eiendommen for å kunne gitt deg et klart svar.
Les mer om kjøp og salg av eiendom her:
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag....p-og-salg/


Hilsen Skatteetaten, Roar Lyby
133 Liker

Foreldrefradrag

Innsendt av: Helene

Hvis jeg ikke har fylt opp maks foreldrefradrag med kostnader til barnehage /SFO, kan jeg trekke fra flybillettene til bestemor hvis hun må reise hit for å passe barna mens SFO og barnehage er stengt?
Hei Helene,

Dersom dere betalte flybillettene til bestemor vil flybillettene kunne medtas i foreldrefradraget.

Hilsen Skattebetalerforeningen, Sigbjørn Sørensen
133 Liker

Fylle ut

Innsendt av: Anonym

Hei, jeg har jobbet deler av året i ungarn og fått lønn og skattet der. Må jeg gå gjennom alle lønnslipper og sette inn hvor mye jeg har tjent og skattet? Eller går dette automatisk? På forhånd, takk
Hei.

Går ut fra at du har hatt et midlertidig arbeidsopphold i Ungarn. Du er da skattepliktig i Norge for all inntekt opptjent i utlandet. Inntekten opptjent i Ungarn skal du oppgi i skattemeldingen i post 2.1. For å unngå dobbeltbeskatning av inntekten kan du kreve fradrag for den skatt du har betalt i Ungarn. Dette gjør du ved å svare Ja på post 1.5.6 - krever kreditfradrag og sende inn skjema RF-1147 hvor du opplyser hvilket land, opptjent lønn og betalt skatt.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
125 Liker

Skatteklasse 1 eller 2

Innsendt av: Ole Spanjol

Hei, har samboer i Spania på femte året som ikke har hatt inntekt eller støtte fra spansk stat. Hva må jeg gjøre for å bli lignet i kl2?
Hei Ole,

Dersom du er samboer vil du bli plassert i skatteklasse 1.

Kun disse to gruppene skal settes i skatteklasse 2 i inntektsåret 2016:
•ektefeller som lignes under ett (med eller uten fordeling av skattene). Ektefeller skal lignes i den klassen som totalt sett er gunstigst.
•dødsbo for det år dødsfallet fant sted, dersom skattyteren ville fått klasse 2 om vedkommende hadde levd.

Alle andre personlige skattytere settes altså i klasse 1.


Hilsen Skattebetalerforeningen, Sigbjørn Sørensen
131 Liker

Aksjehandel i utlandet

Innsendt av: Stavland

Hei,

Eg har handlet mye aksjer og derivater i sverige , alt ble solgt før nyttår.
Det er snakk om flere hudre handler. er det godt nok å legge ved word dokument av alle handler slik eg fikk den av min aksjemegler?
Må eg legge gevinst/tap inn i skattemeldingen selv eller blir det lagt inn når skatteetaten har fått lest igjennom dokumentasjonen eg har lagt til som vedlegg?
Hei.

Det er viktig at du i skattemeldingen legger inn gevinst og tap på riktig post (3.1.10 eller 3.3.10.

I tillegg kan du sende inn den dokumentasjon du har fått fra megleren din, alt. om du har mottatt en årsoppgave fra megleren som viser tallene.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
129 Liker

Fradrag oppussing

Innsendt av: Ronny fanevik

Hei,jeg har pussa opp huset mitt,skifta vindu blant anna.er det grunnlag for fradrag?også er jeg gift med ei thailandsk dame og har kosta meg en del penger til familien hennes i thailand og her hjemme,er det grunnlag for fradrag?

Mvh Ronny Fanevik
Hei Ronny,

Dersom du har pusset opp ditt eget hus, som du bor i, vil du ikke få fradrag for utgifter til vedlikehold. Videre vil du heller ikke få fradrag dersom du sender penger til din ektefelles familie i Thailand. Det er bare utgifter til inntekts erverv som er fradragsberettiget.

