Kripos svarer om «nedlasterne»

De siste dagene har VG publisert flere deler av serien som handler om folk som laster ned overgrepsbilder av barn. Mandag klokken 13 svarer Bjørn-Erik Ludvigsen ved Kripos' avdeling for seksuallovbrudd på dine spørsmål.
263 Liker

Metodebruk

Innsendt av:

De siste par årene har Politiets metodebruk vært et gjentagende tema. Spesielt fordi Politiet var sterke forkjempere for "datalagringsdirektivet", men også annen metodebruk som ligger nærmere overvåkning enn, kall det målrettet etterforskning. Samtidig har flere saker (både forskning, politi og media) de siste årene vist at svært mange av dem som er sentrale i distribusjon av overgrepsmateriale er svært flinke til å skjule seg for den typen overvåkning.

En annen, og trolig vesentlig bedre strategi er å infiltrere miljøene, bryte seg inn i infrastrukturen og kompromittere (og de-anonymisere) drivkreftene og kundene der de møtes (på nett) for å bytte og selge overgrepsmateriale.

Gitt min (relativt sett gode) kunnskap om kompetansen i KRIPOS og gjeldende organisering og metodebruk er dere ikke i stand til å gjøre dette. Det er dessuten umulig å gjennomføre uten mer enn seks øremerkede millioner.

Hvilken planer har dere for å klare å gjennomføre denne typen operasjoner i fremtiden?
Det faktum at vi i Norge ikke har definerte regler for lagring av IP-informasjon, gjør vår jobb utvilsomt vanskeligere. Det er til stadighet saker som "glipper" ved at internettleverandørene har slettet informasjonen som er nødvendig for å identifisere abonnenten hvis internettilgang er benyttet til noe straffbart. Vi mister således et sted å starte etterforskningen vår. Særlig i saker fra utenlandske politimyndigheter, der oversendelsen tar noe tid, er det mange saker som aldri blir fulgt opp. Grunnet den lave strafferammen for besittelse av overgrepsmateriale, er det heller ikke anledning til å benytte metoder som kommunikasjonskontroll, noe som kan redusere bevisene vi kan sikre oss. Politiet, både i Norge og andre land, oppholder seg på de samme stedene som de som begår overgrep og utveksler overgrepsmateriale, også på vanskelig tilgjengelige steder - og søker å utnytte enhver feil disse måtte begå for å identifisere dem. Mange nordmenn vil være betenkte i forhold til å snakke med andre norske, men ikke så skeptiske til å snakke med en amerikaner eller tysker - men disse deler informasjon med oss og vi med dem. Teknologi kan svinge begge veier, den kan skjule men også avsløre personer. Det svakeste leddet her er ofte menneskene bak teknologien og det søker politiet over hele verden å utnytte. Politiet trenger bare å ha flaks en gang, de kriminelle må ha flaks hver gang ;)

Bjørn-Erik Ludvigsen
262 Liker

hvor mange

Innsendt av:

Vet dere hvor mange prosent av befolkningen som er nedlastere ca?
Nei, jeg vet i hvert fall ikke dette. Det finnes mange som forsker på hvor stor andel av befolkningen som har en seksuell interesse for barn, hvor mange som har vært utsatt for overgrep og vi vet hvor mange saker og personer politiet etterforsker i løpet av et år. Det er store mørketall i denne typen kriminalitet, dessverre.

Bjørn-Erik Ludvigsen
271 Liker

chattesider

Innsendt av:

Hei. Jeg lurer på om det går an og bruke den "røde" varslingsknappen hvis det er mennesker som tar kontakt med barn over internett, selv om disse mennene ikke er fra Norge? foreksempel hvis dattera mi er på en internasjonal "chat"
Absolutt! Dersom det er slik at informasjonen går til utlandet, vil vi kunne formidlet denne til riktig politienhet der. Bruk http://tips.kripos.no for å legge inn slik informasjon, eller trykk på den røde "POLITI"-knappen hvis det finnes en slik på side du befinner deg.

Bjørn-Erik Ludvigsen
266 Liker

Utenlandsk politi

Innsendt av:

Deler dere barnepornoetterforskning med utenlandsk politi?

