Det uoppklarte drapet på Tina Jørgensen

Tina Jørgesen (20) ble funnet død i en kum i Klepp kommune i 2000, én måned etter at hun forsvant. Politiet har allerede gjenåpnet saken én gang. 17. september ble det tatt ut en ny siktelse i saken mot en 36 år gammel mann.

Privatetterforsker Tore Sandberg har etterforsket det uoppklarte drapet på Tina Jørgensen. Her kan du stille ham spørsmål om saken.
220 Liker

Privatetterforsker

Innsendt av:

Hei Tore. I flere alvorlige kriminalsaker de siste årene har vi sett at tidligere politietterforskere har bistått politiet i å oppklare saker. Hvordan kommer det seg?

Tore Sandberg

Det er vel ikke så rart at tidligere politietterforskere bistår politiet.

Jeg har hatt mye jobb fordi det er mange som hevder at de ikke har gjort det de er blitt dømt for. Per i dag har jeg bidratt til at ni alvorlige straffedommer er blitt omgjort med frifinnelsesdom, hvor de dømte var idømt totalt 101 års fengsel og sikringsstraff.
224 Liker

Bevis

Innsendt av:

Hvilke "bevis" mente politiet de hadde mot Tinas eks-kjæreste? Barnåler? Ble han dømt til å betale erstatning?

Tore Sandberg

Tinas mor har jo alltid ment at det ikke var ham. Dermed er det ikke fremmet noe krav.
208 Liker

Bred etterfoskning

Innsendt av:

Har politiets etterforskning vært bred nok sett i etterpåklokskapens lys at det viser seg at den nå siktede personen og Tina hadde kjennskap til hverandre?

Tore Sandberg

Jeg har vanskelig for å si noe bestemt om det. Hva betyr det at han har hatt en relasjon til Tina? Vi har vel alle sammen hatt kontakt på ett eller annet vis med svært mange personer. Det trenger ikke være en sånn kontakt at det trenger å være helt åpenbart for politiet i den opprinnelige etterforskningen. Dette vet vi ikke noe om før vi får nærmere opplysninger om hva slags kontakt det kan ha vært mellom siktede og Tina.
214 Liker

Opplysninger

Innsendt av:

Hvilke nye opplysninger tror du politiet har fått?

Tore Sandberg

Det kan ikke jeg vite noe om.
228 Liker

Bevisene

Innsendt av:

Hvor sterke må bevise kan bevise være, ettersom man henter frem og sikter en person i en sak som er 15 år gammel?

Tore Sandberg

Vi vet ikke om siktede selv har begått drapet. Det har ikke politiet sagt noe om. Men det innebærer så vidt jeg kan forstå ikke en endelig tilståelse for at vedkommende har begått drap. Vi vet heller ikke om vi snakker om én person eller flere. Den informasjonen som nå kommer, bør være etterprøvbar og helst inneholde opplysninger som ikke tidligere er blitt offentliggjort - slik at det blir kjent utad. Det kan være forhold ved selve gjerningsstedet, forhold knyttet til Tina som går på tekniske bevis, og hvis man får en DNA-match her vil det være et veldig sentralt bevis.
242 Liker

Flere saker

Innsendt av:

Hva tenker du om at det har skjedd pågripelse i både denne og Kristin-saken i år, har ikke etterforskningen av disse sakene vært god nok?

Tore Sandberg

Jeg mener at etterforskningen i begge sakene har vært mangelfull. I Tina-saken konsentrerte politiet seg om ett spor, selv om det kom vitneutsagn om en person som ble sett sammen med Tina den aktuelle kvelden - som var så detaljert at politiet fikk laget et fantomtegning innledningsvis. Denne tegningen satt politiet med uten å offentliggjøre i 13 år.

Når det gjelder Kristin-saken, er det et viktig moment at ved gjennombruddet som kom i år ble det sagt at Folkehelseinstituttet hadde ny teknologi, og at dette ga dem nå et DNA-svar som man angivelig ikke kunne ha fått tidligere - mens private DNA-laboratorier har sittet med den teknologien i flere år. Dette er også blitt kritisert av en av politiets sentrale etterforskere innledningsvis i Kristin-saken, Jørn Lier Horst.
219 Liker

Henleggelse

Innsendt av:

Hvorfor ble saken henlagt første gang?

Tore Sandberg

Politiet greide ikke å bevise sin hovedteori om at det skulle være kjæresten som hadde gjort det - noe Tinas familie fra første stund har vært svært klare på at ikke det ikke kunne være.
226 Liker

Spørsmål

Innsendt av:

Hva har vært de største spørsmålene i saken?

Tore Sandberg

Politiet konsentrerte seg først om Tinas kjæreste. På den måten tror jeg at viktig informasjon kan ha gått tapt, ved at politiet etterforsket for ensidig.

Politiet mener jo å ha funnet stedet hvor forbrytelsen skal ha skjedd, på andre siden av broen i Stavanger, mens hun ble funnet i en kum ved Bore kirke flere mil unna.
234 Liker

Oppklaring

Innsendt av:

Har du tro på at denne saken blir løst nå?

Tore Sandberg
Jeg håper inderlig det - særlig av hensyn til Tinas nærmeste familie. Et svar som forhåpentligvis er sikkert slik at de får vite hva som skjedde.

Tidligere intervjuer

Spør Vektklubbs treningsekspert om motivasjon, trening og kosthold

Spør Vektklubbs treningsekspert om motivasjon, trening og kosthold

Ble det mye godteri og fråtsing i mat i påsken? Trenger du hjelp til å komme i gang med et sunnere liv? Vektklubb.nos motivator og treningsekspert, Camilla Lorentzen, gir deg tips og råd til hvordan du kan komme på rett kjøl før sommeren!

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) svarer om ledigheten

Fredag kommer de første ledighetstallene for 2017 fra NAV. Hauglie svarer på spørsmål fra leserne.

Spør om tips og råd til utdanning

Er du fortsatt usikker på hvilken utdanning det er lurt å søke før fristen går ut 15. april? Her får du rådene du trenger i innspurten.

Faste spaltister