Hilsen Skattebetalerforeningen, Sigbjørn Sørensen
129 Liker

Feriehus i Spania

Innsendt av: Ronny

Hvor mye må jeg informere om dette, hvordan skal jeg finne ligningsverdien på denne leiligheten, og hvordan beregnes den? Holder det med kun ligningsverdi satt inn I post 4.8.1?
Hei.

Du gir opplysninger i post 4.6.1. Ligningsverdien beregner du selv til 30 % av markedsverdien.
Fyll ut i tillegg de postene som kommer opp på posten, hvilket land etc.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
123 Liker

Aksjegevinst og utbytte

Innsendt av: Sindre

Hei

Jeg har et utbytte fra en amerikansk aksje, ergo ikke er notert på Oslo Børs, samtidig som jeg har gevinst på salg fra andre utenlandske aksjer. Ingenting av dette er rapportert inn i skattemeldingen. Hvordan skal jeg legge ved dette i skattemeldingen?

På forhånd takk!
Hei.

Vi får kun inn opplysninger om aksjer og verdipapirer som er registrert på Oslo Børs. Opplysninger om aksjer og verdipapir i utlandet må du oppgi selv. Riktig skjema er RF-1059 både for de du eide pr. 31.12 og de du har solgt i løpet av året.

Utbytte fører du i post 3.1.7. Minner om at dersom du har betalt skatt på utbytte i utlandet, kan du kreve fradrag for den betalte skatten ved å fylle ut skjema RF-1147.

Se mer om aksjer i utlandet her:http://www.skatteetaten.no/no/Person/Aksjer-og-verdipapirer/


Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
119 Liker

10% Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker

Innsendt av: Beko

I fjor fikk en som jeg kjenner 10% standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker, men han fikk det før skatt. Etter at det ble trukket skatt, fikk han nesten ingen fradrag.

Burde standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker bli trukket for skatt ?
Hei.

Standardfradraget beregnes med 10 % av brutto lønn. Det gis som et fradrag i inntekten før skatten beregnes. Dette fradraget kommer i stedet for enkelte andre fradrag i skattemeldingen.

Skatten beregnes etter at fradragene er gitt.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
122 Liker

m

Innsendt av: Eirik

Hei,
Kan jeg skrive av utgifter til takstmann i forbindelse med salg av primærbolig på skattemeldingen? Eventuelt hvor skal det føres.
Hei

Her kommer det an på om du selger med skattefri gevinst eller ikke.

Gevinst fra salget er skattefritt hvis du har bodd i boligen i minst 12 av de siste 24 måneder.

Da har du ikke krav på fradrag.

Hvis du har bodd kortere tid, vil du kunne få fradrag. Mer om det kan du lese her: http://www.nef.no/forbruker/ma-du-betale-skatt-av-boligsalg/


Mvh Carsten Pihl
Forbrukerrådgiver for bolighandelen hos Norges Eiendomsmeglerforbund
122 Liker

Ufør

Innsendt av: Anne Bagger

Hei hei.

Jeg er ufør og samboer HJ som er pensjonist.

Lønner det seg og føre renter /gjeld på en av oss? (Idag står alt på meg) pr idag får jeg penger tilbake og samboer må betale.

Hvis vi gifter oss hvilken påvirkning vil det si på økonomien vår.

Mvh Anne
Hei Anne, samboere skal fordele gjelden og gjeldsrentene som det står i lånepapirene hvis dere har lånet sammen. Dere må da fordele både gjelden og gjeldsrentene etter hvor mange prosent dere eier hver. Sjekk at dere står som samboere i post 1.3.

Som gifte vil dere bli skattefastsatt sammen for inntekt og formue og behøver ikke å tenke på fordeling av renter og gjeld. Med mindre en av dere har lavere inntekt enn personfradraget.

