Aksje-NM: Still dine spørsmål til E24s børskommentator

E24s børskommentator, Johann Sundberg, svarer på dine spørsmål om aksjemarkedet. Han kan gi deg en innsikt i markedet og selskaper, men kan ikke gi aksjetips eller anbefalinger.
116 Liker

Let the games begin

Innsendt av: Konkurrent

Tenkte jeg skulle knuse deg i aksjenm. Det blir nok lett. Men hva heter brukeren din?
Nå er jeg ikke med i aksje-nm utover et eksperiment med å kjøpe de mest shortede aksjene. Det har så langt gått fryktelig dårlig så du knuser meg sikkert. Brukernavnet er Sundberg short-short.

Med vennlig hilsen Johann D. Sundberg
117 Liker

Tynt fra Thin Film

Innsendt av: Return of Opticom

Tror du vi snart ser siste spiker i kista for Thin Film? Eller har dette selskapet ni liv?
Vi får se. Men at det var mange faretegn i den siste kvartalsrapporten er temmelig åpenbart.

Med vennlig hilsen Johann D. Sundberg
123 Liker

Kjøpe SAS?

Innsendt av: Pilotfrue

Jan Petter
gir ikke etter.
Bjørn Kjos
blir til mos.
NAS
går i dass.
Bør vi
kjøpe SAS?
Hvis du med "NAS går i dass" mener at de går konkurs og flyene settes på bakken vil det, i hvert fall så lenge Norwegians fly står på bakken, innebære et potensielt veldig stor inntektsløft for SAS. En stund, i alle fall.
Med vennlig hilsen Johann D. Sundberg
120 Liker

NAS obligasjonseiere

Innsendt av: Peder

Hva skjer dersom Sissner og de andre obligasjon eierene sier nei?
Det er et godt spørsmål. Hvis det er et nei som Norwegian ikke klarer å endre ved å sukre tilbudet, må Norwegian raskt gjøre noe annet. Hvis ikke risikerer de å havne hvor likviditetsutfordringene blir forsterket ved at leverandører krever forskuddsbetalt og kundene betenker seg før de kjøper billetter. Da kan det gå veldig galt veldig raskt.

Med vennlig hilsen Johann D. Sundberg
120 Liker

ELE klar for opptur

Innsendt av: Gullmannen

Dere har jo hatt noen kritiske saker til Element, men har dere fått mer dere bevegelsen i aksjen siste uke? Interessen har tatt seg betraktelig opp. Aksjen er opp 36 prosent siste måned!!! Hvorfor skriver dere ikke om dette?
Det er ingen spesiell grunn til at vi ikke har skrevet om kursoppgangen i Element. Det er dessverre slik at vi hver dag må prioritere hva vi skriver om.

Med vennlig hilsen Johann D. Sundberg
122 Liker

Bjellesau

Innsendt av: Kari Nordmann (ikke akkurat)

Hvem er børsens største bjellesau høsten 2019?
Tja. Over år har vel John Fredriksen vært den største bjellesauen. Men Øystein Stray Spetalen er også en som mange ønsker å løpe etter.

Det varierer litt over tid.

Med vennlig hilsen Johann D. Sundberg
116 Liker

BWO

Innsendt av: Monaco

Jeg ser du tidligere har omtalt BW Offshore som børsens mest spennende oljeselskap. Men hva med DNO? Hvordan ville du plassert 100.000 kroner dersom du kunne velge mellom BW, DNO og banken??!
Ettersom jeg på grunn av jobben min ikke vil eie aksjer, ville jeg nok satt de i banken.

Når det gjelder BW Offshore, så har de planer om å skille ut et litt utypisk oljeselsskap som det skal spennende å se hvordan aksjemarkedet tar i mot.

Når det gjelder DNO så er det mest spennende der om det ganske store lisensporteføljen i Nordsjøen de har bygget opp selv og gjennom oppkjøpet av Faroe finnes oljefunn av betydning. Det vil forandre markedets tilnærming til selskapet.

Gitt at kurderne fortsetter å betale som de skal, vel og merke.

Med vennlig hilsen Johann D. Sundberg
118 Liker

tror du det blir noe enighet i Norwegian?

Innsendt av: jacob

tror du det blir noe enighet i Norwegian?
Jeg tror det blir enighet mellom obligasjonseierne og Norwegian om en utsettelse. Men det må nok forhandles noen runder først.

En situasjon hvor Norwegian får en likviditetskrise og senere konkurs, er noe som obligasjonseierne risikerer å tape mye på. De har ingen sikkerhet i obligasjonslånet.

