Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) svarer om ledigheten

Fredag kommer de første ledighetstallene for 2017 fra NAV. Hauglie svarer på spørsmål fra leserne.
194 Liker

Spørsmål om utdanning

Innsendt av:

Hei..
Hvilken jobb er tryggest å jobbe i.
Jeg vurdere å ta busslappen.
Er det lurt eller like greit å beholde den jobben jeg har nå
Anniken Hauglie
Du må nesten vurdere selv om du vil beholde den jobben du har, men jeg vet det er stor etterspørsel etter bussjåfører mange steder. Lykke til!
197 Liker

Tilpasning

Innsendt av:

Jeg mistet jobben min i fjor etter å ha vært i oljebransjen i to år. Ettersom det var nedgangstider var det vanskelig for en med petroleumsutdanning å få seg ny jobb, og pga. liten arbeidserfaring stiller man svakt når man søker andre steder.
Vil det bli gjort grep for å tillate ledige ingeniører å studere ett år for å spisse seg inn mot ny bransje?
Jeg gjør mye for å få ny jobb, og får dermed ingen støtte, mens de som sitter hjemme uten å øke sin sjanse for å få jobb raker inn ledighetstrygd.

Anniken Hauglie
Hei Lars! Vi har gjort endringer i dagpengeregelverket som skal gjøre det lettere å kombinere dagpenger og utdanning. Lykke til!
196 Liker

Praksisjobbing- arbeidsavklaring

Innsendt av:

Kjenner en som har hatt praksisjobbing i diverse bedrifter. Blir hver gang forespeilet mulighet for fast jobb i starten. Får gode tilbakemeldinger på jobben også.
Men straks Nav begynner å etterspørre fast jobb, har plutselig bedriftene likevel ikke økonomi til å ansette.
Gratis arbeidskraft for bedriften og den som har jobbet gratis føler seg lurt. Dette skjer hver gang. På 5 året med gratisjobbing og arbeidsavklaringspenger......

Anniken Hauglie
Det er ikke meningen at bedrifter skal utnytte ordningene slik, og jeg vet at Nav er opptatt av å forhindre det.
176 Liker

outsourcing av norske arbeidsplasser

Innsendt av:

hva gjøres med outsourcing av norske arbeidsplasser til utlandet som foregår i stor stil, dette gjøres for at bedriftene skal få lavere lønnskostnader og normenn mister sine jobber. Har politikerne tenkt på hva som kan gjøres med det, f.eks. skattlegge bedrifter som tjener penger på outsourcing?

Anniken Hauglie
Hei. Nå ser vi at mange bedrifter flagger oppgaver og arbeidsplasser hjem. Jeg har besøkt flere bedrifter som gjør det nå, og det er bra.
184 Liker

Arbeidsavklaringspenger

Innsendt av:

Perioden er i utgangspunktet på 4 år men kan forlenges i særlige tilfeller.
Hvor mange ekstra år kan det forlenges med/
hva er max antall år en kan gå på arbeidsavklaringspenger?
Hvis det ikke er noen tydelig max-grense,
kan en risikere å gå på dette til en blir pensjonist?


Anniken Hauglie
Hei Tone. Vi har hatt flere forslag til endringer ute på høring. Nå går vi gjennom innspillene, og vil legge frem en sak for stortinget i løpet av våren.
184 Liker

Nyutdannede med i statistikken?

Innsendt av:

Er det slik at tallene på ledighet fra Nav kun gjelder personer som har mistet jobben? Det var det inntrykket jeg fikk gjennom nyhetene en stund tilbake. Hva med alle nyutdannede studenter som ikke får jobb? Er ikke vi med i statistikken?

Anniken Hauglie
Tallen fra Nav viser de som selv har registrert seg som ledige hos Nav. Om man ikke er registrert hos Nav vil man bli fanget opp av statistikk som utarbeides av SSB. Nyutdannende studenter som ikke har registrert seg hos Nav, vil typisk bli fanget opp i SSBs statistikk.
178 Liker

Midlertidlig ansettelse

Innsendt av:

Fikk dere virkelig den "effekten" dere håpet på når dere endret reglementet rundt midlertidlighet i AML? Slik jeg ser det i dag er det IKKE flere i faste stillinger slik dere påstod at det skulle bli, men heller flere i midlertidighet. Det er lov å innrømme feil, og gå tilbake til det som fungerte! Vurdert dette?