Jeg vet at FBI i USA har kapret TOR-servere, rigget serverne til å installere spionprogramvare og ventet på at klienter skal koble seg til. Jeg vet ikke om denne metoden er verken lovlig eller aktuell for øvrig i Norge, men når amerikanerne gjør dette, deler de informasjonen med dere?
Vi deler etterforskningsinformasjon med de utenlandske polititjenestene som det er behov for, enten ved at vi sender eller mottar informasjon. Internasjonalt er det svært godt samarbeid, men lovligheten av materialet/informasjonen må selvfølgelig avgjøres før vi ev. kan benytte det i en norsk etterforskning.

Bjørn-Erik Ludvigsen
260 Liker

Snakke med barna

Innsendt av:

Leste tidligere at dere råder foreldre til å prate med barn . Men hvor gamle bør barna være før man tar denne praten og hvordan bør man på best mulig måte ta dette opp med dem ? på en slik måte at de sier ifra om de skulle oppleve noe sånt? Jeg forstår ikke hvorfor ikke navn og bilde av de som benytter seg av dette ikke kan legges ut offentlig?
Foreldre kjenner sine egne barn best, så jeg skal være forsiktig med å mene noe om alder - men dersom ungene bruker nettet alene bør man nok snakke om ting de kan oppleve der.

Bjørn-Erik Ludvigsen
261 Liker

Stort problem

Innsendt av:

Etter å ha lest artiklene i VG vil jeg først og fremst takke dere for jobben dere gjør. Samtidig så sitter jeg nå med et inntrykk av at det å laste ned bilder av barn er mer utbredt enn det jeg har trodd. Er det virkelig slik - er problemet så massivt?
Det er et vanskelig spørsmål å besvare, siden vi ikke vet hva alle gjør på nett. Det skal ikke mange promille eller prosent av en befolkning før tallene blir veldig store - men det er viktig å huske på at de aller fleste IKKE hverken begår overgrep mot barn eller laster opp/ned overgrepsmateriale.

Bjørn-Erik Ludvigsen
265 Liker

Overgrep Politi

Innsendt av:

Hva skjer med politi som blir tatt for å ha lastet ned overgrepsmateriell, en av dem værste sakene så vidt meg kjent innenfor dette, skjedde innenfor politiet
Dersom dette ikke er gjort som ledd i etterretning/etterforskning og er en tjenestehandling, blir politifolk etterforsket og straffet på samme måte som andre folk. Politifolk kan risikere å bli fradømt retten til å være politi.

Bjørn-Erik Ludvigsen
262 Liker

Hvordan se forskjell på om de er 14 eller 18år?

Innsendt av:

På redtube, porntube, pornhub osv er jo et av verdens med populære porno nettsider som er sponset av flere pornobransjer. Pornobransjen er utrolig faket, der ser mange av jentene ut som 14-15 år, men de i virkeligheten er over 18/20, hvordan kan dere klare å se forsjell på om de er 14 eller 18 vist dere bare har fila og den ikke er merket med noe navn?
Etter norsk lov så er det hvordan vedkommende oppfattes som er avgjørende. Dersom personen "fremstår å være" et barn, altså yngre enn 18 år, KAN innholdet være straffbart - selv om personen i realiteten er over 18 år. Dette blir opp til retten å avgjøre. I de aller fleste saker politiet etterforsker er dette ikke noen aktuell problemstilling, de fleste barna er ofte yngre enn 10 år.

Bjørn-Erik Ludvigsen
266 Liker

Jobben som etterforsker

Innsendt av:

Hvordan er det å sitte og se på barneporno hele dagen? Mentalt sett, blir ikke bildene lagret i hodet og kommer opp i hverdagen/privat?
I politiet har man et annet fokus på jobben som gjøres enn hvis man bare tidvis utsettes for sterke inntrykk eller opplevelser. Vi har en profesjonell distanse til det vi jobber med, noe som er viktig for å kunne gjøre jobben på en god måte. Det betyr ikke at vi ikke bryr oss om de fornærmede ungene, bare at vi ikke lar oss overvelde av de svært alvorlige handlingene de blir utsatt for på bilder og filmer som vi undersøker. Vi ser etter annen informasjon enn overgrepet, så som distribusjonsinformasjon, hvem som besitter dette, hvor det kommer fra, hvor det har vært, innholdet i bildet/filmen - alt det som kan gjøre oss i stand til å stanse eventuelle pågående overgrep mot barn, et eller annet sted i verden, og stanse gjerningsmannens tilgang.

Man bør/skal ikke bruke pornografibegrepet om dette innholdet, dette er ikke pornografisk på noen måte. Definisjonen på pornografi er noe ala "innhold som er ment å stimulere seksuelt begjær" - mens dokumenterte seksuelle forbrytelser mot barn absolutt ikke er det. Det er snakk om en person som i detalj tar bilder/film av egne seksualforbrytelser og for oss er dette bevis i en tidligere, nåværende eller fremtidig etterforskning.