Men vi kan få noen dramatiske dager og uker.

Med vennlig hilsen Johann D. Sundberg
116 Liker

Oljeaksjenes fall

Innsendt av: Frank

Hei! Tror du oljeaksjene vil ta seg opp til fordums storhet, eller tror du denne endringen er av strukturell karakter?
Takk for svar!
Det som først og fremst styrer oljeaksjer er oljeprisutvikling og oljefunn. Slik vil det nok fortsatt være.

Men så ser vi flere store investorer som går ut av sektoren. I tillegg ser vi jo en fremvekst av investeringsalternativer innen fornybar energi.

Det kan påvirke utviklingen.

Med vennlig hilsen Johann D. Sundberg
116 Liker

Polight

Innsendt av: Deltager

Jeg ser at han/hun/hen som leder Aksje-NM har gjort en kule eller tre i Polight. Tror du det er mulig å påvirke denne aksjen i den "virkelige" verden, slik at man kan tjene på det i Aksje-NM? Hvor mye handel er det egentlig i den aksjen?
Det kan tenkes at man kan påvirke Polight-aksjen. Men det fremstår som en ganske dyr og risikabel måte å forsøke å vinne Aksje-NM på. Det er også et spørsmål om det ville være lovlig, eller om det ville være ulovlig markedsmanipulasjon.

Handelen i Polight-aksjen er jo ikke så stor ettersom det jo er et ganske lite selskap i børssammenheng. Det kan ha vært en medvirkende årsak til den voldsomme kursoppgangen i det siste.

Med vennlig hilsen Johann D. Sundberg
122 Liker

Billligst på børsen nå

Innsendt av: Spettet

Hei!
Jeg er en av mange som mener Funcom er underpriset på børsen. Jeg har selv en liten aksjepost der. Hvorfor tror du aksjen ikke har utviklet seg bedre?

og vhilken aksjer mener du er billigst på Oslo Børs nå?
Når det gjelder Funcom så forstår jeg de som måtte mene at aksjonærene ikke har fått betalt for at selskapet nå går med overskudd, selv om det svinger litt, og at de i tillegg nå er gjeldfrie.

Jeg har ingen rangering over hvilke aksjer jeg mener er billigst på Oslo Børs.

Med vennlig hilsen Johann D. Sundberg
117 Liker

Aksjer

Innsendt av: Lurer

Hvilke aksjer eier du selv?
Jeg eier ingen aksjer selv.

Men tjenestepensjonen min er i Storebrand og forvaltes som anbefalt av Storebrand i forhold til min alder. Det betyr at det er investert noe av den i aksjer, men det følger jeg ikke spesielt godt med på.

Med vennlig hilsen Johann D. Sundberg
117 Liker

Shorter Sissener?

Innsendt av: XX

Hva tror du er oddsen for at Sissener har vikarierende motiver når han ikke vil utsette gjelden til Norwegian? Har ikke han vært tungt inne i aksjen før? Og er ikke han glad i shorting (ref. Tesla)?
Jeg synes det er litt drøyt å påstå at han har vikarierende motiver. Det som er sagt fra den kanten i dag er både rasjonelt og forståelig.

Så spørs det hvor mye dette er et forhandlingsutspill.

Med vennlig hilsen Johann D. Sundberg
118 Liker

Nhy

Innsendt av: Rma

Når tror du Hydro kommer til å få sin oppgang? Nær eller fjern fremtid?
Det har jeg ingen klar formening om. Det virker på meg som om selskapet er rammet av utenforliggende ting, så da kan det kanskje ta litt tid.

Jeg vet ikke.

Med vennlig hilsen Johann D. Sundberg
124 Liker

Nas Inside

Innsendt av: Nalle

Kan Sissner kjøpe /shorte aksjer i NAS samtidig som de sitter med en stor eierandel i en obligasjon som blir vurdert endret?
Det er et juridisk spørsmål som jeg ikke våger meg inn i.

Jeg synes det virker å være noe spesielt om Sissener gjorde det og jeg ingen mistanke om eller faktuelt grunnlag for å mene at det faktisk har skjedd.

Med vennlig hilsen Johann D. Sundberg
120 Liker

Tre viktige spørsmål

Innsendt av: Stian W

Hvorfor skriver dere ikke mer om Idex eller Flex LNG? Har du ikke tro på selskapene?
Det er mang selskaper vi kunne ha skrevet mer om, også Idex og Flex LNG.