Anniken Hauglie
De siste tallene viser at andelen midlertidige er stabil. 30% av de midlertidige kommer fra ledighet/endte studier. 50% får fast stilling etter 1 år. Det er bra at terskelen inn er redusert.
182 Liker

Arbeidsledig uten Dagpenger

Innsendt av:

Hvor i Statistikken havner en arbeidssøker etter 52 uker på dagpenger?
Dagpengene er oppbrukt.
Anses ikke de som aktiv arbeidssøkende hos Nav lenger?
Alle de som kommer i fra oljebransjen som har vært arbeidsledige i over 52 uker, faller ut av Nav sitt system, som ikke aktiv arbeidssøker lenger Meldekort opphører. Da blir det sosial hjelp istedenfor.
Hvor blir disse av på statistikken?
Da anses det vel ikke som arbeidsledig lenger?????????
Hvis det er tilfelle så viser det igjen at det er flere som står utenfor på statistikken.

Anniken Hauglie
har man fulle rettigheter til dagpenger, kan man motta det i 104 uker.
211 Liker

Folketrygden

Innsendt av:

Vill Høyre forandre på uføretrygden?

Anniken Hauglie
Hei Jørgen. Stortinget vedtok en ny uførereform som trådte i kraft i 2015. Nå foretar vi noen forbedringer av den.
178 Liker

Barn og unge med autisme

Innsendt av:

Det er et stort problem at NAV ikke lenger dekker arbeidsplasser økonomisk for ungdom som gjennom utplasering ønsker å jobbe istedenfor å gå vgs. Flere ungdom med f.eks. nedsatt funksjonsevne havner da på arbeidsavklaringspenger istedenfor å få arbeidstrening og senere på uføretrygd. Ungdom med høytfungerene autisme (Asperger) trenger den arbeidstreningen så tidlig som mulig for å lære seg hverdagtrening og de sosiale kodene. Det blir vanskligere å komme seg videre inn under NAV sin organisasjon til eldre de blir. Det hadde vært interessant å se hvor stor prosent av de som går på arbeidsavklaringspenger som er ungdom med nedsatt funksjon. Er dette noe du har tenkt å gjøre noe med ? På hvilken måte tenker du man kan unngå at de svakeste av disse ungdommene havner i NAV systemet i en så tidlig alder ?

Anniken Hauglie
Hei Inger. Vi har iverksatt en ny ungdomsinnsats i Nav nå som skal tilby hjelp til ungdom under 30 år. I tillegg har vi økt bruk av lønnstilskudd slik at det skal bli letter å få jobb for de som står utenfor. Til våren kommer vi med forslag til endringer i AAP-ordningen.
183 Liker

Utenfor a4

Innsendt av:

Jeg har aldri hatt en vanelig jobb og
motar ingen ytelser selv om jeg hadde trengt det i en
alder av snart 40.
Jeg tørr heller ikke gå til NAV da jeg er
redd for hva de vil gjøre med meg.
Spm er da hva ville de gjort med en sånn som meg nå??

Anniken Hauglie
Hei, Jeg håper du tar sjansen på å oppsøke Nav slik at du kan få den hjelpen du trenger.
196 Liker

"Arbeidspraksis" hos nav

Innsendt av:

Hei, jeg kjenner noen som går på nav, og gjennom nav får de "arbeidspraksis". Kan hende de har et annet navn for det så jeg skal forklare det:
Du jobber gratis like mye og lenge som en vanlig ansatt i en bedrift. Men arbeidsgiveren er ikke pålagt til å gi deg en jobb, selv om de søker etter en ny ansatt, fordi det er mer gunstig for de og ikke betale deg. Det er også mange bedrifter som under "intervju-perioden" etter en ny ansatt, der de spør deg om du har lyst å bli betalt gjennom nav istedenfor å betale deg for arbeidet du gjør hos de.
Hvordan vil ditt parti gjøre noe med denne utnytting gjennom nav? Jeg ser personlig at ingen partier snakker om denne saken. Det er ikke godt nok at du får "arbeidserfaring" når mennesker blir utnyttet.

Anniken Hauglie
Hei Patrick. Vi har gjort flere endringer i denne ordningen for at den skal bli bedre. Det er ikke meningen at man skal erstatte ansatte i bedriften.
173 Liker

En saksbehandler og tilgjengelighet .

Innsendt av:

Hvorfor går det ikke ann og ha en saksbehandler som følger deg fra A til Å ? Saksbehandlings tiden trur jeg vil bli kortet ned og resultatet vil bli mer riktig i forhold til jobb eller tiltak. Hvis en får en saksbehandler vil tilgjengeligheten også bli bedre. Nå tar det vinter og vår før en får svar.

Anniken Hauglie
Hei. Jeg har besøkt flere Navkontorer hvor de har begynt med det, og med gode resultater.
179 Liker

Planer og tiltak 2017

Innsendt av:

Kva planer har regjeringen for å demme opp for arbeidsledighet og skape nye arbeidsplasser på Vestlandet i 2017?