Du kan lese mer om uføretrygd og fordeling av renter her - gjelder mest for ektefeller - men gir noe informasjon som kan være aktuelt: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag....v-pensjon/
Hilsen Skatteetaten, Roar Lyby
135 Liker

Gevinst ved salg av bolig

Innsendt av: Bjørn

Leilighet solgt med gevinst, botid ikke oppfylt og dermed må det betales skatt av gevinst. Gevinst er ikke tatt med i forhåndsutfylt melding. Antar skatt vil bli på 130', - er det da lurt av meg å betale inn denne skatten før 1.mai for å unngå renter på restskatt?
Hei

Ja, dette høres ut som en god ide! Dette er et av punktene som ikke er forhåndsutfylt, og som du må passe på selv.

Husk å trekke fra kostnader til utgifter ved salget før du beregner gevinsten.

Mer om dette kan du lese her: http://www.nef.no/forbruker/ma-du-betale-skatt-av-boligsalg/

Mvh Carsten Pihl
Forbrukerrådgiver for bolighandelen hos Norges Eiendomsmeglerforbund
120 Liker

Fradrag ifm. dødsfall

Innsendt av: Tom A.

Hei,
Min kone gikk bort i 2016, og jeg måtte i den anledning selge huset vårt. Jeg har forstått det slik at kostnader ifm. salget er fradragsberettiget, men er det andre fradrag som er relevante ifm. dødsfall? Jeg er pensjonist uten barn.
Mvh Tom A.
Hei Tom,

Dersom dere har bodd i huset i 12 av de siste 24 månedene, vil salget være skattefritt. Det betyr at du heller ikke får fradrag for kostnader i forbindelse med salget. For øvrig vil man ikke få fradrag som er pådratt som følge av dødsfallet.


Hilsen Skattebetalerforeningen, Sigbjørn Sørensen
125 Liker

Glemt å endre adresse

Innsendt av: Reidar Gjertsen

Hei,
Jeg solgte en leilighet i fjor. Her hadde jeg bodd i ca 3 år. Jeg fant ut litt før jeg skulle selge at man måtte ha registrert adresse der i ett år for å unngå skatt av gevinsten. Er det mulig for meg å kunne dokumentere at jeg har bodd der å slippe denne skatten? For eksempel med underskrift fra styreleder i sameie eller arbeidsgiver, da dette var en bolig jeg brukte pga jobb?
Hei

Det er hvor du faktisk bor som er avgjørende for skattefritt salg av bolig. Du må kunne sannsynliggjøre at du har bodd der, f. eks med kvitteringer.

Mer om dokumentasjon og regelverket kan du lese her: http://www.nef.no/forbruker/ma-du-betale-skatt-av-boligsalg/

Mvh Carsten Pihl
Forbrukerrådgiver for bolighandelen hos Norges Eiendomsmeglerforbund
114 Liker

Sekundærbolig

Innsendt av: Britt Kværne-Nielsen

Sekundærbolig ved skilsmisse/brudd-Dårlig kommunikasjon

Mann: Bolig 2 (eies av mann, har vært utleid), Bolig 1 (eies felles av mann/kone 50/50,). Kone: Flyttet ut av Bolig 1, og har leid leier leilighet siste halvdel av 2016.

Mannen har i siste halvdel av 2016 flyttet og endret folketrygdadresse fra Bolig 1 til Bolig 2. Dette har ført til at Bolig 1 er endret til til sekundærbolig. (Har stått tom siste halvdel av 2016) Flyttingen har nok sjedd fordi Bolig 2 planlegges å selges uten skatt på gevinst. (må ha bodd der siste året!)

Utfordringen er selvangivelsen til Kone.
Hun får vesentlig høyere skatt fordi bolig 1 har blitt sekundærbolig. Alt rentefradrag står på mannens selvangivelse. Mann og kone kommuniserer dårlig så det er vanskelig å bli enig om selvangevelsen og fordeling av fomue (hus) og rentefradrag.
Hva skal det stå på konas selvangivelse. Er det korrekt å få skatt som sekundærbolig, når hun ikke har noen bolig 1. Hvordan få sin andel av rentefradraget. Er det bare å skrive opp halvparten?