Bjørn-Erik Ludvigsen
248 Liker

tilbakevirkende straff

Innsendt av:

Er overgriperne skjermet for forhold begått for mange år siden?
Nei, men det er ulike foreldelsesfrister som er avhengig av hvilken forbrytelse som er begått. Hvis man har vært utsatt for noe som barn eller ungdom, og det har gått litt tid, ta likevel kontakt med politiet for å få dette med foreldelse avklart.

Bjørn-Erik Ludvigsen
265 Liker

Loggføring?

Innsendt av:

Hvorfor loggfører ikke dette så mange IP adresser som overhodet mulig for så å kontakte disse via sove relevante politidistrikter?

Du kan eventuelt samkjøre disse listene mot de som har barn selv og PRIORITERE disse personene.

Et misbrukt barn betyr et barn som har fått livet sitt stjålet, altså et dødsdom... Tenk over det.
Dette var akkurat det vi gjorde i "Operasjon Share" for en tid tilbake. Av flere hundre potensielle personer som lastet opp/ned/var i besittelse av overgrepsmateriale - valgte vi 99 som det ble opprettet straffesaker mot. Det at de hadde barn selv eller tilgang til barn gjennom jobb eller lignende, var et av kriteriene som ble benyttet. Vi bruker tilsvarende metodikk i saker som vi undersøker/etterforsker før vi sender informasjonen ut til lokalt politi for ytterligere etterforskning/ransaking/pågripelse osv.

Bjørn-Erik Ludvigsen
278 Liker

Flaut for politiet?

Innsendt av:

Er det ikke litt flaut at det er VG som finner frem til disse, og ikke politiet?

Dere burde jo få til dette på enklere måte enn VG?
Jeg har svart på dette et annet sted også, men vårt problem er ikke nødvendigvis at vi ikke finner personer som kan etterforskes, men at det såpass mange av dem at vi må prioritere dem etter, for eksempel, farlighet for å begå egne overgrep.

Bjørn-Erik Ludvigsen
251 Liker

Hva gjør dere?

Innsendt av:

Det er grusomt å se at folk har "en greie" for barn som blir utsatt for overgrep. Kommer dere til å tilby nedlasterne hjelp? for å bli kvitt denne grusomme trengselen som de tydeligvis har? eller kommer det til å bli mer fokus på det ulovlige de har gjort via å gi dem bøter, evt straffeforfølge dem?

Vår jobb er å finne og etterforske disse personene, det er andres jobb å dømme dem og ev. igangsette behandling.

Bjørn-Erik Ludvigsen
270 Liker

TOR - The Onion Router

Innsendt av:

Hei!
Hvilke metoder bruker dere for å fange opp de nedlasterne som bruker TOR?
Jeg vet at man blir skjult bak en annen IP adresse og "surfingen" på TOR-nettleseren er kryptert.
All teknologi som benyttes til å begå forbrytelser kan også benyttes til å begrense dem. TOR og andre måter å skjule seg på har det til felles at de benyttes av mennesker. Menneskene er ofte det svakeste leddet.

Bjørn-Erik Ludvigsen
271 Liker

Hvorfor får ikke Kripos til dette?

Innsendt av:

Jeg synes det er betenkelig at VG med én datakyndig person klarer å identifisere dem som laster ned slikt materiale. Er det manglende kompetanse hos Kripos, eller er det prioriteringene til Kripos som feiler her?
Jeg kan forsikre alle at vi både har kompetansen og interessen for å ta så mange vi kan, både på Kripos og i politiet for øvrig. Hvert år blir det etterforsket hundrevis av slike saker i Norge.

Bjørn-Erik Ludvigsen
275 Liker

Marked?

Innsendt av:

Fra det VG skriver så får man inntrykk av at barnepornoverden er en slags speiling av vanlig forretning med markedskrefter, tilbud og etterspørsel. Men er det slik at ingen ville blitt misbrukt om nedlastingen stoppet?
Noen markedskrefter er det, noe kommersiell distribusjon forekommer. Noen tjener penger på at andre ønsker å laste ned slikt materiale, men det er ikke lenger noen kommersiell produksjon av overgrepsmateriale. Det aller meste produseres i de tusen hjem og distribueres til andre med interesse for dokumenterte overgrep mot barn uten vederlag. Det finnes personer som samler opp og selger tilgang til "samlinger" med overgrepsmateriale de har lastet ned fra andre steder, og noen kjøper seg tilgang til dette.