Anniken Hauglie
Hei Øyvind. Vi har iverksatt flere tiltakspakker som hovedsakelig retter seg mot sør- og vestlandet, og de bransjer som sliter som en følge av oljekrisa. Satsing på samferdsel, oppussing av offentlig bygg, omstillingsmidler er blant de viktigste tiltakene. Vi ser at ledigheten nå flater ut og går ned. Jeg er nøktern optimist.
176 Liker

Sør-vestlandet

Innsendt av:

Korleis går det med ting de har sett i verk på Sør-vestlandet? Virkar dei? Og har de fleire tiltak ?

Anniken Hauglie
Hei Terje. Vi ser nå at bedrifter får kontrakter, mottar omstillingsmidler og orienterer seg til nye markeder. Jeg har besøkt flere av dem, og ser at pengene går dit de skal.
168 Liker

Permittert

Innsendt av:

Er folk som er permittert inkludert i arbeidsledighetsstatistikken?
Dersom ikke - hvor finner en tallet på permitterte?

Anniken Hauglie
Ja, det er de. All statistikk finner du på nav.no
185 Liker

Nav sin rolle

Innsendt av:

Mange sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet og nav har en god del virkemidler der som kan være til hjelp. Hva med å ansette flere nav ansatte slik at ikke hver enkelt nav ansatt drukner i byråkrati og ikke har tid til å faktisk bruke den kompetansen man har til å få folk ut i arbeid men heller må sitte å trykke i systemet for å få riktige måltall? Nav hjelper hvert år mange tilbake til jobb men flere kunne vært hjulpet om man ikke hadde over 150 stykker med komplekse saker å skulle hjelpe. Det regnestykket går ikke opp.

Anniken Hauglie
Hei Thea! Det blir stadige flere forenklinger, selvbetjeningsløsninger og annet i Nav, blant annet for å frigjøre tid for ansatte slik at de kan bruke tiden på de som trenger hjelp. Nav skal først og fremst bruke tiden på å hjelpe folk.
181 Liker

Fremtiden

Innsendt av:

Hva slags arbeidsmarked ser du at Norge kommer til å ha i fremtiden?


Anniken Hauglie
Hei Øystein. Det er ikke så lett å spå om fremtiden, men det vi er ganske sikre på at et digitalisering, robotisering og teknologiutviklingn kommer til å påvirke oss stort. Mange jobber kommer til å automtaiseres bort, men mange kommer også til å bli skapt. Men fremtidens arbeidsmarked vil kreve mer av oss i form av kompetanse, enn før. Derfor er også regjeringen så opptatt av gode skoler, kunnskap, utdanning, forskning og utvikling.
183 Liker

Ledighetstall

Innsendt av:

Hei!
Er de tallene du legger frem reelle ledighetstall, eller det det synsing? Hvem skal vi stole på?

Anniken Hauglie
Hei Jan! ja, det er mange ulike tall som beskiver ledigheten, men de er reelle. I dag kom Navs ledighetstall som viser at det er 1200 færre ledige fra desember til januar. De viser hvor mange som er helt ledige og hvor mange av de ledige som går på tiltak. Dette er tall hvor ledige selv har registrert seg hos Nav. I tillegg lager SSB en undersøkelse hvor de spør folk. De tallene er ofte litt høyere enn Navs tall fordi de fanger opp alle, også de som ikke har registrert seg hos Nav, feks studenter som ønsker å jobbe. Det siste tallet fra SSB er 4.7%.
198 Liker

Ingeniør

Innsendt av:

Hei
Jeg har spørsmål angående min kone. Hun har nå vært arbeidsledig i 2 år.Hun har søkt ca. 450 forskjellige jobber. Ordnet seg praksisplasser på forskjellige arbeidsplasser. Hun har også fulgt Arbeidsministerens råd og søkt jobb over hele landet.Men har altså ikke lykkes å komme i arbeid. Hun går derfor over til å bli sosialklient 1. mars, men vil ikke få økonomisk støtte pga. at vi har eget hus og bil, jeg er i jobb. Hva anbefaler arbeidsministeren i slike tilfeller, da man har en person som har jobbet i 30 år, blitt offer for nedskjæringer , for så å bli sosialklient med null inntekt. Hva gjør man, da det eneste man ønsker seg er en jobb å gå til ? Hvilke tiltak finnes får å få mennesker i arbeid ?