Skjønner at dette kanskje er ikke er et spørsmål med almenn interesse, men vil gjerne ha svar...

Skilsmissen er ikke i orden, og det er konflikter ifm. å gjøre opp boet. Kone ønsker at bolig 1 skal selges slik at han får sin andel av den.
Hei

I denne saken var det mye detaljer med flere aspekter, så det er vanskelig å svare konkret. Det kan være flere muligheter her. Det lureste du/dere gjør er nok å snakke med en skatterådgiver som kan gå dypere ned i detaljene. For eksempel hos Skattebetalerforeningen.

Mvh Carsten Pihl
Forbrukerrådgiver for bolighandelen hos Norges Eiendomsmeglerforbund
121 Liker

Skattemelding

Innsendt av: Tina

Hei
Har elektronisk skattemelding. Lurer på om jeg må levere den etter sjekk.? Eller går den automatisk?
Hei.

Så lenge du har sjekket skattemeldingen og alt stemmer trenger du ikke sende inn. Det er kun dersom du gjør endringer at du trenger å sende inn. Hører vi ikke fra deg, vil vi bruke de opplysninger som står i skattemeldingen.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
117 Liker

Frikort

Innsendt av: Himatullah Malekze

Betaler man restskatt hvis man hadde frikort i 2016?
Hei Himatullah,

Dersom du har tjent mer enn frikortgrensen som i 2016 var på kr 55 000, og ikke blitt trukket i skatt vil du kunne få en restskatt.


Hilsen Skattebetalerforeningen, Sigbjørn Sørensen
123 Liker

Hyttetomt, nå med hytte på

Innsendt av: Ole

I skattemeldingen står jeg oppført med en hyttetomt med verdi 15000,- Jeg har nå oppført en hytte på denne. Hvordan endrer jeg dette i skattemeldingen? Forsøkte i fjor uten hell, står oppført som tomt i år også.

(Hytta har ferdigattest fra kommunen)

Hilsen Ole
Hei Ole, det var synd at vi ikke klarte å sørge for at den stod påført skattemeldingen din i år.

Hvis eiendommen ikke står oppført i skattemeldingen, må du selv føre den opp. Du må oppgi blant annet gnr, bnr, festenr, seksjonsnr, kommune, eierandel i prosent og formuesverdi.

For å regne ut formuesverdien tar du tomtens kostpris og legger til kostnad for oppføring av hytte og regner ut 30% av totalsummen. Formuesverdien for nyoppførte fritidsboliger skal ikke settes til høyere enn 30 prosent av tomtens verdi pluss byggekostnader.
Les mer om det her:
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Finn-post/4/3/3/
Lykke til!
Hilsen Skatteetaten, Roar Lyby
122 Liker

Pensjonist

Innsendt av: Karstein Abrahamsen

Boe i Thailand og er etter skatteavtalen mellom Norge og Thailand skattepliktig til
Thailand.Har betalt skatt til Thailand av ca. 60% av brutto inntekt,og har således ca
40% av brutto inntekt til beskattning i Norge.
Spørsmål:Skal jeg betale trygdeavgift av brutto inntekt til beskattning i Norge som
er 40% av total inntekt da jeg allerede har betalt skatt til Thailand av resten av inntekten.
Hei.

Trygdeavgift skal betales dersom du er trygdepliktig i Norge. Vanskelig å svare direkte på ditt spørsmål da vi ikke vet hvor du anses som trygdepliktig.

Dette kan du evt. avklare med NAV.

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
121 Liker

Ing

Innsendt av: Mark

Hei, vi hadde i 2016 store advokatkostnader pga en tvist som vi hadde med en medeier. Saker er løst og pengene blir investert i Norge. Kan vi oppføre advokatkostnader?
Hei,

Kostnader til juridisk bistand er fradragsberettigede når de er pådratt for å erverve,
vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt. Er utgiften relatert til lønnsinntekt inngår fradraget i minstefradraget. Basert på ditt spørsmål er det vanskelig å vurdere hvorvidt kostnaden er fradragsberretiget.