Overgrepsmateriale er i seg selv "valuta" som kan øke noens betydning eller viktighet i en gruppe med slike interesser - der det å ha tilgang til barn som kan misbrukes og overgrep dokumenteres hever dennes status. Noen steder fordres det at man kan bidra med eget materiale for å få adgang eller kan produsere overgrepsmateriale av en spesiell type eller på oppfordring fra de andre.

Selv om noen tjener penger på deler av distribusjon av overgrepsmateriale, er hovedregelen at tilgang til dette er gratis eller at det byttes/utveksles.
Bjørn-Erik Ludvigsen
297 Liker

Forebygging

Innsendt av:

Hvordan kan jeg som mor sikre mine jenter mot overgrep?

Jeg tror det beste man kan gjøre som forelder er å snakke med ungene sine. Ved å gi dem en verktøykasse med kunnskap og kompetanse om hvordan man bør forholde seg i ulike situasjoner, kan de bruke denne - også på nett.

Bjørn-Erik Ludvigsen
265 Liker

Dom.

Innsendt av:

Hva hender med personene som laster ned fotografier og videoer som inneholder misbruk mot barn?
Vil det bli en rettsak eller bare en bot?
Eller slipper de unna med ett klask på lanken og noen strege ord?
I loven er ordet "fremstilling" benyttet, slik at også tekst kan rammes i tillegg til tegninger, datagenererte barn, samt bilder og filmer av overgrep mot ekte, levende barn. Det vil være opp til politiet, ev. retten, å bestemme hva reaksjonen vil være. Vi vet at det i slike saker er benyttet alt fra bøter til ubetinget fengsel, og det vil avgjøres av alvorlighet og andre forhold.

Bjørn-Erik Ludvigsen
266 Liker

Tegneserier

Innsendt av:

Norsk lov skiller ikke mellom fiktiv barneporno og reelle overgrepsbilder. Beslaglegger dere mye fiktivt materiale som tegneserier og lignende? Ser du noen moralske problemer med å trakassere mennesker som laster ned fiktive bilder?
Både ja og nei. I de fleste saker er det lite eller ikke noe tegnet materiale, i noen saker er det ekstremt mye tegninger, men få ekte barn. Et fåtall saker inneholder begge deler. Lovverket er utformet for å beskytte "barn" som gruppe mot seksualisering, og lovgiver anser at det å gjøre barn til seksualobjekter er både uheldig og straffbart. Ikke alle land har tilsvarende lover, hos noen er det bare overgrep mot ekte barn som rammes. Vi forholder oss til det lovverket vi til enhver tid har i Norge og gjør vårt beste for å holde befolkningen på riktig side av dette.

Bjørn-Erik Ludvigsen
241 Liker

Hva gjør rettsvesenet?

Innsendt av:

Det er vell heller ett mer rimelig spørsmål å stille. Hvorfor er straffene for slike forbrytelser så lave at de kan gå inn og ut av fengsel hele livet mens de ødelegger livet til barn. Hjelper jo ikke om Kripos gjør en kjempejobb mens dommerstanden slipper de ut etter ett år eller to. Her må noe gjøres.
Vi i politiet, både på Kripos og i politidistriktene, gjør vår del av jobben som best vi kan - så er det opp til rettsvesenet å avgjøre hva en passende straff kan være. Dersom man mener at straffene er for lave, må man jobbe for strengere straffer via de mulighetene som finnes. Det som i hvert fall er sikkert er at ingenting skjer hvis ingen gjør noe.

Bjørn-Erik Ludvigsen
276 Liker

forblir anonym ?

Innsendt av:

vil navnet til nedlasterne noen gang bli offentligjort ?
Det vil være opp til VG, politiet har ikke disse opplysningene.

Bjørn-Erik Ludvigsen
268 Liker

Jobbe i Kripos

Innsendt av:

Har kjent på det etter å ha lest artiklene at jeg har lyst til å jobbe for å sikre at flere barn kan bli funnet og videre overgrep kan stoppe. Samtidig som de som etterspør det havner der de bør havne. Sånn jeg forstår det er det mangel på personer som vil jobbe med dette (noe jeg synest er rart, og at det burde blitt beordret), hvilken utdanning/kompetanse kreves det for en sånn jobb?
Vi som jobber med disse tingene på Kripos og i politiet for øvrig har enten politihøgskole, juridisk utdannelse, datateknisk eller lignende kompetanse, samt kontorfunksjoner. Alle deler er like viktige, ingen av dem klarer seg uten de andre - så hvis du ønsker å jobbe med disse sakene, vet du hvilken vei du kan velge fremover :)
Bjørn-Erik Ludvigsen
277 Liker

Lovlig å la være å gi informasjon?