Jeg har ingen spesiell mening om de to aksjene.

Med vennlig hilsen Johann D. Sundberg
118 Liker

Nye tall fra NAS

Innsendt av: Gordon Gekko

hva tror du om trafikktallene som kommer fra Norwegian i morgen?
Jeg har ingen estimater. Men for å vise at omleggingen fra høy vekst til fokus på lønnsomhet, bør de være gode.

Bak all støyen rundt låneforfall er det trafikktallene som indikerer Norwegians fremtid.

Med vennlig hilsen Johann D. Sundberg
123 Liker

Norwegian

Innsendt av: BK

Kommer Norwegian til å gå konkurs?
Det tviler jeg på, men det kan skje. Det er et større spørsmål om dagens aksjonærer risikerer ny utvanning gjennom en ny emisjon. Det avhenger nok litt av om obligasjonseierne sier ja til å utsette låneforfall.

Strategiomleggingen i vinter var nok riktig. Men det at kredittkortselskapene holder tilbake billettbetalingene lengre enn tidligere har gitt selskapet et betydelig likviditetsproblem.

Med vennlig hilsen Johann D. Sundberg
118 Liker

Vinneraksjer når alt går dårlig

Innsendt av: Aksje-NM-vinneren

I aksjespillet har jeg kun funnet en mulighet som gir gevinst ved børsfall (bear-ETN).

Men er det noen aksjer som går oppover når resten av markedet går ned?
Det vil alltid være selskaper som blir mindre rammet når markedet går ned. Kid og Orkla, for eksempel, blir jo ikke spesielt hardt rammet om vi får et børsfall som følge av handelskrigen.

Men hvis uroen er stor og fallet stort nok, har det en tendens til å ramme blindt.

Med vennlig hilsen Johann D. Sundberg
121 Liker

Handelskrig

Innsendt av: Ole-Henrik

Hva betyr handelskrigen for aksjene på børsen?
Så langt kan vi grovt si at det er tre svar på det.

1) Noen selskaper rammes direkte av tollsatsene som er innført.

2) Verdensøkonomien har utvilsomt bremset opp som følge av handelskrigen, noe som svekker selskapenes inntjening.

3) Handelskrigen har ført til lavere renter internasjonalt som på børsene i motvirker den negative virkningen av svakere økonomisk vekst.


Med vennlig hilsen Johann D. Sundberg
119 Liker

Sektor

Innsendt av: Even

Hvilken sektor på Oslo Børs har største mulighet for å gjøre det bra under aksje-NM?
For å vinne Aksje-NM bør man ha aksjer med stort potensial for kursstigning i porteføljen. Vi ser for eksempel i Seadrill i dag som stiger over 20 prosent etter en ikke voldsomt stor kontrakts-nyhet at det ikke skal så mye til for at riggaksjer får et løft. Men samtidig er det en sektor med svært stor risiko.

Med vennlig hilsen Johann D. Sundberg
120 Liker

Mr

Innsendt av: Tore

Er det noen selskaper på Oslo Børs som er spesielt eksponert ved hard brexit?
Godt spørsmål som jeg ikke har noe godt svar på. Det lette svaret er selskaper som eksporterer til Storbritannia. Det som er usikkert er imidlertid hvilke ringvirkninger det vil få, noe som er vanskelig å si noe om nå.

Med vennlig hilsen Johann D. Sundberg
122 Liker

Hvordan vinne?

Innsendt av: Aksjemannen

Hvilken strategi vil du mene er den aller beste for å vinne Aksje-NM?
Det har jeg ikke noe godt svar på. Men finner man en lavt priset aksje hvor det skjer noe som gir et børsløft, så kan jo det få en langt opp på resultatlisten.

Men hvis jeg hadde en sikker oppskrift på hvordan man finner slike aksjer, ville jeg ikke sittet her. Da ville du lest om meg på riking-listene til Forbes.

Med vennlig hilsen Johann D. Sundberg
118 Liker

Nel

Innsendt av: Beast

Hvorfor går prisen opp, når firma tjener ikke noe?
Nel-aksjen er forventning-styrt. Det er troen på et fremtidig stort hydrogen-marked og Nels posisjon i det som driver aksjen.

Med vennlig hilsen Johann D. Sundberg

Tidligere intervjuer

Uke 46: Eksperten svarer

Uke 46: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).
Uke 45: Eksperten svarer

Uke 45: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).
Uke 44: Eksperten svarer

Uke 44: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).

Faste spaltister