Hilsen Skattebetalerforeningen, Sigbjørn Sørensen
115 Liker

Skatt for EØS borger

Innsendt av: Traian

Hei. Spørsmålene er:
1. 10% fradag for utlendinger første 2 år er telt fra første dag med personal nummer? .
2. Vis min kunne hadde ikke inntekt kan jeg få de 10% fradrag?
Hei.

Du kan be om standardfradraget for de to første årene du er skattemessig bosatt. Om du har midlertidig nummer eller norsk personnummer har ingen betydning. Når du har vært i Norge over 183 dager anses du som skattemessig bosatt. Fradraget er 10% av lønnsinntekten, maks 40 000.
Du kan ikke få ektefelles fradrag. Har hun ingen inntekt kan ikke hun få fradraget.

Minner om at når du krever standardfradraget er det mange andre fradrag du ikke får. Se mer her:http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag....rdfradrag/

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
116 Liker

refinansiering av boliglån

Innsendt av: Kristin

Hei! I fjor refinansierte vi boliglånet for å bli kvitt kredittkortgjeld. Kan utgifter i forbindelse med dette føres opp og i tilfelle hvordan?
Hei

Ja, du kan trekke fra kostnadene til refinansiering.

For eksempel: Tinglysning, Takstmann, Eiendomsmegler for verdivurdering, Girogebyr

Føres i post 3.3.1 som «Utgifter til refinansiering av boliglån».

Les mer her: http://www.nef.no/forbruker/husk-fradag-for-refinansiering/

Mvh Carsten Pihl
Forbrukerrådgiver for bolighandelen hos Norges Eiendomsmeglerforbund

115 Liker

Ektepar skattet sammen?

Innsendt av: Kari Anne

Hei.
Vi er gift. Huset står på meg på skattemeldingen og min mann har all gjeld ført på sin skattemelding. Må vi selv dele/splitte/fordele dette oss i mellom eller blir vi skattet automatisk sammen?
Ektefeller skattefastsettes sammen for formue, så det trenger dere ikke å tenke på.

Hilsen Skatteetaten, Roar Lyby
125 Liker

Pensjonist

Innsendt av: Hans Jakob Jakobsen

Solgte bolig.Botid er oppfylt,har jeg da skattefradrag for utgifter til megler,takstmann etc.
Hei

Nei, når du selger bolig med skattefri gevinst har du ikke krav på fradrag for utgifter. (Det får man bare når man selger MED skattefri gevinst.)

Mvh Carsten Pihl
Forbrukerrådgiver for bolighandelen hos Norges Eiendomsmeglerforbund
111 Liker

fradrag

Innsendt av: Marianne

Kan slankeoperasjon pga helse fradragsføres i skattemelding?
I tilfelle, hvilke kriterier stilles?
Hei Marianne,

Når det gjelder store sykdomsutgifter så kan man bare få fradrag for det dersom du har fått særfradrag for store sykdomskostnader for inntektsårene 2010 og 2011 også. Så dersom du har tatt en slankeoperasjon så vil man i utgangspunktet ikke få fradrag for det.

Du kan lese mer om særfradrag for store sykdomsutgifter på skatteetaten nettside:

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag....sutgifter/


Hilsen Skattebetalerforeningen, Sigbjørn Sørensen
119 Liker

Verdifastsetting av fast eiendom

Innsendt av: Per-Magne Solvoll

Vi har bodd i 28 år i en enebolig og den 14. desember 2016 flyttet vi i leilighet. Eneboligen ble solgt og overtatt av ny eier i midten av januar 2017. I skattemeldingen er eneboligen ført opp som sekundær bolig og leiligheten som primær bolig. Leilighten er ikke oppført med verdi, men det er eneboligen og den er da noe høy grunnet at den er satt som sekundærboli. Dette er vel ikke riktig da vi har bodd i eneboligen nesten hele 2016 og kun ca. en halv måned i leiligheten i 2016. Jeg mener eneboligen skal settes som primær bolig og leiligheten som sekundær bolig. Skal vi føre opp verdi i flg kalkolatoren for leiligheten selv om vi har eid den kun en halv måned i 2016?
Hei

Det som står i skattemeldingen er for formuesberegning, og den gjøres pr 31. desember 2016. Derfor høres det riktig ut det som er ført i Skattemeldingen. Verdi for leiligheten kan dere føre opp ihht kalkulatoren hos Skatteetaten.