Anniken Hauglie
Hei, Det høres ut som om hun har vært aktiv og gjort alt riktig, og jeg forstår at hennes situasjon er fortvilende. Vet du om hun og Nav har forsøkt lønnstilskudd? Da betaler Nav en del av lønnen en periode, og jeg vet at dette er både populært og et virkningsfullt tiltak. Kanskje hun også kan vurdere etterutdanning mens hun går på dagpenger? Jeg håper det ordner seg for henne, og hun snart finner en jobb.
184 Liker

Vi over 50 år

Innsendt av:

Jeg har nå søkt jobber i snart 1,5 år men jeg kommer svært sjeldent på intervju. Har høyere utdannelse og solid ledererfaring.

Vi over 50 år er en gruppe som virkelig trenger hjelp til å kunne få en jobb.

Hilsen en meget fortvilet 50 åring.

Anniken Hauglie
Hei Lars! Du sier ikke noe om hvilken utdannelse du har eller hvilke bransjer du søker deg til, men vi ser nå at det er gode muligheter i flere bransjer i store deler av landet. Vi har også gjort det lettere å kombinere dagpenger og utdanning dersom du har behov for å fylle på med ny kompetanse. Det finnes også økonomiske støtteordninger i Nav dersom du ønsker å søke jobb i andre deler av landet.
174 Liker

Hva vil du gjøre med Rogaland?

Innsendt av:

Rogaland er vel det fylket som blir minst fokusert på og dysset ned. Her har de fleste oljearbeiderne stått på i årevis og tilført Norge flere milliarder kroner - også på fritiden. Jeg vet det er tilført midler her, men det viser ikke igjen i arbeidsmarkedet.
Statoil og andre operatører får utsette vedlikehold gang på gang og vi ser nå nestenulykkene ofte, samt frykt blant arbeiderne. Må det skje en katastrofe før vedlikeholdet blir satt i gang? Og oppdragene som går til Korea - For Norge totalt sett så ser vi at det er ulønnsomt, med forsinkelsene og ekstraarbeid som må gjøres svært ofte.
Er det ikke på høy tid å flytte disse arbeidsplassene hjem igjen?

Anniken Hauglie
Hei, Det er ingen tvil om at det er de fylkene med et stort innslag av oljeindustri som er hardt rammet av oljekrisa. Derfor retter vi også tiltakspakkene våre i stor grad mot denne regionen - og mot de bransjene som sliter. Vi ser nå at ledigheten flater ut og går ned, men fortsatt er det viktig å holde trykket oppe, både for å trygge jobber og for å tilrettelegge for at det skapes flere jobber. Norge skal være verdensledende på HMS. Jeg har nå satt ned en arbeidsgruppe med både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden for å diskutere sikkerhetsspørsmålet. Vi kan aldri akseptere at kutt skal gå på bekostning av sikkerheten.
182 Liker

Avlastersituasjonen

Innsendt av:

Hei.

Hva gjør arbeidsministeren for å løse avlastersituasjonen for de ca 6000 barna og deres familier som p.t ikke vet hvordan deres hverdager skal løses fremover pga av dommen i Høyesterett i juni i fjor? Dette er familier som har mer enn nok i hverdagen sin og som er helt avhengig av å ha trygge, stabile, varige og ikke minst fungerende løsninger for sine barn og akkurat nå er det mye usikkerhet og utrygghet som tærer på mange rundt om i landet. Dette må løses! På forhånd takk for svar.

Anniken Hauglie
Hei Marit! Det er ingen tvil om at dette er en vanskelig sak for alle de som er berørt. Vi jobber nå det vi kan for å se hvordan vi kan løse dette. Jeg har hatt møter med både KS og Fellesorganisasjonen for å høre om det er noe de kan gjøre med sine avtaler. Jeg ser nå også på om forskrifter bør endres. Jeg håper vi finner en god løsning raskt slik at tilbudet blir ivaretatt for de mange brukerne som er avhengig av dette.

Tidligere intervjuer

Spør Vektklubbs treningsekspert om motivasjon, trening og kosthold

Spør Vektklubbs treningsekspert om motivasjon, trening og kosthold

Ble det mye godteri og fråtsing i mat i påsken? Trenger du hjelp til å komme i gang med et sunnere liv? Vektklubb.nos motivator og treningsekspert, Camilla Lorentzen, gir deg tips og råd til hvordan du kan komme på rett kjøl før sommeren!

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) svarer om ledigheten

Fredag kommer de første ledighetstallene for 2017 fra NAV. Hauglie svarer på spørsmål fra leserne.

Spør om tips og råd til utdanning

Er du fortsatt usikker på hvilken utdanning det er lurt å søke før fristen går ut 15. april? Her får du rådene du trenger i innspurten.

Faste spaltister