Innsendt av:

Kan VG sitte med denne type dokumentasjon uten at de er pålagt å gi dette til myndighetene? Det synes nokså kynisk av VG å bruke midler til avdekke dette uten å overlate dokumentasjonen slik at de skyldige kan bli stilt til ansvar.
Samarbeider VG og politiet videre i forhold til hva som er avdekket?
VG gjør sine redaksjonelle vurderinger i forhold til hva de ønsker å dele med politiet, men har vært åpne om metode osv underveis. Politiet vil normalt helst innhente informasjon selv eller fra andre lands politi, slik at vi er sikre på at alle regler har vært fulgt. Det faktum at det blir debatt om denne kriminaliteten og at publikum opprøres om det som foregår gjennom å lese VGs artikler, er bra for vårt fremtidige arbeid mot seksuelle overgrep mot barn. Det er mye av gevinsten, sett fra vårt ståsted.
Bjørn-Erik Ludvigsen
270 Liker

Overvåkning?

Innsendt av:

Hvordan fungerer loven om overvåking i denne saken?

Trudde egentlig ikke det var lovlig med overvåking/spionering..
Så vidt meg bekjent så ligger informasjonen som VG har innhentet helt åpent tilgjengelig, slik at også andre kan hente den ned. Det har altså ikke vært noen overvåkning eller ulovlig innhenting av informasjon i denne saken. Ved vanlig bruk av Internett legger vi igjen veldig mye informasjon på ulike nettsteder og servere, og dersom den som drifter disse ikke bryr seg om å beskytte brukerne sine, vil andre kunne finne det.
Bjørn-Erik Ludvigsen
258 Liker

Etterforskning basert på VG-avsløringene?

Innsendt av:

Vil Kripos benytte bevisene fremlagt av VG til å opprette etterforskning?
Nei, vi har ikke tilgang til disse opplysningene. Det vil være mulig for politiet å finne de samme og ytterligere informasjon som er tilsvarende den som VG har innhentet - og det kan igangsettes etterforskning mot disse. Våre utfordringer er ikke at det ikke finnes bevis, vår utfordring er å velge de riktige sakene å bruke ressursene og tiden vår på - slik at vi kan stanse eventuelle pågående overgrep mot barn eller redde barn ut av situasjoner/forhold der det er fare for overgrep.
Bjørn-Erik Ludvigsen
281 Liker

gjøk

Innsendt av:

Hva gjør dere for å stoppe folk i å laste ned bilder
Noe av det som forhindrer at folk begår forbrytelser, også på Internett, er frykten for å bli oppdaget og straffet. Vi forsøker derfor å, ved å være tilstede på de arenaene der overgrepsmateriale omsettes og overgrep diskuteres, slik at de som er der føler at "politiet kan se og gjøre noe med mine handlinger". Siden Internett er ekstremt stort og inneholder utrolig mange ulike tjenester, blir det vanskelig å være alle steder, hele tiden. Et eksempel på en konkret ting som vi gjør er å stanse trafikk som går til domener på Web som inneholder overgrep mot barn sammen med internettleverandørene, en annen er å igangsette etterforskning mot en del av de som laster opp/ned eller er i besittelse av overgrepsmateriale.
Bjørn-Erik Ludvigsen

Tidligere intervjuer

Spør Vektklubbs treningsekspert om motivasjon, trening og kosthold

Spør Vektklubbs treningsekspert om motivasjon, trening og kosthold

Ble det mye godteri og fråtsing i mat i påsken? Trenger du hjelp til å komme i gang med et sunnere liv? Vektklubb.nos motivator og treningsekspert, Camilla Lorentzen, gir deg tips og råd til hvordan du kan komme på rett kjøl før sommeren!

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) svarer om ledigheten

Fredag kommer de første ledighetstallene for 2017 fra NAV. Hauglie svarer på spørsmål fra leserne.

Spør om tips og råd til utdanning

Er du fortsatt usikker på hvilken utdanning det er lurt å søke før fristen går ut 15. april? Her får du rådene du trenger i innspurten.

Faste spaltister