Mvh Carsten Pihl
Forbrukerrådgiver for bolighandelen hos Norges Eiendomsmeglerforbund
121 Liker

Etableringsgerbyr Lån

Innsendt av: Erlend Hatlem

Tok opp 3 ulike lån i desember 2016, ett av disse var mellomfinansiering og de 2 andre lån var vanlig boliglån.

Hva har jeg rett på å skrive av på skatten angående etableringsgebyr? Hvordan sjekker jeg dette og skriver på?
Hei Erlend, i tillegg til gjeldsrenter kan du kreve fradrag for Du kan også kreve fradrag for:
•omkostninger ved opptak av lån, også etableringsgebyr.
•finansieringsomkostninger i forbindelse med konvertering av lån for å få lavere rente, også kostnader til takstmann.
•renter på lån fra arbeidsgiver og private långivere (for eksempel familiemedlemmer).
•gebyr knyttet til individuell nedbetaling av andelshavers andel av fellesgjeld i boligselskap
•betalte forsinkelsesrenter av gjeldsrenter, og renter og omkostninger ved kredittkjøp.

Sjekk med banken din eventuelt om det allerede er inkludert i det de har sendt til oss.
Les mer her: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Finn-post/3/3/1/
Hvordan du eventuelt fører det finner du her:
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Finn-post/3/3/1....-og-gjeld/

Lykke til!
Hilsen Skatteetaten, Roar Lyby
118 Liker

CFD

Innsendt av: Steinar Ingvaldsen

Hvilken post skal man føre tap på CFD (Contracts For Difference). Har brukt CMC og UFX. Jeg har ført det opp under post 3.3.7 Andre fradrag. Man må vel også kunne dokumentere dette. Finnes det unntak for hvike indekser det er tillatt å føre opp?
Hei Steinar.
Fradrag for tap ved CFD kan du føre i post 3.3.10 tap ved salg av aksjer.

Se også vår veileder på skatteetaten.no om aksjer og verdipapir
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Aksjer-og-verdipapirer/

Hilsen Skatteetaten, Janne Wenche Tvenge
121 Liker

Fradrag- for omkostninger ved boliglånsopptak - etableringsgebyr

Innsendt av: mads

Hei.

Tok i fjor opp et nytt lån i forbindelse med kjøp av ny bolig. Omkostninger ved boliglån er typisk etableringsgebyr. Er dette gebyret fradragsberettiget?
Hei

Dessverre. Kostnader til nye lån er ikke fradragsberettiget. Kostnader til refinsansiering er derimot det.

Mvh Carsten Pihl
Forbrukerrådgiver for bolighandelen hos Norges Eiendomsmeglerforbund
115 Liker

Boligsalg

Innsendt av: Bo Li Hai

Hei!
Jeg solgte leiligheten min i fjor. Skal det føres opp på skattemeldingen selv om det er skattefritt? Evt hvilken post?
Hei

Nei. Det du må sjekke er at boligen ikke står oppført i Skattemeldingen som noe du eide 31.12.2016. Hvis den er tatt ut der, trenger du ikke føre opp noe når salget var skattefritt.

Mvh Carsten Pihl
Forbrukerrådgiver for bolighandelen hos Norges Eiendomsmeglerforbund

Tidligere intervjuer

Uke 12: Eksperten svarer

Uke 12: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).
Uke 11: Eksperten svarer

Uke 11: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).
Uke 10: Eksperten svarer

Uke 10: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).

Faste spaltister